Priser for Azure Kubernetes Service (AKS)

Gør udvikling, administration og drift af Kubernetes enklere

Azure Kubernetes Service (AKS)

Azure Kubernetes Service (AKS) er en gratis objektbeholdertjeneste, der gør det nemmere at udrulle, administrere og betjene Kubernetes som en fuldt administreret tjeneste til orkestrering af Kubernetes-objektbeholderen. Da du kun betaler for de virtuelle maskiner samt tilknyttede lagre og netværksressourcer, der forbruges, er AKS den mest kraftfulde og omkostningseffektive objektbeholdertjeneste på markedet.

Gratis klyngeadministration: Der er intet gebyr på klyngeadministration.

Priser på noder – betal kun for det, du bruger

Hvis du vil se anslåede omkostninger for de påkrævede ressourcer, kan du gå til Azure Kubernetes Service-beregneren.

Mulighederne for omkostningsbesparelser er velegnede til dine arbejdsbelastninger.

Reserveret i 1 år

Mere forudsigelige priser, månedlige betalingsmuligheder og prioriteret beregningskapacitet. Anbefalet til brug med regelmæssigt forbrug.

Reserveret i 3 år

Hvis du forventer at have instanser kørende uafbrudt, kan du opnå større besparelser ved at binde dig for en længere periode.

Spot

Udnyt fordelene ved ubrugt Azure-kapacitet med betydelige omkostningsbesparelser. Passer bedst til arbejdsbelastninger, der kan tolerere midlertidige afbrydelser, f.eks. batchbehandling. Maskinel indlæring

Mulighed for at tilføje oppetids-SLA

Den finansierede SLA (serviceaftale), der garanterer en oppetid på 99,95 % for Kubernetes-API-serveren for klynger, der bruger Azure Tilgængelighedszone, og 99,9 % for klynger, der ikke bruger Azure Tilgængelighedszone.

Måler Pris
Oppetids-SLA $- pr. klynge pr. time

Indstillinger for IP-adresser

Enhver Azure Cloud-tjeneste, der indeholder én eller flere Azure Virtual Machines, tildeles automatisk en gratis, dynamisk VIP-adresse (virtuel IP). Mod ekstra betaling modtager du også:

  • Offentlig IP på hændelsesniveau – En dynamisk offentlig IP-adresse, der tildeles en virtuel maskine med henblik på direkte adgang.
  • Reserveret IP-adresser –En offentlig IP-adresse, der kan reserveres og bruges som VIP-adresse.
  • IP-adresser til justering af belastning – Ekstra VIP-adresser til justering af belastning, som kan tildeles en Azure Cloud Service, der indeholder én eller flere Azure Virtual Machines.

Se priser på IP-adresser

Support og SLA 

  • Gratis support til administration af fakturering og abonnement.
  • For kunder, der bruger gratis klyngeadministration, bestræber vi os på at opnå en oppetid på mindst 99,5 % for Kubernetes-API-serveren.
  • For kunder, der har købt oppetids-SLA, garanterer vi en oppetid på 99,95 % for Kubernetes-API-serveren for klynger, der bruger Azure Tilgængelighedszone, og 99,9 % for klynger, der ikke bruger Azure Tilgængelighedszone.
  • Tilgængeligheden af agentnoderne i din klynge er dækket af serviceniveauaftalen for Virtual Machines. Du kan finde flere oplysninger i SLA til Virtual Machines.

Ofte stillede spørgsmål om priser for Azure Kubernetes Service

  • Oppetid for AKS (Azure Kubernetes Service) er yderst vigtig for Azure, og vi har et internt mål om at holde den månedlige procentvise oppetid på over 99,5 % for Kubernetes-API-serveren uanset anvendeligheden af en økonomisk baseret serviceaftale.
  • Oppetid for Kubernetes-API-server dækker tilgængeligheden af Kubernetes-API-serveren, som er indgangspunktet for Kubernetes-administrationshandlinger (udrulle, skalere, opdatere osv.). Tilgængelighed af agentnoder (dækket af den eksisterende SLA til VM) dækker tilgængeligheden af de beregningsinstanser, hvor programmerne kører.

Ressourcer

Beregn dine månedlige udgifter til Azure-tjenester

Se ofte stillede spørgsmål vedr. prissætning på Azure

Få mere at vide om Azure Kubernetes Service (AKS)

Se tekniske vejledninger, videoer og anden dokumentation

Tilføjet for at beregne. Tryk på 'v' for at få vist på beregner

Tal med en sælger, og få en gennemgang af Azure-priserne. Få en forståelse af prisen på din cloudløsning.

Få gratis cloudtjenester og en kredit på $200, så du kan udforske Azure i 30 dage.