Pomiń nawigację

IoT w transporcie i logistyce

Śledź i monitoruj połączone pojazdy, transportowane ładunki i inne zasoby oraz zarządzaj nimi w czasie rzeczywistym — w mieście lub na całym świecie — dzięki Internetowi rzeczy (IoT, Internet of Things).

Usługi Azure IoT dla transportu i logistyki

Zwiększ wydajność i niezawodność łańcucha wartości dzięki światowej klasy usługom IoT i analizy lokalizacji. Popraw jakość usług, zwiększ bezpieczeństwo i obniż koszty, znajdując inteligentniejsze sposoby na kierowanie ludzi i produktów we właściwe miejsca.

Zwiększ bezpieczeństwo i wydajność swojej firmy dzięki IoT

Poznaj popularne zastosowania IoT w transporcie i logistyce i wyobraź sobie, jak nowe rozwiązanie Azure IoT — z zastosowaniem usług Azure IoT Edge, Azure IoT Hub, Azure Machine Learning i Azure Maps — może pomóc Twojej firmie.

Inteligentne zarządzanie mobilnością miejską

Zarządzaj inteligentną infrastrukturą transportową, oceniaj warunki drogowe i zmniejszaj zatłoczenie dzięki analizie ruchu drogowego na podstawie danych historycznych i zbieranych w czasie rzeczywistym.

Operacje floty

Uprość inteligentną logistykę, używając danych w czasie rzeczywistym i alertów obsługiwanych przez usługi Azure Maps do optymalizacji tras dostarczania, monitorowania wydajności i reagowania na występujące opóźnienia lub problemy.

Inteligentny łańcuch dostaw

Zapewnij swojemu łańcuchowi dostaw większe bezpieczeństwo, wydajność i przewidywalność. Śledź połączone pojazdy, ładunki, takie jak palety, paczki i wózki, a także realizowane dostawy.

Pracuj z zaufanym liderem w dziedzinie IoT

Skontaktuj się z nami

Utrzymuj ruch dzięki zarządzaniu flotą

Przewiduj odchylenia i zarządzaj nimi dzięki rozwiązaniu do zarządzania flotą opracowanemu w całości na bazie produktów Azure IoT. W tym pokazie przedstawiono, jak wykryć problem z pojazdem, obliczyć nową trasę, znaleźć najbliższy punkt serwisowy i zminimalizować opóźnienia na trasie.

Krok 1 z 12

Zarządzanie flotą

IoT wykorzystuje dane urządzeń i lokalizacji w czasie rzeczywistym, obsługiwane przez usługi Azure Maps, na potrzeby zarządzania codziennymi operacjami, szybkiego analizowania przyczyn źródłowych i przeprowadzania konserwacji predykcyjnej.

Krok 2 z 12

Alert sygnalizuje problem dotyczący floty

Kierownik floty monitoruje dziesiątki pojazdów na trasach w całej Europie. Dzięki konserwacji zdalnej dostrzega, że w Niemczech wydarzyło się coś, co wymaga natychmiastowej uwagi.

Krok 3 z 12

Uważniejsze spojrzenie na problem

Kierownik floty sprawdza, jakiego typu pojazd generuje ten alarm. W Niemczech znajdują się 872 aktywne pojazdy przewożące trzy rodzaje produktów: towary mrożone, suche i niebezpieczne. Z analizy alertu wynika, że wygenerował go jeden z 370 pojazdów przewożących towary niebezpieczne.

Krok 4 z 12

Uważniejsze spojrzenie na problem

Kierownik floty ustala, że źródłem alertu jest jeden z pojazdów znajdujących się w pobliżu Frankfurtu. Po powiększeniu usługa Azure Maps dynamicznie wyświetla więcej szczegółów, w tym nazwy miast i głównych autostrad.

Krok 5 z 12

Widok tras we Frankfurcie w czasie rzeczywistym

Kierownik floty identyfikuje pojazd generujący alert w pobliżu Frankfurtu. W tym widoku może on wizualizować ruch w mieście w czasie rzeczywistym.

Krok 6 z 12

Informacje o trasie

Kierownik floty może ustalić trasę tego pojazdu, nazwisko kierowcy, początek i cel trasy, pierwotny szacowany czas przybycia, nowy opóźniony czas przybycia oraz typ ładunku, dla którego zoptymalizowano trasę.

Krok 7 z 12

Analiza przyczyn źródłowych

Kierownik floty przygląda się wreszcie bliżej danym telemetrycznym z różnych czujników IoT w pojeździe.

