Azure Database for PostgreSQL

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie, w pełni zarządzana baza PostgreSQL w wersji Community

Skoncentruj się na aplikacji, a nie bazie danych, dzięki w pełni zarządzanej bazie danych jako usłudze dla systemu PostgreSQL. Łatwo przeprowadzaj migrację do chmury przy użyciu wybranych języków i platform i wdrażaj gotowy do użycia w przedsiębiorstwie serwer PostgreSQL z wbudowaną wysoką dostępnością. Skaluj w górę w ciągu kilku sekund lub skaluj w poziomie przy użyciu opcji Hiperskala (Citus) teraz dostępnej w wersji zapoznawczej. Uzyskaj dostęp do wielowarstwowych zabezpieczeń, programu Azure IP Advantage oraz wiodącego w branży zasięgu platformy Azure — a wszystko to z elastycznymi cenami.

W pełni zarządzany system PostgreSQL dla społeczności z wielowarstwowymi zabezpieczeniami

Uprość zarządzanie infrastrukturą i bazami danych dzięki w pełni zarządzanemu systemowi PostgreSQL w wersji Community Edition, który oferuje wielowarstwowe zabezpieczenia i ciągłe monitorowanie w globalnej sieci centrów danych firmy Microsoft.

Skalowanie rozwiązania Postgres w poziomie w celu uzyskania fantastycznej wydajności dzięki opcji Hiperskala (Citus) teraz dostępne w wersji zapoznawczej

Rozszerz swoje środowisko poza system PostgreSQL z pojedynczym węzłem i skaluj w poziomie w obrębie wielu węzłów. Opracowana jako rozszerzenie systemu PostgreSQL opcja Hiperskala (Citus) oferuje najnowsze informacje i pozwala na korzystanie z doświadczenia w pracy z systemem PostgreSQL.

Skalowanie i wysoka dostępność spełniające Twoje potrzeby

Aprowizuj w ciągu kilku minut i elastycznie skaluj zasoby obliczeniowe lub magazynowe niezależnie w ciągu kilku sekund. Usługa Azure Database for PostgreSQL została stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiej dostępności. Nie wymaga ona dodatkowej konfiguracji, replikacji ani ponoszenia kosztów w celu zagwarantowania, że Twoje aplikacje działają, gdy ich potrzebujesz.

Ochrona bazy danych i poprawa wydajności za pomocą wbudowanej inteligencji

Baza danych Azure Database for PostgreSQL używa wbudowanej inteligencji, która uczy się Twoich unikatowych wzorów bazy danych i udostępnia dostosowane rekomendacje oraz szczegółowe informacje pozwalające Ci zmaksymalizować wydajność Twojej bazy danych PostgreSQL. Usługa Advanced Threat Protection stale monitoruje Twoją bazę danych pod kątem potencjalnej złośliwej aktywności, informując o detekcjach, co pozwala natychmiast podjąć działania.

Wybrane języki i struktury

Używaj popularnych platform i języków typu „open source” — w tym C#, C++, Java, Python, Node i PHP — w celu dostarczania w pełni zintegrowanego środowiska pracy, które zaspokoi Twoje potrzeby w zakresie tworzenia aplikacji.

Prosty i elastyczny cennik

Zyskaj wszystko, czego potrzebujesz, dzięki prostemu, elastycznemu cennikowi — w tym możliwościom, takim jak automatyczne poprawianie bazy danych, automatyczne tworzenie kopii zapasowych, wbudowane monitorowanie i zabezpieczenia, bez dodatkowych kosztów.

Zobacz, jak firmy wykorzystują swój potencjał dzięki usłudze Azure Database for PostgreSQL

Zasoby dla deweloperów

Kompiluj inteligentne aplikacje przy użyciu usług Microsoft Cognitive Services i usługi Azure Database for PostgreSQL

Łącz kontenery działające w środowisku Kubernetes z usługą Azure Database for PostgreSQL za pomocą usługi Open Service Broker for Azure

Łącz dane aplikacji z usługą Power BI, aby tworzyć zaawansowane, interaktywne raporty z możliwością analizy wizualnej

Co można skompilować przy użyciu usługi Azure Database for PostgreSQL?

Dowiedz się więcej na temat przypadków zastosowań poniżej:

Cyfrowe kampanie marketingowe

Nawiąż kontakt z użytkownikami na całym świecie dzięki spersonalizowanemu i rozbudowanemu środowisku marketingu cyfrowego. Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie oczekiwań klienta.

Dowiedz się więcej

Marketing cyfrowy przy użyciu usługi Azure Database for PostgreSQLTwórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.BrowserCDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for PostgreSQLRedis Cache

Rozwiązania z zakresu handlu detalicznego i elektronicznego

Twórz bezpieczne i skalowalne rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, które będą spełniać zarówno potrzeby klientów, jak i potrzeby firm. Dotrzyj do klientów za pomocą dostosowanych produktów i ofert, przetwarzaj transakcje szybko i bezpiecznie oraz skup się na realizacji zamówień i obsłudze klienta.

Dowiedz się więcej

Handel detaliczny i elektroniczny przy użyciu usługi Azure Database for PostgreSQLTwórz bezpieczne i skalowalne rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, które będą spełniać zarówno potrzeby klientów, jak i potrzeby biznesowe. Dotrzyj do klientów za pomocą dostosowanych produktów i ofert, przetwarzaj transakcje szybko i bezpiecznie oraz skup się na realizacji zamówień i obsłudze klienta.BrowserAzure Database for PostgreSQL(Product Catalog)Azure Database for PostgreSQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure Storage (Logs,static catalog content)Azure HD Insight(Analytics)

Aplikacje do zarządzania finansami

Bezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom analizę i szczegóły zagregowanych danych o dużej wartości przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.

Dowiedz się więcej

Aplikacje do zarządzania finansami korzystające z usługi Azure Database for PostgreSQLBezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom analizę i szczegóły zagregowanych danych o dużej wartości przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.

Skalowalne aplikacje internetowe i aplikacje mobilne

Szybko twórz atrakcyjne, wydajne i skalowalne aplikacje międzyplatformowe oraz natywne dla systemów iOS, Android, Windows i Mac.

Dowiedz się więcej

Skalowalne aplikacje internetowe i mobilne korzystające z usługi Azure Database for PostgreSQLSzybko twórz atrakcyjne, wydajne i skalowalne aplikacje międzyplatformowe oraz natywne dla systemów iOS, Android, Windows i Mac.

Inteligentne aplikacje

Twórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.

Dowiedz się więcej

Inteligentne aplikacje korzystające z usługi Azure Database for PostgreSQLTwórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.

Powiązane produkty i usługi

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Azure Database for MySQL

Zarządzana usługa bazy danych MySQL dla deweloperów aplikacji

Azure Cache for Redis

Zapewnij aplikacjom dostęp do danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

Utwórz serwer bazy danych PostgreSQL