Priser for Belastningsjustering

Load Balancer tilbydes som en Azure Resource Manager-ressource med to SKU'er, og hver er tilgængelig som en offentlig eller intern Load Balancer. Load Balancer er ikke tilgængelig med Basic Virtual Machines.

Basic Azure Load Balancer er gratis. Der kræves gebyr for brug af Standard Azure Load Balancer.

Standard Load Balancer

Med Standard Load Balancer får kunderne mange fordele i forhold til Basic Load balancer:

  • Mere fleksible og større back end-puljer
  • Regler for HA-porte, der muliggør skalering og giver modstandsdygtighed i forbindelse med Network Virtual Appliance og andre scenarier
  • AZ-scenarier, herunder justering af belastning på tværs af zoner, automatiske zone-redundante front ends og udgående flows med en enkelt område-IP-adresse
  • Integreret overvågning (trafiktællere, tilstandstest, TCP-forbindelsesforsøg, udgående forbindelser) og løbende tilstandsmålinger af dataplan

Prisen for Standard Load Balancer er baseret på antallet af regler, der er konfigureret (Load balancer-regler og NAT-regler) og behandlede data.

Der er dog ingen timebaseret opkrævning for selve Standard Load Balancer, når der ikke er konfigureret regler.

Regler for justering af belastning:

Første 5-regler: $-/time

Yderligere regler: $-/regel/time

NAT-regler:

NAT-regler er gratis.

Behandlede data:

$- pr. GB

Klassisk offentlig justering af belastning

Alle cloudtjenester har en gratis, offentlig grundlæggende front end-IP-adresse med justering af belastning. Hvis du vil udføre justering af belastning på flere front-ends, kan du få flere front end-IP-adresser til en nominel pris, som beskrevet her.

Du kan tildele op til fem yderligere IP-adresser til din cloudtjeneste.

Klassisk intern justering af belastning

Justering af belastning mellem virtuelle maskiner, der befinder sig på et virtuelt netværk (intern justering af belastning), er gratis.

Support og SLA

  • Gratis support til administration af fakturering og abonnement
  • Fleksible supportplaner fra $29 pr. måned. Find en plan
  • Vi garanterer, at de apps, der kører under et kundeabonnement, vil have en tilgængelighed på 99,99 %. Læs SLA'en

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Belastningsjustering

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Få mere at vide og byg med $200 i kredit, og fortsæt gratis