Priser for Azure Cognitive Services

Brug intelligens-API'er til at aktivere egenskaber som vision, sprog og søgning.

Priser

Du kan få vist flere muligheder i forbindelse med de enkelte API-tilbud ved at vælge et tilbud i rullemenuen ovenfor. ​

QnA Maker, Speech Services og Custom Vision er i øjeblikket kun tilgængelige som individuelle API'er.

Produkt Funktioner Pris
Computer Vision S1
op til 10 anmodninger pr. sekund
Mærke
Ansigt
GetThumbnail
Farve
Billedtype
GetAreaOfInterest
0-1 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
1 mio.-5 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
5 mio.-10 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
10 mio.-100 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
Mere end 100 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
OCR
Adult
Celebrity
Landmark
Registrer, objekter
Brand
0-1 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
1 mio.-5 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
5 mio.-10 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
10 mio.-100 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
Mere end 100 mio. transaktioner — $- pr. 1.000 transaktioner
Describe+
Genkend tekst *
Læs
$- pr. 1.000 transaktioner
Content Moderator S0
op til 10 anmodninger pr. sekund
Moderat, Gennemsyn 0-1 mio transaktioner - $- pr. 1.000 transaktioner
1-5 mio. transaktioner - $- pr. 1.000 transaktioner
5-10 mio. transaktioner - $- pr. 1.000 transaktioner
10 mio. transaktioner eller mere - $- pr. 1.000 transaktioner
Ansigt Standard
op til 10 anmodninger pr. sekund
Ansigtsregistrering
Ansigtsbekræftelse
Ansigtsidentifikation
Ansigtsgruppering
Søgning efter ansigter, der ligner hinanden
0-1 mio transaktioner - $- pr. 1.000 transaktioner
1-5 mio. transaktioner - $- pr. 1.000 transaktioner
5-100 mio. transaktioner - $- pr. 1.000 transaktioner
Over 100 mio. transaktioner - $- pr. 1.000 transaktioner
Ansigtslager $- pr. 1.000 ansigter pr. måned

Computer Vision S1: Kunderne opkræves pr. transaktion og ikke pr API-kald. Få mere at vide om, hvad transaktioner er, nedenfor.

* Produkter i prøveversion

+ Alle andre sprog end engelsk er prøveversioner

** TPS gælder kun for webslutpunkter

Produkt Funktioner Pris
Language Understanding Standard
op til 50 anmodninger pr. sekund
Tekstanmodninger $- pr. 1.000 transaktioner
Taleanmodninger $- pr. 1.000 transaktioner
Tekstanalyse Standard
op til 100 anmodninger pr. sekund og 1.000 anmodninger pr. minut
Analyse af synspunkter
Udtræk af vigtige udtryk
Registrering af sprog
Genkendelse af tegnenhed (ikke tilgængelig i objektbeholder)
0-500.000 tekstposter — $- pr. 1.000 tekstposter
0,5-2,5 mio. tekstposter — $- pr. 1.000 tekstposter
2,5-10,0 mio. tekstposter — $- pr. 1.000 tekstposter
10 mio.+ tekstposter — $- pr. 1.000 tekstposter
Oversætter S1 Tekstoversættelse
Tilpasning
Registrering af sprog
Tosproget ordbog
Translitteration
$- pr. mio. tegn (betal efter forbrug)
Produkt Funktioner Pris
Bing Search S1
op til 250 anmodninger pr. sekund
Bing Web Search
Bing Image Search
Bing News Search
Bing Video Search
Bing Entity Search
Bing Autosuggest*
Bing Spell Check*
$7 pr. 1.000 transaktioner
$7 pr. 25.000 transaktioner*
Valgfrit tilføjelsesprogram med Bing Statistics $1 pr. 1.000 transaktioner
Bing Search S9
op til 30 anmodninger pr. sekund
Bing Visual Search $3 pr. 1.000 transaktioner
Valgfrit tilføjelsesprogram med Bing Statistics $1 pr. 1.000 transaktioner
Bing Custom Search S3
op til 150 anmodninger pr. sekund
Bing Custom Search med Image Search, Video Search og statistikfunktioner $6 pr. 1.000 transaktioner

