HashiCorp Terraform na platformie Azure

Z łatwością zarządzaj infrastrukturą jako kodem, używając znajomego narzędzia do automatyzacji

Używasz systemu Azure po raz pierwszy? Rozpocznij bezpłatnie

Uprość zarządzanie infrastrukturą

Definiuj infrastrukturę jako kod przy użyciu plików konfiguracji deklaratywnej, za pomocą których można tworzyć i aktualizować zasoby infrastruktury, na przykład maszyny wirtualne, sieci i kontenery, oraz zarządzać nimi. Przy użyciu języka konfiguracji Terraform możesz z łatwością automatyzować zarządzanie zasobami w całym przepływie pracy.

Dlaczego warto używać rozwiązania Terraform na platformie Azure?

Wstępnie zintegrowane

Rozwiązanie Terraform jest wbudowane w usługę Azure Cloud Shell i uwierzytelnione w Twojej subskrypcji, jest więc zintegrowane i gotowe do użycia. Twórz i testuj modele na platformie Azure za pomocą rozszerzenia Azure Terraform dla programu Visual Studio Code, które zapewnia obsługę poleceń rozwiązania Terraform, wizualizację wykresów zasobów oraz integrację z usługą Azure Cloud Shell bezpośrednio w programie Visual Studio Code.

Prowadzone przez społeczność

Zespoły inżynierów firm Microsoft i HashiCorp współpracują ze społecznością programu Terraform, aby nieustannie rozwijać dostawcę i moduły Azure Terraform. Dołącz do repozytorium serwisu GitHub, aby przekazywać propozycje funkcji i zgłoszenia problemów oraz współtworzyć.

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie

Uprość operacje i bezpieczniej oraz wydajniej aprowizuj dowolną infrastrukturę dzięki rozwiązaniu Terraform Enterprise. Scentralizuj wdrażanie infrastruktury w jednym przepływie pracy i aprowizuj dowolne środowisko oraz zarządzaj nim i przeprowadzaj inspekcje.

Poznaj typowe scenariusze rozwiązania Terraform na platformie Azure

Przykładowy przepływ pracy DevOps z rozwiązaniem Terraform na platformie Azure

Información general sobre la integración e implementación continuas (CI/CD) de infraestructuras inmutables mediante Jenkins y Terraform en la arquitectura virtual de AzureAzure es una nube mundial para hospedar máquinas virtuales Windows o Linux. Independientemente de que use Java, Node.js, Go o PHP para desarrollar las aplicaciones, necesitará una canalización de integración e implementación continuas (CI/CD) para enviar los cambios a estas máquinas virtuales de manera automática.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code
  1. Przegląd
  2. Przepływ

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie przy niezmienialnej infrastrukturze za pomocą systemu Jenkins i narzędzia Terraform w wirtualnej architekturze platformy Azure — omówienie

Przegląd

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz języka Java, Node.js, Go, czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Przepływ

  1. 1 Zmień kod źródłowy aplikacji.
  2. 2 Zatwierdź kod w usłudze GitHub.
  3. 3 Wyzwolenie ciągłej integracji do systemu Jenkins.
  4. 4 System Jenkins wyzwala kompilację obrazu narzędzia Packer w celu utworzenia maszyny wirtualnej i zapisuje ją jako obraz maszyny wirtualnej za pomocą funkcji Dyski zarządzane platformy Azure.
  5. 5 System Jenkins wyzwala narzędzie Terraform w celu aprowizowania nowego zestawu skalowania maszyn wirtualnych przy użyciu obrazu maszyny wirtualnej z funkcji Dyski zarządzane platformy Azure.
  6. 6 Usługa Azure Log Analytics zbiera i analizuje dzienniki.
  7. 7 Monitoruj aplikację i wprowadzaj ulepszenia.

Zobacz, jak klienci korzystają z programu Terraform na platformie Azure

Szybkie rozpoczęcie efektywnej pracy

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure.

Zainstaluj i skonfiguruj rozwiązanie Terraform.

Utwórz maszynę wirtualną przy użyciu rozwiązania Terraform.

Inne rozwiązania HashiCorp na platformie Azure

HashiCorp Vault

Zarządzaj wpisami tajnymi i chroń dane poufne w dynamicznych środowiskach rozproszonych.

HashiCorp Consul

Połącz, zabezpiecz i skonfiguruj usługi na dowolnej platformie środowiska uruchomieniowego i w chmurze publicznej lub prywatnej.

Bądź na bieżąco dzięki naszemu blogowi

Zobacz wszystkie aktualizacje

Poznaj szczegóły — dowiedz się więcej o rozwiązaniu Terraform na platformie Azure

Przejdź do dokumentacji