Container Registry

Rejestr obrazów platform Docker i OCI (Open Container Initiative) z obsługą wszystkich artefaktów OCI

Uproszczone zarządzanie cyklem życia kontenerów

Tworzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, skanowanie i replikowanie obrazów kontenera i artefaktów oraz zarządzanie nimi za pomocą w pełni zarządzanego, replikowanego geograficznie wystąpienia dystrybucji OCI. Twórz połączenia między środowiskami, w tym usługami Azure Kubernetes Service i Azure Red Hat OpenShift, oraz między usługami platformy Azure, takimi jak App Service, Machine Learning i Batch.

Replikacja geograficzna umożliwiająca wydajne zarządzanie pojedynczym rejestrem w wielu regionach

Repozytorium artefaktów OCI pozwalające na dodawanie wykresów Helm oraz obsługę usługi Singularity i nowych formatów wspieranych przez artefakty OCI

Zautomatyzowane tworzenie i poprawianie kontenerów, w tym aktualizowanie obrazu podstawowego i planowanie zadań

Zintegrowane zabezpieczenia, w tym usługa Azure Active Directory (Azure AD), uwierzytelnianie, kontrola dostępu oparta na rolach, funkcja zaufania do zawartości platformy Docker i integracja z siecią wirtualną

Przechowuj obrazy kontenerów i inną zawartość

Jest możliwe szybkie i skalowalne pobieranie obciążeń kontenera. Usługa Azure Container Registry obsługuje prywatne kontenery platformy Docker oraz formaty powiązanej zawartości, takiej jak wykresy Helm, artefakty OCI i obrazy utworzone zgodnie ze specyfikacją formatu obrazu OCI.

Wprowadzenie do artefaktów OCI

Korzystanie z potoków na potrzeby opracowywania i poprawiania

Bezproblemowe tworzenie, testowanie, wypychanie i wdrażanie obrazów na platformie Azure za pomocą zadań usługi Azure Container Registry. Na przykład jest możliwe rozszerzenie wewnętrznej pętli procesu opracowywania na chmurę dzięki odciążaniu operacji tworzenia programu docker na platformę Azure za pomocą usługi az acr build. Konfiguruj zadania na potrzeby automatycznego ponownego tworzenia obrazów aplikacji w przypadku aktualizacji obrazów bazowych lub automatyzowania tworzenia obrazów po zatwierdzeniu kodu w repozytorium Git przez zespół. Twórz wieloetapowe zadania w celu zautomatyzowania równoległego tworzenia, testowania i poprawiania wielu obrazów kontenera w chmurze. Automatyzuj zadania wykonywane w określonym czasie za pomocą funkcji planowania zadań.

Uruchamianie tworzenia i poprawiania kontenerów

Globalne skalowanie za pomocą kilku kliknięć

Pojedynczy rejestr może obsługiwać użytkowników i hosty niezależnie od ich lokalizacji przy zastosowaniu wielowzorcowej replikacji geograficznej. Synchronizuj artefakt między wieloma replikami przez wypchnięcie go do dowolnej repliki. Przyspiesz opracowywanie dzięki użyciu regionalnych elementów webhook do odbierania powiadomień, gdy lokalne ściągnięcie stanie się dostępne.

Replikacja rejestru

Umieść prywatne obrazy w prywatnej sieci

Uzyskaj bezpieczeństwo sieci prywatnej i solidność usługi zarządzanej replikowanej geograficznie dzięki integracji z usługą Azure Virtual Network i regułom zapory. Ogranicz dostęp do rejestru do usług wdrożonych w sieci wirtualnej — na przykład do wystąpienia usługi Azure Kubernetes Service.

Ułatwiona ochrona artefaktów

Ułatwione zabezpieczanie dostarczania zawartości za pomocą funkcji zaufania do zawartości

Zapewnij, że zawartość ściągana z rejestru jest zawartością uruchamianą na węźle. Podpisuj obrazy kontenerów wypychane do rejestru i konfiguruj użytkowników obrazów pod kątem weryfikowania integralności obrazu podczas ściągania.

Włącz funkcję zaufania do zawartości platformy Docker

Check images with Azure Security Center integration

Continuously scan images on Azure Container Registry. Discover known vulnerabilities in packages or other dependencies defined in the container image file. Receive vulnerability assessments and recommendations, including specific remediation guidance.

Rozpocznij korzystanie z usługi Security Center

Dlaczego można ufać usłudze Azure Container Registry?

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń skoncentrowanych na zabezpieczeniach danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Elastyczny cennik zapewnia Ci kontrolę

Wybierz spośród wielu warstw usługi z przewidywalnymi cenami i opcjami w celu dopasowania do pojemności i wzorców użycia Twojego rejestru na platformie Azure.

Zacznij korzystać już dziś

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, zakładając bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak utworzyć rejestr kontenerów, korzystając z 5-minutowych samouczków Szybki start i dokumentacji.

Usprawnij potok opracowywania kontenerów za pomocą zadań usługi ACR.

Zasoby dla deweloperów

Ustanów podstawę dla bezpiecznego opracowywania natywnego dla chmury, korzystając z dokumentacji i szkoleń usługi Azure Container Registry.

Dokumentacja

Microsoft Learn

Administrowanie kontenerami na platformie Azure za pomocą bezpłatnych modułów szkoleniowych obejmujących ćwiczenia praktyczne.

Zaufanie firm każdej wielkości

Stocznia skaluje się w górę z platformą Azure

Firma DNV GL korzysta z usługi Azure Container Registry do zapisywania prywatnych obrazów kontenerów platformy Docker i zarządzania nimi. Używa ona zadań do kompilowania i przygotowywania aplikacji do uczenia maszynowego dla naukowców zajmujących się danymi, którzy uruchamiają je na wewnętrznych platformach analitycznych.

DNV-GL

Linia lotnicza Alaska Airlines przechodzi do chmury i na dostarczanie oparte na kontenerach

Dowiedz się, jak firma użyła usługi Azure Container Registry do przejścia na model oparty na kontenerach. Wymagało to tylko dodania kilku kroków do potoku kompilacji w usłudze Azure DevOps.

Alaska Airlines

Firma finansowa ze Zjednoczonego Królestwa jest pionierem ekosystemu następnej generacji

Firma Finastra używa usługi Azure Container Registry do uproszczenia opracowywania kontenerów i inspekcji miejsc przechowywania danych. Wbudowane skalowanie umożliwia zespołom zarządzanie kosztami i reagowanie na zmiany popytu.

Finastra

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Container Registry

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Container Registry

  • Uwierzytelnianie za pomocą użytkownika, jednostki usługi, logowania administratora lub tożsamości zarządzanej platformy Azure.
  • Zobacz najlepsze rozwiązania i rekomendacje usługi Azure Container Registry dotyczące tagowania i przechowywania wersji obrazów kontenerów.
  • Tak. Zobacz dokumentację usług Twistlock i Aqua.
  • Tak, możesz używać zaufanych obrazów w usłudze Azure Container Registry, włączając zintegrowaną usługę Docker Notary. Dowiedz się więcej.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure