Priser for Azure Monitor

Få den detaljerede overvågning af data i realtid, som du har brug for – alt sammen på ét sted

Med Azure Monitor maksimeres tilgængeligheden for og ydeevnen i dine programmer og tjenester gennem levering af en omfattende løsning til indsamling, analyse og udførelse af telemetri fra dine cloudbaserede og lokale miljøer. Dette hjælper dig med at få en forståelse af, hvordan dine programmer fungerer, og proaktivt identificere problemer, der kan påvirke dem og de ressourcer, de er afhængige af.

Prisoplysninger

Log Analytics

I forbindelse med Azure Monitor Log Analytics betaler du for dataindtagelse og dataopbevaring.

Dataindtagelse

Du kan betale for indtagelse af data i Azure Monitor Log Analytics-tjenesten på to måder: Kapacitetsreservationer og betalt efter forbrug.

Kapacitetsreservationer

Med kapacitetsreservationer faktureres du et fast forudsigeligt gebyr ud fra din valgte kapacitetsreservation for indtagelse af data. Kapacitetsreservationer giver dig en rabat (på op til 25 %) på dataindtagelse baseret på din valgte kapacitetsreservation sammenlignet med betalt efter forbrug-prisfastsættelse. Du har fleksibilitet til at fravælge kapacitetsniveauet når som helst efter de første 31 dages forpligtelse.

Kapacitet1 Pris Rabatter i forbindelse med betaling efter forbrug
100 GB pr. dag $- pr. dag 15 %
200 GB pr. dag $- pr. dag 20 %
300 GB pr. dag $- pr. dag 22 %
400 GB pr. dag $- pr. dag 23 %
500 GB pr. dag $- pr. dag 25 %
Mere end 500 GB pr. dag $- pr. dag + $- pr. dag for hver 100 GB gradvise forøgelse efter 500 GB i daglig kapacitet 25 %
1Hvis den mængde data, der indtages i dit arbejdsområde, overskrider den daglige kapacitetsreservation, debiteres yderligere data til de betalt efter forbrug-satser, der er angivet nedenfor.

Betalt efter forbrug

Med betalt efter forbrug-prisfastsættelse faktureres du pr. GB data, der indtages i Log Analytics-arbejdsområdet.

Funktion Gratis enheder inkluderet Pris
Dataindtagelse 5 GB pr. faktureringskonto pr. måned $- pr. GB

Dataopbevaring

Alle de GB data, der indtages i dit Azure Monitor Log Analytics-arbejdsområde, kan opbevares uden omkostninger de første 31 dage. Data, der opbevares ud over de første 31, debiteres i henhold til de dataopbevaringspriser, der er angivet nedenfor.

Funktion Gratis enheder inkluderet Pris
Dataopbevaring 31 dage2 $- pr. GB pr. måned
2For Azure Sentinel-aktiverede arbejdsområder opbevares dataene gratis i 90 dage.

Dataeksport

Med Log Analytics-dataeksport kan du løbende eksportere logge fra dit Log Analytics-arbejdsområde til destinationer som Azure Storage og Event Hub. Du faktureres pr. GB data, der eksporteres fra Log Analytics-arbejdsområdet.

Der opkræves i øjeblikket ikke gebyrer for dataeksportfunktionen. Der angives en forhåndsmeddelelse, før fakturering aktiveres for denne funktion.

Funktion Gratis enheder inkluderet Pris
Dataeksport Ingen $- pr. GB

Application Insights

Application Insights faktureres baseret på den mængde telemetridata, som appen sender, og det antal webtest, som du vælger at køre. Telemetridataene faktureres ifølge satserne for dataindtagelse i Azure Log Analytics.

Der er ingen gebyrer for dataeksport via diagnosticeringsindstillinger i øjeblikket. Der angives en forhåndsmeddelelse, før fakturering aktiveres for denne funktion.

