Priser for Media Services

Kompiler og implementer yderst tilgængelige og skalerbare end-to-end-medieløsninger

Med Azure Media Services kan du levere alle medier på næsten alle enheder til alle steder i verden via skyen. Tjenestesamlingen indeholder kodning, live eller on-demand streaming, indholdsbeskyttelse samt indeksering for video- og lydindhold.

VoD-kodning (Video on Demand)

Standard Encoder transkoder video- og lydinputfiler til outputformater, der passer til afspilning på flere forskellige enheder, herunder smartphones, tablets, pc'er, spillekonsoller og tv. Premium Encoder transkoder formater, der almindeligvis bruges til udsendelser og filmprogrammer, og det understøtter videoarbejdsprocesser, der kræver kompleks logik. Du kan se en mere detaljeret sammenligning af funktionerne i de to kodninger i dokumentationen.

Standard Encoder1 Premium-koder1
$- pr. outputminut $- pr. outputminut

1Gebyrer for outputminutter gælder kun for fuldførte jobs.

Bemærk! Kunder med en Enterprise Agreement skal kontakte deres Microsoft-account manager i forbindelse med prisfastsættelse.

Multiplikatorer for outputminutter

Vi anvender følgende multiplikatorer til beregning af det samlede antal outputminutter for en kodningsopgave.

Kvalitet Multiplikator Eksempel
SD (mindre end 1280 × 720) 1 x 10 minutters SD-output tæller som 10 SD-minutter
HD (1280 × 720-1920 x 1080) 2 x 10 minutters HD-output tæller som 20 SD-minutter
UHD (mere end 1920 x 1080, op til 4096 x 2160) 4 x 10 minutters UHD-output tæller som 40 SD-minutter
Kun lydoutput 0,25 x 4 minutters outputlyd tæller som et SD-minut

Eksempel: Du har en QuickTime-video i opløsningen 1920 x 1080p, af 20 minutters varighed, som du koder til et MP4-output af samme længde med videoen i opløsningen 1920 x 1080p og ét lydspor. Den effektive multiplikator er 2 (for HD) plus 0,25 (for lyd), som giver en multiplikator på 2,25. Du faktureres samlet for (20 minutter x 2,25) = 45 outputminutter. Hvis du bruger Media Encoder Standard til denne kodning, vil prisen være (45 outputminutter x $- pr. outputminut) = $-.

Se flere eksempler under Ofte stillede spørgsmål.

Priserne for Storage og dataoverførsel kan også gælde, og de faktureres i henhold til Azure-standardpriserne.

Mediereserverede enheder

Mediereserverede enheder anbefales, hvis din arbejdsbelastning kræver, at flere opgaver kører samtidigt. Du kan øge det samlede gennemløb for tjenesten ved (a) at øge antallet af mediereserverede enheder for at kunne behandle flere opgaver samtidigt og (b) ved at bruge en hurtigere mediereserveret enhed (f.eks. S3). Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen. Kontakt os, hvis du forventer at skulle bruge mere end 10 mediereserverede enheder.

S1 S2 S3
Hver enkelt enhed $- pr. time1 $- pr. time1 $- pr. time1
Samtidige behandlinger 1 pr. enhed 1 pr. enhed 1 pr. enhed
Relativ ydeevne2 Ca. 2 x S1 Ca. 4 x S1

1Der faktureres forholdsmæssigt på minutbasis.

2Ydeevnen øges som beregnet vha. Media Encoder Standard.

Live Channels

Med Live Channels kan du streame indhold til dit publikum i nær-realtid. Der findes to typer Live Channels – Live Channels uden kodning og Live Channels med Live Encoding. For alle typer Live Channels er faktureringen baseret på den tid, kanalen er i kørselstilstand, og ikke på indgående og behandlet data. Du kan finde oplysninger om kanaltilstande og fakturering under Ofte stillede spørgsmål nedenfor.

Live Channels uden Encoding 1
Pris (pr. kanal) ~$- pr. minut ($-/time2)

1 Live Channels bruges sammen med streamingenheder til at levere livestreamingtjenester. Du kan finde oplysninger om priser på streamingenheder i afsnittet om streaming på denne side.
2 Fakturering sker forholdsmæssigt pr. minut. Fakturering er baseret på den tid, kanalen er i kørselstilstand. Husk at stoppe kanaler, som ikke er i brug, for at undgå at betale for unødvendig tid.

Priserne for Storage og dataoverførsel kan også gælde, og de faktureres i henhold til Azure-standardpriserne.

Live Channels med Live Encoding er nu generelt tilgængelige.

Live Channels med Live Encoding 1
Første 20 timer/måned ~$- pr. minut ($-/time 2)
Næste 80 timer (20-100 timer)/måned ~$- pr. minut ($-/time 2)
Næste 150 timer (100-250 timer)/måned ~$- pr. minut ($-/time 2)
Over 250 timer/måned ~$- pr. minut ($-/time 2)

1 Fakturering foretages forholdsmæssigt pr. minut. Fakturering er baseret på den tid, kanalen er i kørselstilstand. Husk at stoppe kanaler, som ikke er i brug, for at undgå at betale for unødvendig tid.

Priserne for Storage og dataoverførsel kan også gælde, og de faktureres i henhold til Azure-standardpriserne.

Kontakt os, hvis dit forventede forbrug overstiger 300 timer pr. måned.

Streaming

Levér videostreams efter behov eller live til kunder i flere skalerbare formater. Standard- og Premium-streamingtjenester leverer indhold direkte til et medieafspillerprogram eller et Content Delivery Network, der leverer indhold til yderligere distribution.

Media Services-kunder skal vælge enten et standardslutpunkt eller en eller flere Premium-streamingenheder afhængigt af deres behov. Standard-streamingslutpunktet er velegnet til de fleste streamingarbejdsbelastninger. Det indeholder samme funktioner som Premium-streamingenheder og skalerer automatisk den udgående båndbredde. Premium-streamingenheder er velegnede til avancerede arbejdsbelastninger, da de giver en dedikeret, skalerbar båndbredde. Premium-streamingenheder "stables", hvilket betyder, at hver enkelt enhed leverer ekstra båndbredde til applikationen. Standard-streamingslutpunkt "stables" ikke, men i stedet skaleres båndbredden automatisk efter behov. Se flere oplysninger.

Streaming faktureres som en kombination af streamingtjenester og mængden af overførte data. Når Azure Content Delivery Network er aktiveret via Media Services Portal eller API for et streamingslutpunkt, gælder standardpriserne for Content Delivery Network for alle overførte data. Når Azure Content Delivery Network ikke er aktiveret for et streamingslutpunkt, faktureres data i henhold til priserne for dataoverførsler.

Streamingenheder

Standard-streamingslutpunkt Premium-streamingenheder
Pris (prøveversion) 3 ~$- pr. dag ($- pr. md 1) I/T
Pris (pr. enhed) I/T ~$- pr. dag ($- pr. md1)
Prøveversion 15 dage 2 I/T
Båndbredde Op til 600 Mbps fra streamingslutpunkt og skaleres med Content Delivery Network Op til 200 Mbps pr. enhed

1 Fakturering foretages proportionelt hver dag beregnet ud fra 31 dage om måneden.
2 Der gives ét gratis standard-streamingslutpunkt til nye konti i 15 dage. De almindelige priser gælder for ekstra Standard-slutpunkter og Premium-streamingenheder. Prøveperioden begynder, når det første slutpunkt startes, og slutter 15 kalenderdage senere.
3 Priser for prøveversionen kan ændres i forbindelse med offentlig tilgængelighed.

Indholdsbeskyttelse

Beskyt dine aktiver med PlayReady DRM (Digital Rights Management), Widevine Modular-licenslevering, Apple FairPlay-streaming eller ren AES-nøglekryptering (Advanced Encryption Standard). Prisen bygger på antallet af licenser eller nøgler, som tjenesten har udstedt.

PlayReady

PlayReady
Pris $- pr. 100 licenser

Widevine

Widevine
Pris $- pr. 100 licenser

AES-nøgler (Advanced Encryption Standard)

AES-nøgler
Pris $- pr. 100 nøgler

Priserne for Storage og dataoverførsel kan også gælde, og de faktureres i henhold til Azure-standardpriserne.

FairPlay

FairPlay
Pris $- pr. 100 licenser

Video Indexer

Analysér video- og lydfiler for at udtrække en forskellige indblik fra et enkelt Media Services-job. Lydanalyse omfatter tale til tekst, indeksering af taler og nøgleord. Videoanalyse omfatter ansigtsgenkendelse, moderation af indhold, optisk tegngenkendelse samt genkendelse af optagelser, nøglebilleder og objekter. Priserne på er baseret på inputfilens varighed. Indeksering af en video, der har en lydkanal, inkluderer gebyrer for både video- og lydanalyse. Tjenesten udnytter dine mediereserverede enheder til at behandle opgaver parallelt, når det er muligt. Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen.

Videoanalyse Lydanalyse
Pris pr. inputminut $- $-

Redactor

Anonymiser videoer ved at registrere og sløre ansigterne på udvalgte personer. Azure Media Redactor er ideel i forbindelse med offentlig sikkerhed og nyhedsmedier. Priserne på er baseret på inputfilens varighed og opløsning. Redactor udnytter dine mediereserverede enheder til at køre videobehandlingsopgaver parallelt, når det er muligt. Bemærk! SLA'en for Redactor gælder kun på S3-mediereserverede enheder. Du kan finde flere oplysninger i vores dokumentation.

S1 S2 S3
Understøttede inputopløsninger1 640 x 480 og lavere 641 x 481 til 1280 x 720 1281 x 721 til 1920 x 1200
Første 50,000 minutter/måned2 $- pr. indholdsminut ($-/time) $- pr. indholdsminut ($-/time) $- pr. indholdsminut ($-/time)
Næste 950.000 minutter (50K-1M minutter)/måned $- pr. indholdsminut ($-/time) $- pr. indholdsminut ($-/time) $- pr. indholdsminut ($-/time)
Mere end 1.000.000 minutter pr. måned $- pr. indholdsminut ($-/time) $- pr. indholdsminut ($-/time) $- pr. indholdsminut ($-/time)

1Begge inputopløsningsstørrelser skal være i overensstemmelse med målerens understøttede inputopløsning, da der ellers måles efter en højere opløsning (se eksempel under Ofte stillede spørgsmål).

2Minimumforbrug på ét minut. Alt forbrug rundes op til næste minut.

Indeksering

Sørg for, at dine videofiler og dit medieindhold er søgbare, ved at trække taleindholdet ud. Priserne på Azure Media Indexer er baseret på inputfilens varighed. Indexer bruger dine mediereserverede enheder til at køre talebehandlingsopgaver parallelt, når det er muligt. Bemærk! Ydeevnen for indekseringsjob bliver ikke forbedret ved at bruge Standard- eller Premium-kodningsenheder.

Indeksering1
Første 20,000 minutter/måned $- pr. indholdsminut ($-/time)
Næste 180.000 minutter (20K-200K minutter)/måned $- pr. indholdsminut ($-/time)
Næste 800.000 minutter (200K-1M minutter)/måned $- pr. indholdsminut ($-/time)
Mere end 1.000.000 minutter pr. måned $- pr. indholdsminut ($-/time)

1Der tilskrives minimum 5 minutter pr. job.

Support og SLA 

 • Vi leverer teknisk support til stort set alle tilgængelige tjenester, herunder Azure Media Services, via Azure Support til en startpris $29/måned. Support til fakturering og administration af abonnementer ydes gratis.
 • Vi garanterer 99,9 % tilgængelighed af REST API-transaktioner for kodning, indeksering og pakning af Media Services, samt indholdsbeskyttelsestjeneste. Streaming har en garanti på 99,9 % tilgængelighed af eksisterende medieindhold, når der er købt mindst én streamingenhed. I forbindelse med Live Channels garanterer vi en tilgængelighed på mindst 99,9 % for ekstern tilslutning for kørende kanaler. Tilgængeligheden beregnes i en månedlig faktureringscyklus. Prøveversionstjenester er ikke omfattet af en SLA. Få mere at vide ved at besøge siden for SLA for Azure.

Ofte stillede spørgsmål

 • Når en video sendes til indeksering, definerer brugeren indekseringen til at være videoanalyse, lydanalyse eller begge dele. Dette afgør, hvilke SKU'er der skal opkræves. Hvis der er en fejl på kritisk niveau under processen, returneres der en fejlkode som svar. I dette tilfælde foretages der ingen fakturering. En kritisk fejl kan forårsages af en fejl i vores kode eller en kritisk fejl i en intern afhængighed for tjenesten. Fejl i stil med forkert id eller udtræk af indsigt anses ikke for at være kritiske, og der returneres et svar. I de tilfælde, hvor der returneres et gyldigt svar (ikke en fejlkode), foretages der fakturering.

 • Ved at føje mediereserverede enheder til din konto sikres det, at flere filer behandles samtidigt, og at en ændring af den mediereserverede enhed påvirker den hastighed, filerne behandles med. Hvis din konto f.eks. har tre mediereserverede enheder af typen S1, behandles der op til tre filer samtidigt. Ved at ændre typen af den reserverede enhed til S3 behandles hver enkelt fil hurtigere. Du kan finde flere oplysninger i vores dokumentation.

 • Ja, du kan skalere antallet af mediereserverede enheder for din konto. Der er standardgrænser på Azure Portal, f.eks. et maksimum på 25 mediereserverede S2-enheder, men det er bløde grænser. Du kan kontakte os, hvis du har brug for højere grænser.

 • Nej, du opkræves kun på baggrund af outputminutter plus antallet af mediereserverede enheder. Du kan få flere oplysninger i nedenstående eksempel.

 • Ja, du opkræves for kodningsoutputminutter (Standard Encoder: $- pr. outputminut, Premium Encoder: $- pr. outputminut) særskilt fra opkrævningen for den mediereserverede enhed. Du kan få flere oplysninger i nedenstående eksempel.

 • Eksempel 1: Jens har 30 kodningsjobs, som han udfører vha. Media Encoder Standard (dvs. prisen for Standard Encoder gælder). Hvert enkelt job skaber 10 outputminutter (i alt 300 outputminutter). Jens bruger én mediereserveret S1-enhed, og det tager to timer at køre hvert enkelt job. Joe bruger den mediereserverede S1-enhed i sammenlagt 60 timer i træk og slukker derefter enheden (angiver antallet af mediereserverede enheder til nul).

  • Outputminutter (Standard Encoder): 300 x $- pr. minut = $-
  • S1-mediereserveret enhed: 1 enhed x 60 timer x $-/time = $-
  • Samlet pris: $-

  Eksempel 2: Jens har 30 kodningsjobs, som han udfører vha. Media Encoder Standard. Hvert enkelt job skaber 10 outputminutter (i alt 300 outputminutter). Denne gang bruger Jens tre mediereserverede S2-enheder. Det tager kun én time at udføre hvert enkelt job, og hans 30 job er klaret på kun 10 timer. Joe bruger de tre mediereserverede S2-enhed i sammenlagt 10 timer i træk og slukker derefter enheden (angiver antallet af mediereserverede enheder til nul).

  • Outputminutter (Standard Encoder): 300 x $- pr. minut = $-
  • S2-mediereserveret enhed: 3 enheder x 10 timer x $-/time = $-
  • Samlet pris: $-

  Eksempel 3: Jens har en to timer lang film i opløsningen 1920 x 1080, som han koder med Media Encoder Standard vha. den forudindstillede standardværdi "H264 Multiple Bitrate 1080p", så han kan streame filmen til iOS- og Android-enheder. Den forudindstillede kodning producerer tre HD-outputvideoer, fem SD-outputvideoer og ét lydspor. Den samlede multiplikator for denne kodningsopgave er (3 x 2 + 5 + 0,25) = 11,25. Det samlede antal outputminutter er derfor 11,25 x 2 x 60 = 1.350. Den samlede pris er 1.350 x $- pr. minut = $-.

 • Hvis du genererer miniaturer som led i et almindeligt kodningsjob som i eksemplet her, skal der ikke betales yderligere gebyrer for generering af miniaturebilleder. Men hvis du sender en kodningsopgave, der kun genererer miniaturer (f.eks. output, der ikke har video eller lyd), tæller alle billeder i outputaktivet som ét sekund (1/60 af et minut).

 • Du faktureres på baggrund af det faktiske antal minutter, du bruger mediereserverede enheder. Her er et mere detaljeret eksempel. Lad os sige, at Jens havde nul mediereserverede enheder til at starte med, og kl. 10.00 den pågældende dag angiver han, at hans konto skal bruge to reserverede S1-enheder. Der ankommer flere videoer om eftermiddagen, så Jens ændrer sin konto til at skulle bruge fire reserverede S3-enheder kl. 13.15. Alle hans videoer er behandlet kl. 16.00, og derefter slår Jens mediereserverede enheder fra for sin konto (han angiver antallet af mediereserverede enheder til nul). Joes forbrug beregnes som følger:

  • S1-mediereserverede enheder: 2 enheder x 3,25 timer (kl. 10:00-13:15) x $-/time = $-
  • S3-mediereserverede enheder: 4 enheder x 2,75 timer (kl. 13:15-16:00) x $-/time = $-

  Dermed vil Jens’ samlede omkostning for brug af mediereserverede enheder den pågældende dag være $- + $- = $-

  I modsætning til mediereserverede enheder opkræves streamingenheder på baggrund af det højeste antal streamingenheder, der klargøres hver dag (højt vandmærke).

 • Nej, gebyrerne for mediereserverede enheder beregnes forholdsmæssigt pr. minut, og streamingenheder beregnes forholdsmæssigt pr. dag.

  Du kan konsultere vores online beregner, hvis du vil have en idé om, hvor meget et kodningsprojekt vil koste.

 • En streamingenhed giver et dedikeret sæt af ressourcer til indholdsstreaming, og hver enhed øger det garanterede båndbreddegennemløb med op til 200 Mbps.

 • Ja, du kan købe flere streamingenheder til indholdsstreaming.

 • Du bliver opkrævet på basis af det højeste antal streamingenheder, der leveres hver dag. I dette eksempel bliver du opkrævet for fire streamingenheder den pågældende dag.

 • Det anhænger af en kanals aktuelle tilstand. Mulige værdier omfatter:

  • Stoppet. Dette er starttilstanden for kanalen efter oprettelse. I denne tilstand kan kanalegenskaberne opdateres, men streaming er ikke tilladt.
  • Starter. Kanalen startes. Det er ikke tilladt at foretage opdateringer eller streame i denne tilstand. Hvis der opstår fejl, skifter kanalen til tilstanden "Stoppet".
  • Kører. Kanalen kan behandle livestreams.
  • Stopper. Kanalen stoppes. Det er ikke tilladt at foretage opdateringer eller streame i denne tilstand.
  • Sletter. Kanalen slettes. Det er ikke tilladt at foretage opdateringer eller streame i denne tilstand.

  Følgende tabel viser, hvordan kanaltilstande knyttes til faktureringstilstanden.

  Kanaltilstand Portalgrænsefladens indikatorer Faktureret?
  Starting (starter) Starting (starter) Nej (midlertidig tilstand)
  Kører Klar (ingen kørende programmer)
  eller
  Streamer (mindst ét kørende program)
  Ja
  Stopper Stopper Nej (midlertidig tilstand)
  Stopped (stoppet) Stopped (stoppet) Nej
 • Jens vil gerne streame en sportsbegivenhed, der varer 2 timer, og har tænkt sig at bruge en Live Channel med kodning ...

  1. Jens konfigurerer kanalen og starter den 20 minutter før, begivenheden begynder. Kanalen er i tilstanden "Starter" i 5 minutter.
  2. Når kanalen er startet, skifter den til tilstanden "Kører", hvor den er klar til at modtage en videostream. Kanalen forbliver i tilstanden "Kører" (portalens brugergrænseflade angiver, at kanalen er "Klar") i 15 minutter.
  3. Streamingen af begivenheden starter til tiden og varer i 2 timer eller 120 minutter (portalens brugergrænseflade viser "Streaming").
  4. Jens stopper streamingen, men stopper ikke kanalen (portalens brugergrænseflade viser "Klar"). Jens efterlader kanalen i denne tilstand i 5 minutter.
  5. Jens streamer derefter et opfølgende program i 30 minutter (portalens brugergrænseflade viser "Streaming").
  6. Efter det opfølgende program stopper Jens kanalen med det samme og sletter den.

  Kanalen var sammenlagt i tilstanden "Kører" i 170 minutter (15 minutter uden streaming før begivenhedens start + 120 minutter under selve begivenheden + 5 minutter uden streaming efter begivenheden + 30 minutters opfølgende program efter begivenheden).

  170 minutter x ~$- = ~$-

 • Begge kanter af inputvideoen skal være i overensstemmelse den understøttede inputopløsning for hver måler. En video på 600 x 481 overskrider f.eks. maksimumopløsningen 640 x 480 for S1 ved, at begge kanter er højere end 480, og dermed måles i henhold til S2.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Media Services

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner Se på beregner

Kod op til 100 GB video.