Pomiń nawigację

Uzupełniające warunki korzystania z wersji zapoznawczych platformy Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: maj 2018 r.

Platforma Azure może obejmować (w zależności od regionu Klienta) różne funkcje, usługi i programy w wersji zapoznawczej, beta lub wstępnej, które Microsoft udostępnia w celu uzyskania na ich temat opinii od klientów („wersje zapoznawcze”). Klient może uzyskać dostęp do wersji zapoznawczych, o ile wyrazi zgodę na niniejsze warunki korzystania, które stanowią uzupełnienie do zawartej przez Klienta umowy regulującej korzystanie przez Klienta z platformy Azure.

WERSJE ZAPOZNAWCZE SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” ORAZ „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. PONADTO NIE OBEJMUJĄ ICH ŻADNE UMOWY DOTYCZĄCE POZIOMU USŁUG ANI OGRANICZONE GWARANCJE. Wersje zapoznawcze mogą nie być objęte pomocą techniczną. Wersje Zapoznawcze mogą podlegać ograniczonym lub szczególnym gwarancjom w zakresie bezpieczeństwa, zgodności i ochrony prywatności zgodnie z postanowieniami zawartymi w oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym Usług Online Microsoft, podanymi w witrynie Centrum zaufania systemu Microsoft Azure, określonymi w Postanowieniach dotyczących Usług Online oraz towarzyszącymi Wersjom Zapoznawczym. Klienci nie powinni korzystać z wersji zapoznawczych do przetwarzania danych osobowych lub innych danych, które podlegają zaznaczonym wymogom dotyczącym zgodności. Niektóre wskazane wersje zapoznawcze mogą podlegać ewentualnym dodatkowym postanowieniom podanym poniżej. Microsoft może dokonać zmian lub zaprzestać udostępniania wersji zapoznawczych w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Ponadto Microsoft może nie wprowadzić wersji zapoznawczej do powszechnej sprzedaży.