Pomiń nawigację

Azure Database for PostgreSQL

Gotowa do użycia w przedsiębiorstwie i w pełni zarządzana baza PostgreSQL w wersji Community

Usługa Azure Database for PostgreSQL udostępnia w pełni zarządzaną, gotową do używania w przedsiębiorstwie bazę danych PostgreSQL w wersji Community jako usługę do opracowywania i wdrażania aplikacji. Jako że jest to wersja Community, ta usługa PostgreSQL pozwala łatwo wykonywać migrację metodą „lift and shift” do chmury i korzystać z dowolnie wybranych języków oraz struktur. Dodatkowo w standardzie dostaje się wysoką dostępność i możliwość skalowania w ciągu sekund, co pozwala łatwo zaadaptować się do zmienionych wymagań klienta. Prócz tego zyskuje się niezrównane bezpieczeństwo i zgodność ze standardami, w tym dostęp do programu Azure IP Advantage, a także najlepszy w branży zasięg platformy Azure dzięki większej liczbie centrów danych niż ma jakikolwiek inny dostawca usług w chmurze. Wszystko to działa w oparciu o elastyczny model cenowy, więc można wybrać zasoby dla swojego obciążenia bez żadnych ukrytych kosztów.

Uwolnij się od złożonych zadań zarządzania bazami danych i infrastrukturą, łącząc wersję Community środowiska PostgreSQL z zaletami w pełni zarządzanej usługi.

Używaj w pełni zarządzanego, natywnego środowiska PostgreSQL w wersji Community

Uwolnij się od złożonych zadań zarządzania bazami danych i infrastrukturą, łącząc wersję Community środowiska PostgreSQL z zaletami w pełni zarządzanej usługi. Dzięki usłudze Azure Database for PostgreSQL wrócisz do kompilowania aplikacji.

Używaj popularnych platform i języków typu open source — w tym C#, C++, Java, Python, Node i PHP — w celu dostarczania w pełni zintegrowanego środowiska pracy, które zaspokoi Twoje potrzeby w zakresie tworzenia aplikacji.

Wybrane języki i struktury

Używaj popularnych platform i języków typu „open source” — w tym C#, C++, Java, Python, Node i PHP — w celu dostarczania w pełni zintegrowanego środowiska pracy, które zaspokoi Twoje potrzeby w zakresie tworzenia aplikacji.

Zaufaj platformie Azure, aby zapewnić poprawne działanie aplikacji przedsiębiorstwa.

Wbudowana wysoka dostępność

Zaufaj platformie Azure, aby zapewnić poprawne działanie aplikacji przedsiębiorstwa. Usługa Azure Database for PostgreSQL została stworzona z myślą o zapewnianiu wysokiej dostępności. Nie wymaga ona dodatkowej konfiguracji, replikacji ani ponoszenia kosztów w celu zagwarantowania, że Twoje aplikacje działają, gdy ich potrzebujesz.

Aprowizuj w ciągu kilku minut i elastycznie skaluj niezależnie obliczenia lub magazyn w ciągu kilku sekund.

Skaluj w ciągu kilku sekund

Aprowizuj w ciągu kilku minut i elastycznie skaluj niezależnie obliczenia lub magazyn w ciągu kilku sekund.

Przeprowadzaj pełną integrację z ekosystemem platformy Azure, aby korzystać z zalet globalnej sieci centrów danych firmy Microsoft, wiodących w branży zabezpieczeń oraz całodobowego monitorowania.

Niezrównane zabezpieczenia i zasięg

Przeprowadzaj pełną integrację z ekosystemem platformy Azure, aby korzystać z zalet globalnej sieci centrów danych firmy Microsoft, wiodących w branży zabezpieczeń oraz całodobowego monitorowania.

Zyskaj wszystko, czego potrzebujesz, dzięki prostemu, elastycznemu cennikowi — w tym możliwościom, takim jak automatyczne poprawianie bazy danych, automatyczne tworzenie kopii zapasowych, wbudowane monitorowanie i zabezpieczenia, bez dodatkowych kosztów.

Prosty i elastyczny cennik

Zyskaj wszystko, czego potrzebujesz, dzięki prostemu, elastycznemu cennikowi — w tym możliwościom, takim jak automatyczne poprawianie bazy danych, automatyczne tworzenie kopii zapasowych, wbudowane monitorowanie i zabezpieczenia, bez dodatkowych kosztów.

Co można skompilować przy użyciu usługi Azure Database for PostgreSQL?

Dowiedz się więcej na temat przypadków zastosowań poniżej:

Cyfrowe kampanie marketingowe

Nawiąż kontakt z użytkownikami na całym świecie dzięki spersonalizowanemu i rozbudowanemu środowisku marketingu cyfrowego. Szybko twórz i uruchamiaj kampanie cyfrowe, które są automatycznie skalowane na podstawie oczekiwań klienta.

Learn more

Browser CDN CMS on Web App Application Insights Azure Database for PostgreSQL Redis Cache

Rozwiązania z zakresu handlu detalicznego i elektronicznego

Twórz bezpieczne i skalowalne rozwiązania z zakresu handlu elektronicznego, które będą spełniać zarówno potrzeby klientów, jak i potrzeby firm. Dotrzyj do klientów za pomocą dostosowanych produktów i ofert, przetwarzaj transakcje szybko i bezpiecznie oraz skup się na realizacji zamówień i obsłudze klienta.

Learn more

Browser Azure Database for PostgreSQL(Product Catalog) Azure Database for PostgreSQL(Session State) Azure App Services Azure Search(Full-text index) Azure Storage (Logs,static catalog content) Azure HD Insight(Analytics)

Aplikacje do zarządzania finansami

Bezpiecznie przechowuj dane o kluczowym znaczeniu oraz udostępniaj użytkownikom analizę i szczegóły zagregowanych danych o dużej wartości przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i wydajności.

Learn more

Skalowalne aplikacje internetowe i aplikacje mobilne

Szybko twórz atrakcyjne, wydajne i skalowalne aplikacje międzyplatformowe oraz natywne dla systemów iOS, Android, Windows i Mac.

Learn more

Inteligentne aplikacje

Twórz zaawansowane, innowacyjne aplikacje, korzystając z najnowocześniejszych algorytmów uczenia maszynowego i zintegrowanych narzędzi do wizualizacji w celu uzyskania analizy i szczegółowych informacji z możliwością działania.

Learn more

Powiązane produkty i usługi

Web Apps

Szybko twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu w odpowiedniej skali

Azure Database for MySQL

Zarządzana usługa bazy danych MySQL dla deweloperów aplikacji

Redis Cache

Zapewnij aplikacjom dostęp do danych o wysokiej przepływności i małych opóźnieniach

Utwórz serwer bazy danych PostgreSQL