Azure Storage-priser

Pålideligt og økonomisk skylager til store og små mængder data.

Azure har fem lagertyper – Blobs (bloblager), Files (fillager), Disks (disklager), Tables (tabellager) og Queues (kølager). Se, hvordan de fungerer

Dine samlede omkostninger afhænger af, hvor meget du lagrer, mængden og typen af lagertransaktioner og udgående dataoverførsler, samt hvilken indstilling for dataredundans du vælger. Sådan kan de sammenlignes:

Lokalt redundant lager (LRS) Zoneredundant lager (ZRS) Geografisk redundant lager (GRS) Geografisk redundant lager med læseadgang (RA-GRS)
Tager flere synkrone kopier af dine data i et enkelt datacenter Lagrer tre kopier af data på tværs af flere datacentre i eller på tværs af regioner. Kun for blok-BLOBS. Magen til LRS, plus afsendelse af flere asynkrone kopier til et sekundært datacenter hundredvis af kilometer borte Magen til GRS, plus læseadgang til et sekundært datacenter

Se siden Azure Storage-replikering for at få flere oplysninger om indstillingerne for redundans, og hvordan de kan anvendes til at skabe høj tilgængelighed. Bemærk, at ikke alle redundanstyper fås til alle lagertyper.

Blob Storage-konti

Blok-blob-lagring anvendes til streaming og lagring af dokumenter, videoer, billeder, sikkerhedskopier og anden ustruktureret tekst eller binære data. Nedenfor ses priserne for dedikerede Blob Storage-konti med varme og kolde adgangsniveauer. Tilføjelses-blobs måles også som blok-blobs.

Få mere at vide

Storage-priser

Priserne dækker udgifterne til lagring af dine data i blok-blobs. De nedenfor angivne priser er de månedlige priser pr. GB lagret data. Priserne varierer alt efter adgangsniveauet i dit blok-blob-lager (varm eller kold), hvilken indstilling for redundans du har valgt, og hvor stor en mængde data du lagrer.

LRS GRS RA-GRS
Koldt Varmt Koldt Varmt Koldt Varmt
Første 1 TB/måned $0.01 $0.024 $0.02 $0.048 $0.025 $0.061
Næste 450 TB pr. måned $0.01 $0.0232 $0.02 $0.0463 $0.025 $0.0589
Første 500 TB pr. måned $0.01 $0.0223 $0.02 $0.0446 $0.025 $0.0567

Priser for adgang

Priserne dækker udgifterne til HTTP-handlinger på dine blok-blob-data samt udgifterne til hentning af data fra eller skrivning af data til dine blok-blobs. Priserne varierer alt efter adgangsniveauet i dit blok-blob-lager (varm eller kold), og hvilken indstilling for redundans du har valgt.

LRS GRS og RA-GRS
Koldt Varmt Koldt Varmt
Handlinger af typen Put Blob/Block, List, Create Container (pr. 10.000) $0.1 $0.05 $0.2 $0.1
Alle andre handlinger undtagen Delete, som er gratis (pr. 10.000) $0.01 $0.004 $0.01 $0.004
Hentning af data (pr. GB) $0.01 Gratis $0.01 Gratis
Skrivning af data (pr. GB) $0.0025 Gratis $0.005 Gratis
Dataoverførsel med geo-replikering (pr. GB) I/T I/T $0.02 $0.02

Hvis du vil se priserne på blok-blob-lager på Storage-konti til generelle formål, skal du klikke her.

Der gælder samme priser for side-blobs og Standard Disks, og de kan ses her.

Blob-lagerkonti med adgangsniveauerne Varmt og Koldt er ikke tilgængelige i dette område endnu, men det er de snart. Se nedenfor for prisoplysninger for Block-blobs på Storage-konti til generelle formål i dette område.

Blob Storage-konti

Blok-blob-lagring anvendes til streaming og lagring af dokumenter, videoer, billeder, sikkerhedskopier og anden ustruktureret tekst eller binære data. Tilføjelses-blobs måles også som blok-blobs.

Få mere at vide

Storage-priser

Lagerkapacitet LRS ZRS GRS RA-GRS
Første 1 TB/måned $0.024 pr. GB $0.03 pr. GB $0.048 pr. GB $0.061 pr. GB
Næste 49 TB (1 til 50 TB)/måned $0.0236 pr. GB $0.0295 pr. GB $0.0472 pr. GB $0.0599 pr. GB
Næste 450 TB (50 til 500 TB)/måned $0.0232 pr. GB $0.029 pr. GB $0.0464 pr. GB $0.0589 pr. GB
Næste 500 TB (500 til 1.000 TB)/måned $0.0228 pr. GB $0.0285 pr. GB $0.0456 pr. GB $0.0579 pr. GB
Næste 4.000 TB (1.000 til 5.000 TB)/måned $0.0224 pr. GB $0.028 pr. GB $0.0448 pr. GB $0.0569 pr. GB

Priser for adgang

Vi debiterer $0.0036 pr. 100.000 transaktioner for blok-blobs. Transaktionerne omfatter både læse- og skrivehandlinger i lageret.

Import/Export

Overførsel af store datamængder til og fra Azure ved hjælp af harddiske. Få mere at vide

Support og SLA 

  • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
  • Fleksible supportplaner fra $29.0 pr. måned. Find og køb en plan
  • Garanteret tilgængelighed på 99,9 % eller derover (gælder ikke tjenester i prøveversion). Læs SLA'en

Ofte stillede spørgsmål

Generelt

Blob Storage

Disk Storage

Ressourcer

Tilmeld dig nu, og få $200 i Azure-kredit

Start i dag