Funktion Gratis enheder inkluderet Pris
Dataindtagelse 5 GB pr. faktureringskonto pr. måned1 $- pr. GB
Dataopbevaring 90 dage3 $- pr. GB pr. måned
Webtest med flere trin 4, 5 Ingen $- pr. test pr. måned
Pingwebtest5 Ubegrænset Gratis
Dataeksport via diagnosticeringsindstillinger** Ingen $- pr. GB

3Hver GB af data, der forbruges af Application Insights, bevares gratis i 90 dage.

4Webtest med flere trin beregnes forholdsmæssigt dagligt for hver aktive test, uanset af det antal placering, som testen køres fra og af hyppigheden af test.

5Betaling for påmindelsesregler og meddelelser er separat og opkræves efter nedenstående priser.

**Der er intet dataeksportgebyr for at sende data til et Log Analytics-arbejdsområde. Der vil stadig blive pålagt gebyrer for Log Analytics-dataindtagelse.

Platformslogge

Platformslogge indeholder detaljerede diagnosticerings- og overvågningsoplysninger for Azure-ressourcer og den Azure-platform, de afhænger af, og som er konfigureret via diagnosticeringsindstillinger. For platformslogge betaler du for den mængde logge, der sendes til hver destination, til nedenstående priser.

Funktion Destination Pris
Stream platformslogge Logs Analytics Inkluderet
Storage eller Event Hub6 $- pr. GB7
Marketplace-partnere $- pr. GB7

6Eksport af en række platformslogge for Storage eller Event Hub er tilgængelig uden omkostninger. Se listen over platformslogge, der frit kan eksporteres.

7Fakturering af logge for streamingplatformen starter d. 31. marts 2021.

Målinger

Et målepunkt repræsenterer et sæt tidsserier. Du faktureres på basis af antallet af overvågede tidsserier og API-kald.

Funktion Gratis enheder inkluderet Pris
Standardmålepunkter8 Ubegrænset Gratis
Brugerdefinerede målepunkter9 150 MB pr. måned $0.258/MB: 150-100.000 MB
$0.151/MB: 100.000-250.000 MB
$0.061/MB: over 250.000 MB
Forespørgsler om målepunkter10 1.000.000 API-standardkald pr. måned $-/1.000 standard-API-kald

8Standardmålepunkter er gratis og inkluderer udvalgte målepunkter, der stammer fra Azure-ressourcer, tjenester og førstepartsløsninger. Se listen over standardmålepunkter.

9Hvert skrevne datapunkt for brugerdefinerede målepunkter anses for at være på 8 bytes.

10Forespørgsler i forbindelse med målepunkter faktureres på baggrund af antallet af standard-API-kald. Et API-standardkald er et kald, der analyserer 1.440 datapunkter (1.440 er også det samlede antal datapunkter, der kan lagres pr. målepunkt pr. dag). Hvis et API-kald analyserer mere end 1.440 datapunkter, tælles det som flere API-standardkald. Hvis et API-kald analyserer færre end 1.440 datapunkter, tælles det som mindre end ét API-kald. Antallet af API-standardkald beregnes hver dag, da det samlede antal datapunkter, der analyseres pr. dag, divideres med 1.440.

 • Målepunkter er tilgængelige i en periode på 93 dage uden omkostninger. Hvis du vil bevare data om målepunkter ud over de 93 dage, kan de videresendes til en lagerkonto, et Azure Log Analytics-arbejdsområde eller en hændelseshub. Der gælder tilsvarende gebyrer for henholdsvis lager, Log Analytics og hændelseshub. Desuden opkræves der gebyrer i forbindelse med forespørgsler for målepunkter for tilsvarende API-kald, der kræves for at dirigere data.

Eksempler

 1. Et API-kald, der analyserer 2.000 datapunkter, tælles som 2.000/1.440 = 1,4 API-standardkald.
 2. Et API-kald, der analyserer 200 datapunkter, tælles som 200/1.440 = 0,1 API-standardkald.
 3. I et scenarie, hvor der spores fem målepunkter med et minuts granularitet fra 100 VM'er om dagen, vil resultatet være 720.000 datapunkter, hvilket kan oversættes til (720.000/1.440) 500 API-standardkald pr. dag.

