Priser for Azure Cache for Redis

Azure Cache for Redis giver dig mulighed for at bruge en sikker Redis-cache med åben kildekode. Det er et særligt tilbud, der administreres af Microsoft, så du kan oprette programmer, som er yderst skalerbare og dynamiske, ved at give dig superhurtig adgang til dine data. Du kan udnytte de mange funktioner samt det økosystem, som Redis leverer, mens du samtidig får pålidelig hosting og overvågning fra Microsoft.

Basis
Basiscachen, som er velegnet til udvikling/test.
Standard
Produktionsbaseret cache med master/slave-replikering.
Premium
Virksomhedsniveau, som kan bruges som cache og fastholde data. Designet til maksimal skalering og integration med virksomhedssystemer.
Cache Ja Ja Ja
Replikering og failover - Ja Ja
SLA - 99,9% 99,9%
Konfigurer Redis (keyspace-meddelelser osv.) - Ja Ja
Redis-datafastholdelse - - Ja
Redis-klynge - - Ja
Udskalering til flere cacheenheder - - Ja
Azure Virtual Network - - Ja
Hukommelsens størrelse 250 MB–53 GB 250 MB–53 GB 6 GB–120 GB
Netværkets ydeevne Lav til høj Lav til høj Moderat til højest
Maksimumantal klientforbindelser 256–20.000 256–20.000 7.500–40.000

Basis

Den grundlæggende cache er en cache med en enkelt node, som er velegnet til udvikling/test og ikke-kritiske arbejdsbelastninger. Der er ingen SLA på Basic-niveauet.

Cachenavn Cachestørrelse Netværkets ydeevne Antal klientforbindelser Pris
C0 250 MB Lav 256 $-
C1 1 GB Lav 1.000 $-
C2 2,5 GB Moderat 2.000 $-
C3 6 GB Moderat 5.000 $-
C4 13 GB Moderat 10.000 $-
C5 26 GB Høj 15.000 $-
C6 53 GB Højest 20.000 $-

Få mere at vide om, hvordan du vælger det rigtige cachetilbud.

Standard

By default, a replicated cache is a two-node primary/secondary configuration. We manage automatic replication between the nodes to offer a high-availability SLA.

Cachenavn Cachestørrelse Netværkets ydeevne Antal klientforbindelser Price (two-node)
C0 250 MB Lav 256 $-
C1 1 GB Lav 1.000 $-
C2 2,5 GB Moderat 2.000 $-
C3 6 GB Moderat 5.000 $-
C4 13 GB Moderat 10.000 $-
C5 26 GB Høj 15.000 $-
C6 53 GB Højest 20.000 $-

Få mere at vide om, hvordan du vælger det rigtige cachetilbud.

Premium

Premium tier includes all the standard-tier features and more, such as better performance over basic or standard-tier caches, bigger workloads, disaster recovery, and enhanced security. Additional features include:

  • Redis persistence allows you to persist data stored in Redis cache. You can also take snapshots and back up the data which you can load in case of a failure.
  • Redis Cluster automatically shards data across multiple Redis nodes, so you can create workloads of bigger memory sizes (greater than 53 GB) and get better performance.
  • Azure Virtual Network deployment provides enhanced security and isolation for your Azure Cache for Redis, as well as subnets, access control policies, and other features to further restrict access.

Cachenavn Cachestørrelse Netværkets ydeevne Antal klientforbindelser Pris pr. shard
P1 6 GB Moderat 7.500 $-
P2 13 GB Høj 15.000 $-
P3 26 GB Høj 30.000 $-
P4 53 GB Højest 40.000 $-
P5 120 GB Højest 40.000 $-

Få mere at vide om, hvordan du vælger det rigtige cachetilbud.

Geo-replikering

Når geo-replikering er aktiveret, er der mulighed for, at to separate Azure Cache for Redis-instanser på tværs af flere Azure-områder kan kædes sammen i en primær relation/replikarelation. Tjenesten holder den sammenkædede primære cacheinstans og replikacacheinstansen synkroniseret. Du kan læse fra eller skrive til den primære cacheinstans, men du kan kun læse fra replikacacheinstansen. Udover at betale standardgebyret for den primære cacheinstans og replikacacheinstansen, skal du også betale et gebyr for dataoverførslen mellem områderne. Geo-replikering er kun tilgængelig på Premium-niveau i Azure Cache for Redis.

Support og SLA 

  • Vi leverer teknisk support til alle Azure-tjenester, der er offentligt tilgængelige, herunder Azure Cache for Redis og Managed Cache Service, via Azure Support, til en startpris på $29 pr. måned. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis.
  • Serviceniveauaftale (SLA) – Azure Cache for Redis garanterer, at en Standard- eller Premium-cache er tilgængelig i mindst 99,9 % af tiden. Få mere at vide om vores SLA. SLA'en dækker kun forbindelser til cachens slutpunkter. SLA dækker ikke beskyttelse mod tab af data. Vi anbefaler, at du bruger Redis-funktionen til fastholdelse af data på Premium-niveauet for at øge beskyttelsen mod tab af data.
  • Der er ingen SLA for niveauet Basic.

Ofte stillede spørgsmål

  • Ja. På Premium-niveau kan du skalere ud til flere Azure Cache for Redis-enheder.

  • Vi anbefaler, at ny udvikling sker vha. Azure Cache for Redis på grund af den fleksibilitet, du får. Den er baseret på den åbne Redis-protokolstandard, som understøttes af mange programmeringssprog (C/C++, .NET, Go, Java, Node.js, Objective C, Perl, PHP, Python, Ruby og mere end 29 andre sprog). Det gør det muligt at bruge den til næsten alle de arbejdsbelastninger, der kan bygges på Azure.

  • Managed Cache Service og In-Role udgik den 30. november 2016. Du kan få yderligere oplysninger ved at læse Tjenesterne Azure Managed Cache og In-Role Cache nedlægges den 30. november 2016.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Cache for Redis

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis