Priser for Azure Monitor

Få den detaljerede overvågning af data i realtid, som du har brug for – alt sammen på ét sted

Azure Monitor er en platformsegenskab, som bruges til overvågning af dine Azure-ressourcer. Med Azure Monitor kan du samle detaljerede data om ydeevne og udnyttelse, logge over aktivitet og diagnosticering samt konsekvente meddelelser fra dine Azure-ressourcer. Du kan bruge Azure-portalen til at få vist og analysere overvågningsdataene samt konfigurere automatiserede handlinger på baggrund af vigtige beskeder. Azure Monitor kan desuden integreres med andre analyse- og overvågningsværktøjer, f.eks. OMS Insight & Analytics, Application Insights og andre værktøjer fra tredjepart, hvilket giver dig fleksibilitet til at anvende disse data på forskellige måder.

Prisoplysninger

Der er ingen gebyrer for forespørgsler om målepunkter i dag. Den 1. november 2017 træder gebyrerne for forespørgsler om målepunkter i kraft i henhold til nedenstående prisfastsættelsesplan.

Funktion Månedlig tildeling Pris for overforbrug
Forespørgsler om målepunkter 1.000.000 standard-API-kald $-/1.000 standard-API-kald
Levering af meddelelse
Sms – USA 100 $- pr. sms
Mails 1.000 $-/100.000
Push notifications (to Azure App) 1.000 $-/100.000
Webhooks 100.000 $-/1.000.000

Forespørgsler i forbindelse med målepunkter faktureres på baggrund af antallet af standard-API-kald. Et standard-API-kald er et kald, der returnerer 1.440 datapoint (1.440 er også det samlede antal datapoint, der kan lagres pr. målepunkt pr. dag). Hvis et API-kald returnerer mere end 1.440 datapoint, tælles det som flere standard-API-kald. Hvis et API-kald returnerer færre end 1.440 datapoint, tælles det som mindre end ét API-kald. Antallet af standard-API-kald beregnes hver dag, da det samlede antal datapoint, der forbruges pr. dag, divideres med 1.440.

  • Aktivitetslogge er tilgængelige i 90 dage uden omkostninger. Hvis du vil bevare dataene i aktivitetsloggen ud over de 90 dage, kan de videredirigeres til en lagerkonto eller hændelseshubber. Der gælder tilsvarende gebyrer for henholdsvis lager og hændelseshubber. Der påløber intet gebyr for API-kald i forbindelse med trækning af aktivitetslogdata.
  • Målepunkter er tilgængelige i 30 dage uden omkostninger. Hvis du vil bevare data om målepunkter ud over de 30 dage, kan de videredirigeres til en lagerkonto, et Log Analytics-arbejdsområde eller hændelseshubber. Der gælder tilsvarende gebyrer for henholdsvis lager, Log Analytics og hændelseshubber. Desuden opkræves der gebyrer i forbindelse med forespørgsler for målepunkter for tilsvarende API-kald, der kræves for at dirigere data.
  • Der er en grænse på 100 målingsadvarsler, 100 aktivitetslogadvarsler og 10 handlingsgrupper pr. abonnement. Kontakt Azure Support for at øge grænsen.
  • Diagnosticeringslogge kan videredirigeres til en lagerkonto, til Log Analytics-arbejdsområde eller til hændelseshubber. Der gælder tilsvarende gebyrer for henholdsvis lager, Log Analytics og hændelseshubber.

Eksempler

  1. Et API-kald, der returnerer 2.000 datapoint, tælles som 2.000/1.440 = 1,4 standard-API-kald.
  2. Et API-kald, der returnerer 200 datapoint, tælles som 200/1.440 = 0,1 standard-API-kald.
  3. I et scenarie, hvor der spores fem målepunkter med en minimumgranularitet fra 100 VM'er om dagen, vil resultatet være 720.000 datapoint, hvilket kan oversættes til (720.000/1.440) 500 standard-API-kald pr. dag.

Support og SLA 

  • SLA for individuelle funktioner er gældende, når den tilsvarende prisfastsættelsesmodel træder i kraft. Få mere at vide

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Monitor

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto