Gå til hovedindhold

Priser for Managed Disks

Vedvarende, sikret disklager til Azure Virtual Machines

Azure-administrerede diske er højtydende, holdbart bloklager, der er designet til at blive brugt sammen med Azure Virtual Machines og Azure VMware Solution. Vi tilbyder fire indstillinger for disklager – Ultra Disk Storage, Premium SSD, Standard SSD, Standard HDD. Azure-administrerede diske er prissat til det nærmeste niveau, der passer til den specifikke diskstørrelse, og faktureres på timebasis.

Leder du efter oplysninger om prisfastsættelse for sideblobs, der også kaldes ikke-administrerede diske? Se prissætningen Ikke-administrerede diske og sideblobs.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Priserne er kun estimater og er ikke beregnet som faktiske pristilbud. De faktiske priser kan variere afhængigt af den type aftale, der er indgået med Microsoft, købsdatoen og valutakursen. Priserne beregnes ud fra den amerikanske dollar og konverteres ved hjælp af London børsens slutkurs, der registreres i løbet af de to hverdage før den sidste hverdag i den forrige måned. Hvis de to hverdage før månedens slutning falder på en banklukkedag på større markeder, angives kursen umiddelbart dagen før de to hverdage. Denne kurs gælder for alle transaktioner i løbet af den kommende måned. Log på Azure-prisberegneren for at se priser baseret på dit aktuelle program/tilbud med Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspecialist for at få flere oplysninger om priser eller for at anmode om et pristilbud. Se ofte stillede spørgsmål om Azure-priser.

Premium SSD

Premium SSD'er er højtydende SSD-baserede lagre, der er udviklet til at understøtte I/O-intensive arbejdsbelastninger med betydeligt højt gennemløb og lav ventetid. Med Premium SSD'er kan du klargøre en vedvarende disk og konfigurere størrelsen og ydeevnen.

Den samlede pris for Premium SSD'er afhænger af størrelsen på og antallet af diske, og den påvirkes af antallet af udgående dataoverførsler. Disse diskstørrelser indeholder forskellige input/output-handlinger pr. sekund (IOP'er), dataoverførselshastighedskapaciteter og en månedlig pris pr. GiB. Premium SSD'er understøttes på forskellige størrelser og udgaver af virtuelle maskiner, herunder DS-serien, DSv2-serien, FS-serien og GS-serien – til kørsel af arbejdsbelastninger. Premium-SSD'er understøtter både lokalt redundant lager og zoneredundant lager. Du kan få flere oplysninger om redundansmuligheder på siden om Azure Storage-replikering. Premium-SSD'er med zoneredundant lager er i øjeblikket generelt tilgængelige i udvalgte områder, og områdetilgængeligheden øges. Hvis du vil se priser for zoneredundant lager, skal du vælge redundansindstilingen ZRS på rullelisten. Når du bruger delte Azure-diske på Premium SSD'er, faktureres hver ekstra diskindsættelse pr. måned baseret på diskstørrelsen. Prisen på delte diske er den samme for både lokalt redundant lager og zoneredundant lager.

Snapshots

Du kan gemme komplette snapshots og afbildninger af Premium SSD'er på Standard-lager. Du kan vælge mellem snapshotmulighederne lokalt redundant lager og zoneredundant lager. Disse snapshots og afbildninger faktureres til $- pr. GB pr. måned for både standardindstillingen lokalt redundant lager og zoneredundant lager baseret på den forbrugte del af disken. Hvis du f.eks. opretter et snapshot af en administreret disk med en klargjort kapacitet på 64 GB og et faktisk dataforbrug på 10 GB, faktureres snapshottet kun for dataforbruget på 10 GB. Hvis du vælger at gemme dem på et administreret disklager med Premium SSD, koster det $- pr. GB pr. måned.

Du kan kun gemme trinvise snapshots af Premium SSD'er på Standard-lager. De faktureres til $- pr. GB pr. måned for både Standard-snapshotmuligheden lokalt redundant lager og zoneredundant lager baseret på den lagerplads, der er brugt af deltaændringerne siden sidste snapshot. Du bruger f. eks. en administreret disk med en klargjort størrelse på 128 GB og en brugt størrelse på 100 GB. Det første trinvise snapshot faktureres kun for den brugte størrelse på 100 GB. 20 GB data blev tilføjet på disken, før du oprettede det andet snapshot. Nu faktureres det andet trinvise snapshot kun for 20 GB.

Bursting

For P20-diske og derunder er kreditbaseret bursting aktiveret som standard uden yderligere omkostninger. Du kan øge din ydeevne op til 3.500 IOPS og 170 MB/s i op til 30 minutter for at håndtere større mængder trafik, behandle batchjob og forbedre starttider.

For P30-diske og større opkræves du et månedligt aktiveringsgebyr på $- for at aktivere bursting efter behov og et burst-transaktionsgebyr på $- pr. 10.000 IO'er for yderligere IOPS. Du kan øge din ydeevne op til 30.000 IOPS og 1.000 MB/s når som helst. Hvis du f.eks. klargør en P30-disk med 5.000 IOPS, og du burster til 30.000 IOPS i 5 sekunder, opkræves der et aktiveringsgebyr for at aktivere burstingfunktionen samt et burst-transaktionsgebyr for de ekstra 25.000 X 5 = 125.000 IO'er. Hvis du burster din overførselshastighed over det klargjorte beløb, vil du også blive opkrævet et burst-transaktionsgebyr for den ekstra overførselshastighed. Du kan finde detaljerede eksempler på, hvordan fakturering fungerer, i denne artikel.

Reservation

Reservationer af Azure Disk Storage hjælper dig med at reducere dine lageromkostninger for diske ved at tilbyde en Premium SSD.kapacitet i ét år. Reservekapacitet kan købes i intervaller af 1 diskenhed med en forpligtelse på 1 år. Alle priser er pr. måned. Du kan finde flere oplysninger under Ofte stillede spørgsmål om Azure Disks.

Ikke tilgængelig Diskstørrelse Pris pr. måned Reserveret i 1 år
Pris pr. måned
Maks. IOPS (maks. IOPS m/bursting) Maks. gennemløb (maks. gennemløb m/bursting) Pris pr. indsættelse pr. måned (delt disk)
P1 4 GiB $- I/T 120 (3.500) 25 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P2 8 GiB $- I/T 120 (3.500) 25 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P3 16 GiB $- I/T 120 (3.500) 25 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P4 32 GiB $- I/T 120 (3.500) 25 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P6 64 GiB $- I/T 240 (3.500) 50 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P10 128 GiB $- I/T 500 (3.500) 100 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P15 256 GiB $- I/T 1.100 (3.500) 125 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P20 512 GiB $- I/T 2.300 (3.500) 150 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P30 1 TiB $- $- 5.000 (30.000) 200 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P40 2 TiB $- $- 7.500 (30.000) 250 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P50 4 TiB $- $- 7.500 (30.000) 250 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P60 8 TiB $- $- 16.000 (30.000) 500 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P70 16 TiB $- $- 18.000 (30.000) 750 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P80 32 TiB (32.767 GiB) $- $- 20.000 (30.000) 900 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
Ikke tilgængelig Diskstørrelse Pris pr. måned Reserveret i 1 år
Pris pr. måned
Maks. IOPS (maks. IOPS m/bursting) Maks. gennemløb (maks. gennemløb m/bursting) Pris pr. indsættelse pr. måned (delt disk)
P1 4 GiB $- I/T 120 (3.500) 25 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P2 8 GiB $- I/T 120 (3.500) 25 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P3 16 GiB $- I/T 120 (3.500) 25 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P4 32 GiB $- I/T 120 (3.500) 25 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P6 64 GiB $- I/T 240 (3.500) 50 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P10 128 GiB $- I/T 500 (3.500) 100 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P15 256 GiB $- I/T 1.100 (3.500) 125 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P20 512 GiB $- I/T 2.300 (3.500) 150 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P30 1 TiB $- I/T 5.000 (30.000) 200 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P40 2 TiB $- I/T 7.500 (30.000) 250 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P50 4 TiB $- I/T 7.500 (30.000) 250 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P60 8 TiB $- I/T 16.000 (30.000) 500 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P70 16 TiB $- I/T 18.000 (30.000) 750 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P80 32 TiB (32.767 GiB) $- I/T 20.000 (30.000) 900 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-

Vi opkræver et burstaktiveringsgebyr på $- og et transaktionsgebyr på $- pr. 10.000 transaktionsenheder for P30 diske og derover med bursting aktiveret. Alle handlinger i lageret tælles som en transaktion, herunder læsninger, skrivninger og sletninger. Du kan finde flere oplysninger om bursttransaktioner i burstingdokumentationen.

Premium SSD v2

Premium SSD v2 er det næste generations Premium SSD-tilbud til Azure Disks Storage. Premium SSD v2-Disk Storage er udviklet til ydeevnefølsomme arbejdsbelastninger, der konsekvent kræver lav gennemsnitlig læse- og skriveventetid kombineret med høj IOPS og dataoverførselshastighed. Dette tilbud er velegnet til at understøtte datatunge arbejdsbelastninger som f.eks. SQL Server, Oracle Database, Cassandra og Mongo DB.

Med Premium SSD v2 kan du klargøre den IOPS og dataoverførselshastighed, du har brug for, uden nødvendigvis at købe yderligere lagerkapacitet (se tabellen nedenfor). Derfor kan du skalere ydeevnen omkostningseffektivt, når du installerer transaktionstunge arbejdsbelastninger. Premium SSD v2 giver en oprindelig ydeevne på 3.000 IOPS og 125 MB/s for enhver diskstørrelse, der tilbydes uden ekstra omkostninger. Disklagerkapaciteten kan være fra mindst 1 GiB til maksimalt 64 TiB.

I øjeblikket understøttes kun lokalt redundante lagerkonfigurationer (LRS).

Diskstørrelse Maks. IOPS Maks. dataoverførselshastighed (MB/s)
1 GiB-64 TiBs 3.000-80.000
(Forøges med 500 IOPS pr. GiB)
125-1.200
(Forøges med 0,25 MB/s pr. angivet IOPS)

Snapshots

Du kan kun gemme trinvise snapshots af Premium SSDv2 på Standard-lager. De faktureres til $- pr. GB pr. måned for både Standard-snapshotmuligheden lokalt redundant lager og zoneredundant lager baseret på den lagerplads, der er brugt af deltaændringerne siden sidste snapshot. Du bruger f. eks. en administreret disk med en klargjort størrelse på 128 GB og en brugt størrelse på 10 GB. Det første trinvise snapshot faktureres kun for den anvendte størrelse på 10 GB. Før du opretter det andet snapshot, føjes der 20 GB data til disken. Nu faktureres det andet trinvise snapshot kun for 20 GB.

Priser

De samlede omkostninger ved Premium SSD v2-Disk Storage afhænger af størrelsen og antallet af diske, du klargør, samt deres konfigurationer.

Premium SSD v2-diske vil blive faktureret pr. time og leverer forskellige diskstørrelser med et konfigurerbart udvalg af input/output-operationer pr. sekund (IOPS) og dataoverførselshastighed målt i MB/s. Du kan vælge den konfiguration, der bedst opfylder dine krav til arbejdsbyrden med hensyn til lagerkapacitet, IOPS og dataoverførselshastighed. Disklagerkapacitet, IOPS og dataoverførselshastighed vil blive opkrævet separat.

Premium SSD v2 understøtter i øjeblikket lokalt redundant lager (LRS). Du kan få flere oplysninger om redundansmuligheder på siden om Azure Storage-replikering.

Følgende tabel opsummerer prisstrukturen for Premium SSD v2:

Premium SSD v2-konfiguration Enhed Månedlig pris Pris pr. time
Diskkapacitet GiB'er $- pr. GiB $-
Klargjort IOPS IOPS Op til 3.000 IOPS uden ekstra omkostninger
$-/klargjort IOPS over 3.000 IOPS
Op til 3.000 IOPS uden ekstra omkostninger
$-/klargjort IOPS over 3.000 IOPS
Klargjort dataoverførselshastighed MB/s Op til 125 MB/s uden ekstra omkostninger
$-/klargjorte MB/s over 125 MB/s
Op til 125 MB/s uden ekstra omkostninger
$-/klargjorte MB/s over 125 MB/s
Se dokumentation for at få oplysninger om tilgængelighed og funktioner i Premium SSD v2. Priserne i pristabellen er til orientering. Den faktiske tilgængelighed af denne tjeneste findes i dokumentation.

Standard-SSD

Standard SSD'er, som er et SSD-tilbud med lave omkostninger, optimeres til arbejdsbelastninger i produktionen på test- og startniveau, som kræver en ensartet ventetid. Standard SSD'er kan også bruges til big data-arbejdsmængder, der kræver et højt gennemløb. Med Standard SSD'er får du en lavere ventetid sammenlignet med Standard HDD'er, samtidig med at du forbedrer pålideligheden og skalerbarheden for dine programmer. De er tilgængelige til alle størrelser af Azure VM. Standard SSD'er kan let opgraderes til Premium SSD'er i forbindelse med mere krævende arbejdsbelastninger, der er følsomme i forhold til ventetid. Standard SSD'er har den samme brancheførende holdbarhed og tilgængelighed, som forventes af Premium SSD'er.

De samlede omkostninger for Standard SSD-lager afhænger af størrelsen på og antallet af diske, antallet af transaktioner samt antallet af udgående dataoverførsler. Standard-SSD'er understøtter både lokalt redundant lager og zoneredundant lager. Du kan få flere oplysninger om redundansmuligheder på siden om Azure Storage-replikering. Standard-SSD'er med zoneredundant lager er i øjeblikket generelt tilgængelige i udvalgte områder, og områdetilgængeligheden øges. Når du bruger delte Azure-diske på Standard SSD'er, faktureres hver ekstra diskindsættelse pr. måned baseret på diskstørrelsen. Prisen på delte diske er den samme for både lokalt redundant lager og zoneredundant lager.

Snapshots

Du kan gemme komplette snapshots og afbildninger af Standard SSD'er på Standard HDD-lager. Du kan vælge mellem snapshotmulighederne lokalt redundant lager og zoneredundant lager. Disse snapshots og afbildninger faktureres til $- pr. GB pr. måned for både standardindstillingen lokalt redundant lager og zoneredundant lager baseret på den forbrugte del af disken. Hvis du f.eks. opretter et snapshot af en administreret disk med en klargjort kapacitet på 128 GB og et faktisk dataforbrug på 10 GB, faktureres snapshottet kun for dataforbruget på 10 GB. Hvis du vælger at gemme dem på et SSD-lager, koster det $- pr. GB pr. måned.

Du kan kun gemme trinvise snapshots af Premium SSD'er på Standard-lager. De faktureres til $- pr. GB pr. måned for både Standard-snapshotmuligheden lokalt redundant lager og zoneredundant lager baseret på den lagerplads, der er brugt af deltaændringerne siden sidste snapshot. Du bruger f. eks. en administreret disk med en klargjort størrelse på 128 GB og en brugt størrelse på 100 GB. Det første trinvise snapshot faktureres kun for den brugte størrelse på 100 GB. 20 GB data blev tilføjet på disken, før du oprettede det andet snapshot. Nu faktureres det andet trinvise snapshot kun for 20 GB.

Bursting

For E30-diske og derunder er kreditbaseret bursting aktiveret som standard uden yderligere omkostninger. Du kan øge ydeevnen op til 1.000 IOPS og 250 MB/sek. i op til 30 minutter for at håndtere større mængder trafik, behandle batchjob og forbedre starttider.

Ikke tilgængelig Diskstørrelse Pris pr. måned Maks. betalte transaktioner pr. time Maks. transaktionspris pr. måned Maks. samlet pris pr. måned Maks. IOPS (maks. IOPS m/bursting) Maks. gennemløb (maks. gennemløb m/bursting) Pris pr. indsættelse pr. måned (delt disk)
E1 4 GiB $- 6.800 $- $- 500 (600) 100 MB pr. sekund (150 MB pr. sekund.) $-
E2 8 GiB $- 13.400 $- $- 500 (600) 100 MB pr. sekund (150 MB pr. sekund.) $-
E3 16 GiB $- 26.600 $- $- 500 (600) 100 MB pr. sekund (150 MB pr. sekund.) $-
E4 32 GiB $- 43.400 $- $- 500 (600) 100 MB pr. sekund (150 MB pr. sekund.) $-
E6 64 GiB $- 81.200 $- $- 500 (600) 100 MB pr. sekund (150 MB pr. sekund.) $-
E10 128 GiB $- 147.200 $- $- 500 (600) 100 MB pr. sekund (150 MB pr. sekund.) $-
E15 256 GiB $- 274.000 $- $- 500 (600) 100 MB pr. sekund (150 MB pr. sekund.) $-
E20 512 GiB $- 502.000 $- $- 500 (600) 100 MB pr. sekund (150 MB pr. sekund.) $-
E30 1 TiB $- 829.200 $- $- 500 (1.000) 100 MB pr. sekund (250 MB pr. sekund.) $-
E40 2 TiB $- 893.000 $- $- 500 100 MB pr. sekund $-
E50 4 TiB $- 1.578.400 $- $- 500 100 MB pr. sekund $-
E60 8 TiB $- 2.777.500 $- $- 2.000 400 MB pr. sekund $-
E70 16 TiB $- 4.379.300 $- $- 4.000 600 MB pr. sekund $-
E80 32 TiB (32.767 GiB) $- 9.478.400 $- $- 6.000 750 MB pr. sekund $-

Vi opkræver $- pr. 10.000 transaktioner pr. time for Standard SSD'er op til det maksimale antal betalte transaktioner pr. time, der er angivet i tabellen for hver Standard SSD-disk. Der påløber ikke yderligere gebyrer for transaktioner, der overskrider den maksimale grænse pr. time. Alle typer handlinger på lageret tælles som en transaktion, herunder læsninger, skrivninger og sletninger. Vi bruger IO-enhedsstørrelse på 256 KiB til at tælle de fakturerbare transaktionsenheder. Du kan finde flere oplysninger i Standard SSD-dokumentation.

