Azure Database for PostgreSQL

W pełni zarządzana, inteligentna i skalowalna baza danych PostgreSQL

Tworzenie wysoce skalowalnych aplikacji PostgreSQL

Skup się na wprowadzaniu innowacji w aplikacjach, a nie na zarządzaniu bazą danych, korzystając z w pełni zarządzanej i inteligentnej usługi Azure Database for PostgreSQL. Szybko, łatwo i pewnie skaluj swoje obciążenia. Korzystaj z wysokiej dostępności na poziomie do 99,99% wynikającej z umowy SLA i możliwości użycia jednej strefy lub dostępności strefowo nadmiarowej, optymalizacji wydajności opartej na sztucznej inteligencji oraz zaawansowanych zabezpieczeń.

Baza danych PostgreSQL w warstwie Hiperskala z obsługą usługi Azure Arc jest teraz w wersji zapoznawczej. Możesz uruchamiać tę usługę w dowolnie wybranej infrastrukturze lokalnej, aby uzyskać korzyści z chmury platformy Azure, takie jak elastyczne skalowanie, ujednolicone zarządzanie i chmurowy model rozliczeń, będąc zawsze na bieżąco.

Dowiedz się więcej

Integracja z przydatnymi funkcjami bazy danych Postgres, w tym format JSONB, obsługa danych geoprzestrzennych, rozbudowane indeksowanie i dziesiątki rozszerzeń

Skalowanie w poziomie o wysokiej wydajności w ramach bazy danych Postgres przy użyciu opcji Hiperskala (Citus)

Inteligentne zalecenia dotyczące wydajności generowane na podstawie niestandardowych analiz Twojej bazy danych

W pełni zarządzana baza danych korzystająca z programu Azure IP Advantage i zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami

Wprowadzaj innowacje przy użyciu narzędzi i rozszerzeń typu open-source

Twórz obciążenia i migruj je bez obaw przy użyciu naszej w pełni zarządzanej bazy danych PostgreSQL. Korzystaj z pełnej zgodności z bazą danych PostgreSQL społeczności i z przewodnika po środowisku dla deweloperów, aby uprościć kompleksowe wdrożenia z serwerem elastycznym (wersja zapoznawcza). Używaj swoich ulubionych rozszerzeń, takich jak PLV8, PostGIS i TimescaleDB, oraz popularnych platform i języków, takich jak Ruby on Rails, Python wraz z Django, Java wraz z Spring Boot i Node.js. Korzystaj również z zasobów typu open-source firmy Microsoft, w tym rozszerzenia Citus Community w serwisie GitHub i rozszerzenia PostgreSQL (wersja zapoznawcza) dla usługi Azure Data Studio.

Hiperskaluj bazę danych PostgreSQL

Z łatwością skaluj do setek węzłów bez potrzeby przepisywania kodu aplikacji. Oszczędzaj czas, uruchamiając transakcje i analizy w jednej bazie danych, oraz unikaj kosztów związanych z ręcznym dzieleniem na fragmenty. Bądź na bieżąco z najnowszymi innowacjami związanymi z bazą danych PostgreSQL dzięki użyciu rozszerzenia Hyperscale (Citus). Pobierz infografikę, aby dowiedzieć się więcej o usłudze Azure Database for PostgreSQL z wdrożeniem Hiperskala.

Rozpocznij

Pełna kontrola i elastyczność baz danych

Korzystaj z maksymalnej kontroli i elastyczności dzięki niestandardowym oknom obsługi i dodatkowym parametrom konfiguracji w celu precyzyjnego dostrojenia do serwera elastycznego (wersja zapoznawcza). Upewnij się, że Twoje dane są zawsze dostępne, korzystając z umowy SLA gwarantującej do 99,99% dostępności i strefowo nadmiarowej wysokiej dostępności. Optymalizuj całkowity koszt posiadania za pomocą wystąpień z możliwością zwiększenia wydajności i funkcjami zatrzymywania/uruchamiania, które umożliwiają płatność tylko za magazyn, gdy baza danych jest zatrzymana.

Maksymalizuj wydajność bazy danych za pomocą w pełni zarządzanej usługi platformy Azure

Pozwól platformie Azure zarządzać czasochłonnymi i kosztownymi zadaniami związanymi z konserwacją bazy danych, hostowaniem i wysoką dostępnością. Aprowizuj w ciągu kilku minut i w sposób niezależny skaluj zasoby obliczeniowe lub magazyn w ciągu kilku sekund. Zwiększaj możliwości swojej aplikacji dzięki użyciu dostosowanych zaleceń dotyczących wydajności. Użyj funkcji szczegółowych informacji o wydajności zapytań do monitorowania i wykrywania zdarzeń skutkujących przerwami w pracy, które mogą negatywnie wpływać na wydajność.

