Gå til hovedindhold

Priser for Azure-side-blobs

REST-baserede blobs til lagring af indeksbaserede og sparsedatastrukturer

Page Blobs er optimeret til vilkårlige læse- og skrivemuligheder. Page Blobs er ideelle til scenarier, som kræver muligheden for at overskrive et vilkårligt lille segment på en kendt adresse, i stil med lagring af indeksbaserede og sparsomme datastrukturer. Du kan få adgang til side-blobs via en REST-protokol eller som en tilknytning til en VM, der understøtter disktrafik som ikke-administrerede diske.

I forbindelse med side-blobs faktureres du på timebasis.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Priser er kun estimater og er ikke beregnet som faktiske pristilbud. Den faktiske prisfastsættelse kan variere afhængigt af den type aftale, der er indgået med Microsoft, købsdatoen og valutakursen. Priserne beregnes på baggrund af amerikanske dollar og konverteres ved hjælp af Thomson Reuters-benchmarksatser, der opdateres den første dag i hver kalendermåned. Log på Azure-prisberegneren for at se prisfastsættelse baseret på dit aktuelle program/tilbud hos Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspecialist for at få flere oplysninger om prisfastsættelse eller for at anmode om et pristilbud. For flere oplysninger om prisfastsættelse for Azure kan du se de ofte stillede spørgsmål.

General Purpose v2 giver adgang til de nyeste Azure Storage-funktioner, herunder Koldt- og Arkiv-lagring, med priser, der er optimeret til de laveste GB-lagerpriser. Disse konti giver adgang til blok-blobs, side-blobs, filer og køer.

Premium-side-blob

Premium Page Blobs er et SSD-baseret lager med en høj ydeevne, som er udviklet til at understøtte IO-intensive arbejdsbelastninger med en betydeligt høj dataoverførselshastighed og kort ventetid. Premium Page Blobs giver en performance for klargjorte diske på op til 7.500 IOPS og 250 MBps pr. blob.

Du kan knytte Premium Page Blobs til VM-størrelser med værdienheden \"s\" for understøttelse af Premium Unmanaged Disks – f.eks. Dsv1, Dsv2 og Gs. Det anbefales også, at du bruger administrerede diske til et fast VM-lager for at få højere tilgængelighed.

Priser for Premium Page Blobs afhænger af:

  • Størrelsen af de klargjorte diske.
  • Udgående dataoverførsel.
Page Blob-typer P10 P20 P30 P40 P50 P60
Størrelse 128 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Pris pr. måned $- $- $- $- $- $-
IOPS pr. side-blob 500 2.300 5.000 7.500 7.500 7.500
Gennemløb pr. side-blob 100 MB pr. sekund 150 MB pr. sekund 200 MB pr. sekund 250 MB pr. sekund 250 MB pr. sekund 250 MB pr. sekund

Der er ingen transaktionsomkostninger for Premium Page Blobs.

Din Premium Page Blob faktureres på baggrund af den laveste type, der understøtter din destinationsstørrelse.

* Azure understøtter på nuværende tidspunkt ikke vedhæftning til P60 som en disk til VM'er. P60 understøttes kun som side-blobs, der er tilgængelige via REST.

Vi understøtter også tre yderligere side-blobtyper, der kræver, at du udruller udtrykkeligt vha. Blobniveausæt. Hvis du udruller side-blob'en eller ikke-administrerede diske og kun specificerer målstørrelsen, rundes den op til de understøttede side-blobtyper, der er angivet i ovenstående tabel.

P4 P6 P15
Diskstørrelse 32 GB 64 GB 256 GB
Pris pr. måned $- $- $-
IOP'er pr. disk 120 240 1.100
Gennemløb pr. disk 25 MB pr. sekund 50 MB pr. sekund 125 MB pr. sekund
Bemærk! Øjebliksbilleder koster $- pr. GB pr. måned.

Standard-side-blob

Standard Page Blobs anvender harddiskbaserede lagermedier. De er bedst egnet til udvikling/test samt andre sjældne arbejdsbelastninger, der ikke er så følsomme over for variationer i ydeevnen. Standardside-blobs faktureres på baggrund af anvendt størrelse og for hver enkelt transaktion. Når du sletter filer i det filsystem, der understøttes af en side-blob, rydder nogle operativsystemer muligvis ikke dataene efter sletningen, og du kan stadig blive faktureret for den tidligere anvendte kapacitet.

Priser for Standard Page Blobs afhænger af:

  • Lagret datavolumen pr. måned.
  • Mængde og typer af udførte handlinger plus omkostninger for udgående dataoverførsel.
  • Dataredundans.

Datalager til Standard-side-blobs

LRS ZRS GRS RA-GRS GZRS RA-GZRS
$- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB $- pr. GB

Dataoverførsel for diske og side-blobs

Når du skriver data til GRS-konti, bliver dataene replikeret til et andet Azure-område. Gebyret for dataoverførsel med geo-replikering er for båndbredden for replikering af de pågældende data til et andet Azure-område. Dette gebyr gælder også, når du ændrer indstillingen for kontoreplikering fra LRS til GRS eller RA-GRS.

LRS eller ZRS GRS eller RA-GRS, GZRS eller RA-GZRS
I/T $- pr. GB

Handlinger for side-blobs som ikke-administrerede diske

Vi opkræver $- pr. 10.000 transaktioner for Standard Page Blobs, der er knyttet til en VM og bruges som ikke-administrerede diske. Alle handlinger i forhold til ikke-administrerede diske tælles som en transaktion, herunder læsninger, skrivninger og sletninger.

Handlinger for side-blobs (ikke diskrelateret)

Side-blob-transaktioner, som ikke udføres via en VM, faktureres per transaktion. Ved hver transaktion faktureres en enkelt handling som enten en skrive-, en læse- eller en sletningshandling. Hvis læse- eller skrivehandlingen er større end 64 KB, faktureres ekstra læse- eller skrive-input/output (IO) for hver yderligere 64 KB og op til maksimalt 15 IO'er per transaktion. Hvis transaktionen er større end 1 MB [64 KB x (1 transaktion + 15 IO'er)], vil der ikke blive faktureret for yderligere IO'er, uafhængigt af transaktionens størrelse.

LRS ZRS GRS RA-GRS GZRS RA-GZRS
Skrivehandlinger* (pr. 10.000) $- $- $- $- $- $-
Skrivning af ekstra IO-enheder (pr. 10.000) $- $- $- $- $- $-
Læsehandlinger** (pr. 10.000) $- $- $- $- $- $-
Læsning af ekstra IO-enheder (pr. 10.000) $- $- $- $- $- $-
Slet aktiviteter Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis Gratis

* Følgende API-kald betragtes som skrivehandlinger: AbortCopyBlob, AppendBlock, BreakBlobLease, BreakContainerLease, ChangeBlobLease, ChangeContainerLease, CopyBlob, CreateContainer, IncrementalCopyBlob, PutBlob, PutGeoMessage, PutGeoRepairMessageMeasurementEvent, PutGeoVerificationMessageMeasurementEvent, PutPage, SetBlobMetadata, SetBlobProperties, SetBlobServiceProperties, SetContainerACL, SetContainerMetadata, SnapshotBlob og UndeleteBlob.

** Følgende API-kald betragtes som læsehandlinger: AcquireBlobLease, AcquireContainerLease, BlobPreflightRequest, GeoBootstrap, GetBlob, GetBlobLeaseInfo, GetBlobMetadata, GetBlobProperties, GetBlobServiceProperties, GetBlobServiceStats, GetBlockList, GetContainerACL, GetContainerMetadata, GetContainerProperties, GetCopyInformation, GetEncryptionKey, GetPageRegions, ReleaseBlobLease, ReleaseContainerLease, RenewBlobLease og RenewContainerLease.

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-prisfastsættelse. Få en forståelse af prisfastsættelsen på din skyløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et tilpasset tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

Azure-side-blobs

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med Azure-side-blobs.

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for Azure-side-blobs.

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet Azure-side-blobs-materiale.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner
Kan vi hjælpe dig?