Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure IoT dla branży energetycznej

Optymalizuj dystrybucję energii przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów operacyjnych.

Napędzanie innowacyjności w branży energetycznej, korzystając z zarządzania energią na platformie IoT

Organizacje energetyczne muszą zwiększyć zyskowność operacyjną, wydajność i odporność, jednocześnie generując wartość dla uczestników projektu. Usługa Azure IoT obsługuje te cele za pomocą technologii, która optymalizuje wydajność sieci, zarządza rozproszonymi zasobami energii oraz implementuje konserwację proaktywną i predykcyjną. Usługa Azure IoT może dopasować się do Twojej sytuacji za pomocą rozwiązań Szybki start i sieci zaufanych partnerów, którzy pomogą Ci zdefiniować na nowo energię i zrównoważoną przyszłość.

Video container
Przeczytaj o zobowiązaniu firmy Microsoft do zredukowania do zera emisji dwutlenku węgla do 2030 roku

Bezproblemowość

Skróć czas wprowadzania na rynek swoich rozwiązań IoT dla branży energetycznej dzięki szablonom aplikacji dla określonej energii, rosnącemu asortymentowi certyfikowanych urządzeń oraz najbardziej kompleksowemu portfelowi usług IoT.

Inteligentne

Połącz inteligentne urządzenia brzegowe z inteligentną chmurą dzięki usłudze Azure IoT, aby dostarczać dane dotyczące energii w międzyoperacyjnym formacie, umożliwiającym uzyskiwanie szczegółowych informacji z wykorzystaniem zaawansowanej analizy, sztucznej inteligencji i nowych modeli interaktywności dzięki rzeczywistości mieszanej.

Bezpieczne

Pomóż zabezpieczać rozwiązania energetyczne IoT i zarządzać nimi, korzystając z dekad doświadczeń branżowych firmy Microsoft i jej partnerów oraz niezawodnego portfolio możliwości IoT. Od brzegu sieci do chmury, monitoruj kompleksowe zabezpieczenia rozwiązania i zarządzaj nimi, korzystając z usług Azure Sphere i Azure Security Center na potrzeby rozwiązań IoT. Usługa Azure IoT dla branży energetycznej pomaga zagwarantować bezpieczeństwo danych krytycznych i ochronę ich prywatności.

 • Typowe przypadki użycia rozwiązań IoT w branży energetycznej

  Poznaj popularne zastosowania platformy IoT w sektorze energetycznym, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązań zwiększających skuteczność zarządzania energią za pomocą platformy IoT.

 • Konserwacja zasobów sieci

  Wizualizuj topologię sieci, zbieraj dane z zasobów sieciowych i definiuj reguły wyzwalania alertów. Następnie wykorzystaj te szczegółowe informacje, aby przewidywać czynności serwisowe i zapewnić większy nadzór nad bezpieczeństwem. Zapobiegaj awariom i krytycznym przestojom przez monitorowanie wydajności i stanu sprzętu.

 • Optymalizacja energii i równoważenie obciążenia

  Równoważ podaż i popyt na energię w celu zmniejszenia obciążenia sieci i uniknięcia poważnych awarii zasilania. Unikaj kosztownych modernizacji infrastruktury i zwiększaj elastyczność dzięki wykorzystaniu rozproszonych zasobów energetycznych w celu zapewnienia optymalizacji energetycznej.

 • E-mobilność

  Zdalnie konserwuj i serwisuj punkty ładowania pojazdów elektrycznych umożliwiające ładowanie różnego typu pojazdów z różną szybkością ładowania. Ułatwiaj posiadanie i używanie pojazdów elektrycznych, zachęcając do ich zakupu i tworząc nowe spojrzenie na wykorzystanie energii.

 • Monitorowanie emisji

  Monitoruj poziom emisji w czasie zbliżonym do rzeczywistego i zwiększ łatwość dostępu do danych dotyczących emisji. Działaj na rzecz ekologii i promuj stosowanie czystej energii, umożliwiając obliczanie i raportowanie ilości gazów cieplarnianych.

Znajdź odpowiednie podejście IoT dla swoich rozwiązań dla branży energetycznej

Tworzenie

Przyspieszanie tworzenia dzięki zarządzanej platformie aplikacji

Rozpocznij tworzenie aplikacji za pomocą Azure IoT Central — zarządzanej platformy aplikacji ułatwiającej szybkie tworzenie aplikacji dzięki zmniejszeniu liczby decyzji, które musisz podjąć, aby osiągnąć wyniki. Większość elementów Twojego rozwiązania jest już zakodowana i zarządzana, więc możesz skupić się na dodawaniu wiedzy branżowej oraz szybkiemu skalowaniu i łączeniu urządzeń.

Twórz od podstaw za pomocą usług platformy

Korzystaj z niezawodnych bloków konstrukcyjnych dla wysoce dostosowanych i elastycznych aplikacji IoT dzięki usługom platformy Azure. Zapoznaj się z opcjami umożliwiającymi tworzenie i kodowanie własnych rozwiązań IoT oraz dodawanie i łączenie urządzeń, a także pozyskiwanie, przechowywanie i analizowanie danych przy użyciu usługi Azure IoT Hub i usługi Azure Digital Twins.

Zasoby szkoleniowe:

Znajdź partnera

Niezależnie od tego, czy tworzysz za pomocą usług Azure IoT, czy platformy IoT, takiej jak Azure IoT Central, współpracuj z jednym z naszych certyfikowanych partnerów w celu zapewnienia najlepszej obsługi, od weryfikacji koncepcji po wdrożenie na dużą skalę.

Ten pokaz to przykład tego, jak firma Schneider-Electric zmienia życie milionów ludzi w Nigerii, dostarczając im niezawodną, ekologiczną i niedrogą energię z wykorzystaniem rozwiązań opartych na usłudze Azure Internet of Things.
Omówienie generowania energii słonecznej w Nigerii

Uczenie maszynowe

Globalny pulpit nawigacyjny paneli słonecznych

Platforma IoT umożliwia firmie energetycznej Schneider zdalne monitorowanie paneli słonecznych i zarządzanie nimi za pomocą globalnego pulpitu nawigacyjnego infrastruktury. Użytkownik może wyświetlać lokalizacje w całej Nigerii oraz kluczowe wskaźniki wydajności w całym regionie, monitorując ogólną kondycję i wydajność rozwiązania solarnego. Alerty i eskalowane problemy są sortowane według ważności. Na początku tej listy znajduje się klinika medyczna przedstawiająca ostrzeżenie krytyczne.

Pulpit nawigacyjny dla lokalizacji centrum opieki zdrowotnej

Azure Kubernetes Service (AKS)

Alert sygnalizuje problem w lokalizacji zdalnej

Na poziomie lokacji możemy zobaczyć plany zakładu. Dla wszystkich zasobów są śledzone metryki kondycji i wydajności w oparciu o oczekiwane i prognozowane testy porównawcze. Pulpit nawigacyjny pokazuje, że w przypadku akumulatorów i paneli słonecznych występują krytyczne problemy. Analiza prognozy wykazuje, że bieżący trend może doprowadzić do potencjalnej awarii zasilania, powodując zagrożenie dla pacjentów.

Ostrzeżenie panelu słonecznego przedstawiające natężenie promieniowania słonecznego w stosunku do opłaty za lokalizację centrum opieki zdrowotnej

Usługi aplikacji

Analiza problemów występujących w lokacji

Pierwszy alert pokazuje, że panele słoneczne nie pracują z optymalną wydajnością ze względu na piasek i zanieczyszczenia na panelach. Jeśli ten trend się utrzyma, panele przestaną nadążać za zapotrzebowaniem na energię. Możemy również zobaczyć, że akumulatory zaczynają się przegrzewać z powodu słabej wentylacji, co w znacznym stopniu przyczyni się do zmniejszenia ich żywotności.

Pulpit nawigacyjny dla lokalizacji centrum opieki zdrowotnej i przycisk umożliwiający utworzenie powiadomienia dotyczącego lokacji

Uczenie maszynowe

Tworzenie powiadomienia dotyczącego lokacji

Użytkownik może wysłać powiadomienie, aby menedżerowie lokacji mogli rozwiązywać problemy. System automatycznie tworzy powiadomienie zawierające wszystkie wstępnie wypełnione niezbędne informacje.

Wysyłane jest powiadomienie dotyczące lokacji o krytycznym znaczeniu z danymi pomocniczymi i rekomendowanymi akcjami

Usługi danych

Wysłane powiadomienie

Zalecane działanie to wyczyszczenie paneli słonecznych i zapewnienie właściwej wentylacji baterii. Użytkownik zatwierdza te instrukcje i wysyła je do menedżera lokacji w celu natychmiastowego podjęcia działań.

Pulpit nawigacyjny dla lokalizacji centrum opieki zdrowotnej, w którym są wymagane krytyczne aktualizacje oprogramowania układowego

Uczenie maszynowe

Potrzebne są aktualizacje oprogramowania układowego

Możemy również zobaczyć, że sprzęt w danej lokacji potrzebuje aktualizacji oprogramowania układowego i ustawień. Wystarczy jedno kliknięcie przycisku, aby zaktualizować te zasoby bez konieczności wysyłania techników do zdalnych lokacji.

Powrót do kart

Liderzy branży energetycznej robią niezwykłe rzeczy wykorzystując Internet rzeczy

Firma E.ON rozwija niezwykle bezpieczne rozwiązanie dla połączonego domu, łącząc dane z domowych urządzeń elektrycznych na pojedynczej platformie.
"Dzięki pracy zespołowe wspólnie z firmą Microsoft i wykorzystaniu usługi Azure Sphere możemy wykorzystać możliwości i zdolności platformy IoT i sztucznej inteligencji w wysoce bezpieczny, zaufany i skalowalny sposób."
Alex Cirlan, dyrektor ds. domeny globalnej, HEM and Software, E.ON
Tablet wyświetlający informacje o zużyciu energii dla obiektu
Powrót do kart

Skontaktuj się ze specjalistą ds. usługi Azure Internet of Things, aby zadać pytania i omówić projekt