Priser for Azure Monitor

Få den detaljerede overvågning af data i realtid, som du har brug for – alt sammen på ét sted

Azure Monitor er en platformsegenskab, som bruges til overvågning af dine Azure-ressourcer. Med Azure Monitor kan du samle detaljerede data om ydeevne og udnyttelse, logge over aktivitet og diagnosticering samt konsekvente meddelelser fra dine Azure-ressourcer. Du kan bruge Azure-portalen til at få vist og analysere overvågningsdataene samt konfigurere automatiserede handlinger på baggrund af vigtige beskeder. Azure Monitor kan desuden integreres med andre analyse- og overvågningsværktøjer, f.eks. Analytics, Application Insights og andre værktøjer fra tredjepart, hvilket giver dig fleksibilitet til at anvende disse data på forskellige måder.

Prisoplysninger

Log Analytics

Log Analytics faktureres pr. GB data, der indtages af tjenesten.

Funktion Gratis enheder inkluderet Pris
Dataindtagelse 5 GB pr. kunde pr. måned1 $- pr. GB
Dataopbevaring 31 dage2 $- pr. GB pr. måned

1De første 5 GB data, der overføres pr. bruger til Azure Log Analytics-tjenesten hver måned, er gratis.

2Hver GB data, der overføres til dit Azure Log Analytics-arbejdsområde, bevares uden omkostninger de første 31 dage.

Please note: Service Map solution is billed for data ingested by the Dependency Agent into the Service Map platform and the Log Analytics service. Data ingested by the Dependency Agent is billed per Log analytics prices listed above. Billing for data ingested into the Service Map platform is not enabled yet and will be billed starting August 1, 2019.

Application Insights

Application Insights faktureres baseret på den mængde telemetridata, som appen sender, og det antal webtest, som du vælger at køre. Telemetridataene faktureres ifølge satserne for dataindtagelse i Azure Log Analytics.

Funktion Gratis enheder inkluderet Pris
Dataindtagelse 5 GB pr. kunde pr. måned1 $- pr. GB
Dataopbevaring 90 dage3 I/T
Webtest med flere trin 4, 5 Ingen $- pr. test pr. måned
Pingwebtest5 Ubegrænset Gratis

3Hver GB af data, der forbruges af Application Insights, bevares gratis i 90 dage.

4Webtest med flere trin beregnes forholdsmæssigt dagligt for hver aktive test, uanset af det antal placering, som testen køres fra og af hyppigheden af test.

5Betaling for meddelelser er separate og opkræves efter de priser, der er angivet nedenfor.

Målinger

Et målepunkt repræsenterer et sæt tidsserier. Du faktureres på basis af antallet af overvågede tidsserier og API-kald.

Currently, there are no charges for metric queries, and custom metrics. Charges for metric queries, and custom metrics will go into effect on December 1, 2019.

Funktion GRATIS ENHEDER INKLUDERET Pris
Standardmålepunkter6 Ubegrænset Gratis
Brugerdefinerede målepunkter7 150 MB pr. måned $0.258/MB: 150-100.000 MB
$0.151/MB: 100.000-250.000 MB
$0.061/MB: over 250.000 MB
Forespørgsler om målepunkter8 1.000.000 API-standardkald pr. måned $-/1.000 standard-API-kald

6Standardmålepunkter er gratis og inkluderer udvalgte målepunkter, der stammer fra Azure-ressourcer, tjenester og førstepartsløsninger. Se listen over standardmålepunkter.

7Hvert skrevne datapunkt for brugerdefinerede målepunkter anses for at være på 8 bytes.

8Forespørgsler i forbindelse med målepunkter faktureres på baggrund af antallet af standard-API-kald. Et API-standardkald er et kald, der analyserer 1.440 datapunkter (1.440 er også det samlede antal datapunkter, der kan lagres pr. målepunkt pr. dag). Hvis et API-kald analyserer mere end 1.440 datapunkter, tælles det som flere API-standardkald. Hvis et API-kald analyserer færre end 1.440 datapunkter, tælles det som mindre end ét API-kald. Antallet af API-standardkald beregnes hver dag, da det samlede antal datapunkter, der analyseres pr. dag, divideres med 1.440.

 • Målepunkter er tilgængelige i 90 dage uden omkostninger. Hvis du vil bevare data om målepunkter ud over de 90 dage, kan de videresendes til en lagerkonto, et Azure Log Analytics-arbejdsområde eller en hændelseshub. Der gælder tilsvarende gebyrer for henholdsvis lager, Log Analytics og hændelseshub. Desuden opkræves der gebyrer i forbindelse med forespørgsler for målepunkter for tilsvarende API-kald, der kræves for at dirigere data.

Eksempler

 1. Et API-kald, der analyserer 2.000 datapunkter, tælles som 2.000/1.440 = 1,4 API-standardkald.
 2. Et API-kald, der analyserer 200 datapunkter, tælles som 200/1.440 = 0,1 API-standardkald.
 3. I et scenarie, hvor der spores fem målepunkter med et minuts granularitet fra 100 VM'er om dagen, vil resultatet være 720.000 datapunkter, hvilket kan oversættes til (720.000/1.440) 500 API-standardkald pr. dag.

Tilstandsovervågning

Health monitoring is billed for the number of metric time-series monitored using health criteria for an Azure resource.

Tilstandsovervågning faktureres efter antallet af tidsserier for målepunkter til overvågning af sundhedskriterier for en Azure-ressource. Det inkluderer målepunkter med flere dimensioner, f.eks. ledig plads på en logisk disk, kølængde på en logisk diske osv.

Funktion GRATIS ENHEDER INKLUDERET Pris
Tilstandskriterier Ingen $- pr. overvåget tidsserie for målepunkter pr. måned

Påmindelsesregler

Der opkræves betaling for en påmindelsesregel afhængigt af typen og antallet af signaler, den overvåger. Et signal kan være et ressourcemålepunkt, en log eller en aktivitetslog. Prisen for en påmindelsesregel, der overvåger flere signaler, er summen af prisen for overvågning af de enkelte signaler og eventuelle aktiverede funktioner.

Beskedsignal GRATIS ENHEDER INKLUDERET Pris
Målinger9, 10 10 overvåget tidsserie for målepunkter pr. måned $- pr. overvåget tidsserie for målepunkter pr. måned
Log12 Ingen 15 minutters interval (eller mere): $- pr. overvågede log pr. måned
10 minutters interval: $- pr. overvågede log pr. måned
5 minutters interval: $- pr. overvågede log pr. måned
Aktivitetslog Ubegrænset Gratis
Dynamisk grænse11 Ingen $- pr. dynamisk grænse pr. måned

9Den pris, der vises her, er prisen for en påmindelsesregel, der overvåger en enkelt tidsserie for målepunkt, der stammer fra en enkelt ressource.

10Priser gælder for påmindelsesregler for oprettelse af nye målepunkter, der findes under Alerts. Tidligere påmindelsesregler for oprettelse (Alerts Classic) vil fortsat være gratis

 • There is a configuration limit of 100 metric time-series alerts, 100 activity log alerts, and 10 action groups per subscription. Contact Azure support to increase the limit.
 • Activity logs are available for a 90-day period at no charge. To retain activity log data beyond the 90-day period, activity log data can be routed to a storage account or event hubs. Corresponding charges will apply for storage and event hubs, respectively. No charges are incurred for API calls to pull activity log data.
 • Alerts offered as part of Azure Security Center (ASC) are not currently charged.
 • Alerts created for a health criteria are not charged.

11En dynamisk besked faktureres for den dynamiske grænsefunktion og den underliggende målepunktsbesked.

Eksempler

 1. Prisen for en påmindelsesregel, som overvåger CPU-forbruget og RAM-forbruget (dvs. 2 tidsserie for målepunkter) for 10 VM'er og har dynamisk grænse aktiveret, kan beregnes som,
  • Pris for påmindelsesregel + pris for dynamisk grænse
  • (10 VM'er * 2 tidsserie for målepunkter pr. VM - 10 gratis enheder) * $- pr. påmindelsesregel for tidsserie for målepunkter pr. måned [(10 VM'er * 2 tidsserie for målepunkter pr. VM) * $- pr. dynamisk grænse pr. måned] = $- pr. måned
 2. Prisen for en påmindelsesregel, som forespørger 1 Log Analytics-arbejdsområdet for hændelsen '404-fejl' hvert 15. minut, kan beregnes som,
  • 1 arbejdsområde * 1 forespørgsel om logbesked * $- pr. logpåmindelsesregel pr. måned = $- pr. måned

Meddelelser

Meddelelser sendes afhængigt af, hvornår en påmindelsesregel udløses. Du faktureres afhængigt af typen og antallet af meddelelser, du vælger at sende.

Funktion GRATIS ENHEDER INKLUDERET Pris
Oprettelses- eller opdateringshændelse for ITSM-connector12 1.000 hændelser pr. måned $-/1.000 arrangementer
Mails 1.000 mails pr. måned $-/100.000 mails
Pushmeddelelse (til Azure-mobilapp) 1.000 meddelelser pr. måned $-/100.000 meddelelser
Webhooks 100.000 webhooks pr. måned $-/1.000.000 webhooks
Taleopkald 10 taleopkald pr. måned $- pr. taleopkald
Sms Se sms-priser i følgende tabel
Landekode GRATIS ENHEDER INKLUDERET Pris
USA (+1) 100 sms pr. måned $- pr. sms
Australien (+61) $- pr. sms
Brasilien (+55) $- pr. sms
Kina (+86) $- pr. sms
Frankrig (+33) $- pr. sms
Tyskland (+49) $- pr. sms
Hongkong (+852) $- pr. sms
Indien (+91) $- pr. sms
Irland (+353) $- pr. sms
Japan (+81) $- pr. sms
Nederlandene (+31) $- pr. sms
Singapore (+65) $- pr. sms
Sydafrika (+27) $- pr. sms
Sydkorea (+82) $- pr. sms
Storbritannien (+44) $- pr. sms

12ITSM-connector anvender Log Analytics til lagring af logge, der er relateret til daglig synkronisering, anmodningsoprettelser og opdateringer. De overførte logge faktureres i henhold til standardpriserne for Log Analytics.

Diagnosticeringslogge

Diagnosticeringslogge kan videresendes til en lagerkonto, til Log Analytics-arbejdsområdet eller til hændelseshub. Der gælder tilsvarende gebyrer for henholdsvis lager, Log Analytics og hændelseshubber.

Support og SLA 

 • SLA for individuelle funktioner er gældende, når den tilsvarende prisfastsættelsesmodel træder i kraft. Få mere at vide

Ofte stillede spørgsmål om Log Analytics

 • De kunder, der begyndte at bruge Log Analytics på det gratis niveau inden den 2. april 2018, kan blive på det gamle, gratis niveau. På det gamle, gratis niveau kan der kun indsamles 500 MB dagligt, og opbevaringsperioden er kun på 7 dage. I den nye prismodel er der ingen begrænsning på, hvor meget data der indsamles dagligt, og du kan opbevare dine logdata i op til to år. De kunder, der følger den gamle prismodel, kan når som helst skifte til den nye prismodel, der er nævnt ovenfor.

 • Ja. Du kan fortsætte med prismodellen Insight and Analytics pr. node for din brug af Log Analytics.

 • Hvis du vil beregne resultatet af prismodellen for forbrug pr. GB, skal du se dokumentationen på siden Usage and Estimated costs. Bemærk, at der i den nye prismodel er forskellige priser for henholdsvis dataindtagelse og -opbevaring, afhængigt af det område dit Log Analytics-arbejdsområde er placeret i. Sørg for at tage højde for dette, hvis du sammenligner anslåede omkostninger. Hvis du desuden har købt OMS, skal du sørge for at tale med din kontorepræsentant, så du fuldt ud kan gennemskue, hvad en ændring vil betyde.

 • Følg trinnene på siden med dokumentation for at gå til den nye prismodel.

 • Ja, de EA-kunder (Enterprise Agreement), der har prismodellen Insight and Analytics pr. node, kan stadig få adgang til prismodellerne for forbrug pr. node i et hvilket som helst nyt abonnement, de knytter til deres eksisterende EA.

 • Ja, de kunder, der begyndte at bruge Log Analytics før den 1. oktober 2016, vil fortsat have en ældre prismodel og kan når som helst skifte til de nye modeller ovenfor. Nedenstående prismodeller har ikke været tilgængelige for nye arbejdsområder siden den 1. oktober 2016.

  Standard Premium
  Daglig grænse Ingen Ingen
  Opbevaringsperiode 1 måned 12 måneder
  Tilpas længere opbevaringsperioder Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
  Pris $2.3 pr. GB $3.5 pr. GB
 • Du kan vælge en opbevaringsperiode, der går fra 30 til 730 dage. Beregningen af omkostningerne for opbevaring udføres på en daglig granularitet, der er baseret på den månedlige pris pr. GB, der lagres ud over de 31 dages inkluderede opbevaring.

Ofte stillede spørgsmål om Application Insights

 • Den gamle prismodel tilbyder to niveauer: Basic og Enterprise. Fra den 2. april 2018 vil Basic-kunderne blive faktureret ifølge prismodellen ovenfor, som tilbyder flere funktioner, uden at prisen stiger. Basic-kunderne vil fortsat have 1 GB pr. ressource pr. måned med gratis data ud over de 5 GB pr. abonnement pr. måned med gratis data, der tilbydes i tjenesten Azure Log Analytics. Fra den 2. april 2018 vil Basic-kunderne også have adgang til Continuous Export og Application Insights Connector til Operations Management Suite Log Analytics. Bemærk også, at ifølge den nye prismodel kan du som abonnent af Visual Studio bruge månedlig kredit til at betale for Application Insights.

  Enterprise-kunder kan stadig følge den gamle prismodel, eller de kan når som helst skifte til prismodellen ovenfor. Alle de Application Insights-kundeabonnementer, der blev oprettet inden 2. april 2018, faktureres $- pr. GB for al dataindtagelse i Application Insights. Dette er dog kun en fordel, hvis du har købt OMS Suite. I dette tilfælde inkluderer enhver købt enhed i Operations Management Suite E1- og E2-planerne en berettigelse til én node på Enterprise-niveauet i Application Insights. Hver enkelt Application Insights Enterprise-node inkluderer op til 200 MB Application Insights-data overført pr. dag med en dataopbevaring på 90 dage uden yderligere omkostninger.

  Enterprise
  Månedlig basispris $- pr. node
  Inkluderet data 200 MB pr. node hver dag
  Ekstra data $- pr. GB
  Dataopbevaring (rå og samlede data) 90 dage
  APM (Application Performance Management) og analysefunktioner Inkluderet
  Løbende eksport Ubegrænset
  Webtest med flere trin $- pr. test pr. måned
 • Nej. De kunder, der begyndte at bruge Application Insights inden 2. april 2018, vil fortsat blive faktureret $- pr. GB for al dataindtagelse i Application Insights.

 • Du kan angive en øvre daglig grænse for den mængde data, som Application Insights skal acceptere fra din applikation, så du kan styre dine omkostninger. Når den øvre daglige grænse er nået, ignoreres overskydende data resten af dagen (i UTC-tid), og der genoptages normalt ved starten af den næste dag.

  Derudover kan du bruge sampling til at reducere den mængde data, du sender til Application Insights fra din applikation.

  Få mere at vide om håndtering af prisfastsættelse og datavolumen i Application Insights.

 • En node er en fysisk eller virtuel maskine eller en PaaS-instans, som hoster din app. Hvis dit program f.eks. kører på tre Azure App Service-instanser og én virtuel maskine, så har du i alt fire noder, der hoster dit program. Vi tæller antallet af specifikke noder, der sender telemetridata, hver time. Hvis en node ikke sender nogen telemetri i løbet af en bestemt time, så tælles den ikke med. Ovenstående månedlige pris pr. node forudsætter, at en node sender telemetri hver time i løbet af måneden, så hvis der er perioder med inaktivitet for din applikation i løbet af måneden, så bliver den faktiske opkrævning lavere.

  I takt med, at din applikation skalerer op eller ned, f.eks. gennem tilføjelse af yderligere webservere under spidsbelastningsperioder, skaleres gebyrerne for Application Insights Enterprise også op eller ned.

