Pomiń nawigację

HashiCorp Terraform na platformie Azure

Z łatwością zarządzaj infrastrukturą jako kodem, używając znajomego narzędzia do automatyzacji

Używasz systemu Azure po raz pierwszy? Rozpocznij bezpłatnie

Uprość zarządzanie infrastrukturą

Definiuj infrastrukturę jako kod przy użyciu plików konfiguracji deklaratywnej, za pomocą których można tworzyć i aktualizować zasoby infrastruktury, na przykład maszyny wirtualne, sieci i kontenery, oraz zarządzać nimi. Przy użyciu języka konfiguracji Terraform możesz z łatwością automatyzować zarządzanie zasobami w całym przepływie pracy.

Dlaczego warto używać rozwiązania Terraform na platformie Azure?

Wstępnie zintegrowane

Narzędzie Terraform jest wbudowane w usłudze Azure Cloud Shell i uwierzytelnione w Twojej subskrypcji. W ten sposób jest ono zintegrowane i gotowe do użycia. Kompiluj i testuj moduły na platformie Azure za pomocą rozszerzenia Azure Terraform dla edytora Visual Studio Code, zapewniającego obsługę poleceń narzędzia Terraform, wizualizację wykresów zasobów i integrację usługi Azure Cloud Shell bezpośrednio w edytorze Visual Studio Code.

Prowadzone przez społeczność

Zespoły inżynierów firm Microsoft i HashiCorp współpracują wspólnie ze społecznością narzędzia Terraform w celu ciągłego opracowywania modułów i dostawcyrozszerzenia Azure Terraform. Dołącz do repozytorium GitHub , aby zgłaszać żądania funkcji, zgłaszać problemy i podejmować współpracę.

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie

Usprawnij operacje i inicjowanie obsługi dowolnej infrastruktury w sposób bardziej bezpieczny i wydajny za pomocą narzędzia Terraform Enterprise. Scentralizuj wdrażanie infrastruktury w ramach jednego przepływu pracy i inicjowania obsługi, zarządzania oraz inspekcji dowolnego środowiska.

Poznaj typowe scenariusze rozwiązania Terraform na platformie Azure

Tworzenie maszyny wirtualnej z systemem Linux.

Tworzenie klastra Kubernetes.

Tworzenie zestawu skalowania maszyn wirtualnych.

Konfigurowanie sieci wirtualnej.

Przykładowy przepływ pracy DevOps z rozwiązaniem Terraform na platformie Azure

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie przy niezmienialnej infrastrukturze za pomocą systemu Jenkins i narzędzia Terraform w wirtualnej architekturze platformy Azure — omówienie

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz języka Java, Node.js, Go, czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Dowiedz się więcej o ciągłej integracji/ciągłym wdrażaniu przy niezmienialnej infrastrukturze za pomocą systemu Jenkins i narzędzia Terraform

Szybkie rozpoczęcie efektywnej pracy

Utwórz bezpłatne konto platformy Azure.

Zainstaluj i skonfiguruj narzędzie Terraform.

Utwórz maszynę wirtualną przy użyciu narzędzia Terraform.

Inne rozwiązania HashiCorp na platformie Azure

HashiCorp Vault

Zarządzaj wpisami tajnymi i chroń dane poufne w dynamicznych środowiskach rozproszonych.

HashiCorp Consul

Połącz, zabezpiecz i skonfiguruj usługi na dowolnej platformie środowiska uruchomieniowego i w chmurze publicznej lub prywatnej.

Bądź na bieżąco dzięki naszemu blogowi

Zobacz wszystkie aktualizacje

Poznaj szczegóły — dowiedz się więcej o rozwiązaniu Terraform na platformie Azure

Przejdź do dokumentacji