Priser for Media Services

Kodning, lagring og streaming af video og lyd efter behov

Med Azure Media Services kan du levere alle medier på næsten alle enheder til alle steder i verden via skyen. Tjenestesamlingen indeholder kodning, live eller on-demand streaming, indholdsbeskyttelse samt indeksering for video- og lydindhold.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Live Video Analytics på IoT EdgePrøveversion

Live Video Analytics på IoT Edge gør det muligt for dig at optage, registrere og analysere livevideostreams ved hjælp af kunstig intelligens, der leveres af Microsoft, eller som er bygget af dit eget team1. Det giver dig mulighed for at bygge cloud- og IoT-grænseløsninger, der kombinerer videoanalyser med data fra andre sensorer, så du kan træffe bedre forretningsbeslutninger i realtid. Få mere at vide.

Standard
Prisen pr. videostream2 $- pr. dag

1Tilgængelighed varierer efter område

2Fakturering beregnes pr. minut for video, der behandles pr. stream. Fakturering starter, når behandlingen af videopipelinen er startet, uanset hvad behandlingsstatussen er (kører/mislykkedes osv.), og stopper, når behandlingen udtrykkeligt er standset.

Der kan også være gældende priser for dataoverførsel, og de faktureres i henhold til Azure-standardpriserne.

Priseksempel

Du har 15 IP-kameraer, der kører med 1 Mbps i gennemsnit alle døgnets timer, hvilket genererer ~10,5 GB video pr. dag. Video behandles af Live Video Analytics på IoT Edge og gemmes i Azure Blob Storage i clouden i en periode på syv dage, og hver dag slettes indhold, der er ældre end syv dage. Hvert af de 15 kameraer genererer ~10,5 GB videodata pr. dag, i alt ~158 GB pr. dag. (Beregningerne gælder for en måned på 30 dage.)

Prisen for at køre Live Video Analytics på IoT Edge = $-

Prisen for aktivering af videoafspilning (standardstreamingsslutpunkts-SSU, der giver 600 Mbps) = $-.

Prisen for videolagring (Standard Azure Block Blob Hot) = $- (ved konstant tilstand, når systemet har kørt i mere end 30 dage).

Samlede månedlige omkostninger = $-

Se Ofte stillede spørgsmål for at få flere oplysninger og eksempler.

Video Indexer

Udtræk, gennemse, bedøm, tilpas, søg i og publicer indsigt i et enkelt job fra dine lyd- og videofiler ved hjælp af kunstig intelligens til videoteknologier med Azure Media Services. Se hele listen over Video Indexer AI-funktioner

Video Indexer kan bruges med to typer konti:

Konto til gratis prøveversion: op til 10 timers gratis indeksering for webstedsbrugere og op til 40 timers gratis indeksering for API-brugere.

Betalt ubegrænset konto: til indeksering i større skala kan du oprette en ny Video Indexer-konto, som er forbundet med et betalt Microsoft Azure-abonnement.

Priserne på er baseret på inputfilens varighed. Indeksering opkræves for lydanalyse, videoanalyse eller begge. Tjenesten udnytter dine mediereserverede enheder til at behandle opgaver parallelt, når det er muligt. Få mere at vide om behandling af medier

Lydanalyse er tilgængelig i to bundter af funktioner til forskellige prispoint. Den forudangivne Standard Audio Analyzer leverer et mere omfattende sæt af metadata ved hjælp af et foruddefineret sæt AI-baserede lydanalysemodeller, herunder taletransskribering, indeksering af talende, analyse af talesynspunkter samt nøgleord og formaterede outputtekster eller undertekster. Den forudangivne Basic Audio Analyzer giver en prisbillig mulighed for kun at udtrække taletransskribering og formatere outputtekster og undertekster. Basic Audio Analyzer producerer to separate målinger på din regning, herunder en linje til transskribering og en separat linje til formatering af billedtekster og undertekster.

Videoanalyse2 Lydanalyse2, 3 Grundlæggende lydanalyse1, 2, 3
Pris pr. inputminut $- $- $-

1Sekundafrundet med mindst 15 sekunder.

2Prisen er den samme for alle forudindstillede analyser, når de bruges direkte i Azure Media Services v3 API.

3Når du bruger tilstandene Standard- og Basic-lydanalyse i datacentre, der ikke har et lokalt tale til tekst-slutpunkt, påløber der ekstra gebyrer for overførsel af netværksdata i området. Følgende områder har i øjeblikket ikke et lokalt taleslutpunkt og kræver derfor dataoverførsel til det nærmeste slutpunkt i området – Det sydlige Australien, Det østlige Canada, Det sydlige Frankrig, Det vestlige centrale Tyskland, Det nordlige Tyskland, Det sydlige Indien, Det vestlige Indien, Det sydlige Sydkorea, Det nordlige Sydafrika, Det vestlige Sydafrika, Det centrale Forenede Arabiske Emirater, Det nordlige Forenede Arabiske Emirater, Det vestlige Storbritannien, Det østlige Kina, Det nordlige Kina, Det nordlige Kina 2, US Gov Texas og US Gov Arizona. Listen over områder kan ændres, efterhånden som nye taleslutpunkter aktiveres.

Redactor

Anonymiser videoer ved at registrere og sløre ansigterne på udvalgte personer. Azure Media Redactor er ideel i forbindelse med offentlig sikkerhed og nyhedsmedier. Priserne på er baseret på inputfilens varighed og opløsning. Redactor udnytter dine mediereserverede enheder til at køre videobehandlingsopgaver parallelt, når det er muligt. Bemærk! SLA'en for Redactor gælder kun på S3-mediereserverede enheder. Du kan finde flere oplysninger i vores dokumentation.

S1 S2 S3
Understøttede inputopløsninger1 640 x 480 og lavere 641 x 481 til 1280 x 720 1281 x 721 til 1920 x 1200
Første 50,000 minutter/måned2 $- pr. indholdsminut ($-/time) $- pr. indholdsminut ($-/time) $- pr. indholdsminut ($-/time)
Næste 950.000 minutter (50K-1M minutter)/måned $- pr. indholdsminut ($-/time) $- pr. indholdsminut ($-/time) $- pr. indholdsminut ($-/time)
Mere end 1.000.000 minutter pr. måned $- pr. indholdsminut ($-/time) $- pr. indholdsminut ($-/time) $- pr. indholdsminut ($-/time)

1Begge inputopløsningsstørrelser skal være i overensstemmelse med målerens understøttede inputopløsning, da der ellers måles efter en højere opløsning (se eksempel under Ofte stillede spørgsmål).

2Minimumforbrug på ét minut. Alt forbrug rundes op til næste minut.

Azure Medieindeksering

Azure Media Indexer udfases den 1. marts 2023 og erstattes af Azure Media Services Video Indexer (se ovenfor på denne side).

Du kan få flere oplysninger om migrering i dokumentationen.

VoD-kodning (Video on Demand)

Standard Encoder transkoder video- og lydinputfiler til outputformater, der passer til afspilning på flere forskellige enheder, herunder smartphones, tablets, pc'er, spillekonsoller og tv. Se oplysninger om understøttede input- og outputformater, codecs og indstillinger i dokumentation til standardkoderen.

Standard Encoder1 Premium-koder2
$- pr. outputminut $- pr. outputminut

1Media Services fakturerer ikke for annullerede eller fejlbehæftede jobs. Et job med status 50 %, som annulleres, faktureres ikke for 50 % af det forbrugte antal jobminutter. Du opkræves kun for afsluttede jobs.

2Premium Encoder er kun tilgængelig i version 2 af API'en. Version 2 af Azure Media Services-API'en og Premium Encoder-funktionen udfases den 29. februar 2024. Se de anbefalede løsninger i migreringsvejledningen.

Bemærk! Kunder med en Enterprise Agreement skal kontakte deres Microsoft-account manager i forbindelse med prisfastsættelse.

H.264

H264-prisfastsættelse

Opløsning Pris
SD $-
HD $-
4K $-

Lydtilføjelsesprogram

Lyd-AAC $-

H.264-multiplikatorer

SD 1 10 minutters SD-output tæller som 10 minutter
HD 2 10 minutters HD-output tæller som 20 minutter
4K 4 10 minutters 4K-output tæller som 40 minutter
AAC 0,25 4 minutters lydoutput tæller som 1 minut

Eksempel på prisfastsættelse: Du har en QuickTime-video i opløsningen 1920 x 1080p, af 20 minutters varighed, som du koder til et MP4-output af samme længde med videoen i opløsningen 1920 x 1080p og ét lydspor. Den effektive multiplikator er 2 (for HD) plus 0,25 (for lyd), som giver en multiplikator på 2,25. Du faktureres samlet for (20 minutter x 2,25) = 45,00 outputminutter. Hvis du bruger Media Encoder Standard til denne kodning, vil prisen være (45,00 outputminutter x $- pr. outputminut) = $-.

Se flere eksempler under Ofte stillede spørgsmål.

HEVC

HEVC-priser

Hastighed Balanceret Kvalitet
<= 30 billeder pr. sekund > 30 billeder pr. sekund og <= 60 billeder pr. sekund > 60 billeder pr. sekund og <= 120 billeder pr. sekund <= 30 billeder pr. sekund > 30 billeder pr. sekund og <= 60 billeder pr. sekund > 60 billeder pr. sekund og <= 120 billeder pr. sekund <= 30 billeder pr. sekund > 30 billeder pr. sekund og <= 60 billeder pr. sekund > 60 billeder pr. sekund og <= 120 billeder pr. sekund
SD $- $- $- $- $- $- $- $- $-
HD $- $- $- $- $- $- $- $- $-
4K $- $- $- $- $- $- $- $- $-
8K $- $- $- $- $- $- $- $- $-

