Azure Service Health

Spersonalizowane wskazówki i pomoc techniczna w przypadku problemów z usługami platformy Azure.

Gdy na zasoby o kluczowym znaczeniu dla Twojej firmy wpływają problemy z usługami platformy Azure, usługa Azure Service Health powiadamia Ciebie i Twoje zespoły, ułatwia zrozumienie wpływu problemu na środowisko i zapewnia bieżące informacje na temat postępów w rozwiązywaniu problemu. Ułatwia też przygotowanie się na zaplanowaną konserwację i zmiany, które mogą wpłynąć na dostępność zasobów.

Dostęp do spersonalizowanego pulpitu nawigacyjnego

Uzyskaj więcej informacji o problemach z usługami oraz planowanej konserwacji i porady dotyczące kondycji używanych zasobów bezpośrednio w witrynie Azure Portal. Przypnij przefiltrowany widok, aby łatwiej skupić się na tym, co ważne.

Konfigurowanie powiadomień ukierunkowanych

Usługa Azure Service Health jest zintegrowana z usługą Azure Monitor, aby informować Ciebie i Twoje zespoły za pomocą wiadomości e-mail, SMS-ów i powiadomień webhook o zdarzeniach wpływających na zasoby o kluczowym znaczeniu dla firmy.

Uzyskiwanie wskazówek i pomocy technicznej

Gdy na Twoje zasoby wpływa jakiś problem z platformą Azure, usługa Service Health ułatwia zdiagnozowanie go i uzyskanie pomocy technicznej. Do momentu całkowitego rozwiązania problemu będziesz otrzymywać powiadomienia o postępie prac nad problemem na platformie Azure.

Łatwe udostępnianie szczegółów i aktualizacji

Uzyskaj link do problemu do wykorzystania we własnym systemie zarządzania problemami i pobierz podsumowanie problemu w pliku PDF, aby udostępnić je osobom, które nie mają dostępu do witryny Azure Portal.

Zasoby powiązane

Azure Monitor

Bardzo szczegółowe dane monitorowania w czasie rzeczywistym dla dowolnych zasobów platformy Azure

Pomoc techniczna systemu Azure

Przejrzyj plany pomocy technicznej lub skontaktuj się z pomocą techniczną

Azure Advisor

Spersonalizowany aparat rekomendacji najlepszych rozwiązań dotyczących platformy Azure

Wyświetlanie informacji usługi Azure Service Health w witrynie Azure Portal