Pomiń nawigację

Uzupełniające warunki korzystania z Wersji Zapoznawczych systemu Microsoft Azure

Last updated: September 2018

Platforma Azure może obejmować (w zależności od regionu Klienta) różne funkcje, usługi i programy w wersji zapoznawczej, beta lub wstępnej, które Microsoft udostępnia w celu uzyskania na ich temat opinii od klientów („wersje zapoznawcze”). Wersje Zapoznawcze są udostępniane Użytkownikowi pod warunkiem, że zgodzi się on na niniejsze postanowienia, które uzupełniają zawartą przez Użytkownika umowę dotyczącą korzystania z systemu Azure.

WERSJE ZAPOZNAWCZE SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” ORAZ „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. PONADTO NIE OBEJMUJĄ ICH ŻADNE UMOWY DOTYCZĄCE POZIOMU USŁUG ANI OGRANICZONE GWARANCJE. Wersje Zapoznawcze nie są objęte pomocą techniczną. Wersje Zapoznawcze mogą podlegać ograniczonym lub szczególnym gwarancjom w zakresie bezpieczeństwa, zgodności i ochrony prywatności zgodnie z postanowieniami zawartymi w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym Usług Online Microsoft, podanymi w witrynie Centrum zaufania systemu Microsoft Azure, określonymi w Postanowieniach dotyczących Usług Online oraz towarzyszącymi Wersjom Zapoznawczym. Klienci nie powinni korzystać z wersji zapoznawczych do przetwarzania danych osobowych lub innych danych, które podlegają zaznaczonym wymogom dotyczącym zgodności. Określone Wersje Zapoznawcze mogą również podlegać dodatkowym postanowieniom ewentualnie określonym poniżej. Microsoft może w dowolnym momencie i bez powiadomienia dokonać zmiany lub zaprzestać udostępniania Wersji Zapoznawczych. Ponadto Microsoft może nie wprowadzić Wersji Zapoznawczej do ogólnej sprzedaży.

Azure Machine Learning Service

The GPU base image must be used on Microsoft Azure Services only.