Azure Database for PostgreSQL

W pełni zarządzana, inteligentna i skalowalna baza danych PostgreSQL

Tworzenie wysoce skalowalnych aplikacji PostgreSQL

Skup się na wprowadzaniu innowacji w aplikacjach, a nie na zarządzaniu bazą danych, korzystając z w pełni zarządzanej i inteligentnej usługi Azure Database for PostgreSQL. Szybko, łatwo i pewnie skaluj swoje obciążenia.

Usługa Azure Database for PostgreSQL — Hiperskala współdziała teraz z usługą Azure Arc. Możesz uruchamiać tę usługę w dowolnie wybranej infrastrukturze lokalnej, aby uzyskać korzyści z chmury takie jak automatyzacja, hiperskalowanie, ujednolicone zarządzanie i chmurowy model rozliczeń, korzystając z cen pojemności zarezerwowanej.

Dowiedz się więcej

Download the Infographic to learn more about Hyperscale (Citus) on Azure Database for PostgreSQL

Integracja z przydatnymi funkcjami bazy danych Postgres, w tym format JSONB, obsługa danych geoprzestrzennych, rozbudowane indeksowanie i dziesiątki rozszerzeń

Skalowanie w poziomie o wysokiej wydajności w ramach bazy danych Postgres przy użyciu opcji Hiperskala (Citus)

Inteligentne zalecenia dotyczące wydajności generowane na podstawie niestandardowych analiz Twojej bazy danych

W pełni zarządzana baza danych korzystająca z programu Azure IP Advantage i zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami

Wprowadzaj innowacje przy użyciu narzędzi i rozszerzeń typu open-source

Twórz obciążenia i migruj je bez obaw przy użyciu naszej w pełni zarządzanej usługi dostępnej w ramach bazy danych PostgreSQL w wersji Community. Używaj swoich ulubionych rozszerzeń, takich jak PLV8, PostGIS i TimescaleDB, oraz popularnych platform i języków, takich jak Ruby on Rails, Python wraz z Django, Java wraz z Spring Boot i Node.js. Korzystaj również z zasobów typu open-source firmy Microsoft, w tym rozszerzenia Citus Community w serwisie GitHub i rozszerzenia PostgreSQL (wersja zapoznawcza) dla usługi Azure Data Studio.

Hiperskaluj bazę danych PostgreSQL

Z łatwością skaluj do setek węzłów bez potrzeby przepisywania kodu aplikacji. Oszczędzaj czas, uruchamiając transakcje i analizy w jednej bazie danych, oraz unikaj kosztów związanych z ręcznym dzieleniem na fragmenty. Bądź na bieżąco z najnowszymi innowacjami związanymi z bazą danych PostgreSQL dzięki użyciu rozszerzenia Hyperscale (Citus).

Rozpocznij

W łatwy sposób maksymalizuj wydajność bazy danych

Zwiększaj możliwości swojej aplikacji dzięki użyciu dostosowanych zaleceń dotyczących wydajności. Użyj funkcji szczegółowych informacji o wydajności zapytań do monitorowania i wykrywania zdarzeń skutkujących przerwami w pracy, które mogą negatywnie wpływać na wydajność.

Optymalizowanie bazy danych Postgres

Chroń swój adres IP, korzystając z w pełni zarządzanej usługi platformy Azure

Pozwól platformie Azure zarządzać czasochłonnymi i kosztownymi zadaniami związanymi z konserwacją bazy danych, hostowaniem i wysoką dostępnością. Aprowizuj w ciągu kilku minut i w sposób niezależny skaluj zasoby obliczeniowe lub magazyn w ciągu kilku sekund. Polegaj na zabezpieczeniach i zgodności klasy korporacyjnej oraz chroń własne innowacje w chmurze za pomocą najlepszego w branży pakietu asekuracyjnego zapewnianego w ramach programu Azure IP Advantage.