Przeczytaj przegląd

Zaawansowane zabezpieczenia danych i zgodność

 • Polegaj na zabezpieczeniach i zgodności klasy korporacyjnej oraz chroń własne innowacje w chmurze za pomocą najlepszego w branży pakietu asekuracyjnego zapewnianego w ramach programu Azure IP Advantage.
 • Odkrywaj, śledź i natychmiast koryguj potencjalne zagrożenia za pomocą zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami.
 • Kontroluj izolację danych, konfigurując sieć wirtualną.
 • Dane są automatycznie szyfrowane podczas magazynowania i przesyłania.
 • Usługa Azure Database for PostgreSQL jest zgodna ze standardami HIPAA, PCI DSS, FedRAMP, ISO i nie tylko.

Przejrzyj cennik i znajdź opcję wdrożenia, która spełni Twoje potrzeby

Niezależnie skaluj zasoby obliczeniowe, pamięć oraz magazyn i płać wyłącznie za rzeczywiste użycie. Poznaj opcje cen i wdrażania usługi Azure Database for PostgreSQL, takie jak Jeden serwer, Serwer elastyczny i Hiperskala. Oszczędzaj do 60% dzięki pojemności zarezerwowanej.

Twórz aplikacje za pomocą architektur rozwiązań usługi Azure Database for PostgreSQL

Projektuj i implementuj przełomowe aplikacje, korzystając z bazy danych PostgreSQL na platformie Azure na potrzeby między innymi analityki operacyjnej w czasie rzeczywistym i aplikacji transakcyjnych o wysokiej przepływności.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby łatwo rozpocząć pracę

Uzyskaj błyskawiczny dostęp, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Wdróż usługę Azure Database for PostgreSQL, korzystając z przewodnika Szybki start dotyczącego opcji Pojedynczy serwer lub Hiperskala (Citus).

Klienci zmieniają swoje firmy dzięki usłudze Azure Database for PostgreSQL

Urząd przesyłania usprawnia monitorowanie ruchu dzięki usłudze Azure Database for PostgreSQL — hiperskala (Citus)

"Along with much better performance, moving to Hyperscale has reduced operational costs by over 50 percent."

Sami Räsänen: właściciel produktu i lider zespołu, HSL
HSL

Zawodnicy e-sportu zyskują konkurencyjną przewagę dzięki platformie Microsoft Azure i usłudze Power BI

"By using Azure Database for PostgreSQL, we can focus on the health and delivery of our application, rather than database management, which is taken care of through this service."

Danny Brady, starszy inżynier danych w firmie Cloud9
Cloud9

Banki Finxact korzystają z platformy Azure w zakresie głównych usług finansowych

"Azure enabled us to eliminate complex manual configurations and pivot to managed services."

Mark Kampf: wiceprezes ds. technologii, Finxact
Finxact

Kompleksowa platforma DevOps firmy JFrog zapewnia klientom możliwość obsługi obciążeń o kluczowym znaczeniu

"Azure Database for PostgreSQL gives us the richness of relational SQL, open source extensibility, and the operational simplicity to run at JFrog scale."

Casey O'Mara, dyrektor programu Cloud Alliance w firmie JFrog
JFrog

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Database for PostgreSQL

 • Decyzja zależy od typu uruchamianych obciążeń.

  Użyj opcji Pojedynczy serwer w następujących przypadkach:

  • Obciążenia analityki transakcyjnej i operacyjnej
  • Aplikacje wymagające kodu JSON, obsługi danych geoprzestrzennych lub wyszukiwania pełnotekstowego
  • Aplikacje natywne dla chmury utworzone za pomocą nowoczesnych platform

  Użyj opcji Hiperskala (Citus) w następujących przypadkach:

  • Wielodostępne aplikacje SaaS
  • Analityka operacyjna w czasie rzeczywistym
  • Aplikacje transakcyjne o wysokiej przepływności

  Więcej informacji zawiera dokumentacja.

 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu klienci będą mogli korzystać z łączności między serwerem usługi Azure Database for PostgreSQL a bramą internetową firmy Microsoft. Zapoznaj się z pełną umową dotyczącą poziomu usług.
 • Firma Microsoft pracuje ze społecznością rozwiązań typu open-source i bezpośrednio bierze udział w tworzeniu dla niej rozszerzeń. Zapoznaj się z naszym blogiem poświęconym oprogramowaniu typu open-source.
 • Usługa Azure Database for PostgreSQL jest dostępna w ponad 30 regionach platformy Azure w Ameryce Północnej i Południowej, Europie oraz Azji i Pacyfiku.
 • Opcje migracji obejmują wbudowane narzędzia służące do wykonywania zrzutu/kopii zapasowej bazy danych i jej przywracania, na przykład narzędzia pg_dump, Workbench i psql. Używaj aplikacji Attunity Replicate for Microsoft Migrations w celu przeprowadzania migracji z minimalnym przestojem. Replikacja wejściowa danych bazy danych PostgreSQL obsługuje replikację na platformie Azure jako maszynę wirtualną IaaS, która jest przeprowadzana z serwera lokalnego lub innego dostawcy usług w chmurze wraz z replikacją dziennika binarnego.
 • Tak, za pomocą opcji Hiperskala (Citus) możesz skalować w poziomie zasoby obliczeniowe, pamięć i magazyn.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure