Azure Storage-priser

Pålideligt og økonomisk skylager til store og små mængder data

Start din gratis Azure-konto, og få en $200-kredit i 30 dage. Derudover kan du nu få 12 måneders gratis adgang til Storage.

Azure har fem lagertyper – Blobs (bloblager), Files (fillager), Disks (disklager), Tables (tabellager) og Queues (kølager). Se, hvordan de fungerer.

Dine samlede omkostninger afhænger af, hvor meget du lagrer, mængden og typen af lagertransaktioner og udgående dataoverførsler, samt hvilken indstilling for dataredundans du vælger. Se, hvordan de ser ud ved sammenligning i sektionen "Dataredundansmuligheder".

Blob Storage-konti

Blok-blob-lagring anvendes til streaming og lagring af dokumenter, videoer, billeder, sikkerhedskopier og anden ustruktureret tekst eller binære data. Nedenfor ses priserne for dedikerede Blob Storage-konti med adgangsniveauerne Varmt, Koldt og Arkiv. Tilføjelses-blobs måles også som blok-blobs.

Få mere at vide

Storage-priser

Priserne dækker udgifterne til lagring af dine data i blok-blobs. De nedenfor angivne priser er de månedlige priser pr. GB lagret data. Priserne varierer alt efter adgangsniveauet i dit blok-blob-lager (Varmt, Koldt eller Arkiv), hvilken redundans du har valgt, og hvor stor en mængde data du lagrer.

Varmt Koldt Arkiv Preview
Første 50 terabyte (TB) pr. måned $- $- $-
Næste 450 TB pr. måned $- $- $-
Første 500 TB pr. måned $- $- $-
Varmt Koldt Arkiv Preview
Første 50 terabyte (TB) pr. måned $- $- $-
Næste 450 TB pr. måned $- $- $-
Første 500 TB pr. måned $- $- $-
Varmt Koldt Arkiv Preview
Første 50 terabyte (TB) pr. måned $- $- $-
Næste 450 TB pr. måned $- $- $-
Første 500 TB pr. måned $- $- $-

Priser for adgang

Priserne dækker udgifterne til HTTP-handlinger på dine blok-blob-data samt udgifterne til hentning af data fra eller skrivning af data til dine blok-blobs. Priserne varierer alt efter adgangsniveauet i dit blok-blob-lager (Varmt, Koldt eller Arkiv), og hvilken redundans du har valgt.

Varmt Koldt Arkiv Preview
Skrivehandlinger* (pr. 10.000) $- $- $-
Handlinger af typen List og Create Container (pr. 10.000) $- $- $-
Læsehandlinger** (pr. 10.000) $- $- $-
Alle andre handlinger end Delete, som er gratis $- $- $-
Hentning af data (pr. GB) Gratis $- $-
Skrivning af data (pr. GB) Gratis $- Gratis
*Følgende API-kald betragtes som skrivehandlinger: PutBlob, PutBlock, PutBlockList, AppendBlock, SnapshotBlob, CopyBlob and SetBlobTier (når den bruges til at flytte en blob fra Varmt til Koldt, Koldt til Arkiv eller Varmt til Arkiv). **Følgende API-kald betragtes som læsehandlinger: GetBlob, SetBlobTier (når den bruges til at flytte en blob fra Arkiv til Koldt, Koldt til Varmt eller Arkiv til Varmt)
Varmt Koldt Arkiv Preview
Skrivehandlinger* (pr. 10.000) $- $- $-
Handlinger af typen List og Create Container (pr. 10.000) $- $- $-
Læsehandlinger** (pr. 10.000) $- $- $-
Alle andre handlinger end Delete, som er gratis $- $- $-
Hentning af data (pr. GB) Gratis $- $-
Skrivning af data (pr. GB) Gratis $- $-
Dataoverførsel med geo-replikering (pr. GB) $- $- $-
*Følgende API-kald betragtes som skrivehandlinger: PutBlob, PutBlock, PutBlockList, AppendBlock, SnapshotBlob, CopyBlob and SetBlobTier (når den bruges til at flytte en blob fra Varmt til Koldt, Koldt til Arkiv eller Varmt til Arkiv). **Følgende API-kald betragtes som læsehandlinger: GetBlob, SetBlobTier (når den bruges til at flytte en blob fra Arkiv til Koldt, Koldt til Varmt eller Arkiv til Varmt)
Varmt Koldt Arkiv Preview
Skrivehandlinger* (pr. 10.000) $- $- $-
Handlinger af typen List og Create Container (pr. 10.000) $- $- $-
Læsehandlinger** (pr. 10.000) $- $- $-
Alle andre handlinger end Delete, som er gratis $- $- $-
Hentning af data (pr. GB) Gratis $- $-
Skrivning af data (pr. GB) Gratis $- $-
Dataoverførsel med geo-replikering (pr. GB) $- $- $-
*Følgende API-kald betragtes som skrivehandlinger: PutBlob, PutBlock, PutBlockList, AppendBlock, SnapshotBlob, CopyBlob and SetBlobTier (når den bruges til at flytte en blob fra Varmt til Koldt, Koldt til Arkiv eller Varmt til Arkiv). **Følgende API-kald betragtes som læsehandlinger: GetBlob, SetBlobTier (når den bruges til at flytte en blob fra Arkiv til Koldt, Koldt til Varmt eller Arkiv til Varmt)

Bemærk, at Put Blob/Block, Set Tier og Delete er de eneste gyldige arkivhandlinger. Ændring af adgangsniveauet fra Arkiv til Varmt eller Koldt kan tage op til 15 timer for blok-blobs på mindre end 50 GB.

Se priserne på lagring med blok-blobs på Storage-konti til generelle formål.

Priserne for side-blobs er de samme som for Standard Disks. Se prissiden.

Blob-lagerkonti med adgangsniveauerne Varmt og Koldt er ikke tilgængelige i dette område endnu, men det bliver de snart. Se nedenfor for at få prisoplysninger for blok-blobs på Storage-konti til generelle formål i dette område.

Blob Storage-konti

Blok-blob-lagring anvendes til streaming og lagring af dokumenter, videoer, billeder, sikkerhedskopier og anden ustruktureret tekst eller binære data. Tilføjelses-blobs måles også som blok-blobs.

Få mere at vide

Storage-priser

Kapacitet i Storage LRS ZRS GRS RA-GRS
Første 1 terabyte (TB) pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 49 TB (1 til 50 TB) pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 450 TB (50 til 500 TB) pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 500 TB (500 til 1.000 TB) pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 4.000 TB (1.000 til 5.000 TB) pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Første 5.000 TB pr. måned Kontakt os Kontakt os Kontakt os Kontakt os

Priser for adgang

Vi debiterer $- pr. 10.000 transaktioner for blok-blobs. Alle handlinger i forhold til lagerkontoen tælles som en transaktion, herunder læsninger, skrivninger og sletninger.

Import/eksport

Overførsel af store datamængder til og fra Azure ved hjælp af harddiske. Få mere at vide.

Dataredundansmuligheder

lokalt redundant lager Tager flere synkrone kopier af dine data i et enkelt datacenter.
zoneredundant lager Lagrer tre kopier af data på tværs af flere datacentre i eller på tværs af regioner. Kun for blok-BLOBS.
geografisk redundant lager Det samme som lokalt redundant lager, men med flere asynkrone kopier i et sekundært datacenter hundredvis af kilometer borte.
geografisk redundant lager med læseadgang Det samme som geografisk redundant lager, men med læseadgang til det sekundære datacenter.

Se Azure Storage-replikering for at få flere oplysninger om indstillingerne for redundans, og hvordan de kan anvendes til at skabe høj tilgængelighed. Bemærk, at ikke alle redundanstyper fås til alle lagertyper.

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find og køb en plan.
 • Garanteret tilgængelighed på 99,9 % eller derover (gælder ikke tjenester i prøveversion). Læs SLA'en.

Ofte stillede spørgsmål

Generelt

 • Ja. Lagerkapacitet faktureres i enheder af den gennemsnitlige dagligt lagrede mængde data, i gigabyte (GB), over en månedlig periode. Hvis du f.eks. konsekvent har brugt 10 GB lagerplads i den første halvdel af måneden og ingen i den anden halvdel, faktureres du for det gennemsnitlige forbrug på 5 GB lagerplads.

 • Lagerkonti konfigureres som standard til at være geografisk redundante. Du kan ændre disse indstillinger til geografisk redundant med læseadgang eller lokalt redundant på den klassiske Microsoft Azure Portal eller via tjenesteadministrations-API'en. Du kan også se status for portalen, når du bruger tjenesteadministrations-API'en.

 • Storage-konti debiteres for mindst 30 dage fra det tidspunkt, hvor tjenesten aktiveres. Hvis geografisk redundant lager med læseadgang f.eks. aktiveres 1. maj og deaktiveres igen 5. maj, debiteres Storage-kontoen for geografisk redundant lager med læseadgang til og med 30. maj. Herefter opkræves der for geografisk redundant lager.

  Hvis geografisk redundant lager med læseadgang aktiveres 1. maj og deaktiveres igen 14. juni, opkræves der for geografisk redundant lager med læseadgang til og med 14. juni. Fra 15. juni opkræves der for geografisk redundant lager.

Bloblager

 • En Blob Storage-konto er en konto beregnet specielt til lagring af data som blobs. Den giver brugerne mulighed for at angive et adgangsniveau på grundlag af, hvor ofte de har brug for at få adgang til dataene på kontoen. Storage-konti til generelle formål kan bruges til at lagre blobs, filer, diske, tabeller og køer.

 • Nej. Priserne på blok-blobs på Storage-konti til generelle formål har ikke ændret sig. Se priserne.

 • Hvis ressourcenavnet indeholder ordet "varm", "kold" eller "arkiv", betyder det, at betalingen er knyttet til Blob Storage-konti. Hvis der på regningen for eksempel står "Standard IO – kold blok-blob (GB)", betyder det, at du bruger og betaler for Blob Storage-konti, mens "Standard IO – blok-blob (GB)" er den måler, der er knyttet til brug af blok-blobs på Storage-konti til generelle formål.

 • På Blob Storage-konti kan du indstille adgangsniveauet for en blob til Varmt, Koldt eller Arkiv. Prisen pr. lagret GB stiger fra Arkiv til Koldt til Varmt, og prisen for dataadgang stiger fra Varmt til Koldt til Arkiv. Adgangsniveauerne Arkiv og Koldt bør anvendes til data, der bruges sjældent og uregelmæssigt i henhold til kravene for lavere tilgængelighed i SLA. Hvis du ikke kender adgangsmønsteret for dine data, anbefaler vi, at du begynder med adgangsniveauet Varmt i mindst en måned og derefter tager stilling til, om du kan spare noget ved at skifte til Koldt eller Arkiv på baggrund af det faktiske forbrug.

 • Du bliver opkrævet for datahentning, når du skifter indstilling på din Blob Storage-konto fra Koldt til Varmt. Hvis du for eksempel har 100 GB data på en Blob Storage-konto, og du skifter indstilling fra Koldt til Varmt, bliver du opkrævet 100 x $0.01 = $1 for datahentning.

 • Nej. Hvis du skifter indstilling på din konto fra Varmt til Koldt, bliver du ikke opkrævet for dataskrivning. Du bliver kun opkrævet for dataskrivning, hvis du skriver data direkte til din Blob Storage-konto med adgangsniveauet Koldt.

 • Når du skriver data til GRS-konti, bliver dataene replikeret til et andet Azure-område. Gebyret for dataoverførsel med geo-replikering er båndbreddeomkostningen for at replikere de pågældende data til et andet Azure-område.

Disk Storage

 • Hvis den tomme disk på 100 GB understøttes af en Premium Storage-konto, opkræves du for en P0-disk (128 GB). Hvis der anvendes en anden type Storage-konto, debiteres du kun for den lagerplads, der bruges til at gemme de data, som skrives til disken, uanset hvilken diskstørrelse der er allokeret.

 • Ja. 99,9 % læse-/skrivetilgængelighed gælder også for Premium Storage-konti.

Fillager

 • Du faktureres kun for forbrugt lager og ikke for den angivne kvote.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Storage

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis

Gratis konto