Pomiń nawigację

Azure Database for PostgreSQL

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie, w pełni zarządzana baza PostgreSQL w wersji Community

Usługa Azure Database for PostgreSQL udostępnia w pełni zarządzaną, gotową do użycia w przedsiębiorstwie bazę danych PostgreSQL w wersji Community jako usługę. Rozwiązanie PostgreSQL w wersji Community usługi pozwala łatwo wykonywać migrację metodą „lift and shift” do chmury, korzystając z dowolnie wybranych języków i platform. Dodatkowo w standardzie dostaje się wysoką dostępność i możliwość skalowania w ciągu sekund, co pozwala łatwo zaadaptować się do zmienionych wymagań klienta. Prócz tego zyskuje się także niezrównane bezpieczeństwo i zgodność ze standardami, w tym dostęp do programu Azure IP Advantage, a także najlepszy w branży zasięg platformy Azure. Wszystko to działa w oparciu o elastyczny model cenowy, więc można wybrać zasoby dla swojego obciążenia bez żadnych ukrytych kosztów.

Używaj w pełni zarządzanego, natywnego środowiska PostgreSQL w wersji Community

Uwolnij się od złożonych zadań zarządzania bazami danych i infrastrukturą, łącząc wersję Community środowiska PostgreSQL z zaletami w pełni zarządzanej usługi. Dzięki usłudze Azure Database for PostgreSQL wrócisz do kompilowania aplikacji.

Wybrane języki i struktury

Używaj popularnych platform i języków typu „open source” — w tym C#, C++, Java, Python, Node i PHP — w celu dostarczania w pełni zintegrowanego środowiska pracy, które zaspokoi Twoje potrzeby w zakresie tworzenia aplikacji.

Skalowanie w ciągu sekund dzięki wbudowanej wysokiej dostępności

Aprowizuj w ciągu kilku minut i elastycznie skaluj niezależnie obliczenia lub magazyn w ciągu kilku sekund. Usługa Azure Database for PostgreSQL została stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiej dostępności i z umową SLA gwarantującą dostępność na poziomie 99,99%. Nie wymaga dodatkowej konfiguracji, replikacji ani ponoszenia kosztów do zagwarantowania, że Twoje aplikacje działają, gdy ich potrzebujesz.

Ochrona bazy danych i poprawa wydajności za pomocą wbudowanej inteligencji

Baza danych Azure Database for PostgreSQL używa wbudowanej inteligencji, która uczy się Twoich unikatowych wzorów bazy danych i udostępnia dostosowane rekomendacje oraz szczegółowe informacje pozwalające Ci zmaksymalizować wydajność Twojej bazy danych PostgreSQL. Usługa Advanced Threat Protection stale monitoruje Twoją bazę danych pod kątem potencjalnej złośliwej aktywności, informując o detekcjach, co pozwala natychmiast podjąć działania.

Niezrównane zabezpieczenia i zasięg

Przeprowadź pełną integrację z ekosystemem platformy Azure, aby korzystać z zalet globalnej sieci centrów danych firmy Microsoft, wiodących w branży zabezpieczeń oraz całodobowego monitorowania.

Prosty i elastyczny cennik

Zyskaj wszystko, czego potrzebujesz, dzięki prostemu, elastycznemu cennikowi — w tym możliwościom, takim jak automatyczne poprawianie bazy danych, automatyczne tworzenie kopii zapasowych, wbudowane monitorowanie i zabezpieczenia, bez dodatkowych kosztów.

Zobacz, jak firmy wykorzystują swój potencjał dzięki usłudze Azure Database for PostgreSQL

Zasoby dla deweloperów

Kompiluj inteligentne aplikacje przy użyciu usług Microsoft Cognitive Services i usługi Azure Database for PostgreSQL

Łącz kontenery działające w środowisku Kubernetes z usługą Azure Database for PostgreSQL za pomocą usługi Open Service Broker for Azure

Łącz dane aplikacji z usługą Power BI, aby tworzyć zaawansowane, interaktywne raporty z możliwością analizy wizualnej

Co można skompilować przy użyciu usługi Azure Database for PostgreSQL?

Dowiedz się więcej na temat przypadków zastosowań poniżej:

Cyfrowe kampanie marketingowe

Nawiąż kontakt z użytkownikami na całym świecie dzięki spersonalizowanemu i rozbudowanemu środowisku marketingu cyfrowego. Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie oczekiwań klienta.

Dowiedz się więcej

使用適用於 MySQL 的 Azure 資料庫進行數位行銷透過具前瞻性的機械學習運算法以及整合式視覺化工具來取得可行的探討及分析,開發精密且革新的應用程式。BrowserCDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for PostgreSQLRedis Cache

Rozwiązania z zakresu handlu detalicznego i elektronicznego

Twórz bezpieczne i skalowalne rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, które będą spełniać zarówno potrzeby klientów, jak i potrzeby firm. Dotrzyj do klientów za pomocą dostosowanych produktów i ofert, przetwarzaj transakcje szybko i bezpiecznie oraz skup się na realizacji zamówień i obsłudze klienta.

Dowiedz się więcej

使用適用於 PostgreSQL 的 Azure 資料庫之零售以及電子商務建置安全且可調整的電子商務解決方案,以同時滿足客戶與業務的需求。您可以透過客製化的產品及優惠,與客戶進行良性互動,亦可更快速、安全地處理交易,並專注於交貨與客戶服務。BrowserAzure Database for PostgreSQL(Product Catalog)Azure Database for PostgreSQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure Storage (Logs,static catalog content)Azure HD Insight(Analytics)

Aplikacje do zarządzania finansami

Bezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom analizę i szczegóły zagregowanych danych o dużej wartości przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.

Dowiedz się więcej

使用適用於 PostgreSQL 的 Azure 資料庫之財務管理應用程式藉由內建安全性以及效能,讓您能夠安心存放重要資料,並提供使用者高價值的分析以及彙總資料的深入解析。

Skalowalne aplikacje internetowe i aplikacje mobilne

Szybko twórz atrakcyjne, wydajne i skalowalne aplikacje międzyplatformowe oraz natywne dla systemów iOS, Android, Windows i Mac.

Dowiedz się więcej

使用適用於 PostgreSQL 的 Azure 資料庫之可調整 Web 及行動應用程式快速建置引人入勝、效能優異、可跨平台調整且適用於 iOS、Android、Windows 或 Mac 的原生應用程式。

Inteligentne aplikacje

Twórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.

Dowiedz się więcej

使用適用於 PostgreSQL 的 Azure 資料庫之智慧型應用程式透過具前瞻性的機械學習運算法以及整合式視覺化工具來取得可行的探討及分析,開發精密且革新的應用程式。

Powiązane produkty i usługi

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Azure Database for MySQL

Zarządzana usługa bazy danych MySQL dla deweloperów aplikacji

Redis Cache

Zapewnij aplikacjom dostęp do danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

Utwórz serwer bazy danych PostgreSQL