Spring over navigation

Hvad er den offentlige cloud, den private cloud og hybridcloudmiljøet?

En introduktion til udrulningsmuligheder for cloudtjenester

Hybridcloudcomputing

Et hybridcloudmiljø er en type cloudcomputing, der kombinerer en infrastruktur i det lokale miljø – eller et privat cloudmiljø – med et offentligt cloudmiljø. Hybridcloudmiljøer gør det muligt at flytte data og programmer mellem de to miljøer.

Mange organisationer vælger en tilgang med en hybridcloud for at imødekomme krav i virksomheden, f.eks. lovmæssige krav til møder og datasuverænitet, mulighed for at udnytte teknologiinvesteringer i det lokale miljø fuldt ud eller håndtering af problemer med lav ventetid.

Hybridcloudmiljøet udvikler sig til også at omfatte arbejdsbelastninger på grænseenheder. Med grænseberegning overføres styrken ved cloudcomputing til IoT-enheder – dvs. tættere på det sted, hvor dataene er placeret. Ved at flytte arbejdsbelastninger til grænseenheden bruger enhederne mindre tid på at kommunikere med cloudmiljøet, hvilket reducerer ventetiden. De kan tilmed køre pålideligt i længere offlineperioder.

Fordelene ved en hybridcloudplatform

En hybridcloudplatform giver organisationer mange fordele, f.eks. større fleksibilitet, flere udrulningsmuligheder, sikkerhed og overholdelse af angivne standarder samt mulighed for at få mere ud af deres eksisterende infrastruktur. Når efterspørgslen på beregning og databehandling varierer, giver hybridcloudcomputing virksomheder mulighed for problemfrit at skalere deres infrastruktur i det lokale miljø op til det offentlige cloudmiljø. På den måde håndteres et hvilket som helst overløb uden at give datacentre fra tredjepart adgang til alle virksomhedens data. Organisationerne får fleksibiliteten og innovationen fra det offentlige cloudmiljø ved at køre bestemte arbejdsbelastninger i cloudmiljøet, mens yderst følsomme data bevares i deres eget datacenter for at overholde klientbehov eller lovmæssige krav.

Dette giver ikke kun virksomhederne mulighed for at skalere beregningsressourcer. Det fjerner også behovet for at lave store investeringer for at kunne håndtere kortvarig høj efterspørgsel, og når virksomheden har behov for at frigive lokale ressourcer til mere følsomme data eller programmer. Virksomheder skal kun betale for de ressourcer, de bruger midlertidigt, i stedet for at købe, programmere og vedligeholde yderligere ressourcer og udstyr, der kan være inaktive i lange perioder.

Læs mere om hybridcloudfunktionalitet, og kom i gang med Azure

Fordele ved hybridcloudmiljøet:

 • Styring – Din organisation kan opretholde en privat infrastruktur til følsomme ressourcer eller arbejdsbelastninger, der kræver lav ventetid.
 • Fleksibilitet – Du kan drage fordel af yderligere ressourcer i det offentlige cloudmiljø, når du har brug for dem.
 • Omkostningseffektivitet – Med mulighed for at skalere til det offentlige cloudmiljø betaler du kun for ekstra beregningskraft, når du har brug for det.
 • Nem migrering – Overgangen til cloudmiljøet behøver ikke at betyde en stor omvæltning, da du kan migrere lidt efter lidt – og overføre arbejdsbelastninger efterhånden.

Forståelse af dine udrulningsmuligheder – offentlig cloud, privat cloud eller hybridcloud?

Den samme type cloudcomputing, passer ikke til alle. Der er udviklet mange forskellige cloudcomputingmodeller, -typer og -tjenester for at opfylde organisationernes hurtigt forandrende teknologibehov.

Der er tre forskellige måder at installere cloudbaserede tjenester på: offentlig cloud, privat cloud og hybridcloud. Hvilken udrulningsmetode afhænger af dine virksomhedsbehov.

Hvad er et offentligt cloudmiljø?

Offentlige cloudmiljøer er den mest almindelige udrulningstype af cloudcomputing. Cloudressourcerne (såsom servere og lager) ejes og drives af en tredjepartscloudtjenesteudbyder og leveres via internettet. Med et offentligt cloudmiljø ejeres og administreres al hardware, software og anden understøttende infrastruktur af cloududbyderen. Microsoft Azure er et eksempel på en offentlig cloud.

I et offentligt cloudmiljø deler du hardware, lager og netværksenheder med andre organisationer eller \"lejere\" i cloudmiljøet, og du har adgang til tjenester og administrerer din konto ved hjælp af en webbrowser. Udrulning af offentlige clouds bruges ofte til at levere webbaseret mail, onlinekontorprogrammer, lager samt test- og udviklingsmiljøer.

Fordele ved offentlige clouds:

 • Lavere omkostninger – Det er ikke nødvendigt at købe hardware eller software, og du betaler kun for de tjenester, du bruger.
 • Ingen vedligeholdelse – Din tjenesteudbyder står for vedligeholdelsen.
 • Næsten ubegrænset skalerbarhed – Der findes ressourcer on-demand til at imødekomme dine virksomhedsbehov.
 • Høj pålidelighed – Et kæmpe netværk af servere fungerer som sikkerhed, hvis der skulle opstå fejl.

Hvad er et privat cloudmiljø?

Et privat cloudmiljø består af cloudcomputingressourcer, der udelukkende bruges af én virksomhed eller organisation. Den private cloud kan være fysisk placeret i organisationens lokale datacenter, eller den kan være hostet af en udbyder af tredjepartstjenester. Men i en privat cloud vedligeholdes tjenesterne og infrastrukturen altid i et privat netværk, og hardwaren og softwaren anvendes udelukkende af din organisation.

På denne måde kan en privat cloud gøre det nemmere for en organisation at tilpasse sine ressourcer, så de imødekommer specifikke it-krav. Private clouds bruges ofte af offentlige myndigheder, finansielle institutioner og andre mellemstore til store organisationer med virksomhedskritiske handlinger, der ønsker en udvidet styring af deres miljø.

Fordele ved et privat cloudmiljø:

 • Større fleksibilitet – Din organisation kan tilpasse cloudmiljøet for at imødekomme særlige virksomhedsbehov.
 • Mere kontrol – Der deles ikke ressourcer med andre, så det er muligt at have højere niveauer af kontrol og beskyttelse af personlige oplysninger.
 • Større skalerbarhed – Private cloudmiljøer giver ofte højere skalerbarhed sammenlignet med en infrastruktur i det lokale miljø.

Ofte stillede spørgsmål

 • Her er nogle praktiske eksempler på hybridcloudmiljøet:

  • Mange kunder bruger hybridcloudmiljøet til at opnå den globale skala, øgede pålidelighed, sikkerhed med kunstig intelligens og de omkostningsbesparelser, som man får med det offentlige cloudmiljø. I yderst regulerede brancher kan krav til dataopbevaring medføre, at bestemte datasæt skal opbevares i det lokale miljø, mens andre arbejdsbelastninger kan være placeret i det offentlige cloudmiljø.
  • Hvis et program er placeret i det lokale miljø eller i et privat cloudmiljø, kan en pludselig høj efterspørgsel overbelaste kapaciteten, f.eks. sæsonbetonede begivenheder såsom onlineshopping eller indsendelse af selvangivelse. Når efterspørgslen varierer, kan organisationer gøre brug af yderligere beregningsressourcer i det offentlige cloudmiljø, der nogle gange kaldes for "cloud bursting" (cloudoverstrømning), hvor hybridcloudmiljøet giver infrastrukturen i det lokale miljø mulighed for at "strømme over" i det offentlige cloudmiljø.
 • De fleste cloudtjenester falder inden for fire brede kategorier: Infrastruktur som en service (IaaS), Platform as a service (PaaS), serveruafhængighed og Software som en service (SaaS). Disse kaldes sommetider for "stakken" inden for cloudcomputing, fordi de bygges oven på hinanden.

  Søg i en ordbog over almindelige begreber inden for cloudcomputing

 • Dette er den mest grundlæggende kategori inden for tjenester til cloudcomputing. Med IaaS lejer du it-infrastruktur, såsom servere og virtuelle maskiner (VM'er), lager, netværk og operativsystemer, der betales efter forbrug, fra en cloududbyder.

  Få mere at vide om IaaS

 • Platform as a Service henviser til cloudtjenester, som skaber et miljø til udvikling, test, levering og administration af softwareprogrammer. PaaS er udviklet med henblik på at gøre det nemmere for udviklere hurtigt at oprette web- eller mobilapps uden at bekymre sig om konfiguration eller administration af den underliggende infrastruktur af servere, lager, netværk og databaser, som er nødvendige for udviklingen.

  Få mere at vide om PaaS

 • Som en udvidelse til PaaS har serverløs databehandling fokus på at bygge appfunktionalitet uden at bruge tid på løbende administration af servere og infrastruktur. Cloududbyderen står for installation, kapacitetsplanlægning og serveradministration. Serverløse arkitekturer er særdeles skalerbare og hændelsesdrevne og bruger kun ressourcer, når en specifik funktion eller hændelse indtræffer.

  Få mere at vide om serverløs databehandling

 • Software som en service er en metode til levering af softwareprogrammer via internettet efter behov og ofte via en abonnementsordning. Med SaaS hoster og administrerer cloududbydere softwareprogrammet samt den underliggende infrastruktur og håndterer vedligeholdelse som f.eks. softwareopgraderinger og sikkerhedsopdateringer. Brugere opretter forbindelse til programmet via internettet – oftest via en webbrowser på deres mobil, tablet eller computer.

  Få mere at vide om SaaS

 • Med grænseberegning kan kunderne køre VM'er, objektbeholdere og datatjenester på grænseplaceringer. Ved at anvende styrken ved cloudcomputing på IoT-enheder, der er tættere på det sted, hvor dataene er placeret, kan virksomhederne bruge maskinel indlæring og kunstig intelligens til at låse op for nye forretningsmuligheder. Ved at få IoT-enheder og systemer tættere på brugerne, dataene elle begge kan brugerne få indsigt og erfaringer i realtid, hvilket leveres af yderst responsive og kontekstafhængige programmer.

  Få mere at vide om intelligent cloudcomputing og intelligente grænseenheder

 • Det vigtigste i Azure Hybrid er fleksibilitet og frit valg, så uanset hvad du kalder det, er det fint med os – begge dele er korrekt.

Kom i gang med at skabe hybridcloudløsninger i Azure

Find en omfattende tilgang, der passer til dit eget scenarie, på tværs af lokale, multicloud- og edge-miljøer. Udforsk unikke hybridtilbud som f.eks Azure Arc og Azure Stack - med fleksibiliteten til at innovere hvor som helst i dit hybride miljø, mens det fungerer problemfrit og sikkert i den pålidelige Microsoft-sky.

Vi er klar, når du er – lad os konfigurere din gratis konto

Kan vi hjælpe dig?