  Der er nogle få situationer, hvor nodeoptælling ikke medtages, men datavolumen tælles altid:

  • Udvikleres arbejdsstationer, der kører en applikation under fejlfinding, tælles ikke som noder.
  • Brug af JavaScript-browserklienten SDK (eller visse andre SDK'er, der ikke rapporterer "roleInstance"), tæller ikke dine slutbrugeres maskiner som noder.
  • Brug af appen HockeyApp-bro tæller ikke hver enkelt mobilenhed, der overvåges af HockeyApp, som noder.

  Hvad hvis jeg bruger samme node til flere programmer, som jeg overvåger? Det er ikke noget problem. Vi tæller kun de entydige noder, der sender telemetridata som en del af dit Azure-abonnement (fakturakonto). Hvis du f.eks. har fem separate websteder, der kører på samme fysiske server, og hvert websted er konfigureret med Application Insights Enterprise (faktureres pr. node), vil disse samlet set tælle som én node.

  Du kan også have programmer, der bruger Application Insights Basic (faktureres pr. GB) i samme Azure-abonnement, og det påvirker ikke antallet af noder for de programmer, der anvender Application Insights Enterprise.

  Hvordan fungerer de daglige 200 MB data i Application Insights Enterprise? Hvis du vælger Enterprise-prismuligheden, får din applikation en daglig tilladt mængde data baseret på antallet af noder, der sender telemetri. Så hvis du har fem noder, der sender data, har du et samlet tilladt forbrug på 1 GB pr. dag for din applikation (som defineret af den Application Insights-ressource, du angiver). Det er lige meget om visse noder sender flere data end andre noder, da de inkluderede data deles på tværs af alle noder for et givent Azure-abonnement. Hvis du på en given dag sender flere data, end der er inkluderet i din samlede daglige datamængde, så opkræves gebyrerne pr. GB for overforbrug. Ubrugte data i dit daglige tilladte forbrug akkumuleres ikke.

  Det daglige tilladte forbrug beregnes som antallet af timer om dagen, hvor hver node sender telemetri, divideret med 24 gange 200 MB. Så hvis du har fire noder, der sender telemetri i 15 ud af 24 timer om dagen, så vil de inkluderede data for den pågældende dag være ((4 x 15)/24) x 200 MB = 500 MB.

  Hvis du vælger Enterprise-prismuligheden til flere applikationer i det samme Azure-abonnement, så deles det daglige tilladte forbrug på tværs af disse applikationer. Denne daglige tilladte mængde deles ikke med applikationer, hvortil du har valgt prismuligheden Basic.

 • Ja. Her er de udviklings-/testtilbud til teams, som er tilgængelige i dag:

 • Hvis du har spørgsmål om, hvordan priserne fungerer for Application Insights, må du meget gerne stille et spørgsmål i vores internetforum.

Ofte stillede spørgsmål om påmindelser

 • Påmindelsesregler om aktivitetslog, tjenestens tilstand og ressourcens tilstand vil fortsat være gratis.

 • Betaling for beskedmeddelelser opkræves separat afhængigt af typen af anvendt meddelelse.

 • Ovennævnte priser gælder for den nye beskedplatform. Hvis du overfører dine eksisterende påmindelsesregler fra Classic Alerts-platformen til den nye platform, gælder de ovennævnte priser.

 • Der opkræves ikke betaling af eksisterende OMS Log Alerts-kunder for de første 250 logpåmindelsesregler. Der opkræves betaling for påmindelsesregler, der overstiger grænsen på 250 logpåmindelsesregler, i henhold til ovennævnte priser.

 • Eksisterende kunder, der bruger OMS-logbeskeder, kan oprette Azure-logpåmindelsesregler med enhver hyppighed indtil grænsen på 250 logpåmindelsesregler. Der opkræves betaling for påmindelsesregler, der overstiger grænsen på 250 logpåmindelsesregler, i henhold til ovennævnte priser.

 • Hvis du allerede er Application Insight-kunde, vil dine eksisterende målepunkts- og webtestpåmindelsesregler, som er overført til den nye meddelelsesplatform, fortsat være gratis. Nye målepunkter og webtestpåmindelser opkræves efter den gældende pris for en målepunktspåmindelsesregel. Der opkræves betaling for Application Insights-logpåmindelsesregler i henhold til ovennævnte priser.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Monitor

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis