Container Registry

Zarządzanie rejestrem prywatnym platformy Docker jako zasobem pierwszej klasy platformy Azure

Zarządzanie obrazami dowolnego typu kontenerów

Usługa Azure Container Registry umożliwia przechowywanie dowolnych typów obrazów wdrożeń kontenerów (np. DC/OS, Docker Swarm, Kubernetes i usługi platformy Azure, takie jak App Service, Batch, Service Fabric itp.). Zespół DevOps może zarządzać konfiguracją aplikacji osobno od konfiguracji środowiska hostowania.

Przechowywanie obrazów za pomocą usługi Azure Container Registry
Zmniejszanie opóźnienia za pomocą rejestru platformy Docker

Przechowywanie obrazów kontenerów w pobliżu

Przechowując rejestr platformy Docker w tym samym centrum danych co wdrożenia, można zmniejszyć opóźnienia w sieci i uniknąć opłat związanych z ruchem przychodzącym/wychodzącym. Usługa Azure Container Registry daje do dyspozycji lokalny, zbliżony do sieci magazyn obrazów kontenerów w ramach posiadanych subskrypcji i zapewnia pełną kontrolę nad dostępem i nazwami obrazów.

Korzystanie ze znanych narzędzi interfejsu wiersza polecenia typu open source platformy Docker

Nie musisz uczyć się nowych interfejsów API ani poleceń. Usługa Azure Container Registry jest zgodna z programem Docker Registry 2 typu open source, dlatego możesz używać tych samych narzędzi interfejsu wiersza polecenia typu open source platformy Docker, które już znasz, a posiadane już umiejętności umożliwią Ci wydajną interakcję z rejestrem.

Używanie narzędzi interfejsu wiersza polecenia platformy Docker z usługą Azure Container Registry
Rozszerz funkcjonalność za pomocą usługi Azure Container Registry

Rozszerz funkcjonalność rejestrów

Zabezpiecz swoje obrazy dzięki uwierzytelnianiu i zarządzaniu dostępem za pomocą usługi Azure Active Directory. Wyzwalaj zdarzenia na podstawie akcji kontenerów przy użyciu elementów webhook. Obie technologie są zgodne ze standardowymi rejestrami.

Powiązane produkty i usługi

Usługa kontenera

Skalowanie i organizowanie kontenerów za pomocą narzędzia Kubernetes, platformy DC/OS lub rozwiązania Docker Swarm

App Service

Szybko twórz zaawansowane internetowe i mobilne aplikacje w chmurze

Service Fabric

Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux

Wypróbuj usługę Azure Container Registry