Priser for Azure Data Lake Storage Gen2

Yderst skalerbart, sikkert Data Lake-lager baseret på Blob Storage

Data Lake Storage Gen2 er verdens mest produktive Data Lake. Den kombinerer effektiviteten i et Hadoop-kompatibelt filsystem med integreret hierarkisk navneområde med den store skaleringsevne og økonomien i Azure Blob Storage, så overgangen fra blåstempling til produktion går hurtigere.

 1. Den er fuldt integreret med Azure Blob Storage-platformen. Alle Blob Storage-funktioner (Azure Active Directory Integration, kryptering under stilstand, høj tilgængelighed og it-katastrofeberedskab, automatiseret styring af livscykluspolitik, lagerkontofirewalls osv.) kan anvendes af Azure Data Lake Storage
 2. Den er optimeret til førende analyseprogrammer i cloudmiljøet
 3. Den er tæt integreret med alle elementer i Azure Big Data-analysestakken, så du får indsigt hurtigere
 4. Giver mulighed for, at analysedata kan placeres sammen med objektdata i det samme lager uden programændringer eller datakopiering
 5. Kører hurtigere end andre datalagre og får således dine analysearbejdsbelastninger til at køre hurtigere og sænker dine samlede ejeromkostninger

General Purpose v2 giver adgang til de nyeste Azure Storage-funktioner, herunder Koldt- og Arkiv-lagring, med priser, der er optimeret til de laveste GB-lagerpriser. Disse konti giver adgang til Data Lake-lager, blok-blobs, side-blobs, filer og køer.

Azure Data Lake Storage Gen2 giver valget mellem at organisere data på to forskellige måder. Med indstillingen hierarkiske navneområder kan kunderne organisere deres Data Lake i strukturerede mapper og filer. Med flade navneområder kan kunderne bruge deres Data Lake som et ustruktureret blob-lager. Uanset valget mellem de to muligheder betaler kunderne den samme lagerpris i henhold til nedenstående tabel. Men ved muligheden med hierarkisk navneområde opkræves kunderne som en del af fakturaen for yderligere metadata, der er knyttet til mappe- og biblioteksstrukturen.

Priser for datalagring

Premium Varmt Koldt Arkiv
Første 50 terabyte (TB) pr. måned I/T Ikke tilgængelig $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 450 TB pr. måned I/T Ikke tilgængelig $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Første 500 TB pr. måned I/T Ikke tilgængelig $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Første 50 terabyte (TB) pr. måned I/T Ikke tilgængelig $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 450 TB pr. måned I/T Ikke tilgængelig $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Første 500 TB pr. måned I/T Ikke tilgængelig $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Første 50 terabyte (TB) pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 450 TB pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Første 500 TB pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Første 50 terabyte (TB) pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB I/T Ikke tilgængelig
Næste 450 TB pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB I/T Ikke tilgængelig
Første 500 TB pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB I/T Ikke tilgængelig
Premium Varmt Koldt Arkiv
Første 50 terabyte (TB) pr. måned I/T Ikke tilgængelig $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 450 TB pr. måned I/T Ikke tilgængelig $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Første 500 TB pr. måned I/T Ikke tilgængelig $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Første 50 terabyte (TB) pr. måned I/T Ikke tilgængelig $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 450 TB pr. måned I/T Ikke tilgængelig $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Første 500 TB pr. måned I/T Ikke tilgængelig $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Første 50 terabyte (TB) pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 450 TB pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Første 500 TB pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Første 50 terabyte (TB) pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB I/T Ikke tilgængelig
Næste 450 TB pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB I/T Ikke tilgængelig
Første 500 TB pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB I/T Ikke tilgængelig

Reservationer af lagerkapacitet

Reserveret i 1 år Reserveret i 3 år
Varmt Koldt Arkiv Varmt Koldt Arkiv
100 TB pr. måned $- $- $- $- $- $-
1 PB pr. måned $- $- $- $- $- $-
Reserveret i 1 år Reserveret i 3 år
Varmt Koldt Arkiv Varmt Koldt Arkiv
100 TB pr. måned $- $- $- $- $- $-
1 PB pr. måned $- $- $- $- $- $-
Reserveret i 1 år Reserveret i 3 år
Varmt Koldt Arkiv Varmt Koldt Arkiv
100 TB pr. måned $- $- $- $- $- $-
1 PB pr. måned $- $- $- $- $- $-
Reserveret i 1 år Reserveret i 3 år
Varmt Koldt Arkiv Varmt Koldt Arkiv
100 TB pr. måned $- $- I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
1 PB pr. måned $- $- I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig

Transaktionspriser

Premium Varmt Koldt Arkiv
Skrivehandlinger* (hver 4 MB, pr. 10.000) I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Læsehandlinger** (hver 4 MB, pr. 10.000) I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Forespørgselsacceleration – returnerede data1 I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Forespørgselsacceleration – scannede data1 I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Skrivehandlinger* (hver 4 MB, pr. 10.000) I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Læsehandlinger** (hver 4 MB, pr. 10.000) I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Forespørgselsacceleration – returnerede data1 I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Forespørgselsacceleration – scannede data1 I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Skrivehandlinger* (hver 4 MB, pr. 10.000) $- $- $- $-
Læsehandlinger** (hver 4 MB, pr. 10.000) $- $- $- $-
Forespørgselsacceleration – returnerede data1 I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Forespørgselsacceleration – scannede data1 I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Skrivehandlinger* (hver 4 MB, pr. 10.000) $- $- $- I/T Ikke tilgængelig
Læsehandlinger** (hver 4 MB, pr. 10.000) $- $- $- I/T Ikke tilgængelig
Forespørgselsacceleration – returnerede data1 I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Forespørgselsacceleration – scannede data1 I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
1 De viste aktuelle priser er priserne for den offentlige prøveversion med 50 % rabat *Følgende API-kald betragtes som skrivehandlinger: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile **Følgende API-kald betragtes som læsehandlinger: ReadFile, ListFilesystemFile
Premium Varmt Koldt Arkiv
Skrivehandlinger* (hver 4 MB, pr. 10.000) I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Læsehandlinger** (hver 4 MB, pr. 10.000) I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Forespørgselsacceleration – returnerede data1 I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Forespørgselsacceleration – scannede data1 I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Skrivehandlinger* (hver 4 MB, pr. 10.000) I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Læsehandlinger** (hver 4 MB, pr. 10.000) I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Forespørgselsacceleration – returnerede data1 I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Forespørgselsacceleration – scannede data1 I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Skrivehandlinger* (hver 4 MB, pr. 10.000) $- $- $- $-
Læsehandlinger** (hver 4 MB, pr. 10.000) $- $- $- $-
Forespørgselsacceleration – returnerede data1 I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Forespørgselsacceleration – scannede data1 I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Skrivehandlinger* (hver 4 MB, pr. 10.000) $- $- $- I/T Ikke tilgængelig
Læsehandlinger** (hver 4 MB, pr. 10.000) $- $- $- I/T Ikke tilgængelig
Forespørgselsacceleration – returnerede data1 I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Forespørgselsacceleration – scannede data1 I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
1 De viste aktuelle priser er priserne for den offentlige prøveversion med 50 % rabat *Følgende API-kald betragtes som skrivehandlinger: AppendFile, CreateFilesystem, CreatePath, CreatePathFile, FlushFile, SetFileProperties, SetFilesystemProperties, RenameFile, RenamePathFile, CopyFile **Følgende API-kald betragtes som læsehandlinger: ReadFile, ListFilesystemFile

Tidlig sletning fra Arkiv

Ud over prisen pr. GB, pr. måned er alle blobs, som flyttes til Arkiv, omfattet af en periode for tidlig sletning fra Arkiv på 180 dage. Denne pris beregnes forholdsmæssigt. Hvis fx en blob flyttes til Arkiv og derefter slettes eller flyttes til niveauet Varmt efter 45 dage, skal kunden betale et vederlag for tidlig sletning svarende til 135 (180 minus 45) dages lagring af den pågældende blob i Arkiv.

Øvrige handlinger og målere for metadatalagre

Premium Varmt Koldt Arkiv
Iterative læsehandlinger (pr. 10,000)* I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Iterative skrivehandlinger (i 100'er)** I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Alle andre handlinger (pr. 10.000), bortset fra Delete, som er gratis I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Hentning af data (pr. GB) I/T Ikke tilgængelig Gratis $- $-
Skrivning af data (pr. GB) I/T Ikke tilgængelig Gratis Gratis Gratis
Metadatalagring (GB pr. måned) I/T Ikke tilgængelig I/T Ikke tilgængelig I/T Ikke tilgængelig I/T Ikke tilgængelig
Iterative læsehandlinger (pr. 10,000)* I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Iterative skrivehandlinger (i 100'er)** I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Alle andre handlinger (pr. 10.000), bortset fra Delete, som er gratis I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Hentning af data (pr. GB) I/T Ikke tilgængelig Gratis $- $-
Skrivning af data (pr. GB) I/T Ikke tilgængelig Gratis Gratis Gratis
Metadatalagring (GB pr. måned) I/T Ikke tilgængelig I/T Ikke tilgængelig I/T Ikke tilgængelig I/T Ikke tilgængelig
Iterative læsehandlinger (pr. 10,000)* $- $- $- $-
Iterative skrivehandlinger (i 100'er)** $- $- $- $-
Alle andre handlinger (pr. 10.000), bortset fra Delete, som er gratis $- $- $- $-
Hentning af data (pr. GB) I/T Ikke tilgængelig Gratis $- $-
Skrivning af data (pr. GB) I/T Ikke tilgængelig Gratis Gratis Gratis
Metadatalagring (GB pr. måned) I/T Ikke tilgængelig I/T Ikke tilgængelig I/T Ikke tilgængelig I/T Ikke tilgængelig
Iterative læsehandlinger (pr. 10,000)* I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Iterative skrivehandlinger (i 100'er)** I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Alle andre handlinger (pr. 10.000), bortset fra Delete, som er gratis $- $- $- I/T Ikke tilgængelig
Hentning af data (pr. GB) I/T Ikke tilgængelig Gratis $- I/T Ikke tilgængelig
Skrivning af data (pr. GB) I/T Ikke tilgængelig Gratis Gratis I/T Ikke tilgængelig
Metadatalagring (GB pr. måned) I/T Ikke tilgængelig I/T Ikke tilgængelig I/T Ikke tilgængelig I/T Ikke tilgængelig
*Følgende API-kald betragtes som iterative læsehandlinger: List Filesystem og List Path **The following API calls are considered iterative write operations: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir
Premium Varmt Koldt Arkiv
Iterative læsehandlinger (pr. 10,000)* I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Iterative skrivehandlinger (i 100'er)** I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Alle andre handlinger (pr. 10.000), bortset fra Delete, som er gratis I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Hentning af data (pr. GB) I/T Ikke tilgængelig Gratis $- $-
Skrivning af data (pr. GB) I/T Ikke tilgængelig Gratis Gratis Gratis
Metadatalagring (GB pr. måned) I/T Ikke tilgængelig $- I/T Ikke tilgængelig I/T Ikke tilgængelig
Iterative læsehandlinger (pr. 10,000)* I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Iterative skrivehandlinger (i 100'er)** I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Alle andre handlinger (pr. 10.000), bortset fra Delete, som er gratis I/T Ikke tilgængelig $- $- $-
Hentning af data (pr. GB) I/T Ikke tilgængelig Gratis $- $-
Skrivning af data (pr. GB) I/T Ikke tilgængelig Gratis Gratis Gratis
Metadatalagring (GB pr. måned) I/T Ikke tilgængelig $- I/T Ikke tilgængelig I/T Ikke tilgængelig
Iterative læsehandlinger (pr. 10,000)* $- $- $- $-
Iterative skrivehandlinger (i 100'er)** $- $- $- $-
Alle andre handlinger (pr. 10.000), bortset fra Delete, som er gratis $- $- $- $-
Hentning af data (pr. GB) I/T Ikke tilgængelig Gratis $- $-
Skrivning af data (pr. GB) I/T Ikke tilgængelig Gratis Gratis Gratis
Metadatalagring (GB pr. måned) $- $- I/T Ikke tilgængelig I/T Ikke tilgængelig
Iterative læsehandlinger (pr. 10,000)* I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Iterative skrivehandlinger (i 100'er)** I/T Ikke tilgængelig $- $- I/T Ikke tilgængelig
Alle andre handlinger (pr. 10.000), bortset fra Delete, som er gratis $- $- $- I/T Ikke tilgængelig
Hentning af data (pr. GB) I/T Ikke tilgængelig Gratis $- I/T Ikke tilgængelig
Skrivning af data (pr. GB) I/T Ikke tilgængelig Gratis Gratis I/T Ikke tilgængelig
Metadatalagring (GB pr. måned) I/T Ikke tilgængelig $- I/T Ikke tilgængelig I/T Ikke tilgængelig
*Følgende API-kald betragtes som iterative læsehandlinger: List Filesystem og List Path **The following API calls are considered iterative write operations: RenameDirectory, RenamePath, RenamePathDir

Priser for dataoverførsel for ADLS Gen2

Når du skriver data til GRS-konti, bliver dataene replikeret til et andet Azure-område. Gebyret for dataoverførsel med geo-replikering er for båndbredden for replikering af de pågældende data til et andet Azure-område. Dette gebyr gælder også, når du ændrer indstillingen for kontoreplikering fra LRS til GRS eller RA-GRS. Få vist priserne for dataoverførsler på siden med priser for Blobs.

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find og køb en plan.
 • Garanteret tilgængelighed på 99,9 % eller derover (gælder ikke tjenester i prøveversion). Læs SLA'en.

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om Data Lake Storage Gen2

 • Azure Data Lake Storage er optimeret til at køre analysearbejdsbelastninger på ustrukturerede data. Azure Data Lake Storage Gen2 er optimeret til hurtig I/O af store mængder data, og det får analysearbejdsbelastninger til at køre hurtigere og sænker TCO for analysejob. Desuden giver Azure Data Lake Storage Gen2 den ekstra fleksibilitet, at data kan organiseres i enten et fladt eller et hierarkisk navneområde.

 • Med hierarkiske navneområder kan du organisere data i strukturerede mapper. Med et fladt navneområde organiseres dine filer i en flad struktur som i Blob Storage. Et hierarkisk navneområde tillader, at handlinger som omdøbning og sletning af mapper kan udføres i en enkelt atomisk handling, som i et fladt navneområde kræver et antal handlinger, der er proportionalt med antallet af objekter i strukturen. Hierarkiske navneområder gemmer yderligere metadata til din mappestruktur. Men i takt med at din datavolumen vokser, holder hierarkiske navneområder dine data organiseret, og mere vigtigt så giver det en bedre lagerydeevne til dine analysejob – og sænker således de samlede ejeromkostninger ved at køre analysejob.

  • Fakturering ved brug af flade navneområder

  Lad os sige, at du lagrer 120 TB data hele måneden i Azure Data Lake Storage Gen2 ved brug af flade navneområder i det "varme niveau". I løbet af måneden udfører du 100 millioner handlinger, og lad os antage, at hver handling har en størrelse på 6 MB. Lad os desuden sige, at 20 % af disse handlinger er skrivehandlinger, og de resterende 80 % er læsehandlinger. Lad os endelig antage, at du også omdøber 10.000 mapper i løbet af måneden.

  Med flade navneområder får du ikke yderligere gebyrer for metadata, der er relateret til dine filer og mapper, og du vil derfor blive debiteret for 120 TB data. Da hver handling desuden er 6 MB, vil du blive debiteret for to transaktioner pr. handling (4 MB + 2 MB), da hver 4 MB data, der læses eller skrives, debiteres som en transaktion. Endelig debiteres mappeomdøbninger ved hjælp af en separat måler.

  Sådan beregnes de samlede omkostninger:

  Brugt ressource Forbrugsvolumen Pris Månedlige omkostninger
  Storage 120 TB

  $- for første 50 TB

  $- for næste 450 TB

  $- * 50 TB = $-

  $- * 70 TB = $-

  Total $-
  Transaktioner Skrivninger: Hver 4 MB = 2

  $- pr. 10.000

  2 * $- pr. 10.000 * 20 M = $-

  Læsninger: Hver 4 MB = 2

  $- pr. 10.000

  2 * $- pr. 10.000 * 80 M = $-

  Total $-
  Mappeomdøbninger 10.000 $- pr. 100 $- pr. 100 * 10.000 = $-
  Samlede månedlige omkostninger:

  Storage

  Transaktioner

  Mappeomdøbninger

  Samlede månedlige omkostninger

  $-

  $-

  $-

  $-


  • Fakturering ved anvendelse af hierarkiske navneområde

  Lad os sige, at du lagrer 120 TB data hele måneden i Azure Data Lake Storage Gen2 ved brug af hierarkiske navneområder i det "varme niveau". I løbet af måneden udfører du 100 millioner handlinger, og lad os antage, at hver handling har en størrelse på 6 MB. Lad os desuden sige, at 20 % af disse handlinger er skrivehandlinger, og de resterende 80 % er læsehandlinger. Lad os endelig antage, at du også omdøber 10.000 mapper i løbet af måneden.

  Med hierarkiske navneområder får du yderligere gebyrer for metadata, der er relateret til dine filer og mapper, og du vil derfor blive debiteret for lidt mere end 120 TB data. Da hver handling desuden er 6 MB, vil du blive debiteret for to transaktioner pr. handling (4 MB + 2 MB), da hver 4 MB data, der læses eller skrives, debiteres som en transaktion. Endelig debiteres mappeomdøbninger ved hjælp af en separat måler.

  Sådan beregnes de samlede omkostninger:

  Brugt ressource Forbrugsvolumen Pris Månedlige omkostninger
  Storage 132 TB

  $- for første 50 TB

  $- for næste 450 TB

  $- * 50 TB = $-

  $- * 82 TB = $-

  Total $-
  Transaktioner Skrivninger: Hver 4 MB = 2

  $- pr. 10.000

  2 * $- pr. 10.000 * 20 M = $-

  Læsninger: Hver 4 MB = 2

  $- pr. 10.000

  2 * $- pr. 10.000 * 80 M = $-

  Total $-
  Mappeomdøbninger 10.000 $- pr. 100 $- pr. 100 * 10.000 = $-
  Samlede månedlige omkostninger:

  Storage

  Transaktioner

  Mappeomdøbninger

  Samlede månedlige omkostninger

  $-

  $-

  $-

  $-

 • Ja, større filer giver en bedre analyseydeevne og er mere omkostningseffektive. Filer > 4 MB faktureres i Azure Data Lake Storage Gen2 for en transaktion for hver 4 MB læst eller skrevet datablok. Filer < 4 MB faktureres for en fuld transaktion.

  Og endnu vigtigere så er Azure Data Lake Storage Gen2 i høj grad optimeret til at køre hurtigere på større filer. Dette betyder, at dine analysejob kører hurtigere, når du bruger større filer, og dermed reduceres dine samlede ejeromkostninger for kørsel af analysejob yderligere.

Ofte stillede spørgsmål om reserveret kapacitet i Azure Storage

 • Reserveret kapacitet i Azure Storage hjælper dig med at reducere dine omkostninger for datalager, idet du forpligter dig til ét års eller tre års forbrug af Azure Storage på Block Blob eller Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Reserveret kapacitet i Azure Storage giver dig muligheden for at købe standardlagerkapacitet i enheder af blokke på 100 TB og 1 PB pr. måned i ét år eller tre år. Hvis du vil købe reserveret kapacitet i Azure Storage, kan du vælge det påkrævede antal enheder til lagerniveauerne Varm, Kold eller Arkiv for en hvilken som helst af de tilgængelige redundanser (f.eks. LRS, ZRS, GRS) og til et bestemt område (f.eks. det vestlige USA 2). Derudover kan du vælge at betale via en enkelt forudbetaling eller månedlige betalinger.

  Kom godt i gang i Azure Portal.

 • Reservationer er i dag tilgængelige i blokke på 100 TB eller 1 PB med højere rabatter på blokke på 1 PB. Under oplevelsen med køb af reservation via Azure Portal kan Microsoft give dig anbefalinger på baggrund af dit tidligere forbrug for at hjælpe dig med at beslutte, hvilken størrelse du bør købe.
 • For EA-kunder (Enterprise Aftale) bruges Azure Monetary Commitment først til at købe reserveret kapacitet i Azure Storage. I scenarier hvor EA-kunder har brugt hele deres økonomiske binding, kan de stadig købe reserveret kapacitet i Azure Storage. Disse køb faktureres som en enkelt forskudsbetaling på den næste faktura for overforbrug.

  På købstidspunktet vil kunder, der køber via Azure.com, blive opkrævet den fulde forudbetaling (eller faste månedlige betalinger) for reservationer i Azure Storage på det registrerede kreditkort.

 • Så snart købet er gennemført. Hvis købet foretages midt på måneden, er den reserverede mængde forholdsmæssig for den pågældende måned.

 • Reserveret kapacitet i Azure Storage købes i et enkelt abonnement eller til et delt omfang for en ressourcegruppe. Reservationen anvendes derfor samlet til dit forbrug i forhold til købsomfanget og kan ikke begrænses til en bestemt lagerkonto eller objektbeholder eller et bestemt objekt i abonnementet.

 • Nej, alle køb er kun på det samlede abonnementsniveau. Køb kan ikke deles over flere abonnementer.

 • Med reserveret kapacitet i Azure Storage kan du købe kapacitet til datalager til konti med Standard-lager (GPv2) og Blob Storage. Den købte kapacitet kan bruges til Block Blobs og Azure Data Lake Storage Gen2. I øjeblikket er Premium Storage, andre lagertyper (Administreret disk, Filer, Køer, Side-blob og Tabeller), gebyr for tidlig sletning, drift og dataoverførsler ikke inkluderet i den reserverede kapacitet i Azure Storage.

 • Reserveret kapacitet i Azure Storage købes til et bestemt område (f.eks. det vestlige USA 2 eller et hvilket som helst andet område efter eget valg), lagerniveau (f.eks. Varm, Kold eller Arkiv) og redundans (f.eks. LRS, GRS eller ZRS) og kan derfor ikke bruges udover disse begrænsninger. Du kan også købe yderlige reserveret kapacitet i Azure Storage til dine behov for datalagring i andre områder eller for andre redundanser.

 • Vælg menuen "Reservationer" i venstre side af Azure Portal for at få vist al reserveret kapacitet i Azure Storage, der er knyttet til din konto. Alle detaljer for den købte reserverede kapacitet i Azure Storage vises til højre.

 • En udskiftning giver dig mulighed for at modtage en forholdsmæssig refusion baseret på den ubrugte mængde, som gælder helt for købsprisen på en ny reserveret kapacitet i Azure Storage. Hvis du annullerer, ophører din reserverede kapacitet i Azure Storage, og du modtager en forholdsmæssig refusion baseret på den tilbageværende periode af reserveret kapacitet i Azure Storage minus et gebyr på 12 % for tidligt ophør.

 • Der er ingen grænse for antallet af udskiftninger, du kan foretage. Derudover er der ikke noget gebyr for udskiftningen. Den nyligt indkøbte reserverede kapacitet i Azure Storage skal dog være lig med eller større end den forholdsmæssige kredit fra den oprindelige reserverede kapacitet i Azure Storage. Derudover kan reserveret kapacitet i Azure Storage kun udskiftes med anden reserveret kapacitet i Azure Storage.

 • Du kan annullere reserveret kapacitet i Azure Storage når som helst (op til $50000 om året). En annullering giver dig mulighed for at returnere de tilbageværende måneder af reserveret kapacitet i Azure Storage til Microsoft mod et gebyr for tidligt ophør på 12 %. Det resterende forholdsmæssige beløb, minus gebyret, refunderes til dit oprindelige køb.

 • Hvis du beslutter, at du vil udskifte din reserverede kapacitet i Azure Storage (f.eks. udskifte et køb af en blok med 7 enheder på 100 TB med en blok med 1 enhed på 1 PB), kan du påbegynde udskiftningen fra administrationsportalen og få vist lageret i de reserverede kapaciteter i Azure. Klik på en købt kapacitet, så vises de to knapper "refunder" og "udskift" på kommandolinjen. Når du har valgt en af dem, åbnes en supportanmodning, der er udfyldt på forhånd med alle detaljerne for den reserverede kapacitet i Azure Storage. Når anmodningen er sendt, behandles den, og der sendes en mail til dig med en bekræftelse på anmodningen.

 • Du modtager en mail 30 dage før udløb og igen på udløbsdatoen. Når reservationen udløber, fortsætter kørslen af udrullet kapacitet, som faktureres i henhold til prisen, der er betalt efter forbrug, på det aktuelle tidspunkt.

 • Lad os antage, at du har købt 100 TB reserveret kapacitet i 1 år for Varm LRS-lager i det vestlige USA 2.

  Prisen på 100 TB reserveret kapacitet for lagrede data med Varm LRS (det vestlige USA 2) = $18540.

  Du kan betale det fulde beløb på forhånd eller betale faste månedlige rater på $- hver måned i de næste 12 måneder. Lad os antage, at du har tilmeldt dig en månedlig betalingsplan for reservationer.

  Scenarie 1: Hvis du i en given måned inden for reservationsperioden bruger 101 TB, indeholder din faktura $- for 100 TB reserveret kapacitet og $19 for 1 TB til priser, der er betalt efter forbrug. Din samlede faktura for lagrede data i den måned er nu $1564.

  Scenarie 2: Hvis du i en given måned inden for reservationsperioden bruger 80 TB kapacitet, indeholder din faktura $- for 100 TB reserveret kapacitet.

 • Hvis du konverterer en lagerkonto fra RA-GRS til GRS/LRS, faktureres den pågældende konto som RA-GRS i yderligere 30 dage efter konverteringsdatoen. Hvis du konverterer en lagerkonto fra RA-GZRS til GZRS/ZRS, faktureres den pågældende konto som RA-GZRS i yderligere 30 dage efter konverteringsdatoen.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Storage-konti

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.