Ikke tilgængelig Diskstørrelse Pris pr. måned Maks. betalte transaktioner pr. time Maks. transaktionspris pr. måned Maks. samlet pris pr. måned Maks. IOPS (maks. IOPS m/bursting) Maks. gennemløb (maks. gennemløb m/bursting) Pris pr. indsættelse pr. måned (delt disk)
E1 4 GiB $- 7.800 $- $- 120 (600) 25 MB pr. sekund (150 MB pr. sekund.) $-
E2 8 GiB $- 15.400 $- $- 120 (600) 25 MB pr. sekund (150 MB pr. sekund.) $-
E3 16 GiB $- 30.600 $- $- 120 (600) 25 MB pr. sekund (150 MB pr. sekund.) $-
E4 32 GiB $- 61.000 $- $- 120 (600) 25 MB pr. sekund (150 MB pr. sekund.) $-
E6 64 GiB $- 114.400 $- $- 240 (600) 50 MB pr. sekund (150 MB pr. sekund.) $-
E10 128 GiB $- 214.000 $- $- 500 (600) 60 MB pr. sekund (150 MB pr. sekund.) $-
E15 256 GiB $- 398.400 $- $- 500 (600) 60 MB pr. sekund (150 MB pr. sekund.) $-
E20 512 GiB $- 737.600 $- $- 500 (600) 60 MB pr. sekund (150 MB pr. sekund.) $-
E30 1 TiB $- 1.238.800 $- $- 500 (1.000) 60 MB pr. sekund (250 MB pr. sekund.) $-
E40 2 TiB $- 1.344.700 $- $- 500 60 MB pr. sekund $-
E50 4 TiB $- 2.405.600 $- $- 500 60 MB pr. sekund $-
E60 8 TiB $- 4.243.900 $- $- 2.000 400 MB pr. sekund $-
E70 16 TiB $- 7.353.100 $- $- 4.000 600 MB pr. sekund $-
E80 32 TiB (32.767 GiB) $- 14.706.200 $- $- 6.000 750 MB pr. sekund $-

Vi opkræver $- pr. 10.000 transaktioner pr. time for Standard SSD'er op til det maksimale antal betalte transaktioner pr. time, der er angivet i tabellen for hver Standard SSD-disk. Der påløber ikke yderligere gebyrer for transaktioner, der overskrider den maksimale grænse pr. time. Alle typer handlinger på lageret tælles som en transaktion, herunder læsninger, skrivninger og sletninger. Vi bruger IO-enhedsstørrelse på 256 KiB til at tælle de fakturerbare transaktionsenheder. Du kan finde flere oplysninger i Standard SSD-dokumentation.

Standard-HDD

Standard HDD'er bruger harddiskbaserede lagermedier. De er bedst egnet til udvikling/test og andre arbejdsbelastninger med sjælden adgang, der er mindre følsomme over for variationer i ydeevnen.

De samlede omkostninger ved Standard HDD'er afhænger af størrelsen og antallet af diske, antallet af transaktioner og antallet af udgående dataoverførsler.. Standard HDD'er understøtter kun lokalt redundant lager (LRS). Du kan få flere oplysninger om redundansmuligheder på siden om Azure Storage-replikering.

Snapshots

Komplette snapshots og afbildninger faktureres til $- pr. GB pr. måned for både snapshotmuligheden lokalt redundant lager og zoneredundant lager baseret på den forbrugte del af disken. Hvis du f.eks. opretter et snapshot af en administreret disk med en klargjort kapacitet på 64 GB og et faktisk dataforbrug på 10 GB, faktureres snapshottet kun for dataforbruget på 10 GB.

De trinvise snapshots af Standard HDD'er faktureres til $- pr. GB pr. måned for både snapshotmuligheden med lokalt redundant lager og med zoneredundant lager baseret på den lagerplads, der er brugt af deltaændringerne siden sidste snapshot. Du bruger f. eks. en administreret disk med en klargjort størrelse på 128 GB og en brugt størrelse på 100 GB. Det første trinvise snapshot faktureres kun for den brugte størrelse på 100 GB. 20 GB data blev tilføjet på disken, før du oprettede det andet snapshot. Nu faktureres det andet trinvise snapshot kun for 20 GB.

