Priser for Blok-blob

Start din gratis Azure-konto, og få $200 kredit i 30 dage plus gratis adgang til Storage-konti i 12 måneder.

Blok-blob-lagring anvendes til streaming og lagring af dokumenter, videoer, billeder, sikkerhedskopier og anden ustruktureret tekst eller binære data.

Den samlede pris for Blok-blob-lagring afhænger af:

 • Lagret datavolumen pr. måned.
 • Mængde og typer af udførte handlinger plus eventuelle omkostninger til dataoverførsel.
 • Dataredundansmulighed valgt.

Udforsk indstillinger for Storage

Indstillinger for Explore Azure Block Blob-lagring, herunder kontotyper og redundans. Få mere at vide om lagerkontotyper og redundans.

Ofte stillede spørgsmål

 • En Blob Storage-konto er specialiseret til lagring af data som blobs. Den giver brugerne mulighed for at angive et adgangsniveau på grundlag af, hvor ofte de har brug for at få adgang til dataene på kontoen. Konti til generelle formål kan bruges til at lagre blobs, filer, diske, tabeller og køer.

 • Nej. Priserne på blok-blobs på Storage-konti til generelle formål har ikke ændret sig.

 • Hvis ressourcenavnet indeholder "Varmt", "Koldt" eller "Arkiv", betyder det, at betalingen er knyttet til Blob Storage-konti. Hvis du fx ser “Standard IO – kold blok-blob (GB),” betyder det, at du bruger og bliver faktureret for Blob Storage- eller General Purpose v2-konti. “Standard IO – blok-blob (GB)” er målepunktet forbundet med brugen af Blok-blobs i General Purpose-lagerkonti.

 • Premium* Blob Storage er kun tilgængeligt for premium blok blob-lagerkontotypen, og den passer bedst til IO-intensive arbejdsbelastninger, hvor der kræves lav og ensartet lagerventetid.

  Storage GB-priserne stiger fra Arkiv til Kold, fra Kold til Varm og fra Varm til Premium. Prisen for transaktioner stiger også fra Premium til Varm, fra Varm til Kold og fra  Kold til Arkiv. Adgangsniveauerne Arkiv og Koldt bør anvendes til data, der bruges sjældent og uregelmæssigt. Niveauet Koldt har en lavere tilgængeligheds-SLA end niveauet Varmt.

  Vær opmærksom på, at du kan angive adgangsniveauet for en blob som Varm, Kold eller Arkiv i Blob Storage. og General Purpose v2-konti. På nuværende tidspunkt kan du ikke flytte data fra niveauet Premium til Varm, Kold eller Arkiv, og du kan ikke flytte data fra niveauet Varm, Kold eller Arkiv til Premium. Vi arbejder på at understøtte objektniveauer for Premium i fremtiden.

 • Du bliver faktureret for både læsehandlinger pr. 10,000 blobs og for datahentning pr. GB, når du skifter din Blob Storage- eller General Purpose v2-konto fra Koldt til Varmt. Hvis du f.eks. har 10,000 blobs svarende til 100 GB data på en Blob Storage- eller General Purpose v2-konto, og du ændrer denne konto fra Koldt til Varmt, bliver du faktureret 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- for datahentning.

 • På General Purpose v2-konti bliver du kun faktureret for skrivehandlinger (pr. 10.000). Der betales ikke noget gebyr for disse handlinger på Blob Storage-konti.

 • Når du skriver data til GRS-konti, bliver dataene replikeret til et andet Azure-område. Gebyret for dataoverførsel med geo-replikering er båndbreddeomkostningen for at replikere de pågældende data til et andet Azure-område.

  Bemærk, at når en konto ændres fra RA-GRS til GRS eller LRS, faktureres den pågældende konto som RA-GRS i yderligere 30 dage efter konverteringsdatoen.

 • En blob kan ikke læses direkte fra Arkiv-niveauet. For at læse en blob i Arkiv skal brugeren først skifte niveau til Varmt eller Koldt. For at hente og læse en enkelt blob, der er på 1,000 GB, i Arkiv, og som har befundet sig på Arkiv-niveauet i 90 dage, påløber følgende gebyrer:

  Hentning af data (pr. GB) fra Arkiv: $- pr. GB-måned x 1.000 GB = $-

  Rehydrer-handling (SetBlobTier Arkiv til Varmt): $- pr. /10.000 = $-

  Gebyr for tidlig sletning: (180-90 dage)/30 dage x $- pr. GB-måned x 1.000 = $-

  Blob-læsehandling fra Varmt = $- pr. 10.000 = $-

  Total = $- + $- + $- + $- = $-

 • Prisfastsættelsen for Blob Storage-konti og General Purpose v2-konti er identisk for Block Blob Storage, med undtagelse af gebyrer for dataskrivning (pr. GB) og tidlig sletning i niveauet Cool. Blob Storage-konti har gebyr for Cool-dataskrivninger (pr. GB), men ikke for tidlig sletning i Cool-niveauet, mens General Purpose v2-konti har gebyr for tidlig sletning i niveauet Cool, men ikke for Cool-dataskrivninger (pr. GB).

 • Der vil være et engangsgebyr, der svarer til summen af alle data ganget med gebyret for geo-replikering i det primære område. For data, der er gemt på niveauet Arkiv, vil der også være et gebyr for læsning af alle data (både læsehandlinger pr. 10,000 blobs og for datahentning pr. GB) fra det primære område og for skrivning af alle data (skrivehandlinger pr. 10,000) i det sekundære område.

 • På nuværende tidspunkt kan du ikke flytte data fra niveauet Premium til Varm, Kold eller Arkiv, og du kan ikke flytte data fra niveauet Varm, Kold eller Arkiv til Premium. Vi arbejder på at understøtte objektniveauer for Premium i fremtiden.

  Hvis du vil flytte data, kan du kopiere blobs synkront fra den nye Put Block From URL-adresse-API (eksempelkode) eller en version af AzCopy, der understøtter denne API. Put Block From URL kopierer synkront data til serveren. Det betyder, at dataene er færdigkopieret, når kaldet er afsluttet, og al flytning af data sker i Azure Storage.

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
 • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find og køb en plan.
 • Garanteret tilgængelighed på 99,9 % eller derover (gælder ikke tjenester i prøveversion). Læs SLA'en.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Storage-konti

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis