Uzupełniające warunki korzystania z Wersji Zapoznawczych platformy Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: październik 2016

Platforma Azure może obejmować (w zależności od regionu Klienta) różne funkcje, usługi i programy w wersji zapoznawczej, beta lub wstępnej, które Microsoft udostępnia w celu uzyskania na ich temat opinii od klientów („Wersje Zapoznawcze”). Klient może uzyskać dostęp do Wersji Zapoznawczych, o ile wyrazi zgodę na niniejsze warunki korzystania, które stanowią uzupełnienie do zawartej przez Klienta umowy regulującej korzystanie przez Klienta z platformy Azure.

WERSJE ZAPOZNAWCZE SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” ORAZ „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. PONADTO NIE OBEJMUJĄ ICH ŻADNE UMOWY DOTYCZĄCE POZIOMU USŁUG ANI OGRANICZONE GWARANCJE. Wersje Zapoznawcze mogą nie być objęte pomocą techniczną. Wersje Zapoznawcze mogą podlegać mniej restrykcyjnym lub odmiennym postanowieniom w zakresie bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów i prywatności. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym Usług Online Microsoft, Centrum zaufania platformy Microsoft Azure, Postanowieniach dotyczących Usług Online oraz dodatkowych postanowieniach towarzyszących poszczególnym Wersjom Zapoznawczym. Niektóre wskazane Wersje Zapoznawcze mogą podlegać ewentualnym dodatkowym postanowieniom podanym poniżej. Microsoft może dokonać zmian w Wersjach Zapoznawczych lub zaprzestać udostępniania Wersji Zapoznawczych w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Ponadto Microsoft może nie wprowadzić Wersji Zapoznawczej do powszechnej sprzedaży.

Usługi kognitywne Microsoft

Usługi kognitywne Microsoft umożliwiają komputerom uczenie się. Klient może używać interfejsu API rozpoznawania mowy Bing, interfejsu API rozpoznawania emocji, interfejsu API rozpoznawania twarzy, interfejsu API inteligentnej usługi rozpoznawania języka (LUIS), interfejsu API rozpoznawania mówiącego i interfejsu API modelu przetwarzania języka używanego w sieci zgodnie z postanowieniami dotyczącymi używania, prywatności, danych i bezpieczeństwa oraz innymi postanowieniami zawartymi w częściach B, C i D dokumentu z postanowieniami dotyczącymi wersji ewaluacyjnej usług kognitywnych Microsoft (dostępnego pod adresem https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=533207&clcid=0x415) oraz dokumentu zawierającego oświadczenie Microsoft o ochronie prywatności (dostępnego pod adresem https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839&clcid=0x415). Zgodnie z postanowieniami dotyczącymi wersji ewaluacyjnej usług kognitywnych Microsoft Klient zezwala Microsoft na używanie Danych Klienta w celu ulepszania produktów i usług Microsoft. Na przykład Microsoft może ulepszać swoje algorytmy i modele na podstawie materiałów przesyłanych w ramach usługi przez Klienta lub użytkowników końcowych Klienta. W ramach tych usług Klient nie ma żadnych możliwości uzyskania dostępu do Danych Klienta ani wyeksportowania ich, a Microsoft nie musi usuwać Danych Klienta uzyskanych w ramach tych usług. Klient nie może używać tych usług w związku z Aplikacjami Klienta używanymi przez dzieci lub adresowanymi do dzieci, które nie ukończyły czternastego roku życia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w częściach B, C i D dokumentu z postanowieniami dotyczącymi wersji ewaluacyjnej usług kognitywnych Microsoft.

Usługi Multimediów Azure — Kodowanie H.265/HEVC

Przed wykorzystaniem Usług Multimediów Azure do kodowania lub dekodowania multimediów w standardzie H.265/HEVC Klient musi uzyskać stosowne licencje patentowe od wszelkich osób trzecich będących właścicielami praw do standardu H.265/HEVC lub ze wszelkich zewnętrznych rozwiązań umożliwiających wymianę patentów dotyczących standardu H.265/HEVC.

Microsoft Genomics

Broad EULA. The Microsoft Genomics service includes access to the Genetic Analysis Toolkit (GATK) from the Broad Institute, Inc. ("Broad"). Use of GATK and any related documentation as part of Microsoft Genomics is also subject to the Broad’s GATK End User License Agreement ("Broad EULA").

Information Sharing. You agree that Microsoft may report to Broad your status as a user of GATK in Microsoft Genomics and that Broad and Microsoft may exchange certain statistical and technical information regarding your usage of the GATK (as set forth in Section 7.2 of the Broad EULA).

Medical Use. Microsoft Genomics is not a medical device and outputs generated from its use are not intended to be statements of fact, and are not to be used as a substitute for medical judgment, advice, diagnosis or treatment of any health condition or problem. You acknowledge that you are responsible for complying with all applicable laws and regulatory requirements if you use Microsoft Genomics as a component in any clinical offering or product.