Ikke tilgængelig Diskstørrelse Pris pr. måned IOP'er pr. disk Gennemløb pr. disk
S4 32 GiB $- Op til 500 Op til 60 MB pr. sekund
S6 64 GiB $- Op til 500 Op til 60 MB pr. sekund
S10 128 GiB $- Op til 500 Op til 60 MB pr. sekund
S15 256 GiB $- Op til 500 Op til 60 MB pr. sekund
S20 512 GiB $- Op til 500 Op til 60 MB pr. sekund
S30 1 TiB $- Op til 500 Op til 60 MB pr. sekund
S40 2 TiB $- Op til 500 Op til 60 MB pr. sekund
S50 4 TiB $- Op til 500 Op til 60 MB pr. sekund
S60 8 TiB $- Op til 1.300 Op til 300 MB pr. sekund
S70 16 TiB $- Op til 2.000 Op til 500 MB pr. sekund
S80 32 TiB (32.767 GiB) $- Op til 2.000 Op til 500 MB pr. sekund

Vi opkræver $- pr. 10.000 transaktioner for Standard HDD'er. Alle handlinger i forhold til lageret tælles som en transaktion, herunder læsninger, skrivninger og sletninger.

Ultra Disk

Ultra Disk er vores næste generation af højtydende SSD'er (Solid State Drive), hvor attributter for ydeevnen kan konfigureres, så du får de lavest mulige forsinkelser og et konstant højt IOPS/gennemløb. Ultra Disk har en uovertruffen og ekstremt skalerbar ydeevne med ventetider på mindre end et millisekund. Som kunde kan du starte med lavt IOPS og lavt gennemløb og tilpasse ydeevnen, når dine arbejdsbelastninger bliver mere IO-intensive.

Den samlede pris for Ultra Disk afhænger af størrelsen på disken og konfigurationen for ydeevne, og den påvirkes af antallet af diske.

Ultra Disk fås i forskellige størrelser, som giver mulighed for at konfigurere input-/outputoperationer pr. sekund (IOP'er) samt mulighed for at konfigurere gennemløbshastigheden (MB pr. sekund), og programmet faktureres efter en timesats. Du vælger den indstilling, der bedst opfylder dine krav til lagerstørrelse, IOP'er og dataoverførselshastighed. Ultra Disk understøtter kun lokalt redundant lager. Du kan få flere oplysninger om redundansmuligheder på siden om Azure Storage-replikering.

Se siden med dokumentation til Ultra Disk for at få alle oplysninger om, hvordan du kan konfigureres diskene.

*Dette reservationsgebyr opkræves kun, hvis du aktiverer Ultra Disk-kompatibilitet på din VM uden at tilknytte en Ultra Disk.

**Prisen er baseret på 730 timer pr. måned.

Konfiguration af Ultra Disk Enhed Pris pr. time Månedlig pris**
Diskkapacitet (GiB) GiB $- $-
Klargjort IOPS IOPS $- $-
Klargjort gennemløb (MB pr. sekund) Mbps $- $-
Reservationsgebyr for klargjort vcpu* vCPU $- $-

Ultra Disk faktureres på baggrund af den leverede størrelse, Klargjort IOPS og det klargjorte gennemløb. Azure tilknytter de klargjorte mængder (oprundet) til det nærmeste tilbud på en diskstørrelse. Hver disk faktureres tilsvarende på timebasis. Hvis du f.eks. anvendte en 200 GiB Ultra Disk med 20.000 IOPS og 1.000 MB pr. sekund og slettede den efter 20 timer, tilknyttes den til tilbuddet på en diskstørrelse på 256 GiB, og du faktureres for de 256 GiB, 20.000 IOPS og 1.000 MB pr. sekund i 20 timer. Dette er uanset den faktiske mængde data og antallet af IO'er, der blev skrevet til disken.

Der er intet gebyr pr. indsættelse for delte Ultra Disks. Du faktureres for kapaciteten og den samlede IOPS samt gennemløb på disken. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til delte diske.

Ultra Disk understøtter kun lokalt redundant lager. Du kan få flere oplysninger om redundansmuligheder på siden om Azure Storage-replikering.

Snapshots

Du kan kun gemme trinvise snapshots til Ultra Disk på Standard Storage. De faktureres til $-pr. GB pr. måned for både Standard LRS- og ZRS-snapshotmuligheder for den lagerplads, der er optaget af deltaændringerne siden sidste snapshot. Du bruger f.eks. en administreret disk med klargjort størrelse på 128 GB og en anvendt størrelse på 10 GB. Det første trinvise snapshot faktureres kun for den anvendte størrelse på 10 GB. Før du opretter det andet snapshot, føjes 20 GB data til disken. Det andet trinvise snapshot faktureres nu kun for 20 GB.

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-prisfastsættelse. Få en forståelse af prisfastsættelsen på din skyløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et tilpasset tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

Managed Disks

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med Managed Disks.

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for Managed Disks.

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet Managed Disks-materiale.

 • Du opkræves samme pris for din klargjorte disk, uanset hvor meget af diskpladsen der anvendes.

 • Opkrævningerne vil ske på forhånd og beregnes timebasis på baggrund af den månedlige pris. Premium SSD for P15 er f.eks. $- (prisen kan variere afhængigt af område). For oktober faktureres du for $-/(31 dage x 24 timer) = $-/time

 • Ultra Disk faktureres på baggrund af den leverede størrelse, Klargjort IOPS og det klargjorte gennemløb.
 • Den samlede pris for Premium SSD v2-Disk Storage afhænger af størrelsen og antallet af diske, du klargør, og deres respektive konfigurationer med hensyn til klargjorte IOPS og dataoverførselshastighed.

  Hvis du f.eks. har et program, der kræver tre forskellige diske med følgende egenskaber:

  • Disk 1 - 64 GiBs, 2.000 IOPS og 120 MB/s dataoverførselshastighed
  • Disk 2 - 256 GiBs, 4.000 IOPS og 100 MB/s dataoverførselshastighed
  • Disk 3 - 1.024 GiBs, 15.000 IOPS og 1.200 MB/s dataoverførselshastighed

  De månedlige omkostninger for hver Premium SSD v2-disk i en lokalt redundant lagerkonfiguration (LRS) i det østlige USA vil være:

  • Månedlige omkostninger for Disk 1 = 64*$0.081 = $5.14 pr. måned
  • Månedlige omkostninger for Disk 2= 256*$0.081 + (4.000-3.000) * $0.0052 = $25.67 pr. måned
  • Månedlige omkostninger for Disk 3 = 1.024*$0.081 + (15.000-3.000) * $0.0052 + (1.200 – 125) * $0.041 = $186.71 pr. måned

  Priserne kan variere afhængigt af det område, du vælger.

 • Den samlede månedlige pris for en Standard SSD-disk har to komponenter:
  (a) de lageromkostninger, der er knyttet til diskstørrelsen, og
  (b) en variabel komponent, der afhænger af antallet af transaktioner pr. time, der finder sted i løbet af måneden.

  Hvis du f.eks. vælger en 4 GiBs E1 Standard SSD SKU med lokalt redundant lager (LRS) og udfører et gennemsnit på 4.000 transaktioner pr. time, vil din samlede pris være

  (a) $- pr. måned + (b) 4.000 transaktioner pr. time * ($-/10.000 transaktioner) * 730 timer pr. måned = $- + $- = $- pr. måned.

  Bemærk: 730 timer pr. måned beregnes ved at dividere det samlede antal timer i et år 24 timer * 365 dage divideret med 12 måneder = 730 timer i en måned.

  Hvis du derimod har valgt den samme diskstørrelse med lokalt redundant lager (LRS), og din arbejdsbelastning har udført 8.000 transaktioner pr. time, vil din samlede pris være (a) $- pr. måned + (b) $- = $- pr. måned.

  Med andre ord vil de ekstra 8.000 – 6.800 = 1.200 transaktioner pr. time blive tilbudt uden ekstra omkostninger.

 • Systemet starter fakturering af nyoprettede, tomme Premium SSD-, Standard SSD- og Standard HDD-diske, når de er knyttet til en VM for første gang for at spare på dine omkostninger.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner
Kan vi hjælpe dig?