Uzupełniające warunki korzystania z Wersji Zapoznawczych platformy Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: luty 2017

Platforma Azure może obejmować (w zależności od regionu Klienta) różne funkcje, usługi i programy w wersji zapoznawczej, beta lub wstępnej, które Microsoft udostępnia w celu uzyskania na ich temat opinii od klientów („Wersje Zapoznawcze”). Klient może uzyskać dostęp do Wersji Zapoznawczych, o ile wyrazi zgodę na niniejsze warunki korzystania, które stanowią uzupełnienie do zawartej przez Klienta umowy regulującej korzystanie przez Klienta z platformy Azure.

WERSJE ZAPOZNAWCZE SĄ UDOSTĘPNIANE „W STANIE TAKIM, W JAKIM SĄ”, „ZE WSZYSTKIMI WADAMI” ORAZ „W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI”. PONADTO NIE OBEJMUJĄ ICH ŻADNE UMOWY DOTYCZĄCE POZIOMU USŁUG ANI OGRANICZONE GWARANCJE. Wersje Zapoznawcze mogą nie być objęte pomocą techniczną. Wersje Zapoznawcze mogą podlegać mniej restrykcyjnym lub odmiennym postanowieniom w zakresie bezpieczeństwa, przestrzegania przepisów i prywatności. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym Usług Online Microsoft, Centrum zaufania platformy Microsoft Azure, Postanowieniach dotyczących Usług Online oraz dodatkowych postanowieniach towarzyszących poszczególnym Wersjom Zapoznawczym. Niektóre wskazane Wersje Zapoznawcze mogą podlegać ewentualnym dodatkowym postanowieniom podanym poniżej. Microsoft może dokonać zmian w Wersjach Ewaluacyjnych lub zaprzestać udostępniania takich wersji w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Ponadto Microsoft może nie wprowadzić Wersji Zapoznawczej do powszechnej sprzedaży.

Usługi Multimediów Azure — Kodowanie H.265/HEVC

Przed wykorzystaniem Usług Multimediów Azure do kodowania lub dekodowania multimediów w standardzie H.265/HEVC Klient musi uzyskać stosowne licencje patentowe od wszelkich osób trzecich będących właścicielami praw do standardu H.265/HEVC lub ze wszelkich zewnętrznych rozwiązań umożliwiających wymianę patentów dotyczących standardu H.265/HEVC.

Microsoft Genomics

Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania Broad. Usługa Microsoft Genomics obejmuje dostęp do oprogramowania Genetic Analysis Toolkit (GATK) oferowanego przez Broad Institute, Inc. („Broad”). Używanie zestawu narzędzi GATK i powiązanej z nim dokumentacji w ramach usługi Microsoft Genomics podlega również postanowieniom Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania Broad GATK („Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania Broad”).

Udostępnianie informacji. Licencjobiorca zgadza się, że Microsoft może poinformować Broad o statusie Licencjobiorcy jako użytkownika oprogramowania GATK oraz że MIcrosoft może udostępniać określone informacje statystyczne i techniczne dotyczące używania przez Licencjobiorcę oprogramowania GATK (zgodnie z postanowieniami punktu 7.2 Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania Broad).

Użycie do celów medycznych. Usługa Microsoft Genomics nie jest urządzeniem medycznym i generowane przez nią wyniki nie są stwierdzeniami stanu faktycznego, stwierdzenia te nie mogą być zatem używane jako substytuty ocen lekarskich, porad, diagnoz lub sposobu leczenia chorób lub innych problemów. Licencjobiorca potwierdza, że ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa właściwego podczas używania usługi Microsoft Genomics jako elementu produktu medycznego.

Microsoft Azure Hybrid Use Benefit for Windows 10

Only Enterprise customers with Windows 10 Enterprise E3/E5 per user or Windows VDA per user (User Subscription Licenses or Add-on User Subscription Licenses) (“Qualifying Licenses”) are eligible to use Microsoft Azure Hybrid Use Benefit for Windows 10 (“Azure HUB for Windows 10”). Under this preview, users to whom a customer has assigned a Qualifying License may deploy and use Windows 10 images provided in the Azure virtual machine gallery (images designated as Azure HUB for Windows 10 images) on Microsoft Azure. Each such user may use up to four instances of the Windows 10 software subject to (i) the terms of the Windows Desktop Operating System Product Entry in then-current Microsoft Volume Licensing Product Terms and these preview terms, and (ii) the requirement that each user is managed through Azure Active Directory. Ongoing use of the Windows 10 software under Azure HUB for Windows 10 is permitted under the same terms until the end of the fourth full calendar month following the declaration of next Current Branch for Business following the Windows 10 Anniversary Update (1607). In the event of any conflict between the terms of the Windows Desktop Operating System Product Entry and these preview terms, these preview terms prevail.