Tilstandsovervågning

Tilstandsovervågning faktureres efter antallet af tidsserier for målepunkter, som overvåges for en Azure-ressource vha. tilstandskriterieovervågning.

Der er ingen gebyrer for tilstandsovervågning i prøveperioden. Når tilstandsovervågning bliver generelt tilgængelig, træder nedenstående prisplan i kraft.

Funktion Gratis enheder inkluderet Pris
Tilstandskriterier Ingen $- pr. overvåget tidsserie for målepunkter pr. måned

Påmindelsesregler

Der opkræves betaling for en påmindelsesregel afhængigt af typen og antallet af signaler, den overvåger. Et signal kan være et ressourcemålepunkt, en log eller en aktivitetslog. Prisen for en påmindelsesregel, der overvåger flere signaler, er summen af prisen for overvågning af de enkelte signaler og eventuelle aktiverede funktioner.

Beskedsignal Gratis enheder inkluderet Pris
Målinger11, 12 10 overvåget tidsserie for målepunkter pr. måned $- pr. overvåget tidsserie for målepunkter pr. måned
Log Ingen 15 minutters interval (eller mere): $- pr. overvågede log pr. måned
10 minutters interval: $- pr. overvågede log pr. måned
5 minutters interval: $- pr. overvågede log pr. måned
Aktivitetslog Begrænset til 100 regler pr. abonnement Gratis
Dynamisk grænse13 Ingen $- pr. dynamisk grænse pr. måned

11Den pris, der vises her, er prisen for en påmindelsesregel, der overvåger en enkelt tidsserie for målepunkt, der stammer fra en enkelt ressource.

12Priser gælder for påmindelsesregler for oprettelse af nye målepunkter, der findes under Alerts. Tidligere påmindelsesregler for oprettelse (Alerts Classic) vil fortsat være gratis

 • Der er en konfigurationsgrænse på 5000 påmindelsesregler for tidsserie for målepunkter, 100 påmindelsesregler for aktivitetslog og 10 handlingsgrupper pr. abonnement. Kontakt Azure Support for at øge grænsen.
 • Aktivitetslogge er tilgængelige i 90 dage uden omkostninger. Hvis du vil bevare dataene i aktivitetsloggen ud over de 90 dage, kan de videredirigeres til en lagerkonto eller hændelseshubber. Der gælder tilsvarende gebyrer for henholdsvis lager og hændelseshubber. Der påløber intet gebyr for API-kald i forbindelse med trækning af aktivitetslogdata.
 • Der opkræves i øjeblikket ikke gebyr for påmindelser, der tilbydes som en del af ASC (Azure Security Center).
 • Der opkræves ikke gebyr for påmindelser, der er oprettet for et tilstandskriterie.

13En dynamisk besked faktureres for den dynamiske grænsefunktion og den underliggende målepunktsbesked.

Eksempler

 1. Prisen for en påmindelsesregel, som overvåger CPU-forbruget og RAM-forbruget (dvs. 2 tidsserie for målepunkter) for 10 VM'er og har dynamisk grænse aktiveret, kan beregnes som,
  • Pris for påmindelsesregel + pris for dynamisk grænse.
  • (10 VM'er * 2 tidsserie for målepunkter pr. VM - 10 gratis enheder) * $- pr. påmindelsesregel for tidsserie for målepunkter pr. måned [(10 VM'er * 2 tidsserie for målepunkter pr. VM) * $- pr. dynamisk grænse pr. måned] = $- pr. måned.
 2. Prisen for en påmindelsesregel, som forespørger 1 Log Analytics-arbejdsområdet for hændelsen '404-fejl' hvert 15. minut, kan beregnes som,
  • 1 arbejdsområde * 1 forespørgsel om logbesked * $- pr. logpåmindelsesregel pr. måned = $- pr. måned.

