Priser på Managed Disks

Start din gratis Azure-konto, og få $200 kredit i 30 dage plus gratis adgang til Storage-konti i 12 måneder.

Azure Managed Disks er et højtydende, yderst holdbart bloklager, der er udviklet til brug sammen med Azure Virtual Machines. Du kan bruge flere Managed Disks sammen med hver enkelt virtuel maskine. Vi tilbyder fire typer administrerede diske – Ultra Disk, Premium SSD-administrerede diske, Standard SSD-administrerede diske og Standard HDD-administrerede diske. Azure Managed Disks prissættes i henhold til det nærmeste niveau, der kommer tættest på at passe til den specifikke diskstørrelse, og det faktureres på timebasis.

Leder du efter prisoplysninger på Page Blobs også kaldet ikke-administrerede diske? Se Priser på Unmanaged Disk og side-blob.

Prisoplysninger

Premium SSD-administrerede diske

Premium SSD-administrerede diske er SSD-baseret lager med en høj ydeevne, som er udviklet til at understøtte I/O-krævende arbejdsbelastninger med en betydelig høj dataoverførselshastighed og kort ventetid. Med Premium SSD-administrerede diske kan du klargøre en vedvarende disk og konfigurere størrelse og ydeevne.

Den samlede pris for Premium SSD-administrerede diske afhænger af størrelsen på og antallet af diskene, og den påvirkes af antallet af udgående dataoverførsler. Disse diskstørrelser indeholder forskellige input/output-handlinger pr. sekund (IOP'er), dataoverførselshastighedskapaciteter og en månedlig pris pr. GiB. Premium SSD-administrerede diske understøttes på forskellige størrelser og udgaver af virtuelle maskiner, herunder DS-serien, DSv2-serien, FS-serien og GS-serien – til kørsel af arbejdsbelastninger. Når du anvender Azure Shared Disks på Premium SSD Managed Disks, faktureres hver ekstra forbindelse til den administrerede disk pr. måned baseret på diskstørrelsen. Premium-SSD'er understøtter både lokalt redundant lager og zoneredundant lager. Se siden Azure-lagerreplikering for at få flere oplysninger om mulighederne for redundans. Premium-SSD'er med zoneredundant lager er i øjeblikket offentligt tilgængelige som forhåndsversion og er tilgængelige i udvalgte produktionsområder til forhåndsversionsprisen, hvilket er den samme som prisen for den offentligt tilgængelige version. Hvis du vil se priser for zoneredundant lager, skal du vælge redundansindstilingen ZRS på rullelisten.

Snapshots

Du kan gemme komplette snapshots af og afbildninger af Premium SSD-administrerede diske på Standard Storage. Du kan vælge mellem snapshotmulighederne lokalt redundant lager og zoneredundant lager. Disse snapshots og afbildninger faktureres til $0.05 pr. GB pr. måned for både standardindstillingen lokalt redundant lager og zoneredundant lager baseret på den forbrugte del af disken. Hvis du f.eks. opretter et snapshot af en administreret disk med en klargjort kapacitet på 64 GB og et faktisk dataforbrug på 10 GB, faktureres snapshottet kun for dataforbruget på 10 GB. Hvis du vælger at gemme dem i et Premium SSD-administreret disklager, koster det $- pr. GB pr. måned.

Du kan kun gemme trinvise snapshots af Premium SSD-administrerede diske på Standard-lager. De faktureres til $0.05 pr. GB pr. måned for både Standard-snapshotmuligheden lokalt redundant lager og zoneredundant lager baseret på den lagerplads, der er brugt af deltaændringerne siden sidste snapshot. Du bruger f. eks. en administreret disk med en klargjort størrelse på 128 GB og en brugt størrelse på 100 GB. Det første trinvise snapshot faktureres kun for den brugte størrelse på 100 GB. 20 GB data blev tilføjet på disken, før du oprettede det andet snapshot. Nu faktureres det andet trinvise snapshot kun for 20 GB.

Bursting

For P20-diske og derunder er bursting aktiveret som standard uden ekstra omkostninger. Du kan øge din ydeevne op til 3.500 IOPS og 170 MB/s i op til 30 minutter for at håndtere større mængder trafik, behandle batchjob og forbedre starttider.

For P30-diske og derover skal du betale et månedligt aktiveringsgebyr på $- for at aktivere bursting og et bursttransaktionsgebyr på $- pr. 10.000 IOs for yderligere IOPS. Du kan øge din ydeevne op til 30.000 IOPS og 1.000 MB/s på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis du f. eks. klargør en P30-disk med 5.000 IOPS, og du burster til 30.000 IOPS, opkræves der et aktiveringsgebyr for aktivering af burstingfunktionen samt et bursttransaktionsgebyr for de ekstra 25.000 IOPS. Hvis du burster dit gennemløb over det klargjorte beløb, opkræves der også et bursttransaktionsgebyr for det ekstra gennemløb. Du kan finde detaljerede eksempler på, hvordan faktureringen fungerer, i denne artikel.

Priser for bursting på P30-diske og større er tilgængelig i udvalgte produktionsområder til forhåndsversionspriser. Du kan se flere oplysninger om områder med forhåndsversioner i Ofte stillede spørgsmål om Azure-diske.

Reservation

Derudover kan Azure Managed Disk Reservation hjælpe dig med at reducere dine lageromkostning til diske ved at tilbyde en Premium SSD Managed Disk-kapacitet i ét år. Reservekapacitet kan købes i intervaller af 1 diskenhed med en forpligtelse på 1 år. Alle priser er pr. måned. Du kan finde flere oplysninger under Ofte stillede spørgsmål om Azure Disks.

Diskstørrelse Pris pr. måned Reserveret i 1 år
Pris pr. måned
Maks. IOPS (maks. IOPS m/bursting) Maks. gennemløb (maks. gennemløb m/bursting) Pris pr. indsættelse pr. måned (delt disk)
P1 4 GiB $- I/T 120 (3.500) 25 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) I/T
P2 8 GiB $- I/T 120 (3.500) 25 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) I/T
P3 16 GiB $- I/T 120 (3.500) 25 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) I/T
P4 32 GiB $- I/T 120 (3.500) 25 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) I/T
P6 64 GiB $- I/T 240 (3.500) 50 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) I/T
P10 128 GiB $- I/T 500 (3.500) 100 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) I/T
P15 256 GiB $- I/T 1.100 (3.500) 125 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P20 512 GiB $- I/T 2.300 (3.500) 150 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P30 1 TiB $- $- 5.000 (30.000) 200 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P40 2 TiB $- $- 7.500 (30.000) 250 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P50 4 TiB $- $- 7.500 (30.000) 250 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P60 8 TiB $- $- 16.000 (30.000) 500 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P70 16 TiB $- $- 18.000 (30.000) 750 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P80 32 TiB (32767 GiB) $- $- 20.000 (30.000) 900 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
Diskstørrelse Pris pr. måned Reserveret i 1 år
Pris pr. måned
Maks. IOPS (maks. IOPS m/bursting) Maks. gennemløb (maks. gennemløb m/bursting) Pris pr. indsættelse pr. måned (delt disk)
P1 4 GiB $- I/T 120 (3.500) 25 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) I/T
P2 8 GiB $- I/T 120 (3.500) 25 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) I/T
P3 16 GiB $- I/T 120 (3.500) 25 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) I/T
P4 32 GiB $- I/T 120 (3.500) 25 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) I/T
P6 64 GiB $- I/T 240 (3.500) 50 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) I/T
P10 128 GiB $- I/T 500 (3.500) 100 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) I/T
P15 256 GiB $- I/T 1.100 (3.500) 125 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P20 512 GiB $- I/T 2.300 (3.500) 150 MB pr. sekund (170 MB pr. sekund.) $-
P30 1 TiB $- I/T 5.000 (30.000) 200 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P40 2 TiB $- I/T 7.500 (30.000) 250 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P50 4 TiB $- I/T 7.500 (30.000) 250 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P60 8 TiB $- I/T 16.000 (30.000) 500 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P70 16 TiB $- I/T 18.000 (30.000) 750 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-
P80 32 TiB (32767 GiB) $- I/T 20.000 (30.000) 900 MB pr. sekund (1,000 MB pr. sekund.) $-

Vi opkræver et burstaktiveringsgebyr på $- og et transaktionsgebyr på $- pr. 10.000 transaktionsenheder for P30 diske og derover med bursting aktiveret. Alle handlinger i lageret tælles som en transaktion, herunder læsninger, skrivninger og sletninger. Du kan finde flere oplysninger om bursttransaktioner i burstingdokumentationen.

Standard SSD-administrerede diske

Standard SSD-administrerede diske, et billigt SSD-tilbud, optimeres til test og produktionsmængder på startniveau, som kræver en konsekvent ventetid. Standard SSD-administrerede diske kan også bruges til big data-arbejdsmængder, der kræver et højt gennemløb. Med Standard SSD-administrerede diske, får du en lavere ventetid sammenlignet med Standard-HDD'er, samtidig med at du forbedrer pålideligheden og skalerbarheden for dine programmer, og de er tilgængelige med alle Azure VM-størrelser. Standard SSD-administrerede diske kan let opgraderes til Premium SSD-administrerede diske i forbindelse med mere krævende arbejdsmængder, der er følsomme i forhold til ventetid. Standard SSD-administrerede diske, der er en løsning for administrerede diske, har den samme brancheførende holdbarhed og tilgængelighed, som forventes af Premium SSD-administrerede diske.

De samlede omkostninger for Standard SSD-administreret disklager afhænger af størrelsen på og antallet af diske, antallet af transaktioner samt antallet af udgående dataoverførsler. Standard-SSD'er understøtter både lokalt redundant lager og zoneredundant lager. Du kan få flere oplysninger om redundansmuligheder på siden om Azure Storage-replikering. Standard-SSD'er med zoneredundant lager er i øjeblikket offentligt tilgængelige som forhåndsversion og er tilgængelige i udvalgte produktionsområder til forhåndsversionsprisen, hvilket er den samme som prisen for den offentligt tilgængelige version.

Snapshots

Du kan gemme komplette snapshots af og afbildninger af Standard SSD-administrerede diske på Standard HDD-lager. Du kan vælge mellem snapshotmulighederne lokalt redundant lager og zoneredundant lager. Disse snapshots og afbildninger faktureres til $0.05 pr. GB pr. måned for både standardindstillingen lokalt redundant lager og zoneredundant lager baseret på den forbrugte del af disken. Hvis du f.eks. opretter et snapshot af en administreret disk med en klargjort kapacitet på 128 GB og et faktisk dataforbrug på 10 GB, faktureres snapshottet kun for dataforbruget på 10 GB. Hvis du vælger at gemme dem på et SSD-lager, koster det $- pr. GB pr. måned.

Du kan kun gemme trinvise snapshots af Premium SSD-administrerede diske på Standard-lager. De faktureres til $0.05 pr. GB pr. måned for både Standard-snapshotmuligheden lokalt redundant lager og zoneredundant lager baseret på den lagerplads, der er brugt af deltaændringerne siden sidste snapshot. Du bruger f. eks. en administreret disk med en klargjort størrelse på 128 GB og en brugt størrelse på 100 GB. Det første trinvise snapshot faktureres kun for den brugte størrelse på 100 GB. 20 GB data blev tilføjet på disken, før du oprettede det andet snapshot. Nu faktureres det andet trinvise snapshot kun for 20 GB.

Diskstørrelse Pris pr. måned Maks. IOPS pr. disk Maks. gennemløb pr. disk
E1 4 GiB $- 500 60 MB pr. sekund
E2 8 GiB $- 500 60 MB pr. sekund
E3 16 GiB $- 500 60 MB pr. sekund
E4 32 GiB $- 500 60 MB pr. sekund
E6 64 GiB $- 500 60 MB pr. sekund
E10 128 GiB $- 500 60 MB pr. sekund
E15 256 GiB $- 500 60 MB pr. sekund
E20 512 GiB $- 500 60 MB pr. sekund
E30 1 TiB $- 500 60 MB pr. sekund
E40 2 TiB $- 500 60 MB pr. sekund
E50 4 TiB $- 500 60 MB pr. sekund
E60 8 TiB $- 2.000 400 MB pr. sekund
E70 16 TiB $- 4.000 600 MB pr. sekund
E80 32 TiB (32767 GiB) $- 6.000 750 MB pr. sekund

Vi opkræver $- pr. 10.000 transaktionsenhed for Standard SSD-administrerede diske. Alle handlinger i forhold til lageret tælles som en transaktion, herunder læsninger, skrivninger og sletninger. Vi anvender en IO-enhedsstørrelse of 256 KiB til optælling af de fakturerbare transaktionsenheder. Du kan finde flere oplysninger i Standard SSD-dokumentationen.)

Diskstørrelse Pris pr. måned Maks. IOPS pr. disk Maks. gennemløb pr. disk
E1 4 GiB $- 120 25 MB pr. sekund
E2 8 GiB $- 120 25 MB pr. sekund
E3 16 GiB $- 120 25 MB pr. sekund
E4 32 GiB $- 120 25 MB pr. sekund
E6 64 GiB $- 240 50 MB pr. sekund
E10 128 GiB $- 500 60 MB pr. sekund
E15 256 GiB $- 500 60 MB pr. sekund
E20 512 GiB $- 500 60 MB pr. sekund
E30 1 TiB $- 500 60 MB pr. sekund
E40 2 TiB $- 500 60 MB pr. sekund
E50 4 TiB $- 500 60 MB pr. sekund
E60 8 TiB $- 2.000 400 MB pr. sekund
E70 16 TiB $- 4.000 600 MB pr. sekund
E80 32 TiB (32767 GiB) $- 6.000 750 MB pr. sekund

Vi opkræver $- pr. 10.000 transaktionsenhed for Standard SSD-administrerede diske. Alle handlinger i forhold til lageret tælles som en transaktion, herunder læsninger, skrivninger og sletninger. Vi anvender en IO-enhedsstørrelse of 256 KiB til optælling af de fakturerbare transaktionsenheder. Du kan finde flere oplysninger i Standard SSD-dokumentationen.)

Standard HDD-administrerede diske

Standard HDD-administrerede diske anvender HDD-baserede lagermedier. De er bedst egnet til udvikling/test samt andre sjældne arbejdsbelastninger, der ikke er så følsomme over for variationer i ydeevnen.

De samlede omkostninger for Standard HDD-administreret disklager afhænger af størrelsen på og antallet af diske, antallet af transaktioner samt antallet af udgående dataoverførsler. Standard-HDD-administrerede disks understøtter kun lokalt redundant lager. Du kan få flere oplysninger om redundansmuligheder på siden om Azure Storage-replikering.

Snapshots

Komplette snapshots og afbildninger faktureres til $- pr. GB pr. måned for både snapshotmuligheden lokalt redundant lager og zoneredundant lager baseret på den forbrugte del af disken. Hvis du f.eks. opretter et snapshot af en administreret disk med en klargjort kapacitet på 64 GB og et faktisk dataforbrug på 10 GB, faktureres snapshottet kun for dataforbruget på 10 GB.

De trinvise snapshots af Standard HDD-administrerede diske faktureres til $0.05 pr. GB pr. måned for både Standard-snapshotmuligheden lokalt redundant lager og zoneredundant lager baseret på den lagerplads, der er brugt af deltaændringerne siden sidste snapshot. Du bruger f. eks. en administreret disk med en klargjort størrelse på 128 GB og en brugt størrelse på 100 GB. Det første trinvise snapshot faktureres kun for den brugte størrelse på 100 GB. 20 GB data blev tilføjet på disken, før du oprettede det andet snapshot. Nu faktureres det andet trinvise snapshot kun for 20 GB.

Diskstørrelse Pris pr. måned IOP'er pr. disk Gennemløb pr. disk
S4 32 GiB $- Op til 500 Op til 60 MB pr. sekund
S6 64 GiB $- Op til 500 Op til 60 MB pr. sekund
S10 128 GiB $- Op til 500 Op til 60 MB pr. sekund
S15 256 GiB $- Op til 500 Op til 60 MB pr. sekund
S20 512 GiB $- Op til 500 Op til 60 MB pr. sekund
S30 1 TiB $- Op til 500 Op til 60 MB pr. sekund
S40 2 TiB $- Op til 500 Op til 60 MB pr. sekund
S50 4 TiB $- Op til 500 Op til 60 MB pr. sekund
S60 8 TiB $- Op til 1.300 Op til 300 MB pr. sekund
S70 16 TiB $- Op til 2.000 Op til 500 MB pr. sekund
S80 32 TiB (32767 GiB) $- Op til 2.000 Op til 500 MB pr. sekund

Vi opkræver $- pr. 10.000 transaktioner for Standard HDD-administrerede diske. Alle handlinger i forhold til lageret tælles som en transaktion, herunder læsninger, skrivninger og sletninger.

Ultra Disk

Ultra Disk er vores næste generation af højtydende SSD'er (Solid State Drive), hvor attributter for ydeevnen kan konfigureres, så du får de lavest mulige forsinkelser og et konstant højt IOPS/gennemløb. Ultra Disk har en uovertruffen og ekstremt skalerbar ydeevne med ventetider på mindre end et millisekund. Som kunde kan du starte med lavt IOPS og lavt gennemløb og tilpasse ydeevnen, når dine arbejdsbelastninger bliver mere IO-intensive.

Den samlede pris for Ultra Disk afhænger af størrelsen på disken og konfigurationen for ydeevne, og den påvirkes af antallet af diske.

Ultra Disk fås i forskellige størrelser, som giver mulighed for at konfigurere input-/outputoperationer pr. sekund (IOP'er) samt mulighed for at konfigurere gennemløbshastigheden (MB pr. sekund), og programmet faktureres efter en timesats. Du vælger den indstilling, der bedst opfylder dine krav til lagerstørrelse, IOP'er og dataoverførselshastighed. Ultra Disk understøtter kun lokalt redundant lager. Du kan få flere oplysninger om redundansmuligheder på siden om Azure Storage-replikering.

I følgende tabel får du en oversigt over forskellige konfigurationer, der understøttes på de forskellige diskstørrelser:

Ultra Disk-tilbud
Diskstørrelse (GiB) 4 8 16 32 64 128 256 512 1.024-65.536 (i trin af 1 TiB)
IOPS-interval 1.200 2.400 4.800 9.600 19.200 38.400 76.800 153.600 160.000
Gennemløbsinterval (MB/s) 300 600 1.200 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

*Se siden med dokumentation til Ultra Disk for at få alle oplysninger om, hvordan du kan konfigureres diskene.

Konfiguration af Ultra Disk Enhed Pris pr. time Månedlig pris**
Diskkapacitet (GiB) GiB $- $-
Klargjort IOPS IOPS $- $-
Klargjort gennemløb (MB pr. sekund) Mbps $- $-
Reservationsgebyr for klargjort vcpu* vCPU $- $-

*Dette reservationsgebyr opkræves kun, hvis du aktiverer Ultra Disk-kompatibilitet på din VM uden at tilknytte en Ultra Disk.

**Prisen er baseret på 730 timer pr. måned.

Ultra Disk faktureres på baggrund af den leverede størrelse, Klargjort IOPS og det klargjorte gennemløb. Azure tilknytter de klargjorte mængder (oprundet) til det nærmeste tilbud på en diskstørrelse. Hver disk faktureres tilsvarende på timebasis. Hvis du f.eks. anvendte en 200 GiB Ultra Disk med 20.000 IOPS og 1.000 MB pr. sekund og slettede den efter 20 timer, tilknyttes den til tilbuddet på en diskstørrelse på 256 GiB, og du faktureres for de 256 GiB, 20.000 IOPS og 1.000 MB pr. sekund i 20 timer. Dette er uanset den faktiske mængde data og antallet af IO'er, der blev skrevet til disken.

Der er intet gebyr pr. indsættelse for delte Ultra Disks. Du faktureres for kapaciteten og den samlede IOPS samt gennemløb på disken. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen til delte diske.

Ultra Disk understøtter kun lokalt redundant lager. Du kan få flere oplysninger om redundansmuligheder på siden om Azure Storage-replikering.

Support og SLA 

Ofte stillede spørgsmål

  • Du opkræves samme pris for din klargjorte disk, uanset hvor meget af diskpladsen der anvendes.

  • Opkrævningerne vil ske på forhånd og beregnes timebasis på baggrund af den månedlige pris. Premium SSD for P15 er f.eks. $- (prisen kan variere afhængigt af område). For oktober faktureres du for $-/(31 dage x 24 timer) = $-/time

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Storage-konti

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.