Przeczytaj przegląd

Zaawansowane zabezpieczenia danych i zgodność

 • Odkrywaj, śledź i natychmiast koryguj potencjalne zagrożenia za pomocą zaawansowanej ochrony przed zagrożeniami.
 • Kontroluj izolację danych, konfigurując sieć wirtualną.
 • Dane są automatycznie szyfrowane podczas magazynowania i przesyłania.
 • Usługa Azure Database for PostgreSQL jest zgodna ze standardami HIPAA, PCI DSS, FedRAMP, ISO i nie tylko.

Przejrzyj cennik i znajdź opcję wdrożenia, która spełni Twoje potrzeby

Niezależnie skaluj zasoby obliczeniowe, pamięć oraz magazyn i płać wyłącznie za rzeczywiste użycie. Opcje wdrażania zostały zaprojektowane w taki sposób, aby spełniać wymagania obciążeń, co zapewni Ci wszystko, czego potrzebujesz — obejmuje to automatyczne stosowanie poprawek bazy danych, optymalizację zapytań i funkcje zabezpieczeń — bez żadnych dodatkowych kosztów.

Twórz aplikacje za pomocą architektur rozwiązań usługi Azure Database for PostgreSQL

Projektuj i implementuj przełomowe aplikacje, korzystając z bazy danych PostgreSQL na platformie Azure na potrzeby między innymi analityki operacyjnej w czasie rzeczywistym i aplikacji transakcyjnych o wysokiej przepływności.

Wszystko, czego potrzebujesz, aby łatwo rozpocząć pracę

Uzyskaj błyskawiczny dostęp, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.
Wdróż usługę Azure Database for PostgreSQL, korzystając z przewodnika Szybki start dotyczącego opcji Pojedynczy serwer lub Hiperskala (Citus).

Zaufanie firm każdej wielkości

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Database for PostgreSQL

 • Decyzja zależy od typu uruchamianych obciążeń.

  Użyj opcji Pojedynczy serwer w następujących przypadkach:

  • Obciążenia analityki transakcyjnej i operacyjnej
  • Aplikacje wymagające kodu JSON, obsługi danych geoprzestrzennych lub wyszukiwania pełnotekstowego
  • Aplikacje natywne dla chmury utworzone za pomocą nowoczesnych platform

  Użyj opcji Hiperskala (Citus) w następujących przypadkach:

  • Wielodostępne aplikacje SaaS
  • Analityka operacyjna w czasie rzeczywistym
  • Aplikacje transakcyjne o wysokiej przepływności

  Więcej informacji zawiera dokumentacja.

 • Firma Microsoft gwarantuje, że przez co najmniej 99,99% czasu klienci będą mogli korzystać z łączności między serwerem usługi Azure Database for PostgreSQL a bramą internetową firmy Microsoft. Zapoznaj się z pełną umową dotyczącą poziomu usług.
 • Firma Microsoft pracuje ze społecznością rozwiązań typu open-source i bezpośrednio bierze udział w tworzeniu dla niej rozszerzeń. Zapoznaj się z naszym blogiem poświęconym oprogramowaniu typu open-source.
 • Usługa Azure Database for PostgreSQL jest dostępna w ponad 30 regionach platformy Azure w Ameryce Północnej i Południowej, Europie oraz Azji i Pacyfiku.
 • Opcje migracji obejmują wbudowane narzędzia służące do wykonywania zrzutu/kopii zapasowej bazy danych i jej przywracania, na przykład narzędzia pg_dump, Workbench i psql. Używaj aplikacji Attunity Replicate for Microsoft Migrations w celu przeprowadzania migracji z minimalnym przestojem. Replikacja wejściowa danych bazy danych PostgreSQL obsługuje replikację na platformie Azure jako maszynę wirtualną IaaS, która jest przeprowadzana z serwera lokalnego lub innego dostawcy usług w chmurze wraz z replikacją dziennika binarnego.
 • Tak, za pomocą opcji Hiperskala (Citus) możesz skalować w poziomie zasoby obliczeniowe, pamięć i magazyn.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure