Gå til hovedindhold

Priser for Service Bus

Oprettelse af forbindelse på tværs af private og offentlige cloudmiljøer

Azure Service Bus er en meddelelsesinfrastruktur, der befinder sig mellem programmerne for at give dem mulighed for at udveksle meddelelser for forbedret skalering og robusthed.

Se prismuligheder

Anvend filtre for at tilpasse prismulighederne efter dine behov.

Priserne er kun estimater og er ikke beregnet som faktiske pristilbud. De faktiske priser kan variere afhængigt af den type aftale, der er indgået med Microsoft, købsdatoen og valutakursen. Priserne beregnes ud fra den amerikanske dollar og konverteres ved hjælp af London børsens slutkurs, der registreres i løbet af de to hverdage før den sidste hverdag i den forrige måned. Hvis de to hverdage før månedens slutning falder på en banklukkedag på større markeder, angives kursen umiddelbart dagen før de to hverdage. Denne kurs gælder for alle transaktioner i løbet af den kommende måned. Log på Azure-prisberegneren for at se priser baseret på dit aktuelle program/tilbud med Microsoft. Kontakt en Azure-salgsspecialist for at få flere oplysninger om priser eller for at anmode om et pristilbud. Se ofte stillede spørgsmål om Azure-priser.

Service Bus findes i niveauerne Basic, Standard og Premium. Sådan kan de sammenlignes:

Funktion Basis Standard Premium
Køer Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Planlagte meddelelser Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Topics Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Transaktioner Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Deduplikering Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Sessioner Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Videresend/Send via Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig
Meddelelsesstørrelse 256 KB 256 KB 100 MB
Ressourceisolation Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
It-geo-katastrofeberedskab Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig

Tilgængelig

*Kræver yderligere navneområder til Service Bus Premium i et andet område.

Understøttelse af Java Messaging Service (JMS) 2.0 Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig
Understøttelse af Azure Tilgængelighedszoner Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig

11.000 formidlet forbindelse er inkluderet i standardmeddelelsesniveauet (via basisgebyret) og kan deles på tværs af alle køer, emner og abonnementer i det tilknyttede Azure-abonnement.

Service Bus Premium kører i dedikerede ressourcer for at give et højere gennemløb og en mere konsekvent ydeevne.

Meddelelseshandlinger

En handling er et hvilket som helst API-opkald til Service Bus-tjenesten.

Basis
Operations $- pr. 1 million handlinger
Standard
Basisgebyr 1 $-/time
Premium
Pr. time $-/time

Dette er timeprisen pr. beskedfunktionsenhed. Du kan finde flere oplysninger om beskedfunktionsenheder i vores dokumentation.

Når du bruger partitionerede navneområder, ganges antallet af beskedfunktionsenheder med antallet af partitioner. Du kan finde flere oplysninger om partitionering på Premium-niveauet i vores dokumentation.

Brokered Connections

Antal AMQP-forbindelser eller HTTP-opkald til Service Bus.

Niveauet Standard
Premium-niveau
Der opkræves ikke for Brokered Connections på Premium-niveauet.

Hybridforbindelser og WCF-relæer (Windows Communication Foundation)

Hybridforbindelser faktureres pr. lyttefunktionsenhed og overforbrug af data, der overstiger de indbefattede 5 GB pr. måned. WCF-relæer faktureres på baggrund af meddelelsesvolumen og relætimer.

Priser for Hybrid Connection
Forbindelsesgebyr (inkluderer 5 GB data pr. måned) $- pr. lyttefunktion
Overforbrug af dataoverførsel (data, der overskrider de inkluderede 5 GB pr. måned)* $- pr. GB
* Grænsen på 5 GB for dataoverførsel dækker den samlede dataoverførsel på tværs af alle lytteenheder. De månedlige priser beregnes på baggrund af 730 timers forbrug. Connections faktureres i intervaller af en times varighed.

Nedenfor kan du se eksempler på scenarier, der beskriver scenarier og priser for Hybrid-forbindelsesstyring:

 • Scenarie 1:
  • Du har en enkelt lyttefunktion, f.eks. en forekomst af Hybrid-forbindelsesstyring, der er installeret og kører hele måneden.
  • Du sender 3 GB data på tværs af forbindelsen i løbet af måneden.
  • Din samlede opkrævning er $-.
 • Scenarie 2:
  • Du har en enkelt lyttefunktion, f.eks. en forekomst af Hybrid-forbindelsesstyring, der er installeret og kører hele måneden.
  • Du sender 10 GB data på tværs af forbindelsen i løbet af måneden.
  • Den samlede opkrævning er $-. Det er $- for forbindelsen og de første 5 GB + $- for yderligere 5 GB data.
 • Scenarie 3:
  • Du har to forekomster, A og B, af Hybrid-forbindelsesstyring installeret og uafbrudt kørende i hele måneden.
  • Du sender 3 GB data på tværs af forbindelse A i løbet af måneden.
  • Du sender 6 GB data på tværs af forbindelse B i løbet af måneden.
  • Din samlede opkrævning er $-. Det er $- for forbindelse A + $- for forbindelse B + $- (for sjette gigabyte på forbindelse B)
WCF Relay-priser
Relætimer $- for hver 100 relætimer
Meddelelser $- for hver 10.000 meddelelser

Azure-priser og købsmuligheder

Få direkte kontakt til os

Få en gennemgang af Azure-prisfastsættelse. Få en forståelse af prisfastsættelsen på din skyløsning, få mere at vide om omkostningsoptimering, og anmod om et tilpasset tilbud.

Tal med en sælger

Se flere måder at købe på

Køb Azure-tjenester via Azure-webstedet, en Microsoft-repræsentant eller en Azure-partner.

Se nærmere på dine muligheder

Flere ressourcer

Service Bus

Få mere at vide om funktioner og egenskaber i forbindelse med Service Bus.

Prisberegner

Anslå dine forventede månedlige omkostninger ved hjælp af en hvilken som helst kombination af Azure-produkter.

SLA

Gennemse serviceniveauaftalen for Service Bus.

Dokumentation

Se tekniske vejledninger, videoer og andet Service Bus-materiale.

 • Relæet tæller alle meddelelser, der sendes til relæet, og alle meddelelser, der sendes af relæet, som fakturerbare. En fakturerbar meddelelse er en dataramme på højst 64 KB. Hvis en meddelelse overstiger 64 KB, f.eks. et HTTP-svar, der returnerer et billede, tæller hver yderligere 64 KB som en ekstra fakturerbar meddelelse. Ved en normal videresendt tjeneste, der implementerer et anmodnings-/svarskema, går anmodningen først til relæet og derefter til tjenesten, og svaret følger samme spor. Det bliver til mindst fire fakturerbare meddelelser. Ved en multicasttjeneste, som har fire lyttere, tæller meddelelsen, der sendes til relæet, som én meddelelse, og de fire meddelelser, der sendes til lytterne, tæller hver som en meddelelse, så det resulterer i sammenlagt fem meddelelser.

 • For enheder, som formidles gennem en mellemliggende enhed (køer og emner eller abonnementer), er en handling enhver API-interaktion med Service Bus-tjenesten på enhver protokol.

  Hver gang en meddelelse med en størrelse på 64 KB eller herunder sendes, modtages eller slettes, betragtes det som en fakturerbar handling. Hvis meddelelsen er større end 64 KB, beregnes antallet af fakturerbare handlinger ud fra, hvor mange gange meddelelsens størrelse kan divideres med 64 KB. En meddelelse på 8 KB, som sendes til Service Bus, faktureres f.eks. som én handling, men en meddelelse på 96 KB faktureres som to handlinger. Når meddelelsen på 8 KB læses med en lås og derefter færdiggøres eller eksplicit afbrydes, bliver meddelelsen faktureret som to handlinger. Fornyelse af en lås på en meddelelse betragtes også som en handling.

  Flere leveringer af samme meddelelse (f.eks. en fælles meddelelse til flere abonnenter eller hentning af en meddelelse efter afbrydelse, udskydelse eller manglende levering) betragtes som separate handlinger. Et eksempel kunne være et emne med tre abonnementer, hvor en enkelt meddelelse på 64 KB sendes og efterfølgende modtages. Dette vil generere fire fakturerbare handlinger, én "ind" og tre "ud", hvis det antages, at alle meddelelser leveres til alle abonnementer og slettes under læsningen.

  Derudover faktureres oprettelse, læsning (aflytning), opdatering og sletning af en kø, et emne eller et abonnement som en handling.

  Handlinger er API-opkald, som foretages mod kø-, emne- eller abonnementstjenesternes slutpunkter. Dette omfatter administrations-, send/modtag- og sessionstilstandshandlinger.

 • Relætimerne faktureres på baggrund af den samlede tidsperiode, som hvert Service Bus Relay er "åbent" i. Et relæ instantieres og åbnes på en given Service Bus-adresse (tjenestens navneområd-URL), når en relæaktiveret WCF-tjeneste eller "relælytter" første gang skaber forbindelse til den adresse. Den lukkes først, når den sidste lytter afbryder forbindelsen til adressen. I forhold til faktureringen betragtes et relæ som "åbent" fra det tidspunkt, hvor den første lytter opretter forbindelse, til det tidspunkt, hvor den sidste lytter afbryder forbindelsen til det pågældende relæs Service Bus-adresse.

 • En Brokered Connection defineres som en af følgende:

  1. En AMQP-forbindelse fra en klient til et Service Bus-emne/-abonnement, en Service Bus-kø eller Service Bus-Event Hub.
  2. Et HTTP-opkald for at modtage en meddelelse fra et Service Bus-emne eller en Service Bus-kø med en timeoutværdi for modtagelse, som er større end nul.

  Microsoft fakturerer det højeste antal samtidige Brokered Connections, der overstiger den inkluderede mængde (1.000 forbindelser for Standard- og Premium-niveauet). Det højeste antal beregnes forholdsmæssigt på timebasis, ved at dividere med 730 timer på en måned, og det lægges sammen over den månedlige faktureringsperiode. I slutningen af faktureringsperioden trækkes det inkluderede antal (1.000 Brokered Connections pr. måned) fra det samlede antal, som er blevet beregnet forholdsmæssigt på timebasis.

  Eksempler:

  1. 5.000 klienter forbindes via en enkelt AMQP-forbindelse for hver og modtager kommandoer fra et Service Bus-emne og sender hændelser til køer. Hvis alle klienter har forbindelse i 12 timer hver dag, opkræves der følgende forbindelsesgebyrer (ud over eventuelle andre Service Bus-gebyrer) – 5.000 forbindelser x 12 timer x 30,5 dage/730 = 2.500 Brokered Connections. Når de 1.000 inkluderede Brokered Connections er trukket fra, faktureres du for 1.500 Brokered Connections.
  2. 5.000 kunder modtager meddelelser fra en Service Bus-kø via HTTP med en timeoutværdi, som ikke er nul. Hvis alle enheder har forbindelse i 12 timer hver dag, opkræves der følgende forbindelsesgebyrer (ud over andre eventuelle Service Bus-gebyrer) – 5.000 HTTP-modtagelsesforbindelser x 12 timer pr. dag x 30,5 dage/730 timer = 2.500 Brokered Connections.
 • Ja, det gør der. Der er ingen forbindelsesgebyrer for at sende hændelser via HTTP, uanset antallet af afsendende systemer eller enheder. Modtagelseshændelser med HTTP med en timoutværdi, som er større end nul (kaldes også "long polling"), faktureres som Brokered Connections. AMQP-forbindelser faktureres som Brokered Connections, uanset om forbindelserne bruges til at sende eller modtage. Bemærk, at der er 100 Brokered Connections inkluderet uden beregning i et Basic-navneområde. Det er også det maksimale antal Brokered Connections, som er tilladt for Azure-abonnementet. De første 1000 Brokered Connections i alle Standard-navneområder i et Azure-abonnement er inkluderet uden beregning (ud over grundbeløbet). Da det inkluderede antal er nok til at dække mange meddelelsesscenarier mellem tjenester, er gebyrer for Brokered Connections normalt kun relevante, hvis du planlægger at bruge AMQP eller HTTP-long polling til en lang række klienter, dvs. for at opnå en mere effektiv hændelsesstreaming eller for at muliggøre tovejskommunikation med tusinder eller millioner af enheds- eller programinstanser.

 • Nej. Standardgrundbeløbet faktureres kun én gang pr. måned pr. Azure-abonnement. Det betyder, at når du har oprettet et enkelt Service Bus-navneområde på Standard-niveau, kan du oprette så mange ekstra navneområder på Standard-niveau under samme Azure-abonnement, som du vil, uden at det medfører yderligere gebyrer.

 • Premium-niveauet for Service Bus-meddelelser indeholder alle meddelelsesfunktionerne for Azure Service Bus-køer og -emner med forudsigelig, gentagen ydeevne, højere gennemløb og forbedret tilgængelighed. Premium-niveauet bruger en dedikeret ressourceallokeringsmodel til at levere en isolation af arbejdsbelastninger og konsekvent ydeevne. Da beregnings- og hukommelsesressourcerne i Premium-niveauet er dedikerede, er der ingen transaktionsgebyrer pr. meddelelse som i andre niveauer. Alle transaktioner er inkluderet i allokeringen af meddelelsesenheden.

 • En beskedfunktionsenhed er et sæt af dedikerede ressourcer, der udelukkende er reserveret til Premium-navneområder. Dette ressourcesæt kan levere en konsekvent og gentagen ydeevne for meddelelsesarbejdsbelastninger. Hvert Premium-navneområde kan have 1, 2 eller 4 beskedfunktionsenheder, og ressourceallokeringen stiger lineært – 2 beskedfunktionsenheder vil bestå af dobbelt så mange allokerede ressourcer som 1 beskedfunktionsenhed.

 • Premium-niveauet for Service Bus-meddelelser er en fast daglig pris pr. beskedfunktionsenhed, der er købt. Navneområder, der er oprettet som Premium, kan have 1, 2 eller 4 beskedfunktionsenheder, som hver især påføres den daglige opkrævningspris for det givne antal beskedfunktionsenheder. For Premium-navneområder kan antallet af købte beskedfunktionsenheder ændres når som helst, men den daglige pris er baseret på det maksimale antal beskedfunktionsenheder, der er tildelt navneområdet på et vilkårligt tidspunkt.

 • Yes er det muligt at opgradere til Premium-niveauet fra standardniveauet. Du kan finde retningslinjer for, hvordan du overfører din løsning fra standardmeddelelser til Premium-beskeder, i vores dokumentation.

 • En hybridforbindelse gør det muligt at etablere en binær tovejsstrømkommunikation mellem to netværksprogrammer, hvoraf den ene eller begge parter kan være placeret bag ved NAT'er eller firewallprogrammer. Både lyttefunktionen, der accepterer denne videresendte forbindelse, og afsenderen, der iværksætter forbindelsen, kan være implementeret i enhver platform og på de sprog, der har en WebSocket-basisfunktionalitet, herunder WebSocket-API'en i de fleste webbrowsere.

 • Når du opretter din første Hybrid Connection-lyttefunktion, faktureres du til en sats pr. lytteenhed. Den samme takst gælder for hver individuel lyttefunktion, du opretter. Der er inkluderet 5 GB gratis dataoverførsel pr. måned i denne tjeneste. Du kan bruge de 5 GB gratis dataoverførsel på tværs af alle dine lytteenheder. Du opkræves for overforbrug af dataoverførsel, hvis din samlede dataoverførsel på tværs af alle lytteenheder er mere end 5 GB.

  Priseksempel 1 – Hvis du har en enkelt lyttefunktion, som f.eks. Hybrid Connections Manager, installeret, der kører uafbrudt hele måneden, og du sender 3 GB data via forbindelsen i den måned, bliver du faktureret $-.

  Priseksempel 2 – Hvis du har en enkelt lyttefunktion, som f.eks. Hybrid Connections Manager, installeret, der kører uafbrudt hele måneden, og du sender 10 GB data via forbindelsen i den måned, bliver du faktureret $-. Det er baseret på $- for forbindelsen og de første 5 GB plus $- for de yderligere 5 GB data.

  Priseksempel 3 – Hvis du har installeret to instanser, A og B, af Hybrid Connections Manager, der kører uafbrudt hele måneden, og du sender 3 GB data via forbindelse A og 6 GB via forbindelse B – i alt 9 BG data – faktureres du for $- i alt. Det er baseret på $- for forbindelse A plus $- for forbindelse B plus $- for overforbruget på de yderligere 4 GB data.

 • Vi opkræver 64 KB pr. forbindelse til din lytterfunktion. Disse trækkes fra de gratis 5 GB, som vi tilbyder for lytteenheder pr. måned. Opkrævningen for lytteenheden beregnes pr. time i 5-minutters intervaller. Du opkræves ikke for flere åbninger og lukninger i forbindelse med udviklings-/testformål.

 • Hvis du åbner en forbindelse og ikke overfører data, overfører vi 1 KB pr. minut på dine vegne for at holde forbindelsen åben. Det gør vi, så netværket ikke automatisk lukker forbindelsen efter få minutter. De tilknyttede omkostninger for at gøre dette for én forbundet lyttefunktion er mindre end $0.05 pr. måned.

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner
Kan vi hjælpe dig?