Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Rozwiązanie HashiCorp Terraform na platformie Azure

Z łatwością zarządzaj infrastrukturą jako kodem, używając znajomego narzędzia do automatyzacji.
 

Uprość zarządzanie infrastrukturą

Definiuj infrastrukturę jako kod przy użyciu plików konfiguracji deklaratywnej, za pomocą których można tworzyć i aktualizować zasoby infrastruktury, na przykład maszyny wirtualne, sieci i kontenery, oraz zarządzać nimi. Przy użyciu języka konfiguracji Terraform możesz z łatwością automatyzować zarządzanie zasobami w całym przepływie pracy.

Dlaczego warto używać rozwiązania Terraform na platformie Azure?

Wstępnie zintegrowane

Rozwiązanie Terraform jest wbudowane w usługę Azure Cloud Shell i uwierzytelnione w Twojej subskrypcji, dlatego jest zintegrowane i gotowe do użycia. Twórz i testuj modele na platformie Azure za pomocą rozszerzenia Azure Terraform dla edytora Visual Studio Code, które zapewnia obsługę poleceń rozwiązania Terraform, wizualizację wykresów zasobów oraz integrację z usługą Azure Cloud Shell bezpośrednio w edytorze Visual Studio Code.

Prowadzone przez społeczność

Zespoły inżynierów firm Microsoft i HashiCorp współpracują ze społecznością rozwiązania Terraform, aby nieustannie rozwijać dostawcę i modułyAzure Terraform. Dołącz do repozytorium systemu GitHub , aby przekazywać propozycje funkcji i zgłoszenia problemów oraz współtworzyć.

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie

Uprość operacje i bezpieczniej oraz wydajniej aprowizuj dowolną infrastrukturę dzięki rozwiązaniu Terraform Enterprise. Scentralizuj wdrażanie infrastruktury w jednym przepływie pracy i aprowizuj dowolne środowisko oraz zarządzaj nim oraz przeprowadzaj inspekcje.

Poznaj typowe scenariusze rozwiązania Terraform na platformie Azure

Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Linux.

Tworzenie klastra Kubernetes.

Tworzenie zestawu skalowania maszyn wirtualnych.

Konfigurowanie sieci wirtualnej.

Przykładowy przepływ pracy DevOps z rozwiązaniem Terraform na platformie Azure

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie przy niezmienialnej infrastrukturze za pomocą systemu Jenkins i rozwiązania Terraform w wirtualnej architekturze platformy Azure — omówienie

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz języka Java, Node.js, Go, czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.
 

Szybkie rozpoczęcie

1

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure.

2

Instalowanie i konfigurowanie rozwiązania Terraform.

3

Utwórz maszynę wirtualną przy użyciu rozwiązania Terraform.

Inne rozwiązania HashiCorp na platformie Azure

HashiCorp Vault

Zarządzaj wpisami tajnymi i chroń dane poufne w dynamicznych środowiskach rozproszonych.

HashiCorp Consul

Połącz, zabezpiecz i skonfiguruj usługi na dowolnej platformie środowiska uruchomieniowego i w chmurze publicznej lub prywatnej.

Bądź na bieżąco z blogiem Microsoft Open Source

Poznaj szczegóły — dowiedz się więcej o rozwiązaniu Terraform na platformie Azure