Azure Storage-priser

Pålideligt og økonomisk skylager til store og små mængder data.

Azure har fem lagertyper – Blobs (bloblager), Files (fillager), Disks (disklager), Tables (tabellager) og Queues (kølager). Se, hvordan de fungerer

Dine samlede omkostninger afhænger af, hvor meget du lagrer, mængden og typen af lagertransaktioner og udgående dataoverførsler, samt hvilken indstilling for dataredundans du vælger. Se, hvordan de ser ud ved sammenligning i sektionen Dataredundansmuligheder.

Blob Storage-konti

Blok-blob-lagring anvendes til streaming og lagring af dokumenter, videoer, billeder, sikkerhedskopier og anden ustruktureret tekst eller binære data. Nedenfor ses priserne for dedikerede Blob Storage-konti med varme og kolde adgangsniveauer. Tilføjelses-blobs måles også som blok-blobs.

Få mere at vide

Storage-priser

Priserne dækker udgifterne til lagring af dine data i blok-blobs. De nedenfor angivne priser er de månedlige priser pr. GB lagret data. Priserne varierer alt efter adgangsniveauet i dit blok-blob-lager (varm eller kold), hvilken indstilling for redundans du har valgt, og hvor stor en mængde data du lagrer.

LRS-COOL LRS-HOT GRS-COOL GRS-HOT RAGRS-COOL RAGRS-HOT
Første 50 TB pr. måned $- $- $- $- $- $-
Næste 450 TB pr. måned $- $- $- $- $- $-
Første 500 TB pr. måned $- $- $- $- $- $-

Priser for adgang

Priserne dækker udgifterne til HTTP-handlinger på dine blok-blob-data samt udgifterne til hentning af data fra eller skrivning af data til dine blok-blobs. Priserne varierer alt efter adgangsniveauet i dit blok-blob-lager (varm eller kold), og hvilken indstilling for redundans du har valgt.

LRS-COOL LRS-HOT GRS-COOL GRS-HOT RAGRS-COOL RAGRS-HOT
handlinger af typen Put Blob/Block, List, Create Container
(pr. 10.000)
$- $- $- $- $- $-
Alle andre handlinger end Delete, som er gratis
(pr. 10.000)
$- $- $- $- $- $-
Hentning af data (pr. GB) $- Gratis $- Gratis $- Gratis
Skrivning af data (pr. GB) $- Gratis $- Gratis $- Gratis
Dataoverførsel med geo-replikering (pr. GB) I/T I/T $- $- $- $-

Hvis du vil se priserne på blok-blob-lager på Storage-konti til generelle formål, skal du klikke her.

Der gælder samme priser for side-blobs og Standard Disks, og de kan ses her.

Blob-lagerkonti med adgangsniveauerne Varmt og Koldt er ikke tilgængelige i dette område endnu, men det er de snart. Se nedenfor for prisoplysninger for Block-blobs på Storage-konti til generelle formål i dette område.

Blob Storage-konti

Blok-blob-lagring anvendes til streaming og lagring af dokumenter, videoer, billeder, sikkerhedskopier og anden ustruktureret tekst eller binære data. Tilføjelses-blobs måles også som blok-blobs.

Få mere at vide

Storage-priser

Kapacitet i Storage LRS ZRS GRS RA-GRS
Første 1 TB pr. måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 49 TB (1 til 50 TB)/måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 450 TB (50 til 500 TB)/måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 500 TB (500 til 1.000 TB)/måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB
Næste 4.000 TB (1.000 til 5.000 TB)/måned $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB

Priser for adgang

Vi debiterer $- pr. 10.000 transaktioner for blok-blobs. Alle handlinger i forhold til lagerkontoen tælles som en transaktion, herunder læsninger, skrivninger og sletninger.

Import/Export

Overførsel af store datamængder til og fra Azure ved hjælp af harddiske. Få mere at vide

Dataredundansmuligheder

Lokalt redundant lager (LRS) Tager flere synkrone kopier af dine data i et enkelt datacenter
Zoneredundant lager (ZRS) Lagrer tre kopier af data på tværs af flere datacentre i eller på tværs af regioner. Kun for blok-BLOBS.
Geografisk redundant lager (GRS) Magen til LRS, plus afsendelse af flere asynkrone kopier til et sekundært datacenter hundredvis af kilometer borte
Geografisk redundant lager med læseadgang (RA-GRS) Magen til GRS, plus læseadgang til et sekundært datacenter

Se siden Azure Storage-replikering for at få flere oplysninger om indstillingerne for redundans, og hvordan de kan anvendes til at skabe høj tilgængelighed. Bemærk, at ikke alle redundanstyper fås til alle lagertyper.

Support og SLA 

  • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
  • Fleksible supportplaner fra $29.0 pr. måned. Find og køb en plan
  • Garanteret tilgængelighed på 99,9 % eller derover (gælder ikke tjenester i prøveversion). Læs SLA'en

Ofte stillede spørgsmål

Generelt

Blob Storage

Disk Storage

Ressourcer

Calculator

Beregner

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Frequently Asked Questions

Ofte stillede spørgsmål om køb

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Product Details

Produktoplysninger

Få mere at vide om Storage

Documentation

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilmeld dig nu, og få $200 i Azure-kredit

Start i dag