Przejdź do głównej zawartości

Usługa Kubernetes na platformie Azure

Tworzenie wiedzy na temat rozwiązania Kubernetes w przedsiębiorstwie

Ucz się na podstawie tysięcy interakcji klientów z platformą Kubernetes na platformie Azure. Obejrzyj film wideo, aby dowiedzieć się, jak zrobili to inni.

Tysiące

interakcji z przedsiębiorstwami, na podstawie których opracowano najlepsze rozwiązania

3500

ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń skoncentrowanych na zabezpieczeniach danych i prywatności

365

dni w roku — dostępność pomocy technicznej ze strony certyfikowanych dostawców usług

Wbudowane najlepsze rozwiązania

Otrzymuj proaktywne i umożliwiające podejmowanie działań rekomendacje pod kątem zabezpieczania zasobów, utrzymywania higieny klastrów i zwiększania wydajności operacyjnej.

Pomoc techniczna dla przedsiębiorstw

Uzyskaj pomoc techniczną od certyfikowanych dostawców usług platformy Kubernetes i skorzystaj z samoobsługowego środowiska, aby przyspieszyć diagnozowanie i rozwiązywanie problemów.

Wielowarstwowe zabezpieczenia

Wdrażaj wzmocnione zabezpieczenia i warstwy izolacji zasobów obliczeniowych, danych i sieci.

Ujednolicone zarządzanie

Zapewnij spójną konfigurację i zarządzanie obejmujące środowiska chmurowe, lokalne i brzegowe przy użyciu usługi Azure Arc.

Wbudowane najlepsze rozwiązania

Zoptymalizuj wdrożenia platformy Kubernetes, korzystając ze spersonalizowanych rekomendacji udostępnianych w czasie rzeczywistym, opartych na wiedzy zdobytej podczas pracy z tysiącami klientów korporacyjnych. Automatycznie analizuj konfigurację klastra usługi Azure Kubernetes Service (AKS) oraz dane telemetryczne dotyczące jego użycia, proaktywnie wykrywaj potencjalne problemy i otrzymuj wskazówki z usługi Azure Advisor. Usługa Advisor pomaga poprawić wydajność, dostępność i bezpieczeństwo klastra Kubernetes, zanim wystąpi jakikolwiek problem.

Niezależnie od tego, czy jesteś nowym, czy doświadczonym użytkownikiem platformy Kubernetes, skorzystaj z najlepszych rozwiązań branżowych i wskazówek wynikających z doświadczenia, takich jak wstępnie zdefiniowane zasady oraz flagi dotyczące nieoczekiwanych przestarzałych interfejsów API platformy Kubernetes. Eksploruj strategie dotyczące optymalizacji kosztów obejmujące pule węzłów typu spot z automatycznym skalowaniem klastra, wymuszanie limitów przydziałów zasobów platformy Kubernetes przy użyciu usługi Azure Policy oraz optymalizację warstwy danych.

Przykład wbudowanych najlepszych rozwiązań

Wielowarstwowe zabezpieczenia

Wzmocnij zabezpieczenia i wdróż warstwy izolacji systemu operacyjnego, zasobów obliczeniowych, danych i sieci dzięki spójnym mechanizmom zarządzania konfiguracją, tożsamością, wpisami tajnymi i zasadami.

Konsekwentnie wymuszaj reguły zgodności dla klastrów oraz potoków ciągłej integracji i ciągłego wdrażania (CI/CD) przy użyciu usługi Azure Policy opartej na otwartym agencie zasad. Stosuj szczegółową kontrolę tożsamości i dostępu w usłudze Azure Active Directory i uzyskaj niezrównane funkcje zarządzania zabezpieczeniami, inteligentnego wykrywania zagrożeń i rekomendacje z akcjami dzięki integracji z usługą Azure Security Center.

Pomoc techniczna dla przedsiębiorstw

Zapewnij sobie spokój dzięki współpracy z architektami rozwiązań firmy Microsoft lub naszych partnerów. Uzyskaj pomoc w planowaniu i wdrażaniu rozwiązania Kubernetes — od testowania po skalowanie. Jako klient masz też dostęp do pomocy technicznej w dowolnym momencie.

