Spring over navigation

Priser for Azure Monitor

Få den detaljerede overvågning af data i realtid, som du har brug for – alt sammen på ét sted

Azure Monitor er en platformsegenskab, som bruges til overvågning af dine Azure-ressourcer. Med Azure Monitor kan du samle detaljerede data om ydeevne og udnyttelse, logge over aktivitet og diagnosticering samt konsekvente meddelelser fra dine Azure-ressourcer. Du kan bruge Azure-portalen til at få vist og analysere overvågningsdataene samt konfigurere automatiserede handlinger på baggrund af vigtige beskeder. Azure Monitor kan desuden integreres med andre analyse- og overvågningsværktøjer, f.eks. OMS Insight & Analytics, Application Insights og andre værktøjer fra tredjepart, hvilket giver dig fleksibilitet til at anvende disse data på forskellige måder.

Prisoplysninger

Målinger

Et målepunkt repræsenterer et sæt tidsserier. Du faktureres på basis af antallet af overvågede tidsserier og API-kald.

Før 1. december 2018 er der ingen gebyrer for forespørgsler om målepunkter. Den 1. december 2018 træder gebyrerne for forespørgsler om målepunkter i kraft i henhold til nedenstående prisfastsættelsesplan.

Funktion GRATIS ENHEDER INKLUDERET Pris
Målinger1 Ubegrænset Gratis
Forespørgsler om målepunkter2 1.000.000 API-standardkald pr. måned $-/1.000 standard-API-kald

1Målepunkter er gratis og inkluderer udvalgte målepunkter, der stammer fra Azure-ressourcer, tjenester og førstepartsløsninger. Du kan få vist listen over gratis målepunkter ved at klikke her.

2Forespørgsler i forbindelse med målepunkter faktureres på baggrund af antallet af standard-API-kald. Et API-standardkald er et kald, der analyserer 1.440 datapunkter (1.440 er også det samlede antal datapunkter, der kan lagres pr. målepunkt pr. dag). Hvis et API-kald analyserer mere end 1.440 datapunkter, tælles det som flere API-standardkald. Hvis et API-kald analyserer færre end 1.440 datapunkter, tælles det som mindre end ét API-kald. Antallet af API-standardkald beregnes hver dag, da det samlede antal datapunkter, der analyseres pr. dag, divideres med 1.440. )

 • Målepunkter er tilgængelige i 90 dage uden omkostninger. Hvis du vil bevare data om målepunkter ud over de 90 dage, kan de videresendes til en lagerkonto, et Azure Log Analytics-arbejdsområde eller en hændelseshub. Der gælder tilsvarende gebyrer for henholdsvis lager, Log Analytics og hændelseshub. Desuden opkræves der gebyrer i forbindelse med forespørgsler for målepunkter for tilsvarende API-kald, der kræves for at dirigere data.

Eksempler

 1. Et API-kald, der analyserer 2.000 datapunkter, tælles som 2.000/1.440 = 1,4 API-standardkald.
 2. Et API-kald, der analyserer 200 datapunkter, tælles som 200/1.440 = 0,1 API-standardkald.
 3. I et scenarie, hvor der spores fem målepunkter med et minuts granularitet fra 100 VM'er om dagen, vil resultatet være 720.000 datapunkter, hvilket kan oversættes til (720.000/1.440) 500 API-standardkald pr. dag.

Påmindelsesregler

Der opkræves betaling for en påmindelsesregel afhængigt af typen og antallet af signaler, den overvåger. Et signal kan være et ressourcemålepunkt, en log eller en aktivitetslog. Prisen for en påmindelsesregel, der overvåger flere signaler, er summen af prisen for overvågning af de enkelte signaler.

Før 1. december 2018 er der ingen gebyrer for påmindelsesregler. Den 1. december 2018 træder gebyrerne for påmindelsesregler i kraft ifølge nedenstående prismodel.

Beskedsignal GRATIS ENHEDER INKLUDERET Pris
Målinger3, 4 10 overvåget tidsserie for målepunkter pr. måned $- pr. overvåget tidsserie for målepunkter pr. måned
Log Ingen 15 minutters interval (eller mere): $- pr. overvågede log pr. måned
10 minutters interval: $- pr. overvågede log pr. måned
5 minutters interval: $- pr. overvågede log pr. måned
Aktivitetslog Ubegrænset Gratis

3Den pris, der vises her, er prisen for en påmindelsesregel, der overvåger en enkelt tidsserie for målepunkt, der stammer fra en enkelt ressource.

4Priser gælder for påmindelsesregler for oprettelse af nye målepunkter, der findes under Alerts. Tidligere påmindelsesregler for oprettelse (Alerts Classic) vil fortsat være gratis

 • Der er en konfigurationsgrænse på 100 beskeder for tidsserie for målepunkter, 100 aktivitetslogbeskeder og 10 handlingsgrupper pr. abonnement. Kontakt Azure Support for at øge grænsen.
 • Aktivitetslogge er tilgængelige i 90 dage uden omkostninger. Hvis du vil bevare dataene i aktivitetsloggen ud over de 90 dage, kan de videredirigeres til en lagerkonto eller hændelseshubber. Der gælder tilsvarende gebyrer for henholdsvis lager og hændelseshubber. Der påløber intet gebyr for API-kald i forbindelse med trækning af aktivitetslogdata.
 • Der opkræves i øjeblikket ikke gebyr for påmindelser, der tilbydes som en del af ASC (Azure Security Center)

Eksempler

 1. Prisen for en påmindelsesregel, som overvåger CPU-forbruget, og RAM-forbruget (dvs. 2 tidsserie for målepunkter) for 10 VM'er, kan beregnes som,
  • (10 VM'er * 2 tidsserie for målepunkter pr. VM - 10 gratis enheder) * $- pr. påmindelsesregel for tidsserie for målepunkter pr. måned = $- pr. måned
 2. Prisen for en påmindelsesregel, som forespørger 1 Log Analytics-arbejdsområdet for hændelsen '404-fejl' hvert 15. minut, kan beregnes som,
  • 1 arbejdsområde * 1 forespørgsel om logbesked * $- pr. logpåmindelsesregel pr. måned = $- pr. måned

Meddelelser

Meddelelser sendes afhængigt af, hvornår en påmindelsesregel udløses. Du faktureres afhængigt af typen og antallet af meddelelser, du vælger at sende.

Frem til den 1. april 2018 opkræves der ikke betaling for ITSM-connector. Den 1. april 2018 træder gebyrerne for ITSM-connector i kraft i henhold til nedenstående prisfastsættelsesplan.

Funktion GRATIS ENHEDER INKLUDERET Pris
Oprettelses- eller opdateringshændelse for ITSM-connector5 1.000 hændelser pr. måned $-/1.000 arrangementer
Mails 1.000 mails pr. måned $-/100.000 mails
Pushmeddelelse (til Azure-mobilapp) 1.000 meddelelser pr. måned $-/100.000 meddelelser
Webhooks 100.000 webhooks pr. måned $-/1.000.000 webhooks
Taleopkald 10 taleopkald pr. måned $- pr. taleopkald
Sms Se sms-priser i følgende tabel
Landekode GRATIS ENHEDER INKLUDERET Pris
USA (+1) 100 sms pr. måned $- pr. sms
Australien (+61) $- pr. sms
Brasilien (+55) $- pr. sms
Kina (+86) $- pr. sms
Frankrig (+33) $- pr. sms
Tyskland (+49) $- pr. sms
Hongkong (+852) $- pr. sms
Indien (+91) $- pr. sms
Irland (+353) $- pr. sms
Japan (+81) $- pr. sms
Nederlandene (+31) $- pr. sms
Singapore (+65) $- pr. sms
Sydafrika (+27) $- pr. sms
Sydkorea (+82) $- pr. sms
Storbritannien (+44) $- pr. sms

5ITSM-connector anvender Azure Log Analytics-tjenesten til lagring af logge, der er relateret til daglig synkronisering, anmodningsoprettelser og opdateringer. De overførte logge faktureres i henhold til standardpriserne for Azure Log Analytics.

Diagnosticeringslogge

Diagnosticeringslogge kan videresendes til en lagerkonto, til Log Analytics-arbejdsområdet eller til hændelseshub. Der gælder tilsvarende gebyrer for henholdsvis lager, Log Analytics og hændelseshubber.

Support og SLA 

 • SLA for individuelle funktioner er gældende, når den tilsvarende prisfastsættelsesmodel træder i kraft. Få mere at vide

Ofte stillede spørgsmål

 • Påmindelsesregler om aktivitetslog, tjenestens tilstand og ressourcens tilstand vil fortsat være gratis.

 • Betaling for beskedmeddelelser opkræves separat afhængigt af typen af anvendt meddelelse.

 • Ovennævnte priser gælder for den nye beskedplatform. Hvis du overfører dine eksisterende påmindelsesregler fra Classic Alerts-platformen til den nye platform, gælder de ovennævnte priser.

 • Der opkræves ikke betaling af eksisterende OMS Log Alerts-kunder for de første 250 logpåmindelsesregler. Der opkræves betaling for påmindelsesregler, der overstiger grænsen på 250 logpåmindelsesregler, i henhold til ovennævnte priser.

 • Eksisterende kunder, der bruger OMS-logbeskeder, kan oprette Azure-logpåmindelsesregler med enhver hyppighed indtil grænsen på 250 logpåmindelsesregler. Der opkræves betaling for påmindelsesregler, der overstiger grænsen på 250 logpåmindelsesregler, i henhold til ovennævnte priser.

 • Hvis du allerede er Application Insight-kunde, vil dine påmindelsesregler for målepunkter og webtest fortsæt være gratis. Der opkræves betaling for Application Insights-logpåmindelsesregler i henhold til ovennævnte priser.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Monitor

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis