DevOps-løsninger

Find værktøjer og teknologi, der gør det muligt at levere software hurtigere og på en mere pålidelig måde

DevOps-værktøjer på Azure

Med komplette løsninger på Azure kan teams implementere DevOps-fremgangsmåder i hver fase af en applikations livscyklus: planlægning, udvikling, levering og drift. Disse DevOps-teknologier vil kombineret med personer og processer gøre det muligt for teams at levere løbende værdi til kunderne.

Plan

Giv dine teams mulighed for at administrere deres arbejde med fleksibilitet og fuld synlighed på tværs af produkter og projekter. Definer, spor og udlæg arbejde med Kanban-tavler for at anvende brugerdefinerede dashboards og rapporteringsfunktioner med Azure Boards. Sørg for, at udviklingen er gennemsigtig og sker til tiden med GitHub. Gennemse analyser med visualiseringer, og gør data til viden med Power BI.

Udvikling

Udvikl kode hurtigere og mere intelligent med Visual Studio og Visual Studio Code. Del kode, og samarbejde med ligesindede udviklere med GitHub. Automatiser test, og brug løbende integration i skyen med Azure Pipelines, opret automatiske arbejdsprocesser fra idé til produktion med GitHub Actions, og hent dine Jenkins-arbejdsbelastninger ind i Azure. Klargør miljøer til udviklere på få minutter vha. Azure DevTest Labs.

Levering

Udrul automatisk din applikation på enhver Azure-tjeneste med fuld kontrol, så du kontinuerligt kan leverer værdi til dine kunder. Definer og start flere skybaserede miljøer med Azure Resource Manager eller HashiCorp Terraform, og opret derefter pipelines til kontinuerlig levering i disse miljøer ved hjælp af Azure Pipelines eller værktøjer som Jenkins og Spinnaker.

Drift

Implementer fuld stak-overvågning, få advarsler, du kan reagere på, og få indsigt fra logfiler og telemetri med Azure Monitor. Administrer dit miljø i skyen med Azure Automation og værktøjer som Ansible, Chef eller Puppet.

Sørg for, at klargjort infrastruktur og klargjorte applikationer overholder standarderne med Azure Blueprints eller Chef Automate. Hvis du bruger det sammen med  Azure Security Center, vil du begrænse trusselsrisici og gøre det hurtigt at finde og afhjælpe sårbarheder.

Se, hvordan teams på tværs af Microsoft bruger DevOps-løsninger

Få mere at vide

DevOps med GitHub

Find nye måder til at forbedre DevOps-processer og -fremgangsmåder i skyen med små værktøjer og funktioner fra GitHub, der integreres med Azure.

Byg din DevOps-arbejdsproces på GitHub og Azure

Muliggør bedre kodegennemgang, og hold udviklingsteams koordinerede med dyb integration mellem GitHub med Azure Boards og Azure Pipelines. Administrer identiteter og tilladelser for nemmere samarbejde med GitHub og Azure Active Directory. Få hurtigere adgang til yderligere Azure-løsninger ved at logge på Azure og Azure DevOps med dine eksisterende GitHub-logonoplysninger.

Kombiner fordelene ved åben kildekode med sikkerhed i virksomhedskladden

Byg din organisations egen software ved hjælp af bedste praksis fra store projekter med åben kildekode, f.eks. åbent samarbejde, deling og genbrug af kode og større gennemsigtighed, i en udviklingsmetodologi, der kaldes innersource.

Implementering af innersource via GitHub kan styrke teamarbejdet, deltagelsen og produktiviteten og samtidig tage hånd om sikkerhed i virksomhedsklassen og overholdelse af angivne standarder, som er vigtigt, når processer bliver mere åbne.

Løsninger til DevOps-fremgangsmåder

DevOps-løsning, der opfylder dine behov med indbyggede Azure-tjenester som Azure DevOps. Du kan desuden kombinere DevOps-værktøjer med åben kildekode, så de passer til din arbejdsproces og derefter integrere dem på Azure. Uanset om din app bruger virtuelle maskiner, webapps eller Kubernetes, kan du implementere DevOps-fremgangsmåder som løbende integration og levering (CI/CD), infrastruktur som kode og løbende overvågning med Azure og de DevOps-værktøjer, du foretrækker.

