Azure Database for PostgreSQL

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie, w pełni zarządzana baza PostgreSQL w wersji Community

Skoncentruj się na aplikacji, a nie bazie danych, dzięki w pełni zarządzanej bazie danych jako usłudze dla systemu PostgreSQL. Łatwo przeprowadzaj migrację do chmury przy użyciu wybranych języków i platform i wdrażaj gotowy do użycia w przedsiębiorstwie serwer PostgreSQL z wbudowaną wysoką dostępnością. Skaluj w górę w ciągu kilku sekund lub skaluj w poziomie przy użyciu opcji Hiperskala (Citus) teraz dostępnej w wersji zapoznawczej. Uzyskaj dostęp do wielowarstwowych zabezpieczeń, programu Azure IP Advantage oraz wiodącego w branży zasięgu platformy Azure — a wszystko to z elastycznymi cenami.

W pełni zarządzany system PostgreSQL dla społeczności z wielowarstwowymi zabezpieczeniami

Uprość zarządzanie infrastrukturą i bazami danych dzięki w pełni zarządzanemu systemowi PostgreSQL w wersji Community Edition, który oferuje wielowarstwowe zabezpieczenia i ciągłe monitorowanie w globalnej sieci centrów danych firmy Microsoft.

Skalowanie rozwiązania Postgres w poziomie w celu uzyskania fantastycznej wydajności dzięki opcji Hiperskala (Citus) teraz dostępne w wersji zapoznawczej

Rozszerz swoje środowisko poza system PostgreSQL z pojedynczym węzłem i skaluj w poziomie w obrębie wielu węzłów. Opracowana jako rozszerzenie systemu PostgreSQL opcja Hiperskala (Citus) oferuje najnowsze informacje i pozwala na korzystanie z doświadczenia w pracy z systemem PostgreSQL.

Skalowanie i wysoka dostępność spełniające Twoje potrzeby

Aprowizuj w ciągu kilku minut i elastycznie skaluj zasoby obliczeniowe lub magazynowe niezależnie w ciągu kilku sekund. Usługa Azure Database for PostgreSQL została stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiej dostępności. Nie wymaga ona dodatkowej konfiguracji, replikacji ani ponoszenia kosztów w celu zagwarantowania, że Twoje aplikacje działają, gdy ich potrzebujesz.

Ochrona bazy danych i poprawa wydajności za pomocą wbudowanej inteligencji

Baza danych Azure Database for PostgreSQL używa wbudowanej inteligencji, która uczy się Twoich unikatowych wzorów bazy danych i udostępnia dostosowane rekomendacje oraz szczegółowe informacje pozwalające Ci zmaksymalizować wydajność Twojej bazy danych PostgreSQL. Usługa Advanced Threat Protection stale monitoruje Twoją bazę danych pod kątem potencjalnej złośliwej aktywności, informując o detekcjach, co pozwala natychmiast podjąć działania.

Wybrane języki i struktury

Używaj popularnych platform i języków typu „open source” — w tym C#, C++, Java, Python, Node i PHP — w celu dostarczania w pełni zintegrowanego środowiska pracy, które zaspokoi Twoje potrzeby w zakresie tworzenia aplikacji.

Prosty i elastyczny cennik

Zyskaj wszystko, czego potrzebujesz, dzięki prostemu, elastycznemu cennikowi — w tym możliwościom, takim jak automatyczne poprawianie bazy danych, automatyczne tworzenie kopii zapasowych, wbudowane monitorowanie i zabezpieczenia, bez dodatkowych kosztów.

Zobacz, jak firmy wykorzystują swój potencjał dzięki usłudze Azure Database for PostgreSQL

Zasoby dla deweloperów

Kompiluj inteligentne aplikacje przy użyciu usług Microsoft Cognitive Services i usługi Azure Database for PostgreSQL

Łącz kontenery działające w środowisku Kubernetes z usługą Azure Database for PostgreSQL za pomocą usługi Open Service Broker for Azure

Łącz dane aplikacji z usługą Power BI, aby tworzyć zaawansowane, interaktywne raporty z możliwością analizy wizualnej

Co można skompilować przy użyciu usługi Azure Database for PostgreSQL?

Dowiedz się więcej na temat przypadków zastosowań poniżej:

Cyfrowe kampanie marketingowe

Nawiąż kontakt z użytkownikami na całym świecie dzięki spersonalizowanemu i rozbudowanemu środowisku marketingu cyfrowego. Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie oczekiwań klienta.

Dowiedz się więcej

Marketing Digital com a Base de Dados do Azure para PostgreSQLPrograme aplicações sofisticadas e inovadoras com os mais avançados algoritmos de aprendizagem automática e ferramentas de visualização integradas para obter informações e análises práticas.BrowserCDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for PostgreSQLRedis Cache

Rozwiązania z zakresu handlu detalicznego i elektronicznego

Twórz bezpieczne i skalowalne rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, które będą spełniać zarówno potrzeby klientów, jak i potrzeby firm. Dotrzyj do klientów za pomocą dostosowanych produktów i ofert, przetwarzaj transakcje szybko i bezpiecznie oraz skup się na realizacji zamówień i obsłudze klienta.

Dowiedz się więcej

Retail and e-commerce using Azure Database for PostgreSQLBuild secure and scalable e-commerce solutions that meet the demands of both customers and business. Engage customers through customized products and offers, process transactions quickly and securely, and focus on fulfillment and customer service.BrowserAzure Database for PostgreSQL(Product Catalog)Azure Database for PostgreSQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure Storage (Logs,static catalog content)Azure HD Insight(Analytics)

Aplikacje do zarządzania finansami

Bezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom analizę i szczegóły zagregowanych danych o dużej wartości przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.

Dowiedz się więcej

Aplicações de gestão financeira com a Base de Dados do Azure para PostgreSQLArmazene dados críticos com toda a segurança e forneça aos utilizadores informações e análises de valor elevado de dados agregados, através de segurança e desempenho incorporados.

Skalowalne aplikacje internetowe i aplikacje mobilne

Szybko twórz atrakcyjne, wydajne i skalowalne aplikacje międzyplatformowe oraz natywne dla systemów iOS, Android, Windows i Mac.

Dowiedz się więcej

Aplicações Web e móveis dimensionáveis com a Base de Dados do Azure para PostgreSQLCrie rapidamente aplicações nativas apelativas, dimensionáveis e com um excelente desempenho em várias plataformas para iOS, Android, Windows ou Mac.

Inteligentne aplikacje

Twórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.

Dowiedz się więcej

Aplicações inteligentes com a Base de Dados do Azure para PostgreSQLPrograme aplicações sofisticadas e inovadoras com os mais avançados algoritmos de aprendizagem automática e ferramentas de visualização integradas para obter informações e análises práticas.

Powiązane produkty i usługi

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Azure Database for MySQL

Zarządzana usługa bazy danych MySQL dla deweloperów aplikacji

Azure Cache for Redis

Zapewnij aplikacjom dostęp do danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

Utwórz serwer bazy danych PostgreSQL