Pris pr. outputminut

Lydtilføjelsesprogram

Lyd-AAC $-

Grundlæggende SD-kodningsmåler (Standard-definition): $-

HEVC-multiplikatorer

SD 1 10 minutters SD-output tæller som 10 minutter
HD 2 10 minutters HD-output tæller som 20 minutter
4K 4 10 minutters 4K-output tæller som 40 minutter
8K 8 10 minutters 8K-output tæller som 80 minutter
&lt;= 30 billeder pr. sekund 1 10 minutters <= 30 billeder pr. sekund tæller som 10 minutter
> 30 billeder pr. sekund og &lt;= 60 billeder pr. sekund 1,25 10 minutters output > 30 og <= 60 billeder pr. sekund tæller som 12,5 minutter
> 60 billeder pr. sekund og &lt;= 120 billeder pr. sekund 1,5 10 minutters output > 60 og <= 120 billeder pr. sekund tæller som 15 minutter
Hastighed 0,5 10 minutters hastighedsprofiloutput tæller som 5 minutter
Balanceret 1 10 minutters balanceret profiloutput tæller som 10 minutter
Kvalitet 2 10 minutters kvalitetsprofiloutput tæller som 20 minutter
HEVC-codec 4/1,5 (2,67) 10 minutters HEVC-codecoutput tæller som 26,7 minutter
Lyd-AAC 0,25 4 minutters lydoutput tæller som 1 minut

Priseksempler

SPØRGSMÅL: Hvordan beregner jeg den samlede pris på baggrund af kodningsmultiplikatorerne?
Svar: Hvis du vil beregne prisen pr. minut, skal du tage alle multiplikatorværdier for den forudangivne kodning og den regionale basispris (opløsning * billeder pr. sekund * forudangivelse * HEVC-codec * områderelateret basispris * minutter). Jeg vil som eksempel kode 10 minutters video ved hjælp af HEVC-codec med en HD-opløsning og 30 billeder pr. sekund ved hjælp af den hastighedsoptimerede forudangivelse: HD = 2, 30 billeder pr. sekund =1, hastighed = 0,5, HEVC = 2,67, minutter = 10 og en basispris = $-. Formlen er: 2 * 1 * 0,5 * 2,67 * 10 * $- = $- for 10 minutters HEVC-kodning.

SPØRGSMÅL: Hvordan beregner jeg alle anvendte multiplikatorer, når jeg anvender flere outputs?
Svar: Du skal beregne multiplikatorværdien pr. output baseret på ovenstående eksempel. Til sidst lægger du alle multiplikatorer sammen og multiplicerer med basisprisen pr. minut for det område, du planlægger at køre jobbet i.

Se flere eksempler under Ofte stillede spørgsmål.

Opløsningsgrænser3

SD er et output, der er mindre end en opløsning på 720.

HD er et output, der er større end eller lig med en opløsning på 720, mindre end eller lig med en opløsning på 1080.

4K er et output, der er større end 1080, mindre end eller lig med en opløsning på 2304.

8K er et output, der er større end 2304, op til og inklusive en opløsning på 4608.

3Opløsningsgrænserne er baseret på produktet af bredde * højde. Vi skelner i øjeblikket ikke mellem stående og liggende visning.

Yderligere gebyrer

Priserne for Storage og dataoverførsel kan også gælde, og de faktureres i henhold til Azure-standardpriserne.

Mediereserverede enheder

Mediereserverede enheder anbefales, hvis din arbejdsbelastning kræver, at flere opgaver kører samtidigt. Du kan øge det samlede gennemløb for tjenesten ved (a) at øge antallet af mediereserverede enheder for at kunne behandle flere opgaver samtidigt og (b) ved at bruge en hurtigere mediereserveret enhed (f.eks. S3). Du kan finde flere oplysninger i dokumentationen. Kontakt os, hvis du forventer at skulle bruge mere end 10 mediereserverede enheder.

S1 S2 S3
Hver enkelt enhed $- pr. time1 $- pr. time1 $- pr. time1
Samtidige behandlinger 1 pr. enhed 1 pr. enhed 1 pr. enhed
Relativ ydeevne2 Ca. 2 x S1 Ca. 4 x S1

1Der faktureres forholdsmæssigt på minutbasis.

2Ydeevnen øges som beregnet vha. Media Encoder Standard.

Live Video Analytics på IoT EdgePrøveversion

Live Video Analytics på IoT Edge gør det muligt for dig at optage, registrere og analysere livevideostreams ved hjælp af kunstig intelligens, der leveres af Microsoft, eller som er bygget af dit eget team1. Det giver dig mulighed for at bygge cloud- og IoT-grænseløsninger, der kombinerer videoanalyser med data fra andre sensorer, så du kan træffe bedre forretningsbeslutninger i realtid. Få mere at vide.

Standard
Prisen pr. videostream2 $- pr. dag

1Tilgængelighed varierer efter område

2Fakturering beregnes pr. minut for video, der behandles pr. stream. Fakturering starter, når behandlingen af videopipelinen er startet, uanset hvad behandlingsstatussen er (kører/mislykkedes osv.), og stopper, når behandlingen udtrykkeligt er standset.

Der kan også være gældende priser for dataoverførsel, og de faktureres i henhold til Azure-standardpriserne.

Priseksempel

Du har 15 IP-kameraer, der kører med 1 Mbps i gennemsnit alle døgnets timer, hvilket genererer ~10,5 GB video pr. dag. Video behandles af Live Video Analytics på IoT Edge og gemmes i Azure Blob Storage i clouden i en periode på syv dage, og hver dag slettes indhold, der er ældre end syv dage. Hvert af de 15 kameraer genererer ~10,5 GB videodata pr. dag, i alt ~158 GB pr. dag. (Beregningerne gælder for en måned på 30 dage.)

Prisen for at køre Live Video Analytics på IoT Edge = $-

Prisen for aktivering af videoafspilning (standardstreamingsslutpunkts-SSU, der giver 600 Mbps) = $-.

Prisen for videolagring (Standard Azure Block Blob Hot) = $- (ved konstant tilstand, når systemet har kørt i mere end 30 dage).

Samlede månedlige omkostninger = $-

Se Ofte stillede spørgsmål for at få flere oplysninger og eksempler.

Direkte begivenheder

Med Live-begivenheder (også kendt som Kanaler i nedarvede API'er) kan du streame indhold til dit publikum næsten i realtid. Live-begivenheder bruges sammen med streamingslutpunkter (oprindelse) til at levere livestreamingtjenester. Du kan finde oplysninger om streamingpriser i afsnittet om streaming på denne side. Dine indstillinger for Live-begivenheder er som følger:

Type af Live Encoding Pass-through (ingen) Standard Live Encoding Premium Live Encoding
Maksimal oplysning af outputstream Op til 4K med 60 billeder pr. sekund Op til 720p med 30 billeder pr. sekund Op til 1080p med 30 billeder pr. sekund
Kodning med forskellige bithastigheder Ikke tilgængelig Ja Ja
Pris for kørselstilstand $- pr. minut ($-/time) $- pr. minut ($-/time) $- pr. minut ($-/time)
Pris for standbytilstand $- pr. minut ($-/time) $- pr. minut ($-/time) $- pr. minut ($-/time)

I forbindelse med alle typer af Live-begivenheder baseres fakturering på det tidsrum de er i tilstanden "Kører" eller "Standby", uanset om tjenesten streamer video eller ej. Du kan finde oplysninger om tilstande for Live-begivenheder og fakturering under Ofte stillede spørgsmål nedenfor.

Priserne for lager og dataoverførsel kan også gælde, og de faktureres i henhold til Azure-standardpriserne.

Live transskriptionPrøveversion

Live transskription er designet til at virke sammen med livestreamingarbejdsbelastninger som en tilføjelse, når der bruges live-events med Pass-through eller live-events med Standard/Premium Live Encoder. Fakturering er baseret på det tidsrum, Live begivenhed er i tilstanden "Kører", uanset om tjenesten streamer video eller ej. Du kan finde oplysninger om live transskription og fakturering under Ofte stillede spørgsmål nedenfor. Denne prøveversionsfunktion er kun tilgængelig i bestemte områder. Se dokumentationen for at få flere oplysninger.

Instans Pris
Live transskription $- pr. minut ($-/time)

Streaming

Levér videostreams efter behov eller live til kunder i flere skalerbare formater. Standard- og Premium-streamingtjenester leverer indhold direkte til et medieafspillerprogram eller et Content Delivery Network, der leverer indhold til yderligere distribution.

Media Services-kunder skal vælge enten et standardslutpunkt eller en eller flere Premium-streamingenheder afhængigt af deres behov. Standard-streamingslutpunktet er velegnet til de fleste streamingarbejdsbelastninger. Det indeholder samme funktioner som Premium-streamingenheder og skalerer automatisk den udgående båndbredde. Premium-streamingenheder er velegnede til avancerede arbejdsbelastninger, da de giver en dedikeret, skalerbar båndbredde. Premium-streamingenheder "stables", hvilket betyder, at hver enkelt enhed leverer ekstra båndbredde til applikationen. Standard-streamingslutpunkt "stables" ikke, men i stedet skaleres båndbredden automatisk efter behov. Se flere oplysninger.

Streaming faktureres som en kombination af streamingtjenester og mængden af overførte data. Når Azure Content Delivery Network er aktiveret via Media Services Portal eller API for et streamingslutpunkt, gælder standardpriserne for Content Delivery Network for alle overførte data. Når Azure Content Delivery Network ikke er aktiveret for et streamingslutpunkt, faktureres data i henhold til priserne for dataoverførsler.

Streamingenheder

Standard-streamingslutpunkt Premium-streamingenheder
Pris (prøveversion) 2 $- pr. dag ($- pr. md 1) I/T
Pris (pr. enhed) I/T $- pr. dag ($- pr. md 1)
Båndbredde Op til 600 Mbps fra streamingslutpunkt og skaleres med Content Delivery Network Op til 200 Mbps pr. enhed

1Fakturering foretages forholdsmæssigt på timebasis. Der anvendes en faktureringsmåned på 31 dage til beregningen af satser.

2Priser for prøveversionen kan ændres i forbindelse med offentlig tilgængelighed.

Indholdsbeskyttelse

Beskyt dine aktiver med PlayReady DRM (Digital Rights Management), Widevine Modular-licenslevering, Apple FairPlay-streaming eller ren AES-nøglekryptering (Advanced Encryption Standard). Prisen bygger på antallet af licenser eller nøgler, som tjenesten har udstedt.

PlayReady

PlayReady
Pris $- pr. 100 licenser

Widevine

Widevine
Pris $- pr. 100 licenser

AES-nøgler (Advanced Encryption Standard)

AES-nøgler
Pris $- pr. 100 nøgler

Priserne for Storage og dataoverførsel kan også gælde, og de faktureres i henhold til Azure-standardpriserne.

FairPlay

FairPlay
Pris $- pr. 100 licenser

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-priser. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et brugerdefineret tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

Detaljer om Media Services

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med Media Services.

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for dette produkt.

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet Media Services-materiale.

Ofte stillede spørgsmål

 • Når en video sendes til indeksering, definerer brugeren indekseringen til at være videoanalyse, lydanalyse eller begge dele. Dette afgør, hvilke SKU'er der skal opkræves. Hvis der er en fejl på kritisk niveau under processen, returneres der en fejlkode som svar. I dette tilfælde foretages der ingen fakturering. En kritisk fejl kan forårsages af en fejl i vores kode eller en kritisk fejl i en intern afhængighed for tjenesten. Fejl i stil med forkert id eller udtræk af indsigt anses ikke for at være kritiske, og der returneres et svar. I de tilfælde, hvor der returneres et gyldigt svar (ikke en fejlkode), foretages der fakturering.

 • Ved at føje mediereserverede enheder til din konto sikres det, at flere filer behandles samtidigt, og at en ændring af den mediereserverede enhed påvirker den hastighed, filerne behandles med. Hvis din konto f.eks. har tre mediereserverede enheder af typen S1, behandles der op til tre filer samtidigt. Ved at ændre typen af den reserverede enhed til S3 behandles hver enkelt fil hurtigere. Du kan finde flere oplysninger i vores dokumentation.

 • Ja, du kan skalere antallet af mediereserverede enheder for din konto. Der er standardgrænser på Azure Portal, f.eks. et maksimum på 25 mediereserverede S2-enheder, men det er bløde grænser. Du kan kontakte os, hvis du har brug for højere grænser.

 • Nej, du opkræves kun på baggrund af outputminutter plus antallet af mediereserverede enheder. Du kan få flere oplysninger i nedenstående eksempel.

 • Nej, du faktureres ikke, hvis et kodningsjob mislykkes.
 • Ja, du opkræves for kodningsoutputminutter (Standard Encoder: $- pr. outputminut, Premium Encoder: $- pr. outputminut) særskilt fra opkrævningen for den mediereserverede enhed. Du kan få flere oplysninger i nedenstående eksempel.

 • Eksempel 1: Jens har 30 kodningsjobs, som han udfører vha. Media Encoder Standard (dvs. prisen for Standard Encoder gælder). Hvert enkelt job skaber 10 outputminutter (i alt 300 outputminutter). Jens bruger én mediereserveret S1-enhed, og det tager to timer at køre hvert enkelt job. Joe bruger den mediereserverede S1-enhed i sammenlagt 60 timer i træk og slukker derefter enheden (angiver antallet af mediereserverede enheder til nul).

  • Outputminutter (Standard Encoder): 300 x $- pr. minut = $-
  • S1-mediereserveret enhed: 1 enhed x 60 timer x $-/time = $-
  • Samlet pris: $-

  Eksempel 2: Jens har 30 kodningsjobs, som han udfører vha. Media Encoder Standard. Hvert enkelt job skaber 10 outputminutter (i alt 300 outputminutter). Denne gang bruger Jens tre mediereserverede S2-enheder. Det tager kun én time at udføre hvert enkelt job, og hans 30 job er klaret på kun 10 timer. Joe bruger de tre mediereserverede S2-enhed i sammenlagt 10 timer i træk og slukker derefter enheden (angiver antallet af mediereserverede enheder til nul).

  • Outputminutter (Standard Encoder): 300 x $- pr. minut = $-
  • S2-mediereserveret enhed: 3 enheder x 10 timer x $-/time = $-
  • Samlet pris: $-

  Eksempel 3: Jens har en to timer lang film i opløsningen 1920 x 1080, som han koder med Media Encoder Standard vha. den forudindstillede standardværdi "H264 Multiple Bitrate 1080p", så han kan streame filmen til iOS- og Android-enheder. Den forudindstillede kodning producerer tre HD-outputvideoer, fem SD-outputvideoer og ét lydspor. Den samlede multiplikator for denne kodningsopgave er (3 x 2 + 5 + 0,25) = 11,25. Det samlede antal outputminutter er derfor 11,25 x 2 x 60 = 1.350. Den samlede pris er 1.350 x $- pr. minut = $-.

 • Hvis du genererer miniaturer som led i et almindeligt kodningsjob som i eksemplet her, skal der ikke betales yderligere gebyrer for generering af miniaturebilleder. Men hvis du sender en kodningsopgave, der kun genererer miniaturer (f.eks. output, der ikke har video eller lyd), tæller alle billeder i outputaktivet som ét sekund (1/60 af et minut).