Krok 8 z 12

Analiza przyczyn źródłowych

Alert został wygenerowany przez czujnik urządzenia chłodzącego. Wywołał go wzrost wilgotności.

Krok 9 z 12

Zmiana trasy dla kierowcy

Korzystając z usługi Time Series Insights po lewej stronie, kierownik floty ustala, że próg wilgotności urządzenia chłodzącego został przekroczony, przez co kierowca musi zmienić trasę i udać się do najbliższego magazynu. Korzystając z usługi Azure Maps, kierownik może zidentyfikować najbliższy magazyn i utworzyć nową trasę dla kierowcy.

Krok 10 z 12

Powiadamianie ekip konserwacyjnych i planowanie zastępstwa

Dzięki integracji z rozwiązaniem Dynamics CRM kierownik floty wystawia bilet, aby powiadomić ekipę konserwacyjną odpowiedniego magazynu o problemie, i wyznacza zastępczą ciężarówkę oraz kierowcę.

Krok 11 z 12

Obliczanie nowej trasy i komunikowanie się z kierowcą

Kierownik floty oblicza nową trasę na podstawie tych samych parametrów co w przypadku trasy pierwotnej, z tym samym typem pojazdu, typem ładunku i celem. Informacje te zostają wysłane do nowego kierowcy.

Krok 12 z 12

Rozwiązano problem

Kierownik floty zidentyfikował źródło alertu czujnika, obliczył nową trasę dla kierowcy i przypisał trasę nowemu kierowcy. Może on teraz powrócić do pierwotnego widoku, aby nadzorować resztę floty.

IoT zapewnia niezwykłe możliwości dla transportu i logistyki

Departamentowi Transportu na Alasce (DOT) udało się przechytrzyć Matkę Naturę dzięki IoT.

"With WeatherCloud, we've empowered our staff to be more proactive in fighting winter storms."

Daniel Schacher, kierownik ds. konserwacji, departament ds. transportu i usług publicznych (Alaska)
Departament Transportu i Obiektów Publicznych Alaski

Firma TEXA S.p.A. zapewnia klientom, kierownikom flot i mechanikom mobilny dostęp do informacji z pojazdów.

"By analyzing sensor data from a connected car in Microsoft Azure, drivers can see alerts about engine issues and metrics about gas consumption and driving performance, such as idle time. They can also configure their own recipe for rating their driving style and then drill down for details."

Riccardo Zamana, dyrektor ds. platformy IoT i usług chmury hybrydowej
TEXA S.p.A

Firma Rolls-Royce pomaga liniom lotniczym w pełni wykorzystać silniki dzięki analizie danych transportu inteligentnego generowanych podczas lotu.

"We see real value in collaborating with an organization that is already leading the way with its established software capabilities and data analytics."

Alex Dulewicz, szef działu marketingu usług w firmie Rolls-Royce, wydział ds. lotnictwa cywilnego
Rolls-Royce

Firma Maersk dodaje do fizycznego transportu kontenerów warstwę usług cyfrowych, które wzmacniają interakcje z klientami.

"When topped with open source, Azure gives engineers freedom. Software developers have had enough of servers. They want to create."

Rasmus Hald, dyrektor ds. architektury chmury, A.P. Moller — Maersk
Maersk

Znajdź partnera IoT dla każdego projektu

Aplikacje IoT

Uzyskaj dostosowane lub gotowe rozwiązania.

Znajdź aplikację

Integratorzy systemów IoT

Zintegruj dostosowane rozwiązania IoT z istniejącymi systemami.

Znajdź integratora systemów (SI)

Producenci urządzeń IoT

Skorzystaj z pomocy partnerów z certyfikatem platformy Microsoft Azure dla IoT, aby uprościć zapewnianie łączności i bezpieczeństwa urządzeniom.

Znajdź partnera z zakresu sprzętu

Dołącz do naszej społeczności partnerów IoT

Integracje systemów i deweloperzy rozwiązań

Zaoferuj swoją dogłębną wiedzę, aby pomóc dostarczyć odpowiednie rozwiązanie IoT Twoim klientom. Twórz i sprzedawaj dostosowane lub gotowe do użycia usługi i oprogramowanie IoT na potrzeby dziedziny lub branży, w której się specjalizujesz.

Zostań partnerem — integratorem systemów lub niezależnym dostawcą rozwiązań

Producenci urządzeń IoT

Pomóż uprościć zapewnianie łączności i bezpieczeństwa urządzeniom jako partner z certyfikatem platformy Microsoft Azure dla IoT.

Zostań partnerem z zakresu urządzeń

Rozpocznij współpracę z zaufanym liderem w dziedzinie IoT

Skontaktuj się z nami