Szybciej określaj główne przyczyny typowych problemów z klastrami Kubernetes dzięki inteligentnemu narzędziu do samodzielnej diagnostyki w witrynie Azure Portal. Korzystaj z technologii używanych też przez zespoły obsługi klienta firmy Microsoft do analizowania, wykrywania i rozwiązywania typowych problemów takich jak niewystarczające zasoby, brak pojemności podsieci i błędy autoryzacji węzła.

Ujednolicone zarządzanie w różnych środowiskach

Organizuj klastry i serwery Kubernetes rozciągające się na chmury, centra danych i brzeg oraz zarządzaj nimi za pomocą usługi Azure Arc. Wymuszaj standardy organizacji i oceniaj zgodność na dużą skalę za pomocą usługi Azure Policy. Uzyskaj scentralizowany widok wydajności i kondycji w czasie rzeczywistym dzięki usłudze Azure Monitor.

Zarządzaj aplikacjami na dużą skalę dzięki technikom opartym na usłudze DevOps, aby zapewnić najwyższą spójność w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS) i innych klastrach Kubernetes z obsługą usługi Azure Arc w różnych środowiskach.

Uzyskaj pomoc techniczną odpowiednią do etapu wdrażania platformy Kubernetes

Poznaj podstawy platformy Kubernetes od jej współzałożyciela

Rozpocznij pracę dzięki tej serii filmów wideo z prezentacjami współzałożyciela platformy Kubernetes, Brendana Burnsa.

Znajdź zasoby ułatwiające wdrażanie

Poznaj zasoby dotyczące platformy Kubernetes, w tym wideo, artykuły, książki i techniczne seminaria internetowe.

Poznaj strategie optymalizacji kosztów dla aplikacji natywnych dla chmury na platformie Azure

Dowiedz się, w jaki sposób platforma Kubernetes na platformie Azure może pomóc w obniżeniu kosztów aplikacji natywnych dla chmury.

Weź udział w kursie online dotyczącym optymalizacji kosztów zasobów obliczeniowych

Skorzystaj z listy kontrolnej dotyczącej wdrażania platformy Kubernetes

Zobacz, co należy wziąć pod uwagę podczas wdrażania platformy Kubernetes — od testowania po skalowanie — w zakresie zabezpieczeń, operacji, zarządzania cyklem życia aplikacji i architektury. Znajdź potrzebne odpowiedzi, korzystając z szablonów, przykładów kodu, samouczków opracowanych przez ekspertów i artykułów przedstawiających najlepsze rozwiązania stosowane w rzeczywistości.

Uzyskaj informacje o produkcyjnym punkcie odniesienia usługi AKS

Uzyskaj zalecenia dotyczące sieci, zabezpieczeń, tożsamości, zarządzania i monitorowania klastra na podstawie wymagań biznesowych organizacji.

Przeczytaj dokumentację

Obejrzyj filmy

Uzyskaj wskazówki ekspertów

Dołącz do spotkań AKS Office Hours, aby uzyskać najnowsze informacje o platformie Kubernetes od inżynierów platformy Kubernetes i ekspertów ds. platformy Azure Kubernetes w firmie Microsoft.

Te organizacje osiągnęły sukces, korzystając z usługi Kubernetes na platformie Azure

Hafslund
Maersk
Xbox One
Daimler

Uruchom usługę Kubernetes na platformie Azure

 • Azure Kubernetes Service (AKS): Wysoce dostępna, bezpieczna i w pełni zarządzana usługa Kubernetes
 • Azure Red Hat OpenShift: W pełni zarządzana usługa OpenShift obsługiwana wspólnie z firmą Red Hat
 • Azure Container Instances: usługa umożliwiająca uruchamianie kontenerów na platformie Azure bez potrzeby zarządzania serwerami

Funkcje i usługi dla przedsiębiorstw w ramach usługi Kubernetes na platformie Azure

Azure Policy

Wdrażaj i wymuszaj reguły definiowane dla wielu klastrów i potoków ciągłej integracji/ciągłego wdrażania. Śledź, weryfikuj i ponownie konfiguruj węzły, zasobniki i obrazy kontenerów, aby zapewnić zgodność z wymogami prawnymi.

Azure Security Center

Uzyskaj niezrównane funkcje zarządzania zabezpieczeniami, inteligentnego wykrywania zagrożeń i rekomendacje z akcjami dotyczące zgodności.

Azure Advisor

Skorzystaj z inteligentnych rekomendacji zwiększania wydajności, efektywności operacyjnej, dostępności i bezpieczeństwa Twoich aplikacji.

Azure Arc

Wdrażaj aplikacje Kubernetes w różnych środowiskach i zarządzaj nimi za pomocą technik DevOps. Miej pewność, że aplikacje są spójnie wdrażane i konfigurowane z poziomu kontroli źródła.

Azure Cosmos DB

Wdróż w pełni zarządzaną usługę bazy danych z gotową do użycia funkcją dystrybucji globalnej i jawną replikacją wielowzorcową. Korzystaj z milisekundowych opóźnień odczytu i zapisu w 99. percentylu, automatycznego i elastycznego skalowania przepływności i pamięci na całym świecie, wysokiej dostępności na poziomie 99,999% oraz pięciu odpowiednio zdefiniowanych poziomów spójności, wspieranych przez wiodące w branży kompleksowe umowy SLA.

Azure Machine Learning

Szybciej wdrażaj modele dzięki usłudze uczenia maszynowego klasy korporacyjnej. Wprowadzaj innowacje na bezpiecznej i zaufanej platformie zaprojektowanej pod kątem odpowiedzialnej sztucznej inteligencji oraz wspieraj współpracę w zespole dzięki wiodącym w branży rozwiązaniom MLOps — DevOps dla uczenia maszynowego.

Wspieraj zespoły we wdrażaniu platformy Kubernetes w dużej skali

Architekci

Czy tworzysz aplikacje zorientowane na interfejsy API, funkcje rekomendacji w czasie rzeczywistym, platformy handlowe, czy aplikacje rozproszone geograficznie, wybierz usystematyzowane podejście do tworzenia skalowalnych, odpornych i wysoce dostępnych aplikacji, oparte na sprawdzonych rozwiązaniach naszych klientów.

Zapoznaj się ze wskazówkami dla architektów

Menedżerowie ds. infrastruktury i operacji

Aplikacje wprowadzane do środowiska produkcyjnego często obejmują wiele kontenerów wdrożonych w klastrze serwerów, co zwiększa złożoność operacyjną i pochłania czas, który można by przeznaczyć na działania zwiększające wartość dla klientów. Skorzystaj z w pełni zarządzanej usługi Kubernetes, takiej jak Azure Kubernetes Service, aby zautomatyzować aprowizację, uaktualnianie, monitorowanie i skalowanie zasobów obliczeniowych.

Zapoznaj się ze wskazówkami dla menedżerów ds. infrastruktury i operacji

Programiści

Bezproblemowo zintegruj swoje preferowane środowisko IDE, proces ciągłej integracji/ciągłego wdrażania oraz narzędzia do monitorowania z zarządzaną platformą Kubernetes zaprojektowaną z myślą o deweloperach, aby zautomatyzować przepływy pracy. Dzięki wbudowanym funkcjom ciągłej integracji/ciągłego wdrażania oraz monitorowania kondycji kontenerów możesz przyspieszyć proces przejścia od kodu przez kontener do klastra Kubernetes, poświęcając jedynie kilka minut na jego automatyzację.

Zobacz wskazówki dla deweloperów

Administrator zabezpieczeń

Korzystaj z chmury z wbudowanymi mechanizmami zabezpieczeń tożsamości, danych, sieci i aplikacji. Stosuj skalowalne zabezpieczenia klastrów za pomocą scentralizowanego, spójnego rozwiązania. Znacznie uprość inicjowanie i obsługę zgodnych środowisk dzięki usłudze Azure Policy. Zintegruj istniejącego dostawcę tożsamości swojej organizacji, na przykład usługę Azure Active Directory, z klastrem. Usługa Azure Security Center udostępnia funkcje takie jak skanowanie klastrów pod kątem luk w zabezpieczeniach, rekomendacje dotyczące zabezpieczeń, wzmacnianie środowisk i ochrona środowiska uruchomieniowego.

Zobacz wskazówki dla administratorów zabezpieczeń

Typowe przypadki użycia usługi Kubernetes na platformie Azure w przedsiębiorstwie

Obsługa skoków na żądanie

Oferuj klientom szybkie i niezawodne usługi w okresach dużego natężenia ruchu związanych z sezonem lub innymi czynnikami.