 • Du faktureres på baggrund af det faktiske antal minutter, du bruger mediereserverede enheder. Her er et mere detaljeret eksempel. Lad os sige, at Jens havde nul mediereserverede enheder til at starte med, og kl. 10.00 den pågældende dag angiver han, at hans konto skal bruge to reserverede S1-enheder. Der ankommer flere videoer om eftermiddagen, så Jens ændrer sin konto til at skulle bruge fire reserverede S3-enheder kl. 13.15. Alle hans videoer er behandlet kl. 16.00, og derefter slår Jens mediereserverede enheder fra for sin konto (han angiver antallet af mediereserverede enheder til nul). Joes forbrug beregnes som følger:

  • S1-mediereserverede enheder: 2 enheder x 3,25 timer (kl. 10:00-13:15) x $-/time = $-
  • S3-mediereserverede enheder: 4 enheder x 2,75 timer (kl. 13:15-16:00) x $-/time = $-

  Dermed vil Jens’ samlede omkostning for brug af mediereserverede enheder den pågældende dag være $- + $- = $-

  I modsætning til mediereserverede enheder opkræves streamingenheder på baggrund af det højeste antal streamingenheder, der klargøres hver dag (højt vandmærke).

 • Nej, gebyrerne for mediereserverede enheder beregnes forholdsmæssigt pr. minut. Gebyrerne for streamingenheder beregnes forholdsmæssigt pr. time. Hvis der er et forbrug i løbet af denne time, faktureres streamingenheden for hele timen. Du kan konsultere vores online beregner, hvis du vil have en idé om, hvor meget et kodnings- eller streamingprojekt vil koste.

 • En streamingenhed giver et dedikeret sæt af ressourcer til indholdsstreaming, og hver enhed øger det garanterede båndbreddegennemløb med op til 200 Mbps.

 • Ja, du kan købe flere streamingenheder til indholdsstreaming.

 • Du bliver opkrævet på basis af det højeste antal streamingenheder, der leveres hver time. I dette eksempel vises, hvordan du opkræves for to enheder indtil kl. 15:00 den pågældende dag og for fire enheder fra kl. 15:00, hvis du foretog ændringen kl. 15:30.

 • Det anhænger af Live-begivenhedens aktuelle tilstand. Mulige værdier omfatter:

  • Stoppet. Dette er starttilstanden for Live-begivenheden efter oprettelsen. I denne tilstand kan egenskaberne for Live-begivenhed opdateres, men streaming er ikke tilladt.
  • Starter. Live-begivenheden starter. Det er ikke tilladt at foretage opdateringer eller streame i denne tilstand. Hvis der opstår fejl, skifter Live-begivenhed til tilstanden "Stoppet".
  • Kører. Live-begivenheden kan behandle livestreaminger.
  • Stopper. Live-begivenheden stoppes. Det er ikke tilladt at foretage opdateringer eller streame i denne tilstand.
  • Sletter. Live-begivenheden slettes. Det er ikke tilladt at foretage opdateringer eller streame i denne tilstand.
  • Allokering. Allokeringshandlingen blev kaldt på livebegivenheden, og der klargøres ressourcer til denne livebegivenhed. Når denne handling er fuldført, overgår livebegivenheden til tilstanden "Standby".
  • Standby. Ressourcerne til livebegivenheden er klargjort, og den er klar til at starte. Fakturering sker i denne tilstand. De fleste egenskaber kan stadig opdateres, men indtag eller streaming er ikke tilladt i denne tilstand.

  I følgende tabel vises, hvordan tilstandene knyttes til faktureringstilstanden.

  Tilstand for Live-begivenhed Faktureret?
  Starting (starter) Nej (midlertidig tilstand)
  Kører Ja
  Stopper Nej (midlertidig tilstand)
  Stopped (stoppet) Nej
  Allokering Nej (midlertidig tilstand)
  Standby Ja
 • Scenarie: Susanne vil gerne streame en sportsbegivenhed, der varer 2 timer, og har tænkt sig at bruge en Live-begivenhed med Standard Live Encoding

  1. Hun konfigurerer Live-begivenheden og starter den 20 minutter før, begivenheden begynder. Live-begivenheden er i tilstanden "Starter" i 5 minutter.
   • Susanne faktureres ikke for dette tidsrum
  2. Når Live-begivenheden er startet, skifter den til tilstanden "Kører", hvor den er klar til at modtage en videostreaming. Live-begivenheden forbliver i tilstanden "Kører" i 15 minutter.
   • Susanne faktureres ikke for denne periode
  3. Streamingen af begivenheden starter til tiden og varer i 2 timer eller 120 minutter.
   • Susanne faktureres for denne periode
  4. Susanne stopper videofeedet men ikke Live-begivenheden, og hun lader Live-begivenheden være i denne tilstand i 5 minutter.
   • Susanne faktureres ikke for denne periode
  5. Derefter streamer Susanne et opfølgende program i 30 minutter.
   • Susanne faktureres for denne periode
  6. Efter det opfølgende program stopper Susanne Live-begivenheden med det samme og sletter den.
   • Susanne faktureres ikke for dette tidsrum

  Live-begivenheden var sammenlagt i tilstanden "Kører" i 170 minutter (15 minutter uden streaming før begivenhedens start + 120 minutter under selve begivenheden + 5 minutter uden streaming efter begivenheden + 30 minutters opfølgende program efter begivenheden). Opkrævningerne er:

  170 minutter x ~$- = ~$-

 • Begge kanter af inputvideoen skal være i overensstemmelse den understøttede inputopløsning for hver måler. En video på 600 x 481 overskrider f.eks. maksimumopløsningen 640 x 480 for S1 ved, at begge kanter er højere end 480, og dermed måles i henhold til S2.

