Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Rozwiązania DevOps na platformie Azure

Pokonuj wyzwania na każdym etapie inżynierii zdalnej i dowiedz się, jak zespoły inżynierów w firmie Microsoft umożliwiły zdalne tworzenie. Zarejestruj się, aby wziąć udział.

Narzędzia DevOps dla każdej fazy cyklu życia aplikacji

Korzystaj z kompleksowych rozwiązań na platformie Azure, aby wdrażać praktyki DevOps podczas planowania, tworzenia, dostarczania i działania aplikacji. Zastosowanie właściwej kombinacji technologii DevOps, kultury i procesów pozwala zapewnić ciągłe dostarczanie oprogramowania i lepszą wartość dla klientów.

Zapewnij zespołom możliwość elastycznego zarządzania pracą i pełny wzgląd w produkty oraz projekty. Definiuj, śledź i rozdzielaj pracę dzięki tablicom Kanban, listom prac, niestandardowym pulpitom nawigacyjnym oraz możliwościom raportowania za pomocą usługi Azure Boards. Zachowaj przejrzystość i terminowość prac deweloperskich dzięki usłudze GitHub. Przeglądaj analizy z wizualizacjami i przekształcaj dane w szczegółowe informacje dzięki usłudze Power BI.

Zadania dla różnych zespołów zapisane w usłudze Azure Boards

Pisz kod szybciej i sprawniej przy użyciu programów Visual Studio i Visual Studio Code. Udostępniaj kod i współpracuj z podobnie myślącymi deweloperami za pomocą usługi GitHub. Automatyzuj testowanie i przeprowadzaj ciągłą integrację w chmurze, korzystając z usługi Azure Pipelines. Twórz automatyczne przepływy pracy, od pomysłu do środowiska produkcyjnego, za pomocą funkcji GitHub Actions. Możesz nawet wprowadzić obciążenia z usługi Jenkins na platformie Azure. Aprowizuj środowiska dla deweloperów w ciągu kilku minut, korzystając z usługi Azure DevTest Labs.

Skorzystaj z nowoczesnego tworzenia aplikacji, aby przyspieszyć czas wprowadzenia na rynek.

Osoba pracująca przy biurku w programie Visual Studio

Wdróż swoją aplikację w dowolnej usłudze platformy Azure, takiej jak Kubernetes on Azure, automatycznie i z zachowaniem pełnej kontroli, aby nieustannie dostarczać wartość klientom. Definiuj i uruchamiaj wiele środowisk w chmurze przy użyciu usługi Azure Resource Manager lub usługi HashiCorp Terraform, a następnie twórz potoki ciągłego dostarczania do tych środowisk za pomocą usługi Azure Pipelines lub narzędzi takich jak Jenkins i Spinnaker.

Implementuj monitorowanie pełnego stosu, otrzymuj przydatne alerty i uzyskuj szczegółowe informacje z dzienników i telemetrii dzięki usłudze Azure Monitor. Zarządzaj środowiskiem w chmurze przy użyciu usługi Azure Automation oraz narzędzi takich jak Ansible i Chef.

Zapewnij zgodność aprowizowanej infrastruktury i aplikacji, korzystając z usługi Azure Blueprints lub programu Chef Automate. W połączeniu z usługą Azure Security Center te technologie ułatwią zmniejszenie ekspozycji na zagrożenia oraz szybkie znajdowanie i naprawianie luk w zabezpieczeniach.

Osoba przy biurku wciskająca przycisk w celu użycia mikrofonu
Powrót do kart

Wypracuj własne praktyki DevOps, korzystając z tych narzędzi i usług

GitHub

GitHub

Zwiększaj możliwości współpracy, automatyzuj przepływy pracy z kodu do chmury oraz łatwiej zabezpieczaj kod dzięki zaawansowanym funkcjom.

Azure Pipelines

Azure Pipelines

Wdróż ciągłą integrację/ciągłe wdrażanie, aby ciągle tworzyć, testować i wdrażać na dowolnej platformie i w dowolnej chmurze.

Azure Boards

Azure Boards

Planuj, śledź i omawiaj prace w zespołach, korzystając z tablic Kanban, listy prac, pulpitów nawigacyjnych zespołu i niestandardowego raportowania.

Azure Monitor

Azure Monitor

Uzyskaj możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci.

Visual Studio

Visual Studio

Używaj zintegrowanego środowiska projektowego przeznaczonego do tworzenia zaawansowanych, skalowalnych aplikacji dla platformy Azure.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Azure Kubernetes Service (AKS)

Dzięki w pełni zarządzanej usłudze Kubernetes możesz szybciej dostarczać skonteneryzowane aplikacje i łatwiej nimi operować.

Architektury rozwiązań DevOps

Zobacz, jak połączyć wiele narzędzi i technologii przy użyciu platformy Azure w ramach typowych scenariuszy DevOps.

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie dla usługi Azure Virtual Machines

Platforma Azure to światowej klasy chmura umożliwiająca hostowanie maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Linux. Niezależnie od tego, czy do tworzenia aplikacji używasz platformy ASP.NET, Java, Node.js czy PHP, będziesz potrzebować potoku ciągłej integracji i ciągłego wdrażania na potrzeby automatycznego wypychania zmian do tych maszyn wirtualnych.

Ciągła intergracja/ciągłe wdrażanie w języku Java za pomocą usługi Jenkins i usługi Azure Web Apps

Usługa Azure App Service to szybka i prosta metoda tworzenia aplikacji internetowych za pomocą platform Java, Node.js, PHP i ASP.NET, a także wsparcie dla środowisk uruchomieniowych języków niestandardowych korzystających z platformy Docker. Szybko dostarczaj wartości klientom przy użyciu usługi Azure App Service z potokiem ciągłej integracji/ciągłego wdrażania, aby automatycznie wypychać wszystkie zmiany do usługi Azure App Service.

Metodyka DevOps dla usługi Azure Kubernetes Service (AKS)

Zrównoważ szybkość i bezpieczeństwo oraz szybko dostarczaj kod na dużą skalę, używając bezpiecznej metodyki DevOps z usługą Azure Kubernetes Service (AKS). Zastosuj zabezpieczenia zgodności w procesach deweloperskich, korzystając z ciągłej integracji/ciągłego wdrażania z dynamicznymi mechanizmami kontroli zasad i przyspiesz pętlę opinii dzięki ciągłemu monitorowaniu. Usługa Azure Pipelines umożliwia szybkie dostarczanie, jednocześnie zapewniając wymuszanie krytycznych zasad za pomocą usługi Azure Policy. Platforma Azure oferuje możliwość obserwacji w czasie rzeczywistym dla potoków kompilacji i wydań oraz możliwość łatwego stosowania inspekcji zgodności i ponownych konfiguracji.

Zobacz, jak zespoły firmy Microsoft przyjęły metodykę DevOps

Pomyślne przekształcenie do metodyki DevOps wymaga zmiany kulturowej, co może być trudne dla dużej firmy, która przez dziesięciolecia tworzyła technologię. Jest to jednak konieczne, aby dostarczać klientom lepsze produkty i osiągać lepsze wyniki biznesowe. Posłuchaj opowieści o naszej trwającej przygodzie.

Poznaj rozwiązania naszych partnerów

Dowiedz się więcej na temat technologii i usług DevOps, które mogą pomóc Ci w przekształcaniu Twoich rozwiązań.

HashiCorp Terraform

Rozwiązanie HashiCorp Terraform może ułatwić zarządzanie infrastrukturą jako kodem. Definiuj infrastrukturę jako kod przy użyciu plików konfiguracji deklaratywnej, za pomocą których można tworzyć i aktualizować zasoby infrastruktury.

HashiCorp Terraform

Redhat Ansible

Automatyzowanie aprowizowania chmury, zarządzania konfiguracją i wdrożeń aplikacji. Microsoft Azure to certyfikowany partner Ansible, co zapewnia spokój podczas używania modułów platformy Azure dla rozwiązania Ansible.

Redhat Ansible

Chef

Odkryj zaawansowaną platformę automatyzacji, która przekształca infrastrukturę maszyny wirtualnej na platformie Azure w kod. Narzędzie Chef automatyzuje sposób konfiguracji i wdrażania infrastruktury oraz zarządzania nią w sieci, niezależnie od jej rozmiaru.

Chef

WhiteSource

WhiteSource Bolt dla usługi Azure DevOps to bezpłatne rozszerzenie, które skanuje wszystkie projekty i wykrywa składniki typu open source, ich licencje oraz znane luki w zabezpieczeniach.

WhiteSource

JFrog

JFrog Artifactory to rozwiązanie dla deweloperów i inżynierów infrastruktury DevOps, które zapewnia pełną kontrolę, wgląd i zarządzanie plikami binarnymi w poszczególnych fazach cyklu życia tworzenia oprogramowania.

JFrog

CloudBees

Rozwiązanie CloudBees Core zapewnia niezawodność przedsiębiorstwa w usłudze Jenkins. Ten pakiet wtyczek na poziomie przedsiębiorstwa ułatwia zabezpieczanie i optymalizowanie programu Jenkins oraz zarządzanie nim, a także ograniczanie przestojów.

