Przejdź do głównej zawartości

HashiCorp Terraform na platformie Azure

Z łatwością zarządzaj infrastrukturą jako kodem, używając znajomego narzędzia do automatyzacji

Uprość zarządzanie infrastrukturą

Definiuj infrastrukturę jako kod przy użyciu plików konfiguracji deklaratywnej, za pomocą których można tworzyć i aktualizować zasoby infrastruktury, na przykład maszyny wirtualne, sieci i kontenery, oraz zarządzać nimi. Przy użyciu języka konfiguracji Terraform możesz z łatwością automatyzować zarządzanie zasobami w całym przepływie pracy.

Dlaczego warto używać rozwiązania Terraform na platformie Azure?

Wstępnie zintegrowane

Narzędzie Terraform jest wbudowane w usłudze Azure Cloud Shell i uwierzytelnione w Twojej subskrypcji. W ten sposób jest ono zintegrowane i gotowe do użycia. Kompiluj i testuj moduły na platformie Azure za pomocą rozszerzenia Azure Terraform dla edytora Visual Studio Code, zapewniającego obsługę poleceń narzędzia Terraform, wizualizację wykresów zasobów i integrację usługi Azure Cloud Shell bezpośrednio w edytorze Visual Studio Code.

Prowadzone przez społeczność

Zespoły inżynierów firm Microsoft i HashiCorp współpracują wspólnie ze społecznością narzędzia Terraform w celu ciągłego opracowywania modułów i dostawcyrozszerzenia Azure Terraform. Dołącz do repozytorium GitHub , aby zgłaszać żądania funkcji, zgłaszać problemy i podejmować współpracę.

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie

Usprawnij operacje i inicjowanie obsługi dowolnej infrastruktury w sposób bardziej bezpieczny i wydajny za pomocą narzędzia Terraform Enterprise. Scentralizuj wdrażanie infrastruktury w ramach jednego przepływu pracy i inicjowania obsługi, zarządzania oraz inspekcji dowolnego środowiska.

Poznaj typowe scenariusze rozwiązania Terraform na platformie Azure

Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Linux.

Tworzenie klastra Kubernetes.

Tworzenie zestawu skalowania maszyn wirtualnych.

Konfigurowanie sieci wirtualnej.

Przykładowy przepływ pracy DevOps z rozwiązaniem Terraform na platformie Azure

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie przy niezmienialnej infrastrukturze za pomocą systemu Jenkins i narzędzia Terraform w wirtualnej architekturze platformy Azure — omówienie

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz języka Java, Node.js, Go, czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Dowiedz się więcej o ciągłej integracji/ciągłym wdrażaniu przy niezmienialnej infrastrukturze za pomocą systemu Jenkins i narzędzia Terraform

Szybkie rozpoczęcie efektywnej pracy

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure.

Zainstaluj i skonfiguruj narzędzie Terraform.

Utwórz maszynę wirtualną przy użyciu narzędzia Terraform.

Inne rozwiązania HashiCorp na platformie Azure

HashiCorp Vault

Zarządzaj wpisami tajnymi i chroń dane poufne w dynamicznych środowiskach rozproszonych.

HashiCorp Consul

Połącz, zabezpiecz i skonfiguruj usługi na dowolnej platformie środowiska uruchomieniowego i w chmurze publicznej lub prywatnej.

Bądź na bieżąco dzięki naszemu blogowi

Zobacz wszystkie aktualizacje

Poznaj szczegóły — dowiedz się więcej o rozwiązaniu Terraform na platformie Azure

Przejdź do dokumentacji