 • Nej, du kan bruge Standard Live Encoding i dette tilfælde. Det er højden og bredden, der skal være 1280 x 720 eller derunder. Du faktureres kun til priserne for Standard Live Encoding.
 • Du opkræves på baggrund af den type Live-begivenhed, du anvender. I dette tilfælde skal du vælge typen Standard Live Encoding og faktureres til priserne for Standard Live Encoding, selvom outputvideoen ikke er 1280 x 720.

  Bemærk, at hvis du vælger at konfigurere Live-begivenheden til typen Premium Live Encoding, faktureres du til denne pris.

 • Du bliver opkrævet for live transskription, når du aktiverer denne funktion, mens du bruger en live-event til f.eks. at streame et webinar. Du konto bliver opkrævet for den varighed, hvor live-eventen kører. Mulige værdier for tilstanden af en live-event omfatter:

  • Stopped (stoppet). Dette er starttilstanden for Live-begivenheden efter oprettelsen. I denne tilstand kan egenskaberne for Live-begivenhed opdateres, men streaming er ikke tilladt.
  • Starting (starter). Live-begivenheden starter. Det er ikke tilladt at foretage opdateringer eller streame i denne tilstand. Hvis der opstår fejl, skifter Live-begivenhed til tilstanden "Stoppet".
  • Kører. Live-begivenheden kan behandle livestreaminger.
  • Stopper. Live-begivenheden stoppes. Det er ikke tilladt at foretage opdateringer eller streame i denne tilstand.
  • Sletter. Live-begivenheden slettes. Det er ikke tilladt at foretage opdateringer eller streame i denne tilstand.

  I følgende tabel vises, hvordan tilstandene knyttes til faktureringstilstanden.

  Tilstand for Live-begivenhed Faktureret?
  Starting (starter) Nej (midlertidig tilstand)
  Kører Ja
  Stopper Nej (midlertidig tilstand)
  Stopped (stoppet) Nej
 • Scenarie: Susanne vil gerne streame et webinar, der varer 2 timer, og hun har tænkt sig at bruge en live-begivenhed med Standard Live Encoding og live transskription aktiveret.

  1. Hun konfigurerer Live-begivenheden og starter den 20 minutter før, begivenheden begynder. Live-begivenheden er i tilstanden "Starter" i 5 minutter.
   • Susanne faktureres ikke for dette tidsrum
  2. Når Live-begivenheden er startet, skifter den til tilstanden "Kører", hvor den er klar til at modtage en videostreaming. Live-begivenheden forbliver i tilstanden "Kører" i 15 minutter.
   • Susanne bliver ikke opkrævet for denne periode, og det gælder både Standard Live Encoding og live transskription. Hun bliver opkrævet, uanset om lydfeeden indeholder talte ord eller ej inden for denne periode.
  3. Streamingen af begivenheden starter til tiden og varer i 2 timer eller 120 minutter.
   • Susanne bliver opkrævet for denne periode for både Standard Live Encoding og live transskription
  4. Susanne stopper videofeedet men ikke Live-begivenheden, og hun lader Live-begivenheden være i denne tilstand i 5 minutter.
   • Susanne bliver opkrævet for denne periode, og det gælder både Standard Live Encoding og live transskription
  5. Susanne streamer derefter en spørgesession i 30 minutter.
   • Susanne bliver opkrævet for denne periode for både Standard Live Encoding og live transskription
  6. Efter spørgesessionen stopper Susanne live-eventen med det samme og sletter den.
   • Susanne faktureres ikke for dette tidsrum

  Live-eventen var sammenlagt i tilstanden "Kører" i 170 minutter (15 minutter uden streaming før eventens start + 120 minutter under selve eventen + 5 minutter uden streaming efter eventen + 30 minutters spørgesession). Opkrævningerne er: 170 minutter x ~$- = ~$- (170 minutter x (Standard Live Encoding-satsen + satsen for live transskription)

 • Et stort hospital har f.eks. 15 IP-kameraer, der dækker forskellige områder. Lad os antage, at hvert kameraer kører med 1 Mbps i gennemsnit alle døgnets timer og genererer ~10,5 GB video pr. dag. Disse data overføres til Live Video Analytics på IoT Edge og gemmes i Azure Blob Storage i skyen i en periode på 7 dage, og hver dag slettes indhold, der er ældre end 30 dage. Kundeprogrammet viser ca. 120 timers (7.200 minutters, 52,5 GB) video pr. dag. De månedlige gebyrer (beregnet på baggrund af en måned på 30 dage) beregnes på følgende måde:

  Månedlige priser og mængder

  • Prisen for Live Video Analytics pr. videostream: $- pr. dag (beregnes til $- pr. min.).
  • Azure Blob Storage-priser: $- pr. GB pr. måned.
  • Prisen for standardstreamingsslutpunkt (600 Mbps): ~$- pr. dag ($- pr. måned)
  • Hvert kamera genererer ~10,5 GB videodata pr. dag, i alt ~158,2 GB pr. dag.

  Månedlige gebyrer:

  • Prisen på Live Video Analytics på IoT Edge: $-
  • Prisen for aktivering af videostreaming til apps: $-
  • Prisen for videolagring: $-

  I alt pr. måned: $- ($- pr. kamera pr. måned)

  Bemærk! Du skal betale standardgebyrer for dataoverførsler, når du henter data fra dine videostreams til destinationer uden for Azure via internettet.

