Media Services Priser

Opret og implementer yderst tilgængelige og skalerbare end-to-end-medieløsninger

Med Azure Media Services kan du levere alle medier på næsten alle enheder til alle steder i verden via skyen. Tjenestesamlingen indeholder kodning, live eller on-demand streaming, indholdsbeskyttelse samt indeksering for video- og lydindhold.

VoD-kodning (Video on Demand)

Standard Encoder transkoder video- og lydinputfiler til outputformater, der passer til afspilning på flere forskellige enheder, herunder smartphones, tablets, pc'er, spillekonsoller og tv. Premium Encoder transkoder formater, der almindeligvis bruges til udsendelser og filmprogrammer, og det understøtter videoarbejdsprocesser, der kræver kompleks logik. Du kan se en mere detaljeret sammenligning af funktionerne i de to kodninger i dokumentationen.

Standard Encoder1 Premium-koder1
$- pr. outputminut $- pr. outputminut

1Gebyrer for outputminutter gælder kun for fuldførte jobs.

Bemærk! Kunder med en Enterprise Agreement skal kontakte deres Microsoft-account manager i forbindelse med prisfastsættelse.

Multiplikatorer for outputminutter

Vi anvender følgende multiplikatorer til beregning af det samlede antal outputminutter for en kodningsopgave.

Kvalitet Multiplikator Eksempel
SD (mindre end 1280 × 720) 1 x 10 minutters SD-output tæller som 10 SD-minutter
HD (1280 × 720 til 1920 x 1080) 2 x 10 minutters HD-output tæller som 20 SD-minutter
UHD (mere end 1920 x 1080, op til 4096 x 2160) 4 x 10 minutters UHD-output tæller som 40 SD-minutter
Kun lydoutput 0,25 x 4 minutters outputlyd tæller som et SD-minut

Eksempel: Du har en QuickTime-video i opløsningen 1920 x 1080 p, af 20 minutters varighed, som du koder til et MP4-output af samme længde med videoen i opløsningen 1920 x 1080 p og ét lydspor. Den effektive multiplikator er 2 (for HD) plus 0,25 (for lyd), som giver en multiplikator på 2,25. Du faktureres samlet for (20 minutter x 2,25) = 45 outputminutter. Hvis du brugte Media Encoder Standard til denne kodning, vil prisen være (45 outputminutter x $- pr. outputminut) = $-

Se flere eksempler under Ofte stillede spørgsmål.

Priserne for Storage og Data Transfer kan også gælde, og de faktureres i henhold til Azure-standardpriser.

Mediereserverede enheder

Mediereserverede enheder anbefales, hvis din arbejdsbelastning kræver, at flere opgaver kører samtidigt. Du kan øge det samlede gennemløb for tjenesten ved (a) at øge antallet af mediereserverede enheder for at kunne behandle flere opgaver samtidigt og (b) ved at bruge en hurtigere mediereserveret enhed (f.eks. S3). Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen. Kontakt os, hvis du forventer at skulle bruge mere end 10 mediereserverede enheder.

S1 S2 S3
Hver enkelt enhed $- pr. time1 $- pr. time1 $- pr. time1
Samtidige behandlinger 1 pr. enhed 1 pr. enhed 1 pr. enhed
Relativ ydeevne2 Ca. 2 x S1 Ca. 4 x S1

1Der faktureres forholdsmæssigt på minutbasis

2Ydeevnen øges som beregnet vha. Media Encoder Standard

Indeksering

Sørg for, at dine videofiler og dit medieindhold er søgbare, ved at trække taleindholdet ud. Priserne på Azure Media Indexer er baseret på inputfilens varighed. Indexer bruger dine mediereserverede enheder til at køre talebehandlingsopgaver parallelt, når det er muligt. Bemærk! Ydeevnen for indekseringsjob bliver ikke forbedret ved at bruge Standard- eller Premium-kodningsenheder.

Indeksering1
Første 20,000 minutter pr. måned $- pr. indholdsminut ($-/t)
Næste 180.000 minutter (20K-200K minutter) pr. måned $- pr. indholdsminut ($-/t)
Næste 800.000 minutter (200K-1M minutter) pr. måned $- pr. indholdsminut ($-/t)
Mere end 1.000.000 minutter pr. måned $- pr. indholdsminut ($-/t)

1Der tilskrives minimum 5 minutter pr. job

Live Channels

Med Live Channels kan du streame indhold til dit publikum i nær-realtid. Der findes to typer Live Channels: Live Channels uden Encoding og Live Channels med Live Encoding. For alle typer Live Channels er faktureringen baseret på den tid, kanalen er i kørselstilstand, og ikke på indgående og behandlet data. Du kan finde oplysninger om kanaltilstande og fakturering under Ofte stillede spørgsmål nedenfor.

Live Channels uden Encoding 1
Pris (pr. kanal) ~$- pr. minut ($-/t2)

1 Live Channels bruges sammen med streamingenheder til at levere livestreamingtjenesten. Du kan finde oplysninger om priser på streamingenheder i afsnittet om streaming på denne side.
2 Fakturering sker forholdsmæssigt pr. minut. Fakturering er baseret på den tid, kanalen er i kørselstilstand. Husk at stoppe kanaler, som ikke er i brug, for at undgå at betale for unødvendig tid.

Priserne for Storage og Data Transfer kan også gælde, og de faktureres i henhold til Azure-standardpriser.

Kontakt os, hvis dit forventede forbrug overstiger 300 timer pr. måned.

Live Channels med Live Encoding er nu generelt tilgængelige.

Live Channels med Live Encoding 1
Første 20 timer/måned ~$- pr. minut ($-/t 2)
Næste 80 timer (20-100 timer)/måned ~$- pr. minut ($-/t 2)
Næste 150 timer (100-250 timer)/måned ~$- pr. minut ($-/t 2)
Mere end 250 timer/måned ~$- pr. minut ($-/t 2)

1 Fakturering foretages forholdsmæssigt pr. minut. Fakturering er baseret på den tid, kanalen er i kørselstilstand. Husk at stoppe kanaler, som ikke er i brug, for at undgå at betale for unødvendig tid.

Priserne for Storage og Data Transfer kan også gælde, og de faktureres i henhold til Azure-standardpriser.

Kontakt os, hvis dit forventede forbrug overstiger 300 timer pr. måned.

Streaming

Levér videostreams efter behov eller live til kunder i flere skalerbare formater. Standard- og Premium-streamingtjenester leverer indhold direkte til et medieafspillerprogram eller til et netværk, der leverer indhold (CDN) til yderligere distribution.

Media Services-kunder skal vælge enten et Standard-slutpunkt eller en eller flere Premium-streamingenheder afhængigt af deres behov. Standard-streamingslutpunkt passer til de fleste streamingarbejdsbelastninger. Det indeholder samme funktioner som Premium-streamingenheder og skalerer automatisk den udgående båndbredde. Premium-streamingenheder passer til avancerede arbejdsbelastninger, da de giver en dedikeret, skalerbar båndbredde. Premium-streamingenheder "stables", hvilket betyder, at hver enkelt enhed leverer ekstra båndbredde til programmet. Standard-streamingslutpunkt "stables" ikke, men i stedet skaleres båndbredden automatisk efter behov. Flere oplysninger

Streaming faktureres som en kombination af streamingtjenester og mængden af overførte data. Når Azure CDN er aktiveret via Media Services Portal eller API for et streamingslutpunkt, gælder standardpriserne for CDN for alle overførte data. Når Azure CDN ikke er aktiveret for et streamingslutpunkt, faktureres data i henhold til priser for dataoverførsler.

Streamingenheder

Standard-streamingslutpunkt Premium-streamingenheder
Pris (prøveversion) 3 ~$- pr. dag ($- pr. md 1) I/T
Pris (pr. enhed) I/T ~$- pr. dag ($- pr. md1)
Prøveversion 15 dage 2 I/T
Båndbredde Op til 600 Mbps fra streamingslutpunkt og skaleres med CDN Op til 200 Mbps pr. enhed

1 Fakturering foretages proportionelt hver dag beregnet ud fra 31 dage om måneden.
2 Der gives ét gratis Standard-streamingslutpunkt til nye konti i 15 dage. De almindelige priser gælder for ekstra Standard-slutpunkter og Premium-streamingenheder. Prøveperioden begynder, når det første slutpunkt startes, og slutter 15 kalenderdage senere.
3 Priser for prøveversionen kan ændres i forbindelse med offentlig tilgængelighed.

Content Protection

Sørg for at sikre dine aktiver med PlayReady DRM (Digital Rights Management), Widevine Modular-licenslevering, Apple FairPlay-streaming eller ren AES-nøglekryptering (Advanced Encryption Standard). Prisen bygger på antallet af licenser eller nøgler, som tjenesten har udstedt.

PlayReady

PlayReady
Pris $- pr. 100 licenser

Widevine

Widevine
Pris $- pr. 100 licenser

AES-nøgler (Advanced Encryption Standard)

AES-nøgler
Pris $- pr. 100 nøgler

Priserne for Storage og Data Transfer kan også gælde, og de faktureres i henhold til Azure-standardpriser.

FairPlay

FairPlay
Pris $- pr. 100 licenser

Support og SLA 

  • Vi leverer teknisk support til stort set alle tilgængelige tjenester, herunder Azure Media Services, via Azure Support til en startpris $29.0/måned. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis.
  • Vi garanterer 99,9 % tilgængelighed af REST API-transaktioner for kodning, indeksering og pakning af Media Services, samt indholdsbeskyttelsestjeneste. Streaming har en garanti på 99,9 % tilgængelighed af eksisterende medieindhold, når der er købt mindst én streamingenhed. I forbindelse med Live Channels, garanterer vi en tilgængelighed på mindst 99,9 % for ekstern tilslutning for kørende kanaler. Tilgængeligheden beregnes i en månedlig faktureringscyklus. Prøveversionstjenester er ikke omfattet af en SLA. Få mere at vide ved at besøge siden for SLA for Azure.

Ofte stillede spørgsmål

Ressourcer

Calculator

Beregner

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Frequently Asked Questions

Ofte stillede spørgsmål om køb

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Product Details

Produktoplysninger

Få mere at vide om Media Services

Documentation

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Kod op til 100 GB video.

Start i dag