Pomiń nawigację

Azure Service Health

Spersonalizowane wskazówki i pomoc techniczna w przypadku problemów z usługami platformy Azure.

Usługa Azure Service Health udostępnia spersonalizowane wskazówki i pomoc techniczną, gdy napotkasz problemy z usługami platformy Azure. Może ona generować powiadomienia, pomagać zrozumieć znaczenie problemów i informować na bieżąco o rozwiązywaniu problemów. Może też ułatwić przygotowanie się do zaplanowanej konserwacji i zmian, które mogą wpłynąć na dostępność zasobów.

Dostęp do spersonalizowanego pulpitu nawigacyjnego

Uzyskaj więcej informacji o problemach z usługami oraz planowanej konserwacji i porady dotyczące kondycji używanych zasobów bezpośrednio w witrynie Azure Portal. Przypnij przefiltrowany widok, aby łatwiej skupić się na tym, co ważne.

Konfigurowanie powiadomień ukierunkowanych

Usługa Azure Service Health jest zintegrowana z usługą Azure Monitor, aby informować Ciebie i Twoje zespoły za pomocą wiadomości e-mail, SMS-ów i powiadomień webhook o zdarzeniach wpływających na zasoby o kluczowym znaczeniu dla firmy.

Uzyskiwanie wskazówek i pomocy technicznej

Gdy na Twoje zasoby wpływa jakiś problem z platformą Azure, usługa Service Health ułatwia zdiagnozowanie go i uzyskanie pomocy technicznej. Do momentu całkowitego rozwiązania problemu będziesz otrzymywać powiadomienia o postępie prac nad problemem na platformie Azure.

Łatwe udostępnianie szczegółów i aktualizacji

Uzyskaj link do problemu do wykorzystania we własnym systemie zarządzania problemami i pobierz podsumowanie problemu w pliku PDF, aby udostępnić je osobom, które nie mają dostępu do witryny Azure Portal.

Zasoby powiązane

Azure Monitor

Bardzo szczegółowe dane monitorowania w czasie rzeczywistym dla dowolnych zasobów platformy Azure

Pomoc techniczna systemu Azure

Przejrzyj plany pomocy technicznej lub skontaktuj się z pomocą techniczną

Azure Advisor

Spersonalizowany aparat rekomendacji najlepszych rozwiązań dotyczących platformy Azure

Wyświetlanie informacji usługi Azure Service Health w witrynie Azure Portal