 • Antag, at en stor forhandler har 1.000 butikker med fem kameraer pr. butik (5.000 kameraer). Ved hver butik vil fire ud af fem kameraer optage video ved bevægelse med en opbevaringspolitik på syv dage, mens en af dem arkiverer døgnet rundt og arkiverer med en opbevaringspolitik på tre dage. Hvert kamera til registrering af bevægelser sender kun de bevægelsesbaserede klip til Live Video Analytics på IoT Edge. Behandlingen starter, når bevægelsesoptagelserne ankommer, og stopper, når bevægelsen slutter. Lad os antage, at alle kamerastreams i gennemsnit har 20 minutters bevægelsesvideo pr. dag. Ved 1 Mbps genererer hvert enkelt kamera 150 MB videodata pr. dag, og denne video gemmes i Azure Blob Storage i en periode på én uge. Med kontinuerlig kameralagring døgnet rundt genererer hvert enkelt kamera 10,5 GB videodata pr. dag, og denne video gemmes i Azure Blob Storage i en periode på tre dage. Lad os antage, at kun 100 brugere afspiller den lagrede video i appen Companion og ser 33,33 timers (2000 minutters, 14,65 GB) video pr. dag. (Beregningerne gælder for en måned på 30 dage.)

  Månedlige priser og mængder:

  • Prisen for Live Video Analytics pr. videostream: $- pr. dag (beregnes til $- pr. min.)
  • Azure Blob Storage-priser: $- pr. GB pr. måned.
  • Prisen for standardstreamingsslutpunkt (600 Mbps): ~$- pr. dag ($- pr. måned)
  • Hvert kamera, der arbejder døgnet rundt, genererer ~10,5 GB videodata pr. dag, i alt 10,500 GB pr. dag. (1,000 kameraer)
  • Alle bevægelsesaktiverede kameraer genererer ~150 MB videodata pr. dag, i alt 4,395 GB pr. dag. (4,000 kameraer)

  Månedlige gebyrer for bevægelsesaktiverede kameraer:

  • Prisen på Live Video Analytics på IoT Edge: $-
  • Prisen for aktivering af videostreaming til apps: $-
  • Prisen for videolagring: $-

  Månedlige gebyrer for kameraer til løbende arkivering:

  • Prisen på Live Video Analytics på IoT Edge: $-
  • Prisen for videolagring: $-

  I alt pr. måned: $- ($- pr. kamera pr. måned)

  Bemærk! Du skal betale standardgebyrer for dataoverførsler, når du henter data fra dine videostreams til destinationer uden for Azure via internettet.

 • Antag, at en udbyder af et kommercielt sikkerhedssystem har 1.000 kameraer (ældre kameraer uden funktioner til registrering af bevægelse) og er på jagt efter indtrængende med våben på stedet. Lad os antage, at hvert kameraer kører med 1 Mbps i gennemsnit alle døgnets timer. Live Video Analytics på IoT Edge kan registrere bevægelser og sende relevante billeder til AI-modulet til registrering af person-plus-våben til analysere.

  Lad os antage, at kamerastreamet kun har bevægelsesregistrering i 20 minutter pr. dag. Ved 1 Mbps genererer hvert enkelt kamera 150 MB videodata pr. dag, og denne video gemmes i Azure Blob Storage i en periode på tre dage. Lad os også antage, at ti brugere afspiller den lagrede video i appen Companion og ser 33,33 timers (200 minutters, 14,65 GB) video pr. dag. (Beregningerne gælder for en måned på 30 dage.)

  Månedlige priser og mængder:

  • Prisen for Live Video Analytics pr. videostream: $- pr. dag (beregnes til $- pr. min.).
  • Azure Blob Storage-priser: $- pr. GB pr. måned.
  • Prisen for standardstreamingsslutpunkt (600 Mbps): ~$- pr. dag ($- pr. måned)
  • Hvert kamera, der arbejder døgnet rundt, genererer ~10,5 GB videodata pr. dag, i alt 105,000 GB pr. dag. (10,000 kameraer)
  • Alle kameraer kører hele dagen, men med funktionen til registrering af bevægelser i Live Video Analytics genereres og analyseres der kun ~150 MB videodata pr. dag, i alt 146,5 GB pr. dag (1,000 kameraer)

  Månedlige gebyrer:

  • Prisen på Live Video Analytics på IoT Edge: $-
  • Prisen for aktivering af videostreaming til apps: $-
  • Prisen for videolagring: $-
  • Prisen for at køre AI-modeller: $2000

  I alt pr. måned: $- ($- pr. kamera pr. måned)

  Bemærk! Du skal betale standardgebyrer for dataoverførsler, når du henter data fra dine videostreams til destinationer uden for Azure via internettet.

 • Når du f.eks. analyserer lyd ved hjælp af grundlæggende lydanalyse og uploader én times indhold, er den bundtede pris (medietransskribering + billedtekst og undertekst) pr. time = $-. Du faktureres for $- i alt, men det rapporteres som to forskellige navne, $- for medietransskribering + $- for billedtekster og undertekster).

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.