Fra kode til sky – automatiser alle dele af DevOps-processen med løbende integration og levering og dine foretrukne værktøjer:

 • Definer en CI/CD-pipeline, og administrer versionsudgivelser med flere miljøer ved hjælp af Azure Pipelines.
 • Brug enhver tjeneste på Azure, herunder Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Virtual Machines eller Azure Functions.
 • Automatiser arbejdsprocesser med GitHub Actions.
 • Host Jenkins-arbejdsprocesser, udvid den eksisterende konfiguration, eller forenkl CI/CD med Jenkins-plug-ins til Azure.
 • Brug Spinnaker til hurtigt at oprette udrulninger, som du nemt kan gentage, på Azure.

Brug agile metoder til softwareudvikling med planlægning, sporing og rapportering for at få kortere udgivelsescyklusser og fuld synlighed i din softwareudviklingsproces. Administrer projekter med GitHub. Og brug Azure Boards til at:

 • Definere, tildele og spore arbejdsopgaver.
 • Administrere opgaver, der mangler at blive løst.
 • Oprette brugerdefinerede dashboards til at spore status.
 • Få avanceret analyse og rapportering.

Administrer git-lagre, og del og samarbejd med GitHub. Opret en pålidelig kodearbejdsproces for dit team med:

Definer skybaserede ressourcer på en beskrivende måde, så miljøer versioneres og sendes til lagre sammen med applikationskoden. Hvis du behandler infrastrukturen som kode, kan du udrulle skybaserede ressourcer på en måde, du nemt kan gentage, og som er pålidelig, så du sikrer, at dine skybaserede miljøer er fuldt styrede.

Administrer konfigurationen af ressourcer på tværs af hele dit system for at gennemtvinge ønskede tilstande, udrulle konfigurationsopdateringer og automatisere løsning af uventede ændringer og problemer. Azure tilbyder flere DevOps-værktøjer til konfigurationsstyring, herunder Ansible, Chef, Puppet og Azure Automation.

Overvåg infrastrukturens tilstand, og integrer i eksisterende dashboards i Grafana, Kibana eller Azure Portal vha. Azure Monitor.

 • Brug kontinuerlig overvågning med fuld stak.
 • Konfigurer beskeder, du kan arbejde ud fra, på tværs af Azure-tjenester.
 • Indsaml, opret forespørgsler til, og analysér logfiler for at få viden om og afhjælpe problemer.
 • Brug indbygget overvågning af objektbeholdere til Azure Kubernetes Service (AKS).

DevOps-løsningsarkitekturer

Se, hvordan du kan samle flere værktøjer og teknologier med Azure i disse almindelige DevOps-scenarier.

CI/CD til objektbeholdereObjektbeholdere gør det meget nemt for dig at bygge og udrulle dine programmer løbende. Ved at orkestrere udrulning af disse objektbeholdere ved hjælp af Kubernetes i AKS (Azure Kubernetes Service) kan du opnå klynger af objektbeholdere, der kan replikeres og administreres.12345678910
 1. Oversigt
 2. Flow

CI/CD til objektbeholdere

Oversigt

Objektbeholdere gør det meget nemt for dig at bygge og udrulle dine programmer løbende. Ved at orkestrere udrulning af disse objektbeholdere ved hjælp af Kubernetes i AKS (Azure Kubernetes Service) kan du opnå klynger af objektbeholdere, der kan replikeres og administreres.

Ved at konfigurere et løbende build til at oprette objektbeholderafbildninger og orkestrering øger Azure DevOps udrulningens hastighed og pålidelighed.

Flow

 1. 1 Rediger programkildekode
 2. 2 Gem programkode
 3. 3 Løbende integration udløser programbuild, build til objektbeholderafbildning og enhedstests
 4. 4 Send objektbeholderafbildninger til Azure Container Registry via push
 5. 5 Udløser til løbende udrulning organiserer udrulningen af programartefakter med miljøspecifikke parametre
 6. 6 Udrulning på AKS (Azure Kubernetes Service)
 7. 7 Container startes ved hjælp af objektbeholderafbildning fra Azure Container Registry
 8. 8 Application Insights indsamler og analyserer data for tilstand, ydeevne og brug
 9. 9 Gennemse oplysninger om tilstand, ydeevne og brug
 10. 10 Opdater ordrebeholdningselement
Java CI/CD ved hjælp af Jenkins og Azure Web AppsAzure App Service er en hurtig og enkel måde at oprette webapps på ved hjælp af Java, Node, PHP eller ASP.NET og understøtter også brugerdefinerede sprogkørsler vha. Docker. En pipeline med løbende integration og løbende udrulning (CI/CD), der automatisk sender alle dine ændringer til Azure App Services via push, giver dig mulighed for at levere værdi til dine kunder hurtigere.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677
 1. Oversigt
 2. Flow

Java CI/CD ved hjælp af Jenkins og Azure Web Apps

Oversigt

Azure App Service er en hurtig og enkel måde at oprette webapps på ved hjælp af Java, Node, PHP eller ASP.NET og understøtter også brugerdefinerede sprogkørsler vha. Docker. En pipeline med løbende integration og løbende udrulning (CI/CD), der automatisk sender alle dine ændringer til Azure App Services via push, giver dig mulighed for at levere værdi til dine kunder hurtigere.

Flow

 1. 1 Rediger programkildekode
 2. 2 Send kode til GitHub
 3. 3 Udløser til løbende integration til Jenkins
 4. 4 Jenkins udløser et buildjob ved hjælp af Azure Container Instances til en dynamisk buildagent
 5. 5 Jenkins bygger og gemmer artefakter i Azure Storage
 6. 6 Jenkins udruller Java-programmer til Azure Web Apps med understøttelse af Azure Database for MySQL
 7. 7 Azure App Insights giver målepunkter for programmernes ydeevne
 8. 8 Overvåg program, og foretag forbedringer
在 Azure Kubernetes 服务 (AKS) 中使用 Jenkins 和 Kubernetes 实现容器 CI/CD使用容器,可轻松地持续生成和部署应用程序。使用 Azure Kubernetes 服务 (AKS) 协调这些容器的部署,获得可复制、可管理的容器群集。123456778
 1. Oversigt
 2. Flow

CI/CD for objektbeholdere ved hjælp af Jenkins og Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS)

Oversigt

Objektbeholdere gør det nemt for dig løbende at bygge og udrulle programmer. Ved at bruge AKS (Azure Kubernetes Service) til at orkestrere udrulningen af disse objektbeholdere kan du oprette klynger af objektbeholdere, der kan replikeres og administreres.

Ved at konfigurere et løbende build til at oprette objektbeholderafbildninger og orkestrering kan du hurtigt og nemt udrulle afbildningerne.

Flow

 1. 1 Rediger programkildekode.
 2. 2 Send kode til GitHub.
 3. 3 Udløser til løbende integration til Jenkins.
 4. 4 Jenkins udløser et buildjob ved hjælp af AKS (Azure Kubernetes Service) for en dynamisk buildagent.
 5. 5 Jenkins opretter og sender Docker-objektbeholder til Azure Container Registry via push.
 6. 6 Jenkins udruller din nye app, der er placeret i en objektbeholder, til Kubernetes i Azure.
 7. 7 Container Service (AKS) understøttet af Azure Cosmos DB.
 8. 8 Grafana viser visualisering af infrastruktur og programmetrikker via Azure Monitor.
 9. 9 Overvåg program, og foretag forbedringer.
Azure 仮想アーキテクチャ上で Jenkins と Terraform を使用する不変のインフラストラクチャ CI/CD についての概要Azure は、Windows または Linux を実行する仮想マシンをホストするための世界レベルのクラウドです。アプリケーション開発で Java、Node.js、Go、PHP のいずれを使用する場合でも、変更内容をこれらの仮想マシンに自動的にプッシュするためには、継続的インテグレーションと継続的デプロイ (CI/CD) のパイプラインが必要です。JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code
 1. Oversigt
 2. Flow

Oversigt over CI/CD i en uforanderlig infrastruktur ved hjælp af Jenkins og Terraform i Azure Virtual Architecture

Oversigt

Azure er en cloud i verdensklasse til hosting af virtuelle maskiner, der kører Windows eller Linux. Uanset om du bruger Java, Node.js, Go eller PHP til at udvikle dine programmer, skal du bruge en pipeline med løbede integration og løbende udrulning (CI/CD) for automatisk at overføre dine ændringer til disse virtuelle maskiner.

Flow

 1. 1 Rediger programkildekode.
 2. 2 Send kode til GitHub.
 3. 3 Udløser til løbende integration til Jenkins.
 4. 4 Jenkins udløser et Packer-afbildningsbuild for at oprette en VM og gemmer det som en VM-afbildning ved hjælp af Azure Managed Disks.
 5. 5 Jenkins udløser Terraform for at klargøre et nyt VM-skaleringssæt ved hjælp af VM-afbildningen fra Azure Managed Disks.
 6. 6 Azure Log Analytics indsamler og analyserer logge.
 7. 7 Overvåg program, og foretag forbedringer.
CI/CD til Azure VM'erAzure er en cloud i verdensklasse til hosting af virtuelle maskiner, der kører Windows eller Linux. Uanset om du bruger ASP.NET, Java, Node.js eller PHP til at udvikle programmer, skal du bruge en pipeline med løbede integration og løbende udrulning (CI/CD) for at sende ændringer til disse virtuelle maskiner via push automatisk.1234567888910
 1. Oversigt
 2. Flow

CI/CD til Azure VM'er

Oversigt

Azure er en cloud i verdensklasse til hosting af virtuelle maskiner, der kører Windows eller Linux. Uanset om du bruger ASP.NET, Java, Node.js eller PHP til at udvikle programmer, skal du bruge en pipeline med løbede integration og løbende udrulning (CI/CD) for at sende ændringer til disse virtuelle maskiner via push automatisk.

Med Azure DevOps får du en CI/CD-pipeline, der starter med et Git-lager til administration af din programkildekode og infrastrukturkode (ARM-skabeloner), et buildsystem til produktion af pakker og andre buildartefakter og et Release Management-system til konfiguration af en pipeline, hvor du kan udrulle dine ændringer via udviklings-, test- og produktionsmiljøer. Pipelinen bruger ARM-skabeloner til at klargøre eller opdatere din infrastruktur efter behov i hvert miljø og udruller derefter det opdaterede build. Du kan også bruge Azure Dev/Test-labs til automatisk at fjerne testressourcer, der ikke bruges.

Flow

 1. 1 Rediger programkildekode
 2. 2 Gem programkode og ARM-skabelon (Azure Resource Manager)
 3. 3 Løbende integration udløser programbuild og enhedstests
 4. 4 Udløser til løbende udrulning orkestrerer udrulningen af programartefakter med miljøspecifikke parametre
 5. 5 Udrulning i QA-miljø
 6. 6 Udrulning i et midlertidigt miljø
 7. 7 Udrulning i et produktionsmiljø
 8. 8 Application Insights indsamler og analyserer data for tilstand, ydeevne og brug
 9. 9 Gennemse oplysninger om tilstand, ydeevne og brug
 10. 10 Opdater ordrebeholdningselement
Azure Web 应用的 CI/CD借助 Azure Web 应用,可快速简单地使用 ASP.NET、Java、Node.js 或 PHP 创建 Web 应用。通过持续集成和持续部署 (CI/CD) 管道将每一个更改自动推送到 Web 应用,从而更快地为客户创造价值。12345678
 1. Oversigt
 2. Flow

CI/CD til Azure Web Apps

Oversigt

Azure Web Apps er en hurtig og nem måde at oprette webapps på ved hjælp af ASP.NET, Java, Node.js eller PHP. Levér hurtigere værdi til dine kunde med en pipeline med løbende integration og løbende udrulning (CI/CD), der automatisk sender alle dine ændringer til Web Apps via push.

Flow

 1. 1 Rediger programkildekode.
 2. 2 Bekræft applikationskode og web.config-fil til Web Apps.
 3. 3 Løbende integration udløser programkompilering og enhedstests.
 4. 4 Udløser til løbende udrulning orkestrerer udrulningen af programartefakter med miljøspecifikke parametre.
 5. 5 Udrulning til Web Apps.
 6. 6 Azure Application Insights indsamler og analyserer tilstands-, ydeevne- og forbrugsdata.
 7. 7 Gennemse oplysninger om tilstand, ydeevne og forbrug.
 8. 8 Opdater ordrebeholdningselement.
DevTest-afbildningsfabrikOpret, vedligehold og distribuer brugerdefinerede afbildninger med DevTest Image Factory, en automatiseret løsning til udvikling og administration af afbildninger fra Azure Dev Test Labs.