CloudBees

Rozwiązania dla praktyk DevOps

Rozwiązanie Azure DevOps ma niezawodne integracje z platformą Azure oraz kompleksowy pakiet technologii, które ułatwiają bezpieczne i szybkie dostarczanie oprogramowania. Połącz rozwiązanie Azure DevOps z narzędziami DevOps typu open source dopasowanymi do indywidualnego przepływu pracy, a następnie bezproblemowo zintegruj je na platformie Azure. Niezależnie od tego, czy aplikacja korzysta z maszyn wirtualnych, aplikacji internetowych, czy rozwiązania Kubernetes, wdrażaj praktyki metodyki DevOps, takie jak ciągła integracja/ciągłe wdrażanie, infrastruktura jako kod i ciągłe monitorowanie przy użyciu platformy Azure i wybranego łańcucha narzędzi DevOps.
 • Zautomatyzuj każdą część procesu DevOps, od kodu po chmurę, dzięki ciągłej integracji i ciągłemu wdrażaniu oraz samodzielnie wybranej obsłudze narzędzi:

  • Zdefiniuj potok ciągłej integracji/ciągłego dostarczania i zarządzaj wydaniami w wielu środowiskach przy użyciu usługi Azure Pipelines.
  • Wybieraj dowolne usługi docelowe na platformie Azure, w tym Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Virtual Machines lub Azure Functions.
  • Automatyzuj przepływy pracy dzięki usłudze GitHub Actions.
  • Hostuj obciążenia programu Jenkins, rozszerz istniejącą konfigurację lub uprość ciągłą integrację/ciągłe dostarczanie przy użyciu wtyczek programu Jenkins dla platformy Azure.
  • Twórz szybkie i powtarzalne wdrożenia na platformie Azure dzięki narzędziu Spinnaker.
  • Poznaj różnice między ciągłym dostarczaniem i ciągłym wdrażaniem oraz dowiedz się, jak mogą zaspokoić potrzeby Twojej organizacji.
 • Stosuj metody zwinnego wytwarzania oprogramowania z planowaniem, śledzeniem i raportowaniem w celu zapewnienia krótszych cykli wydawania i pełnego wglądu w proces opracowywania oprogramowania. Zarządzaj projektami przy użyciu usługi GitHub. Korzystaj przy tym z usługi Azure Boards, aby zyskać następujące możliwości:

  • Definiowanie, przypisywanie i śledzenie elementów roboczych.
  • Zarządzanie listami prac.
  • Tworzenie niestandardowych pulpitów nawigacyjnych w celu śledzenia postępów.
  • Uzyskaj zaawansowaną analitykę i raportowanie.
 • Zarządzaj repozytoriami Git, udostępniaj i współpracuj dzięki usłudze GitHub. Utwórz niezawodny przepływ pracy pisania kodu dla zespołu obejmujący następujące elementy:

 • Definiuj zasoby w chmurze w sposób opisowy, tak aby środowiska były wersjonowane i zatwierdzane wraz z kodem aplikacji w repozytoriach. Traktowanie infrastruktury jako kodu pozwala wdrażać zasoby w chmurze w sposób powtarzalny i niezawodny, zapewniając, że środowiska w chmurze są w pełni nadzorowane.

  • Definiuj powtarzalne, w pełni nadzorowane środowiska dzięki usłudze Azure Blueprints.
  • Korzystaj z narzędzi typu open-source, takich jak HashiCorp Terraform i Ansible, z pełną obsługą zasobów platformy Azure.
 • Zarządzaj konfiguracją zasobów w ramach całego systemu, aby wymuszać żądane stany, wdrażać aktualizacje konfiguracji i zautomatyzować obsługę nieoczekiwanych zmian i problemów. Platforma Azure oferuje wiele narzędzi DevOps do zarządzania konfiguracją, w tym Ansible, Chef, Puppet i Azure Automation.

 • Monitoruj kondycję infrastruktury oraz integruj dane w ramach istniejących pulpitów nawigacyjnych w programie Grafana lub Kibana albo witrynie Azure Portal za pomocą usługi Azure Monitor.

  • Stosuj ciągłe monitorowanie pełnego stosu.
  • Konfiguruj alerty umożliwiające działanie w usługach platformy Azure.
  • Zbieraj, wykonuj zapytania i analizuj dzienniki w celu uzyskiwania szczegółowych informacji oraz eliminowania problemów.
  • Używaj wbudowanego monitorowania kontenerów dla usługi Azure Kubernetes Service (AKS).

Zacznij współpracować, aby wprowadzać innowacje z kodu w chmurze dzięki usłudze GitHub i platformie Azure.

Rozpocznij