Priser for Azure Monitor

Få den detaljerede overvågning af data i realtid, som du har brug for – alt sammen på ét sted

Azure Monitor er en platformsegenskab, som bruges til overvågning af dine Azure-ressourcer. Med Azure Monitor kan du samle detaljerede data om ydeevne og udnyttelse, logge over aktivitet og diagnosticering samt konsekvente meddelelser fra dine Azure-ressourcer. Du kan bruge Azure-portalen til at få vist og analysere overvågningsdataene samt konfigurere automatiserede handlinger på baggrund af vigtige beskeder. Azure Monitor kan desuden integreres med andre analyse- og overvågningsværktøjer, f.eks. OMS Insight & Analytics, Application Insights og andre værktøjer fra tredjepart, hvilket giver dig fleksibilitet til at anvende disse data på forskellige måder.

Prisoplysninger

Der er ingen gebyrer for forespørgsler om målepunkter i dag. Den 1. november 2017 træder gebyrerne for forespørgsler om målepunkter i kraft i henhold til nedenstående prisfastsættelsesplan.

Funktion Månedlig tildeling Pris for overforbrug
Forespørgsler om målepunkter 1.000.000 standard-API-kald $-/1.000 standard-API-kald
Levering af meddelelse
Sms – USA 100 $- pr. sms
Mails 1.000 $-/100.000
Webhooks 100.000 $-/1.000.000

Forespørgsler i forbindelse med målepunkter faktureres på baggrund af antallet af standard-API-kald. Et standard-API-kald er et kald, der returnerer 1.440 datapoint (1.440 er også det samlede antal datapoint, der kan lagres pr. målepunkt pr. dag). Hvis et API-kald returnerer mere end 1.440 datapoint, tælles det som flere standard-API-kald. Hvis et API-kald returnerer færre end 1.440 datapoint, tælles det som mindre end ét API-kald. Antallet af standard-API-kald beregnes hver dag, da det samlede antal datapoint, der forbruges pr. dag, divideres med 1.440.

  • Aktivitetslogge er tilgængelige i 90 dage uden omkostninger. Hvis du vil bevare dataene i aktivitetsloggen ud over de 90 dage, kan de videredirigeres til en lagerkonto eller hændelseshubber. Der gælder tilsvarende gebyrer for henholdsvis lager og hændelseshubber. Der påløber intet gebyr for API-kald i forbindelse med trækning af aktivitetslogdata.
  • Målepunkter er tilgængelige i 30 dage uden omkostninger. Hvis du vil bevare data om målepunkter ud over de 30 dage, kan de videredirigeres til en lagerkonto, et Log Analytics-arbejdsområde eller hændelseshubber. Der gælder tilsvarende gebyrer for henholdsvis lager, Log Analytics og hændelseshubber. Desuden opkræves der gebyrer i forbindelse med forespørgsler for målepunkter for tilsvarende API-kald, der kræves for at dirigere data.
  • Der er en grænse på 100 målingsadvarsler, 100 aktivitetslogadvarsler og 10 handlingsgrupper pr. abonnement. Kontakt Azure Support for at øge grænsen.
  • Diagnosticeringslogge kan videredirigeres til en lagerkonto, til Log Analytics-arbejdsområde eller til hændelseshubber. Der gælder tilsvarende gebyrer for henholdsvis lager, Log Analytics og hændelseshubber.

Eksempler

  1. Et API-kald, der returnerer 2.000 datapoint, tælles som 2.000/1.440 = 1,4 standard-API-kald.
  2. Et API-kald, der returnerer 200 datapoint, tælles som 200/1.440 = 0,1 standard-API-kald.
  3. I et scenarie, hvor der spores fem målepunkter med en minimumgranularitet fra 100 VM'er om dagen, vil resultatet være 720.000 datapoint, hvilket kan oversættes til (720.000/1.440) 500 standard-API-kald pr. dag.

Support og SLA 

  • SLA for individuelle funktioner er gældende, når den tilsvarende prisfastsættelsesmodel træder i kraft. Få mere at vide

Ressourcer

Beregner

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Ofte stillede spørgsmål om køb

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Produktoplysninger

Få mere at vide om Azure Monitor

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilmeld dig nu, og få $200 i Azure-kredit

Start i dag