Priser for blok-blob

Start din gratis Azure-konto, og få $200 kredit i 30 dage plus gratis adgang til Storage-konti i 12 måneder.

Blok-blob-lager anvendes til streaming og lagring af dokumenter, videoer, billeder, sikkerhedskopier og anden ustruktureret tekst eller binære data.

Den samlede pris for blok-blob-lager afhænger af:

 • Lagret datavolumen pr. måned.
 • Mængde og typer af udførte handlinger plus eventuelle omkostninger til dataoverførsel.
 • Dataredundansmulighed valgt.

Udforsk indstillinger for Storage

Udforsk indstillingerne for Azure-blok-blob-lager, herunder kontotyper og redundans. Få mere at vide om lagerkontotyper og redundans.

Andre funktioner

I Change Feed får du en struktureret log over ændringerne i Blob-dataene. Funktionen er som standard deaktiveret og kan aktiveres på Storage-kontoen. Når funktionen er aktiveret, sporer Change Feed hver enkelt blob-ændring, som gemmes i Change Feed. Få mere at vide om funktionen her.

Pris
Blob-ændringer (pr. 10.000 ændringer) $-

Med krypteringsområder kan du vælge at administrere kryptering på objektbeholderniveau eller på et individuelt BLOB med en kundeadministreret nøgle i Key Vault eller en Microsoft-administreret nøgle. Få mere at vide om krypteringsområder.

Funktionen til krypteringsområder fås som en offentlig prøveversion i en begrænset periode. De viste aktuelle priser er priserne på den offentlige prøveversion med 50 % rabat på prisen for versionen, der er generelt tilgængelig

Varmt Koldt
Krypteringsområder (pr. måned) $- $-
Varmt Koldt
Krypteringsområder (pr. måned) $- $-
Varmt Koldt
Krypteringsområder (pr. måned) $- $-
Varmt Koldt
Krypteringsområder (pr. måned) $- $-
Varmt Koldt
Krypteringsområder (pr. måned) $- $-
Varmt Koldt
Krypteringsområder (pr. måned) $- $-

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find og køb en plan.
 • Garanteret tilgængelighed på 99,9 % eller derover (gælder ikke tjenester i prøveversion). Læs SLA'en.

Ofte stillede spørgsmål

Bloblager

 • En Blob Storage-konto er specialiseret til lagring af data som blobs. Den giver brugerne mulighed for at angive et adgangsniveau på grundlag af, hvor ofte de har brug for at få adgang til dataene på kontoen. Konti til generelle formål kan bruges til at lagre blobs, filer, diske, tabeller og køer.

 • Nej. Priserne på blok-blobs på Storage-konti til generelle formål har ikke ændret sig.

 • Hvis ressourcenavnet indeholder "Varmt", "Koldt" eller "Arkiv", betyder det, at betalingen er knyttet til Blob Storage-konti. Hvis du fx ser “Standard IO – kold blok-blob (GB),” betyder det, at du bruger og bliver faktureret for Blob Storage- eller General Purpose v2-konti. “Standard IO – blok-blob (GB)” er det målepunkt, der er knyttet til brugen af blok-blobs på General Purpose-lagerkonti.

 • Premium* Blob Storage er kun tilgængeligt for premium-blok-blob-lagerkontotypen, og den passer bedst til IO-intensive arbejdsbelastninger, hvor der kræves lav og ensartet lagerventetid.

  Storage GB-priserne stiger fra Arkiv til Kold, fra Kold til Varm og fra Varm til Premium. Prisen for transaktioner stiger også fra Premium til Varm, fra Varm til Kold og fra  Kold til Arkiv. Adgangsniveauerne Arkiv og Koldt bør anvendes til data, der bruges sjældent og uregelmæssigt. Niveauet Koldt har en lavere tilgængeligheds-SLA end niveauet Varmt.

  Vær opmærksom på, at du kan angive adgangsniveauet for en blob som Varm, Kold eller Arkiv i Blob Storage. og General Purpose v2-konti. På nuværende tidspunkt kan du ikke flytte data fra niveauet Premium til Varm, Kold eller Arkiv, og du kan ikke flytte data fra niveauet Varm, Kold eller Arkiv til Premium. Vi arbejder på at understøtte objektniveauer for Premium i fremtiden.

 • Du bliver faktureret for både læsehandlinger pr. 10,000 blobs og for datahentning pr. GB, når du skifter din Blob Storage- eller General Purpose v2-konto fra Kold til Varm. Hvis du f.eks. har 10,000 blobs svarende til 100 GB data på en Blob Storage- eller General Purpose v2-konto, og du ændrer denne konto fra Koldt til Varmt, bliver du faktureret 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- for datahentning.

 • På General Purpose v2-konti opkræves du kun gebyr for skrivehandlinger (pr. 10.000). For Blob Storage-konti opkræves der ikke gebyr for skrivehandlinger.

 • Når du skriver data til GRS-konti, bliver dataene replikeret til et andet Azure-område. Gebyret for dataoverførsel med geo-replikering er båndbreddeomkostningen for at replikere de pågældende data til et andet Azure-område. Når du skifter en konto fra RA-GRS til GRS eller LRS (eller fra RA-GZRS til GZRS eller ZRS), faktureres kontoen som RA-GRS (eller RA-GZRS) i yderligere 30 dage fra konverteringsdatoen.

 • En blob kan ikke læses direkte fra Arkiv-niveauet. Hvis en blob på niveauet Arkiv skal læses, skal brugeren først skifte niveauet til Varm eller Kold. Hvis der skal hentes og læses en enkelt arkiveret blob på 1,000 GB, som har været på niveauet Arkiv i 90 dage, påløber følgende gebyrer:

  Hentning af data (pr. GB) fra niveauet Arkiv: $- pr. GB-måned x 1.000 GB = $-

  Rehydrer-handling (SetBlobTier Arkiv til Varmt): $- pr. /10.000 = $-

  Gebyr for tidlig sletning: (180-90 dage)/30 dage x $- pr. GB-måned x 1.000 = $-

  Blob-læsehandling fra Varmt = $- pr. 10.000 = $-

  Total = $- + $- + $- + $- = $-

 • Prisfastsættelsen for Blob Storage-konti og General Purpose v2-konti er identisk for blok-blob-lager, med undtagelse af gebyrer for dataskrivning (pr. GB) og tidlig sletning på niveauet Kold. Blob Storage-konti har gebyr for dataskrivninger (pr. GB) på niveauet Kold, men ikke for tidlig sletning i på niveauet Kold, mens General Purpose v2-konti har gebyr for tidlig sletning på niveauet Kold, men ikke for dataskrivninger (pr. GB) på niveauet Kold.

 • Der vil være et engangsgebyr, der svarer til summen af alle data ganget med gebyret for geo-replikering i det primære område. For data, der er gemt på niveauet Arkiv, vil der også være et gebyr for læsning af alle data (både læsehandlinger pr. 10,000 blobs og for datahentning pr. GB) fra det primære område og for skrivning af alle data (skrivehandlinger pr. 10,000) i det sekundære område.

 • På nuværende tidspunkt kan du ikke flytte data fra niveauet Premium til Varm, Kold eller Arkiv, og du kan ikke flytte data fra niveauet Varm, Kold eller Arkiv til Premium. Vi arbejder på at understøtte objektniveauer for Premium i fremtiden.

  Hvis du vil flytte data, kan du kopiere blobs synkront fra den nye Put Block From URL-adresse-API (eksempelkode) eller en version af AzCopy, der understøtter denne API. Put Block From URL kopierer synkront data til serveren. Det betyder, at dataene er færdigkopieret, når kaldet er afsluttet, og al flytning af data sker i Azure Storage.

Ofte stillede spørgsmål om reserveret kapacitet i Azure Storage

 • Reserveret kapacitet i Azure Storage hjælper dig med at reducere dine omkostninger for datalager, idet du forpligter dig til ét års eller tre års forbrug af Azure Storage på Block Blob eller Azure Data Lake Storage Gen2.

 • Reserveret kapacitet i Azure Storage giver dig muligheden for at købe standardlagerkapacitet i enheder af blokke på 100 TB og 1 PB pr. måned i ét år eller tre år. Hvis du vil købe reserveret kapacitet i Azure Storage, kan du vælge det påkrævede antal enheder til lagerniveauerne Varm, Kold eller Arkiv for en hvilken som helst af de tilgængelige redundanser (f.eks. LRS, ZRS, GRS) og til et bestemt område (f.eks. det vestlige USA 2). Derudover kan du vælge at betale via en enkelt forudbetaling eller månedlige betalinger.

  Kom godt i gang i Azure Portal.

 • Reservationer er i dag tilgængelige i blokke på 100 TB eller 1 PB med højere rabatter på blokke på 1 PB. Under oplevelsen med køb af reservation via Azure Portal kan Microsoft give dig anbefalinger på baggrund af dit tidligere forbrug for at hjælpe dig med at beslutte, hvilken størrelse du bør købe.
 • For EA-kunder (Enterprise Aftale) bruges Azure Monetary Commitment først til at købe reserveret kapacitet i Azure Storage. I scenarier hvor EA-kunder har brugt hele deres økonomiske binding, kan de stadig købe reserveret kapacitet i Azure Storage. Disse køb faktureres som en enkelt forskudsbetaling på den næste faktura for overforbrug.

  På købstidspunktet vil kunder, der køber via Azure.com, blive opkrævet den fulde forudbetaling (eller faste månedlige betalinger) for reservationer i Azure Storage på det registrerede kreditkort.

 • Så snart købet er gennemført. Hvis købet foretages midt på måneden, er den reserverede mængde forholdsmæssig for den pågældende måned.

 • Reserveret kapacitet i Azure Storage købes i et enkelt abonnement eller til et delt omfang for en ressourcegruppe. Reservationen anvendes derfor samlet til dit forbrug i forhold til købsomfanget og kan ikke begrænses til en bestemt lagerkonto eller objektbeholder eller et bestemt objekt i abonnementet.

 • Nej, alle køb er kun på det samlede abonnementsniveau. Køb kan ikke deles over flere abonnementer.

 • Med reserveret kapacitet i Azure Storage kan du købe kapacitet til datalager til konti med Standard-lager (GPv2) og Blob Storage. Den købte kapacitet kan bruges til Block Blobs og Azure Data Lake Storage Gen2. I øjeblikket er Premium Storage, andre lagertyper (Administreret disk, Filer, Køer, Side-blob og Tabeller), gebyr for tidlig sletning, drift og dataoverførsler ikke inkluderet i den reserverede kapacitet i Azure Storage.

 • Reserveret kapacitet i Azure Storage købes til et bestemt område (f.eks. det vestlige USA 2 eller et hvilket som helst andet område efter eget valg), lagerniveau (f.eks. Varm, Kold eller Arkiv) og redundans (f.eks. LRS, GRS eller ZRS) og kan derfor ikke bruges udover disse begrænsninger. Du kan også købe yderlige reserveret kapacitet i Azure Storage til dine behov for datalagring i andre områder eller for andre redundanser.

 • Vælg menuen "Reservationer" i venstre side af Azure Portal for at få vist al reserveret kapacitet i Azure Storage, der er knyttet til din konto. Alle detaljer for den købte reserverede kapacitet i Azure Storage vises til højre.

 • En udskiftning giver dig mulighed for at modtage en forholdsmæssig refusion baseret på den ubrugte mængde, som gælder helt for købsprisen på en ny reserveret kapacitet i Azure Storage. Hvis du annullerer, ophører din reserverede kapacitet i Azure Storage, og du modtager en forholdsmæssig refusion baseret på den tilbageværende periode af reserveret kapacitet i Azure Storage minus et gebyr på 12 % for tidligt ophør.

 • Der er ingen grænse for antallet af udskiftninger, du kan foretage. Derudover er der ikke noget gebyr for udskiftningen. Den nyligt indkøbte reserverede kapacitet i Azure Storage skal dog være lig med eller større end den forholdsmæssige kredit fra den oprindelige reserverede kapacitet i Azure Storage. Derudover kan reserveret kapacitet i Azure Storage kun udskiftes med anden reserveret kapacitet i Azure Storage.

 • Du kan annullere reserveret kapacitet i Azure Storage når som helst (op til $50000 om året). En annullering giver dig mulighed for at returnere de tilbageværende måneder af reserveret kapacitet i Azure Storage til Microsoft mod et gebyr for tidligt ophør på 12 %. Det resterende forholdsmæssige beløb, minus gebyret, refunderes til dit oprindelige køb.

 • Hvis du beslutter, at du vil udskifte din reserverede kapacitet i Azure Storage (f.eks. udskifte et køb af en blok med 7 enheder på 100 TB med en blok med 1 enhed på 1 PB), kan du påbegynde udskiftningen fra administrationsportalen og få vist lageret i de reserverede kapaciteter i Azure. Klik på en købt kapacitet, så vises de to knapper "refunder" og "udskift" på kommandolinjen. Når du har valgt en af dem, åbnes en supportanmodning, der er udfyldt på forhånd med alle detaljerne for den reserverede kapacitet i Azure Storage. Når anmodningen er sendt, behandles den, og der sendes en mail til dig med en bekræftelse på anmodningen.

 • Du modtager en mail 30 dage før udløb og igen på udløbsdatoen. Når reservationen udløber, fortsætter kørslen af udrullet kapacitet, som faktureres i henhold til prisen, der er betalt efter forbrug, på det aktuelle tidspunkt.

 • Lad os antage, at du har købt 100 TB reserveret kapacitet i 1 år for Varm LRS-lager i det vestlige USA 2.

  Prisen på 100 TB reserveret kapacitet for lagrede data med Varm LRS (det vestlige USA 2) = $18540.

  Du kan betale det fulde beløb på forhånd eller betale faste månedlige rater på $- hver måned i de næste 12 måneder. Lad os antage, at du har tilmeldt dig en månedlig betalingsplan for reservationer.

  Scenarie 1: Hvis du i en given måned inden for reservationsperioden bruger 101 TB, indeholder din faktura $- for 100 TB reserveret kapacitet og $19 for 1 TB til priser, der er betalt efter forbrug. Din samlede faktura for lagrede data i den måned er nu $1564.

  Scenarie 2: Hvis du i en given måned inden for reservationsperioden bruger 80 TB kapacitet, indeholder din faktura $- for 100 TB reserveret kapacitet.

 • Hvis du konverterer en lagerkonto fra RA-GRS til GRS/LRS, faktureres den pågældende konto som RA-GRS i yderligere 30 dage efter konverteringsdatoen. Hvis du konverterer en lagerkonto fra RA-GZRS til GZRS/ZRS, faktureres den pågældende konto som RA-GZRS i yderligere 30 dage efter konverteringsdatoen.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Storage-konti

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.