Zakres i szybkość reakcji pomocy technicznej

Informacje na temat czasu wstępnej reakcji

Zakres pomocy technicznej

Pomoc dotycząca rozliczeń i kwestii związanych z zarządzaniem subskrypcjami oraz napraw w razie awarii technicznych jest dostępna na wszystkich poziomach. Usługi doradcze i proaktywne oraz zarządzanie kontami usług są dostępne na poziomach Professional Direct i Premier.

Produkty i usługi objęte pomocą techniczną:

  • Ogólnodostępne usługi platformy Microsoft Azure zakupione od firmy Microsoft są objęte każdym planem pomocy technicznej.
  • Publiczne wersje zapoznawcze platformy Microsoft Azure są objęte każdym planem pomocy technicznej.
  • Technologie nienależące do firmy Microsoft, np. zestaw Azure SDK czy kod przykładowy w języku Python, które są udostępniane przez firmę Microsoft jako funkcja platformy Azure, są objęte każdym planem pomocy technicznej.
  • Pomoc techniczna dla usług zakupionych inną drogą (nie w trybie online, np. w ramach umowy Enterprise Agreement) podlega postanowieniom umowy na ten zakup.

Ważność i czas reakcji

Czas wstępnej reakcji to okres od momentu przesłania żądania pomocy technicznej do momentu, gdy skontaktuje się z Tobą inżynier pomocy technicznej i rozpocznie pracę w związku z Twoim żądaniem. Czas wstępnej reakcji zależy od planu pomocy technicznej oraz wpływu żądania na działalność firmy (zwanego również ważnością).

Sytuacja klienta Czas wstępnej reakcji 2 Oczekiwana reakcja klienta
Ważność A Krytyczny wpływ na działalność

Firma klienta odnotowała znaczącą utratę lub spadek jakości usług i wymaga natychmiastowej uwagi. 3

Deweloper ND 1

Przydzielenie odpowiednich zasobów w celu umożliwienia ciągłej pracy przez cały dzień, każdego dnia. W przeciwnym razie firma Microsoft może obniżyć ważność do poziomu B.

Dokładne informacje kontaktowe klienta.

Standardowa < 2 godz.
ProDirect < 1 godz.
Premier < 1 godz.
Azure Rapid Response < 15 min
Całodobowy dostęp
Ważność B Średni wpływ na działalność

Firma klienta odnotowała średnią utratę lub spadek jakości usług, ale jest w stanie kontynuować działanie w pełnym zakresie. 3

Deweloper ND 1

Jeśli klient wybierze całodobową pomoc techniczną dla ważności B, musi przydzielić odpowiednie zasoby w celu umożliwienia ciągłej pracy przez cały dzień, każdego dnia. W przeciwnym razie firma Microsoft może obniżyć ważność do poziomu C.

Dokładne informacje kontaktowe klienta.

Standardowa < 4 godz.
ProDirect < 2 godz.
Premier < 2 godz.
Azure Rapid Response < 2 godz.
Dostęp w godzinach pracy 4 (możliwy dostęp całodobowy)
Ważność C Minimalny wpływ na działalność

Usługi w firmie klienta powodują nieznaczne problemy.

Deweloper < 8 godz. 4

Dokładne informacje kontaktowe klienta.

Standardowa < 8 godz. 4
ProDirect < 4 godz.
Premier < 4 godz.
Azure Rapid Response < 4 godz.
Dostęp w godzinach pracy 4

1 Najwyższa ważność dla pomocy technicznej Developer to ważność C. Ważności A i B nie są dostępne.

2 Na podstawie świadczonej całodobowo pomocy technicznej w języku angielskim na poziomie ważności A i B, a w języku japońskim na poziomie ważności A. W przypadku pozostałych języków i ważności pomoc techniczna jest świadczona w lokalnych godzinach pracy.

3 Firma Microsoft może obniżyć poziom ważności, jeśli klient nie jest w stanie zapewnić wystarczających zasobów lub zareagować w taki sposób, aby umożliwić firmie Microsoft kontynuowanie prac nad rozwiązaniem problemu.

4 W większości krajów praca odbywa się w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni robocze (poza weekendami i dniami wolnymi od pracy). W Ameryce Północnej praca odbywa się w godzinach od 6:00 do 18:00 czasu pacyficznego, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy. W Japonii praca odbywa się w godzinach od 9:00 do 17:30 w dni robocze.