Meddelelser

Meddelelser sendes afhængigt af, hvornår en påmindelsesregel udløses. Du faktureres afhængigt af typen og antallet af meddelelser, du vælger at sende.

Funktion Gratis enheder inkluderet Pris
Oprettelses- eller opdateringshændelse for ITSM-connector 1.000 hændelser pr. måned $-/1.000 arrangementer
Mails 1.000 mails pr. måned $-/100.000 mails
Pushmeddelelse (til Azure-mobilapp) 1.000 meddelelser pr. måned $-/100.000 meddelelser
Sikre webhooks 1 sikker webhook $-/1.000.000 sikre webhooks
Webhooks 100.000 webhooks pr. måned $-/1.000.000 webhooks
Sms og taleopkald Se sms-priser i følgende tabel
Landekode Taleopkald – gratis enheder inkluderet Pris Sms – gratis enheder inkluderet Pris
USA (+1) 10 taleopkald pr. måned $-/opkald 100 sms pr. måned $- pr. sms
Australien (+61) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Østrig (+43) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Belgien (+32) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Brasilien (+55) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Chile (+56) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Kina (+86) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Tjekkiet (+420) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Danmark (+45) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Estland (+372) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Finland (+358) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Frankrig (+33) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Tyskland (+49) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Hongkong (+852) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Indien (+91) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Irland (+353) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Israel (+972) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Italien (+39) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Japan (+81) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Jordan (+962) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Luxembourg (+352) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Malaysia (+60) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Mexico (+52) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Nederlandene (+31) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
New Zealand (+64) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Norge (+47) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Portugal (+351) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Rumænien (+40) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Rusland (+7) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Singapore (+65) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Sydafrika (+27) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Sydkorea (+82) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Spanien (+34) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Schweiz (+41) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Taiwan (+886) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Forenede Arabiske Emirater (+971) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms
Storbritannien (+44) Taleopkald understøttes ikke $-/opkald - $- pr. sms

Diagnosticeringslogge

Diagnosticeringslogge kan videresendes til en lagerkonto, til Log Analytics-arbejdsområdet eller til hændelseshub. Der gælder tilsvarende gebyrer for henholdsvis lager, Log Analytics og hændelseshubber.

Support og SLA 

 • SLA for individuelle funktioner er gældende, når den tilsvarende prisfastsættelsesmodel træder i kraft. Få mere at vide

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Generelt

 • Der er ingen ekstra gebyrer for Azure Monitor-funktioner, der er tilgængelige som prøveversion, og som ikke er angivet på siden med priser. Priserne på de funktioner, der er tilgængelige som prøveversion, lanceres på et senere tidspunkt, og der gives besked, inden der opkræves gebyr for dem. Hvis du efter prøveperioden vælger at fortsætte med at bruge prøveversionsfunktionerne, faktureres du i henhold til de gældende priser.

Ofte stillede spørgsmål om Log Analytics

 • De kunder, der begyndte at bruge Log Analytics på det gratis niveau inden den 2. april 2018, kan blive på det gamle, gratis niveau. På det gamle, gratis niveau kan der kun indsamles 500 MB dagligt, og opbevaringsperioden er kun på 7 dage. I den nye prismodel er der ingen begrænsning på, hvor meget data der indsamles dagligt, og du kan opbevare dine logdata i op til to år. De kunder, der følger den gamle prismodel, kan når som helst skifte til den nye prismodel, der er nævnt ovenfor.

 • Ja. Du kan fortsætte med prismodellen Insight and Analytics pr. node for din brug af Log Analytics.

 • Hvis du vil beregne resultatet af prismodellen for forbrug pr. GB, skal du se dokumentationen på siden Usage and Estimated costs. Bemærk, at der i den nye prismodel er forskellige priser for henholdsvis dataindtagelse og -opbevaring, afhængigt af det område dit Log Analytics-arbejdsområde er placeret i. Sørg for at tage højde for dette, hvis du sammenligner anslåede omkostninger. Hvis du desuden har købt OMS, skal du sørge for at tale med din kontorepræsentant, så du fuldt ud kan gennemskue, hvad en ændring vil betyde.

 • Følg trinnene på siden med dokumentation for at gå til den nye prismodel.

 • Ja, de EA-kunder (Enterprise Agreement), der har prismodellen Insight and Analytics pr. node, kan stadig få adgang til prismodellerne for forbrug pr. node i et hvilket som helst nyt abonnement, de knytter til deres eksisterende EA.

 • Ja, de kunder, der begyndte at bruge Log Analytics før den 1. oktober 2016, vil fortsat have en ældre prismodel og kan når som helst skifte til de nye modeller ovenfor. Nedenstående prismodeller har ikke været tilgængelige for nye arbejdsområder siden den 1. oktober 2016.

  Standard Premium
  Daglig grænse Ingen Ingen
  Opbevaringsperiode 1 måned 12 måneder
  Tilpas længere opbevaringsperioder Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig
  Pris $2.3 pr. GB $3.5 pr. GB
 • Du kan vælge en opbevaringsperiode, der går fra 30 til 730 dage. Beregningen af omkostningerne for opbevaring udføres på en daglig granularitet, der er baseret på den månedlige pris pr. GB, der lagres ud over de 31 dages inkluderede opbevaring.

 • Kapacitetsreservationer giver dig mulighed for at reservere en fast daglig dataindtagelseskapacitet for Azure Monitor og Azure Sentinel mod et fast forudsigeligt dagligt gebyr. Du kan opgradere din ønskede kapacitet når som helst. Den minimale forpligtelsesperiode, før du kan fravælge eller reducere kapacitetsreservationen, er 31 dage.
  • Tilføjelse af mere kapacitet til din reservation – du kan opgradere din ønskede kapacitet når som helst. Din nye kapacitetsreservation gælder fra kl. 00:01 UST den følgende dag.
  • Reduktion af din valgte kapacitetsreservation – du kan reducere din kapacitetsreservation eller fravælge kapacitetsreservation helt efter de første 31 dage. Perioden på 31 dage nulstilles, hver gang du foretager ændringer (øger eller reducerer) din valgte kapacitetsreservation. Din nye kapacitetsreservation eller forretningsmodel gælder fra kl. 00:01 UST den følgende dag.
 • Du kan vælge en kapacitetsreservation når som helst. Når du har tilmeldt dig, fortsætter du med at være på dit valgte kapacitetsniveau, medmindre du beslutter at vælge en anden prisfastsættelsesmodel eller opgradere eller nedgradere din kapacitetsreservation.
 • Kapacitetsreservationer gælder på arbejdsområdeniveau og kan ikke grupperes på tværs af arbejdsområder eller abonnementer.

Ofte stillede spørgsmål om Application Insights

 • Den gamle prismodel tilbyder to niveauer: Basic og Enterprise. Fra den 2. april 2018 vil Basic-kunderne blive faktureret ifølge prismodellen ovenfor, som tilbyder flere funktioner, uden at prisen stiger. Basic-kunderne vil fortsat have 1 GB pr. ressource pr. måned med gratis data ud over de 5 GB pr. abonnement pr. måned med gratis data, der tilbydes i tjenesten Azure Log Analytics. Fra den 2. april 2018 vil Basic-kunderne også have adgang til Continuous Export og Application Insights Connector til Operations Management Suite Log Analytics. Bemærk også, at ifølge den nye prismodel kan du som abonnent af Visual Studio bruge månedlig kredit til at betale for Application Insights.

  Enterprise-kunder kan stadig følge den gamle prismodel, eller de kan når som helst skifte til prismodellen ovenfor. Alle de Application Insights-kundeabonnementer, der blev oprettet inden 2. april 2018, faktureres $- pr. GB for al dataindtagelse i Application Insights. Dette er dog kun en fordel, hvis du har købt OMS Suite. I dette tilfælde inkluderer enhver købt enhed i Operations Management Suite E1- og E2-planerne en berettigelse til én node på Enterprise-niveauet i Application Insights. Hver enkelt Application Insights Enterprise-node inkluderer op til 200 MB Application Insights-data overført pr. dag med en dataopbevaring på 90 dage uden yderligere omkostninger.

  Enterprise
  Månedlig basispris $- pr. node
  Inkluderet data 200 MB pr. node hver dag
  Ekstra data $- pr. GB
  Dataopbevaring (rå og samlede data) 90 dage
  APM (Application Performance Management) og analysefunktioner Inkluderet
  Løbende eksport Ubegrænset
  Webtest med flere trin $- pr. test pr. måned
 • Nej. De kunder, der begyndte at bruge Application Insights inden 2. april 2018, vil fortsat blive faktureret $- pr. GB for al dataindtagelse i Application Insights.

 • Du kan angive en øvre daglig grænse for den mængde data, som Application Insights skal acceptere fra din applikation, så du kan styre dine omkostninger. Når den øvre daglige grænse er nået, ignoreres overskydende data resten af dagen (i UTC-tid), og der genoptages normalt ved starten af den næste dag.

  Derudover kan du bruge sampling til at reducere den mængde data, du sender til Application Insights fra din applikation.

  Få mere at vide om håndtering af prisfastsættelse og datavolumen i Application Insights.

 • En node er en fysisk eller virtuel maskine eller en PaaS-instans, som hoster din app. Hvis dit program f.eks. kører på tre Azure App Service-instanser og én virtuel maskine, så har du i alt fire noder, der hoster dit program. Vi tæller antallet af specifikke noder, der sender telemetridata, hver time. Hvis en node ikke sender nogen telemetri i løbet af en bestemt time, så tælles den ikke med. Ovenstående månedlige pris pr. node forudsætter, at en node sender telemetri hver time i løbet af måneden, så hvis der er perioder med inaktivitet for din applikation i løbet af måneden, så bliver den faktiske opkrævning lavere.

  I takt med, at din applikation skalerer op eller ned, f.eks. gennem tilføjelse af yderligere webservere under spidsbelastningsperioder, skaleres gebyrerne for Application Insights Enterprise også op eller ned.

  Der er nogle få situationer, hvor nodeoptælling ikke medtages, men datavolumen tælles altid:

  • Udvikleres arbejdsstationer, der kører en applikation under fejlfinding, tælles ikke som noder.
  • Brug af JavaScript-browserklienten SDK (eller visse andre SDK'er, der ikke rapporterer "roleInstance"), tæller ikke dine slutbrugeres maskiner som noder.
  • Brug af appen HockeyApp-bro tæller ikke hver enkelt mobilenhed, der overvåges af HockeyApp, som noder.

  Hvad hvis jeg bruger samme node til flere programmer, som jeg overvåger? Det er ikke noget problem. Vi tæller kun de entydige noder, der sender telemetridata som en del af dit Azure-abonnement (fakturakonto). Hvis du f.eks. har fem separate websteder, der kører på samme fysiske server, og hvert websted er konfigureret med Application Insights Enterprise (faktureres pr. node), vil disse samlet set tælle som én node.

  Du kan også have programmer, der bruger Application Insights Basic (faktureres pr. GB) i samme Azure-abonnement, og det påvirker ikke antallet af noder for de programmer, der anvender Application Insights Enterprise.

  Hvordan fungerer de daglige 200 MB data i Application Insights Enterprise? Hvis du vælger Enterprise-prismuligheden, får din applikation en daglig tilladt mængde data baseret på antallet af noder, der sender telemetri. Så hvis du har fem noder, der sender data, har du et samlet tilladt forbrug på 1 GB pr. dag for din applikation (som defineret af den Application Insights-ressource, du angiver). Det er lige meget om visse noder sender flere data end andre noder, da de inkluderede data deles på tværs af alle noder for et givent Azure-abonnement. Hvis du på en given dag sender flere data, end der er inkluderet i din samlede daglige datamængde, så opkræves gebyrerne pr. GB for overforbrug. Ubrugte data i dit daglige tilladte forbrug akkumuleres ikke.

  Det daglige tilladte forbrug beregnes som antallet af timer om dagen, hvor hver node sender telemetri, divideret med 24 gange 200 MB. Så hvis du har fire noder, der sender telemetri i 15 ud af 24 timer om dagen, så vil de inkluderede data for den pågældende dag være ((4 x 15)/24) x 200 MB = 500 MB.

  Hvis du vælger Enterprise-prismuligheden til flere applikationer i det samme Azure-abonnement, så deles det daglige tilladte forbrug på tværs af disse applikationer. Denne daglige tilladte mængde deles ikke med applikationer, hvortil du har valgt prismuligheden Basic.

 • Ja. Her er de udviklings-/testtilbud til teams, som er tilgængelige i dag:

 • Hvis du har spørgsmål om, hvordan priserne fungerer for Application Insights, må du meget gerne stille et spørgsmål i vores internetforum.

Ofte stillede spørgsmål om påmindelser

 • De migrerede påmindelsesregler og tilsvarende migrerede handlingsgrupper (mail, webhook eller LogicApp) vil forblive gratis. Den funktionalitet, du havde med klassiske påmindelser, herunder muligheden for at redigere grænsen, sammenlægningstypen og sammenlægningsgranulariteten, vil fortsat være gratis tilgængelig med din migrerede påmindelsesregel. Hvis du redigerer den migrerede påmindelsesregel, så den anvender en eller flere af de nye regler, meddelelser eller handlingstyper for påmindelsesplatformen, påløber der et tilsvarende gebyr. Følgende er eksempler på situationer, hvor der påløber et gebyr for din påmindelsesregel:

  • En ny (ikke-migreret) påmindelsesregel, der er oprettet uden for de gratis enheder på den nye Azure Monitor-platform
  • Data, der er forbrugt og opbevaret uden for de gratis enheder, der er inkluderet af Azure Monitor
  • Webtests med flere tests, der udføres af Application Insights
  • Brugerdefinerede metrikværdier, der er gemt uden for de gratis enheder, der er inkluderet i Azure Monitor
  • Migrerede påmindelsesregler, der er redigeret, så de bruger nyere påmindelsesfunktioner for metrikværdier, f.eks. frekvens, flere ressourcer/dimensioner, dynamiske grænser, ændring af ressource/signal med mere
  • Migrerede handlingsgrupper, der er redigeret, så de bruger nyere meddelelser eller handlingstyper, f.eks. sms, taleopkald og/eller ITSM-integration
 • Påmindelsesregler om aktivitetslog, tjenestens tilstand og ressourcens tilstand vil fortsat være gratis.

 • Betaling for beskedmeddelelser opkræves separat afhængigt af typen af anvendt meddelelse.

 • Ovennævnte priser gælder for den nye beskedplatform. Hvis du overfører dine eksisterende påmindelsesregler fra Classic Alerts-platformen til den nye platform, gælder de ovennævnte priser.

 • Der opkræves ikke betaling af eksisterende OMS Log Alerts-kunder for de første 250 logpåmindelsesregler. Der opkræves betaling for påmindelsesregler, der overstiger grænsen på 250 logpåmindelsesregler, i henhold til ovennævnte priser.

 • Eksisterende kunder, der bruger OMS-logbeskeder, kan oprette Azure-logpåmindelsesregler med enhver hyppighed indtil grænsen på 250 logpåmindelsesregler. Der opkræves betaling for påmindelsesregler, der overstiger grænsen på 250 logpåmindelsesregler, i henhold til ovennævnte priser.

 • Hvis du allerede er Application Insight-kunde, vil dine eksisterende målepunkts- og webtestpåmindelsesregler, som er overført til den nye meddelelsesplatform, fortsat være gratis. Nye målepunkter og webtestpåmindelser opkræves efter den gældende pris for en målepunktspåmindelsesregel. Der opkræves betaling for Application Insights-logpåmindelsesregler i henhold til ovennævnte priser.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Monitor

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.