Bing Search S1:

Web Search-svar integrerer og rangerer de relevante webresultater, billeder, nyheder, videoer, enheder og svar på relaterede søgninger. Stavekontrol inkluderes i forespørgselssvaret. Dette bundt inkluderer også yderligere svar, f.eks. tidszone, enhedskonvertering, oversættelse og beregner, når det er relevant, samt muligheden for at kalde API'erne AutoSuggest* og Spell Check*.

Bing Search S9:

Bing Visual Search kan hente kontekstbaserede oplysninger fra billeder eller URL-adresser til billeder.

Bing Custom Search S3:

Dette niveau rangordner relevante websider for en given forespørgsel og efterkommer dermed konfigurationen af din brugerdefinerede søgeinstans. Funktioner i stil med tilføjelse af websteder, blokering af websteder, fastgørelse af websteder, arrangering af instanser samt deling af instanser kan let konfigureres og understøttes via oprettelsesportalen.

Med denne pakke, kan du også søge i billeder og videoer i dine valgte domæner og inkorporere dem på dine søgesider sammen med websider for at give en mere komplet brugeroplevelse. Med et separat slutpunkt kan du vælge enten kun at medtage billeder eller videoer eller at medtage både websider, billeder og videoer. Denne pakke inkluderer statistikfunktionen, der kan bruges til at analysere brugen af din brugerdefinerede søgeforekomst. Du kan indsamle målepunkter, f.eks. opkaldsmængde, populære forespørgsler, API-svar, kodedistribution og markedsdistribution blandt meget andet.

Support og SLA 

 • Gratis support til administration af fakturering og abonnement er inkluderet.
 • Vi garanterer, at Cognitive Services, der kører på standardniveauet, er tilgængelige i mindst 99,9 % af tiden. Der er ingen SLA for den gratis prøveversion. Læs SLA'en.

Ofte stillede spørgsmål

Computer Vision-API

 • Se dokumentationen, hvis du ønsker en mere detaljeret beskrivelse af disse Computer Vision-funktioner.

  • Voksen – registrerer indhold beregnet til voksne eller pikant indhold for at aktivere automatisk begrænsning på billeder.
  • Analyse – kalder flere funktioner ad gangen. Angiv, hvilke funktioner du vil køre, så kører API’en alle disse samlet. Hver enkelt funktion, der er inkluderet i "Analyse", tælles som en separat transaktion.
  • Berømthed – genkender 200,000 berømtheder inden for erhverv, politik, sport og underholdning fra hele verden.
  • Farve – udtrækker farver fra et billede. Farverne analyseres i tre forskellige kontekster: forgrund, baggrund og helhed. Farverne er grupperet i 12 dominerende farver.
  • Ansigtsregistrering – analyserer personers ansigter på et billede.
  • Hent Miniature – genererer en miniature i høj kvalitet,, når et billede er uploadet. Den analyserer objekterne på billedet og beskærer derefter billedet, så det passer til kravene i interesseområdet.
  • Billedtype – indikerer, om et billede er sort/hvidt eller i farver og kan desuden bruge samme metode til at angive, om et billede er en stregtegning eller ej. Den angiver desuden, om et billede er clipart eller ej, samt kvaliteten.
  • OCR og Læs – begge funktioner anvender OCR-teknologi (optisk tegngenkendelse) til registrering af tekst på et billede, som kan udtrækkes til flere formål. Læsefunktionen giver den største nøjagtighed i forbindelse med udtræk af trykt og håndskrevet tekst. I dokumentationen kan du se de understøttede sprog for OCR og Læs.
  • Tag – returnerer tags baseret på mere end 2,000 genkendelige objekter, levende væsener, landskaber og handlinger. I de tilfælde, hvor tags kan være tvetydige eller ikke almen viden, giver API-svaret "tip", der tydeliggør taggets betydning.
 • Hver enkelt funktion, du vælger, tælles som en transaktion. Der er nogle få særtilfælde, du skal bemærke:

  1. Med Analyse kan du vælge flere funktioner på én gang. Et Analyse-kald, der angiver Tag-, Ansigtsregistrerings- og Voksenfunktioner, tælles f.eks. som tre transaktioner.
  2. Med Læs kan du uploade PDF-dokumenter på flere sider. Hver enkelt side tælles som en funktion. Et dokument på 200 sider tæller f.eks. som 200 transaktioner.
  3. Alle Hent-kald, der foretages for at se resultaterne af de asynkrone Læs- og Genkend tekst-funktioner tælles som transaktioner, men de er gratis.
 • Hver handling, som du kalder (enten individuelt eller via “Analyse”), tælles som en transaktion. Den samlede faktura baseres på antallet af transaktioner for hver handlingstype inden for en månedlig faktureringsperiode.

  Som et specifikt eksempel kan vi sige, at du følgende kald i en bestemt månedlig faktureringsperiode:

  • 1,500,000 Handlinger af typen Analyse, der kalder både Mærke og Beskrivelse
  • 500,000 OCR-handlinger
  • 4,000,000 Handlinger af typen Genkend tekst

  Din samlede faktura struktureres på følgende måde:

  Aktiviteter Ressource- Beregninger Subtotal
  Handlinger af typen 1,500,000 Tag og 1,500,000 Face: S1 transaktioner Første 1,000,000 transaktioner: $-/1000 * 1,000,000 = $-
  Resterende 2,000,000 transaktioner: $-/1000 * 2,000,000 = $-
  $-
  500,000 OCR-handlinger: S2 transaktioner $-/1000 * 500,000 = $- $-
  Handlinger af typen1,500,000 Describe og 4,000,000 Recognize Text: S3 transaktioner $-/1000 * 5,500,000 = $- $-
  Total $- $-

Content Moderator

 • Når du bruger API'en, skal billederne være minimum 128 pixel og have en filstørrelse på maksimum 4 MB. Teksten må højst være på 1024 tegn.

 • Text-API'en returnerer en fejlkode, som betyder, at teksten er længere end tilladt. Billed-API'en returnerer også en fejlkode, som betyder, at billedet ikke opfylder størrelseskravene.

 • Værktøj til gennemsyn er inkluderet i dit abonnement.

Face API

 • I forbindelse med handlinger, der muliggør træning i millionskala (tilgængelig fra 1. marts 2018), tælles en transaktion for hver 1.000 billeder, der trænes. "LargePersonGroup – Train" og "LargeFaceList – Train" hører til denne kategori. Hver enkelt handling i denne kategori rundes op til nærmeste interval på 1.000 billeder. Handlingen "LargeFaceList – Train", der inkluderer 849.500 billeder, tælles f.eks. som 850 transaktioner.

  For alle andre handlinger tælles hver enkelt API-kald som en transaktion.

  Se dokumentationen, hvis du ønsker den komplette liste og en detaljeret beskrivelse af handlingerne.

 • I forbindelse med ansigtslager tillades et abonnement at gemme yderligere faste ansigter, når der anvendes personobjekter og ansigtslister til identifikation eller lighedsmatching i forhold til Ansigtsregistrerings-API'en.

 • De lagrede ansigter faktureres til $- pr. 1.000 ansigter, og denne pris beregnes forholdsmæssigt hver dag.

  Hvis din konto f.eks. brugte 10.000 faste ansigter hver dag i den første halvdel af måneden og ingen i den anden halvdel, faktureres du kun for de 10.000 ansigter for de lagrede dage. Beregningen er dermed ($-/1.000) * (10.000*15+0*16)/31 = $-

  Et andet eksempel er, hvis du hver dag i måneden fastholder 1.000 ansigter i et par timer og sletter dem hver aften, vil du stadig blive faktureret for 1.000 fastholdte ansigter hver dag.

 • Kvoten for antallet af gemte persongrupper er nu 1 million, med op til 1 millioner personer pr. persongruppe eller ansigtsliste.

Language Understanding Intelligent Service

 • I forbindelse med tekstanmodninger er en transaktion et API-kald med en forespørgselslængde på op til 500 tegn.

  I forbindelse med taleanmodninger er en transaktion en sætning med en forespørgselslængde på op til 15 sekunder.

 • Nej, det gratis niveau omfatter kun tekstanmodninger med en maksimal længde på 500 tegn.

 • Dispatch er en funktion, der muliggør behandling af to modeller/programmer i ét API-kald.

Tekstanalyse

 • Tekstanalyse-API'en kan købes i enheder på S0-S4-niveau til en fast pris. Med hver enhed på et niveau følger der et antal API-transaktioner. Hvis brugeren overskrider det medfølgende antal, faktureres overforbrug med den sats, der er angivet i pristabellen ovenfor. Dette overforbrug beregnes forholdsmæssigt, og tjenesten faktureres på månedsbasis. Det medfølgende antal på et niveau nulstilles hver måned. På S-niveauet faktureres tjenesten kun for det antal tekstposter, der sendes til tjenesten.
 • Brugen begrænses, hvis transaktionsgrænsen på det gratis niveau nås. Kunder kan ikke opsamle overforbrug på det gratis niveau.
 • Enhver anmærkning til et dokument tæller som en transaktion. Batchscoringskald tager også højde for det antal dokumenter, der skal scores i den pågældende transaktion. Hvis der f.eks. sendes 1.000 dokumenter til synspunktsanalyse i et enkelt API-kald, tælles det som 1.000 transaktioner. Hvis en API understøtter mere end én anmærkningshandling, tages der også højde for det. Hvis det antages, at et API-kald udfører både synspunktsanalyse og foretager udtræk af vigtige udtryk for 1.000 dokumenter, tælles dette som 2.000 transaktioner (2 anmærkninger x 1.000 dokumenter).
 • Hvis forbruget på et S0-S4-niveau overskrides, tilskrives overforbruget til kontoen. Dette overforbrug faktureres på månedsbasis og beregnes med den sats, der er specificeret for hvert niveau.
 • Du kan til enhver tid opgradere til et højere niveau. Faktureringstaksten og de inkluderede mængder, der svarer til det højere niveau, træder i kraft med det samme.
 • Et tekstpost på S-niveauet indeholder op til 1.000 tegn, som målt af StringInfo.LengthInTextElements. Hvis et inputdokument i tekstanalyse-API'en indeholder mere end 1.000 tegn, tæller hver enhed på 1.000 tegn som én tekstpost. Hvis et inputdokument, der sendes til API'en, f.eks. indeholder 7.500 tegn, tæller det som otte tekstposter. Hvis et inputdokument, der sendes til API'en, indeholder 500 tegn, tæller det som én tekstpost. Hvis der sendes to dokumenter, ét dokument med 500 tegn og ét dokument med 1.200 tegn, faktureres tjenesten for i alt tre tekstposter: én post for dokumentet med 500 tegn og to tekstposter for dokumentet med 1.200 tegn.

Bing Custom Search

 • Nej, Bing Custom Search er begrænset til at imødekomme specifikke tilbud på de enkelte niveauer. Niveau S3 er f.eks. beregnet til kunder, der kun ønsker at benytte tilpassede webresultater og tilpassede billedresultater til den valgte sæt af domæner. Niveau S3 indeholder også statistikfunktioner. API-svaret varierer afhængigt af det slutpunkt, der er kaldt på et specifikt niveau. Hvert slutpunkt har sit eget svarskema.

 • Her er de forskellige slutpunkter:

  • Bing Custom Search (slutpunkt til brugerdefineret websøgning)
  • Bing Custom Search med funktionen Image Search (slutpunkt for brugerdefineret billedsøgning)
 • Niveauer prissættes på basis af antallet af transaktioner. F.eks. er prisen på niveau S3 pr. 1.000 transaktioner $6, og på niveau S4 er prisen pr. 10.000 transaktioner $4. Hvis der ved afslutningen af faktureringsperioden er logget 20.000 transaktioner for niveau S3 og 40.000 transaktioner for niveau S4, så bliver totalen $136 beregnet som $6*(20.000/1.000) + $4*(40.000/10.000).

 • Statistik tilbydes som en del af niveau S2 og niveau S3. Inden for 24 timer efter, at du har foretaget et Bing Custom Search Web eller et Image API-kald ved brug af en nøgle til niveau S2 eller niveau S3, begynder diagrammerne i din redigeringsportal at udfylde statistikker. Du kan indsamle målepunkter, f.eks. opkaldsmængde, populære forespørgsler, API-svar, kodedistribution og markedsdistribution blandt meget andet.

 • Funktionen Custom Autosuggest tilbydes som et separat niveau i forhold til niveau S4. Custom Autosuggest kan købes separat og inkorporeres til at hente automatiske forslag til niveauer S1, S2 eller S3. Hvis en kunde f.eks. ønsker at bruge niveau S1 og niveau S4, er vedkommende nødt til at købe begge niveauer separat, og faktureringen foregår på følgende måde:

  Hvis en kunde på niveau S1 har brugt i alt 3.000 transaktioner og på niveau S4 har brugt i alt 40.000 transaktioner, så bliver den totale faktura $28 beregnet som $4*(3.000/1.000) + $4*(40.000/10.000).

 • En standardoversættelse er en enkel proces bestående af ét trin, hvor du kan angive en inputsætning, hvorefter de forudoplærte modeller i Azure oversætter dem til et målsprog. En brugerdefineret oversættelse er derimod en proces bestående af to trin, hvor du først oplærer dine egne modeller ved hjælp af data, som du uploader til oversættelsestjenesten. Når din model er blevet oplært, kan du foretage oversættelsen på samme måde som en standardoversættelse.

 • Der er tre aktiviteter, der faktureres, som du kan udføre med brugerdefineret oversættelse:

  1. Modelhosting: Hosting af en model betyder, at den er tilgængelig til brug sammen med en brugerdefineret oversættelse. Du faktureres et fast gebyr for hver model, der hostes i en faktureringsperiode. Prisen beregnes IKKE forholdsmæssigt, hvis modellen hostes mindre end en hel måned.
  2. Oplæring: Hver gang du oplærer en model, faktureres du et gebyr for hvert tegn i oplæringsdataene. Du faktureres for tegn i både kilde- og målsprog i oplæringssættet, men der er et loft for, hvor meget du kan blive faktureret for en given oplæringskørsel, uanset hvor mange tegn der er i oplæringssættet. Dette loft gælder for hver oplæringskørsel, dvs. du bliver faktureret, hvis du kører det samme sæt igen.
  3. Oversættelse: Du faktureres for hvert tegn i den tekst, der oversættes af din brugerdefinerede oversættelsesmodel.
 • S1-S4-niveauerne er designet til at give rabat til de kunder, der har brug for store mængder standardoversættelse – ikke brugerdefineret – hver måned. Der tilbydes rabat på prisen for standardoversættelse, mens S1-S4-niveauerne ikke inkluderer en rabat på brugerdefineret oversættelse. C2-C4-niveauerne er beregnet til at give rabat til de kunder, der jævnligt udfører store mængder brugerdefinerede oversættelser. Der tilbydes rabat på prisen for brugerdefineret oversættelse, mens C2-C4-niveauerne ikke inkluderer en rabat på standardoversættelse.

 • Hvis du vil have mængderabat på både standardoversættelse og brugerdefineret oversættelse, skal du allokere både en S1-S4-instans OG en C2-C4-instans og dirigere standardoversættelsen til S-instansen og den brugerdefinerede oversættelse til C-instansen.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Cognitive Services

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis