Pomiń nawigację

Azure Database for PostgreSQL

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie, w pełni zarządzana baza PostgreSQL w wersji Community

Usługa Azure Database for PostgreSQL udostępnia w pełni zarządzaną, gotową do użycia w przedsiębiorstwie bazę danych PostgreSQL w wersji Community jako usługę. Rozwiązanie PostgreSQL w wersji Community usługi pozwala łatwo wykonywać migrację metodą „lift and shift” do chmury, korzystając z dowolnie wybranych języków i platform. Dodatkowo w standardzie dostaje się wysoką dostępność i możliwość skalowania w ciągu sekund, co pozwala łatwo zaadaptować się do zmienionych wymagań klienta. Prócz tego zyskuje się także niezrównane bezpieczeństwo i zgodność ze standardami, w tym dostęp do programu Azure IP Advantage, a także najlepszy w branży zasięg platformy Azure. Wszystko to działa w oparciu o elastyczny model cenowy, więc można wybrać zasoby dla swojego obciążenia bez żadnych ukrytych kosztów.

Używaj w pełni zarządzanego, natywnego środowiska PostgreSQL w wersji Community

Uwolnij się od złożonych zadań zarządzania bazami danych i infrastrukturą, łącząc wersję Community środowiska PostgreSQL z zaletami w pełni zarządzanej usługi. Dzięki usłudze Azure Database for PostgreSQL wrócisz do kompilowania aplikacji.

Wybrane języki i struktury

Używaj popularnych platform i języków typu „open source” — w tym C#, C++, Java, Python, Node i PHP — w celu dostarczania w pełni zintegrowanego środowiska pracy, które zaspokoi Twoje potrzeby w zakresie tworzenia aplikacji.

Skalowanie w ciągu sekund dzięki wbudowanej wysokiej dostępności

Aprowizuj w ciągu kilku minut i elastycznie skaluj niezależnie obliczenia lub magazyn w ciągu kilku sekund. Usługa Azure Database for PostgreSQL została stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiej dostępności i z umową SLA gwarantującą dostępność na poziomie 99,99%. Nie wymaga dodatkowej konfiguracji, replikacji ani ponoszenia kosztów do zagwarantowania, że Twoje aplikacje działają, gdy ich potrzebujesz.

Ochrona bazy danych i poprawa wydajności za pomocą wbudowanej inteligencji

Baza danych Azure Database for PostgreSQL używa wbudowanej inteligencji, która uczy się Twoich unikatowych wzorów bazy danych i udostępnia dostosowane rekomendacje oraz szczegółowe informacje pozwalające Ci zmaksymalizować wydajność Twojej bazy danych PostgreSQL. Usługa Advanced Threat Protection stale monitoruje Twoją bazę danych pod kątem potencjalnej złośliwej aktywności, informując o detekcjach, co pozwala natychmiast podjąć działania.

Niezrównane zabezpieczenia i zasięg

Przeprowadź pełną integrację z ekosystemem platformy Azure, aby korzystać z zalet globalnej sieci centrów danych firmy Microsoft, wiodących w branży zabezpieczeń oraz całodobowego monitorowania.

Prosty i elastyczny cennik

Zyskaj wszystko, czego potrzebujesz, dzięki prostemu, elastycznemu cennikowi — w tym możliwościom, takim jak automatyczne poprawianie bazy danych, automatyczne tworzenie kopii zapasowych, wbudowane monitorowanie i zabezpieczenia, bez dodatkowych kosztów.

Zobacz, jak firmy wykorzystują swój potencjał dzięki usłudze Azure Database for PostgreSQL

Zasoby dla deweloperów

Kompiluj inteligentne aplikacje przy użyciu usług Microsoft Cognitive Services i usługi Azure Database for PostgreSQL

Łącz kontenery działające w środowisku Kubernetes z usługą Azure Database for PostgreSQL za pomocą usługi Open Service Broker for Azure

Łącz dane aplikacji z usługą Power BI, aby tworzyć zaawansowane, interaktywne raporty z możliwością analizy wizualnej

Co można skompilować przy użyciu usługi Azure Database for PostgreSQL?

Dowiedz się więcej na temat przypadków zastosowań poniżej:

Cyfrowe kampanie marketingowe

Nawiąż kontakt z użytkownikami na całym świecie dzięki spersonalizowanemu i rozbudowanemu środowisku marketingu cyfrowego. Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie oczekiwań klienta.

Dowiedz się więcej

Digital marknadsföring med Azure Database for PostgreSQLUtveckla sofistikerade omvandlingsappar med avancerade maskininlärningsalgoritmer och integrerade visualiseringsverktyg för att få analyser och information som du kan agera utifrån.BrowserCDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for PostgreSQLRedis Cache

Rozwiązania z zakresu handlu detalicznego i elektronicznego

Twórz bezpieczne i skalowalne rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, które będą spełniać zarówno potrzeby klientów, jak i potrzeby firm. Dotrzyj do klientów za pomocą dostosowanych produktów i ofert, przetwarzaj transakcje szybko i bezpiecznie oraz skup się na realizacji zamówień i obsłudze klienta.

Dowiedz się więcej

Detaljhandel och näthandel med Azure Database for PostgreSQLSkapa säkra och skalbara e-handelslösningar som uppfyller kraven från såväl kunderna som verksamheten i sig. Engagera kunderna genom anpassade produkter och erbjudanden, hantera transaktioner snabbt och säkert, och fokusera på att betjäna kunderna och uppfylla deras behov.BrowserAzure Database for PostgreSQL(Product Catalog)Azure Database for PostgreSQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure Storage (Logs,static catalog content)Azure HD Insight(Analytics)

Aplikacje do zarządzania finansami

Bezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom analizę i szczegóły zagregowanych danych o dużej wartości przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.

Dowiedz się więcej

Finansiera hanteringsappar med Azure Database for PostgreSQLLagra känsliga data säkert och tillhandahåll analys och information av högt värde om sammanställda data till användarna med hjälp av inbyggd säkerhet och prestanda.

Skalowalne aplikacje internetowe i aplikacje mobilne

Szybko twórz atrakcyjne, wydajne i skalowalne aplikacje międzyplatformowe oraz natywne dla systemów iOS, Android, Windows i Mac.

Dowiedz się więcej

Skalbara webb- och mobilprogram med Azure Database for PostgreSQLSkapa snabbt engagerande, högpresterande och skalbara appar för olika plattformar och inbyggda appar för iOS, Android, Windows eller Mac.

Inteligentne aplikacje

Twórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.

Dowiedz się więcej

Intelligenta appar med Azure Database for PostgreSQLUtveckla sofistikerade omvandlingsappar med avancerade maskininlärningsalgoritmer och integrerade visualiseringsverktyg för att få analyser och information som du kan agera utifrån.

Powiązane produkty i usługi

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Azure Database for MySQL

Zarządzana usługa bazy danych MySQL dla deweloperów aplikacji

Azure Cache for Redis

Zapewnij aplikacjom dostęp do danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

Utwórz serwer bazy danych PostgreSQL