 • Obsługuj skoki ruchu i sprzedaży dzięki natychmiastowemu elastycznemu skalowaniu bez konieczności zarządzania infrastrukturą.
 • Twórz szybkie i niezawodne środowiska użytkownika zapewniające małe opóźnienie dostępu do danych z dowolnego miejsca na świecie.
 • Uzyskaj wysoką dostępność w wielu centrach danych.

Zobacz pełną architekturę rozwiązania

Wdrażaj bezpieczny proces DevOps dla usługi AKS

Zwiększ elastyczność pracy zespołu dzięki usprawnionemu procesowi DevOps, zachowując najwyższy poziom bezpieczeństwa.

 • Szybciej dostarczaj kod dzięki zarządzanemu środowisku Kubernetes i wbudowanym funkcjom ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.
 • Przyspiesz dostęp do informacji zwrotnych dzięki monitorowaniu w czasie rzeczywistym.
 • Wdróż ciągłość zabezpieczeń i możliwość głębokiego śledzenia.

Zobacz całą architekturę referencyjną

Przejdź na model biznesowy SaaS oparty na interfejsach API

Dostosowuj i rozwijaj działania oraz umożliwiaj szybsze wprowadzanie innowacji, aby przekształcić możliwości w strategiczne zalety.

 • Twórz bramy interfejsów API i portale dla deweloperów w kilka minut i łatwo publikuj interfejsy API do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego.
 • Obsługuj wszystkie schematy danych i szybko reaguj na nagłe zmiany.
 • Łącz się z usługami zaplecza w dowolnym miejscu i korzystaj z jednej lokalizacji do zarządzania wszystkimi interfejsami API, zabezpieczania ich i optymalizowania.

Błyskawiczne przesyłanie strumieniowe danych IoT

Pozyskuj i analizuj duże ilości danych IoT oraz generuj rekomendacje i szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym.

 • Pozyskuj dane w czasie rzeczywistym i utwórz potok przetwarzania umożliwiający wykrywanie i powiadamianie w kilka sekund.
 • Nawiązuj połączenia z usługami zaplecza uruchomionymi w dowolnej lokalizacji dzięki bezpiecznej bramie interfejsu API.
 • Elastycznie aprowizuj pojemność obliczeniową bez konieczności zarządzania infrastrukturą.

Spersonalizowane rekomendacje w czasie rzeczywistym

Pomóż klientom znaleźć to, co najbardziej się im spodoba.

 • Analizuj duże ilości danych w ciągu kilku milisekund.
 • Zapewnij wysoką wydajność i małe opóźnienie aplikacji na całym świecie.
 • Uzyskuj szybkie analizy dzięki modelom spójności danych z możliwością dostosowywania.

Operacje uczenia maszynowego

Szybciej wprowadzaj innowacje dzięki niezawodnej funkcji zarządzania cyklem życia uczenia maszynowego.

 • Twórz powtarzalne przepływy pracy na potrzeby śledzenia i spójnego dostarczania modeli.
 • Trenuj i wdrażaj modele w dowolnej lokalizacji dzięki zarządzanej usłudze Kubernetes korzystającej z wydajnych zasobów obliczeniowych opartych na procesorach GPU.
 • Automatyzuj procesy dzięki integracji z usługami Azure DevOps i GitHub i kompiluj na potrzeby ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.

Zobacz całą architekturę referencyjną

Co to jest Kubernetes?

Poznaj podstawy. Dowiedz się, jak szybciej tworzyć, dostarczać i skalować aplikacje konteneryzowane dzięki oprogramowaniu do organizowania kontenerów typu open source.

Dowiedz się więcej

Szkolenia i ćwiczenia dla platformy Kubernetes

Ułatw wdrażanie platformy Kubernetes dzięki programowi szkoleń obejmującemu wideo, artykuły, książki, praktyczne warsztaty i techniczne seminaria internetowe.

Zapoznaj się ze ścieżką szkoleniową

Wypróbuj warsztat dotyczący platformy Kubernetes

Zapoznaj się z zadaniami wdrażania aplikacji z wieloma kontenerami na platformie Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS).

Wypróbuj warsztaty

Praktyczne doświadczenie platformy Kubernetes

Dowiedz się, jak tworzyć aplikacje oparte na kontenerach i wdrażać je za pomocą platformy Azure. Pobierz kolekcję książek elektronicznych platformy Kubernetes.

Pobierz książki elektroniczne