Pomiń nawigację

Azure Container Apps

Tworzenie i wdrażanie nowoczesnych aplikacji i mikrousług przy użyciu kontenerów bezserwerowych

W pełni zarządzana bezserwerowa usługa kontenera umożliwiająca tworzenie i wdrażanie nowoczesnych aplikacji na dużą skalę

Wdrażaj aplikacje konteneryzowane bez konieczności zarządzania złożoną infrastrukturą. Pisz kod, używając preferowanego języka programowania lub struktury, i twórz mikrousługi z pełną obsługą usługi Distributed Application Runtime (Dapr). Skaluj dynamicznie w zależności od ruchu HTTP lub zdarzeń obsługiwanych przez sterowane zdarzeniami autoskalowanie oparte na usłudze Kubernetes (KEDA).

Obsługa różnych typów aplikacji, w tym interfejsów API HTTP, mikrousług, przetwarzania zdarzeń i zadań w tle

Elastyczność pisania kodu przy użyciu wybranego języka, struktury lub zestawu SDK

Niezawodne funkcje skalowania automatycznego oparte na ruchu HTTP lub wyzwalaczach zdarzeń

Proste konfiguracje umożliwiające wykonywanie zadań cyklu życia nowoczesnych aplikacji

Skalowanie za pomocą elastycznych kontenerów bezserwerowych

Zyskaj potrzebną elastyczność dzięki bezserwerowej usłudze kontenera, która została zbudowana na potrzeby aplikacji mikrousług i niezawodnych funkcji skalowania automatycznego bez konieczności zarządzania złożoną infrastrukturą. Uruchamiaj kontenery i skaluj je w odpowiedzi na ruch HTTP lub coraz dłuższą listę wyzwalaczy skalowania obsługiwanych przez usługę KEDA, w tym usługi Azure Event Hub, Apache Kafka, RabbitMQ Queue, MongoDB, MySQL i PostgreSQL. Skaluj do zera i płać tylko za to, czego używasz, co do sekundy.

Przyspieszanie wydajności deweloperów

Przy użyciu kontenerów możesz tworzyć mikrousługi, interfejsy API, procesy robocze przetwarzania zdarzeń i zadania w tle. Pisz kod w preferowanym języku i przyspiesz programowanie dzięki wbudowanej integracji z usługą Distributed Application Runtime (Dapr) w celu uproszczenia typowych zadań, takich jak przetwarzanie zdarzeń, pub/sub i wywołanie usługi. Konfiguruj potok przechodzenia od kodu do chmury przy użyciu usługi GitHub Actions.

Tworzenie nowoczesnych aplikacji na fundamencie rozwiązań open source

Twórz nowoczesne aplikacje za pomocą otwartych standardów na platformie Kubernetes. Wykonuj zadania cyklu życia aplikacji, takie jak uaktualnianie aplikacji, przesuwanie ruchu i zarządzanie wersjami, przy użyciu prostych konfiguracji. Zaufaj wbudowanym opcjom odnajdywania usług na potrzeby komunikacji z mikrousługami, w pełni zarządzanym punktom końcowym ruchu przychodzącego HTTP i HTTP/2 opartym na aplikacji Envoy oraz zintegrowanym funkcjom równoważenia obciążenia, rejestrowania i monitorowania.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

  • Firma Microsoft inwestuje ponad miliard dolarów (USD 1mld) rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.

  • Zatrudniamy ponad 3,500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Elastyczne opcje cenowe dopasowane do Twoich potrzeb

Rozpocznij pracę z warstwą bezpłatną. Pierwsze 180 000 sekund procesora wirtualnego, 360 000 sekund GiB i 2 miliony żądań każdego miesiąca są bezpłatne. Dzięki możliwości skalowania do zera płacisz tylko za to, czego używasz, co do sekundy.

Zasoby i dokumentacja usługi Azure Container Apps

Rozpocznij korzystanie z zasobów szkoleniowych

Zapoznaj się z popularnymi zasobami dla deweloperów

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Container Apps

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Container Apps

  • Tak, jest to konfiguracja domyślna. Gdy ustawienie minimalnej liczby wystąpień wynosi zero, płacisz tylko wtedy, gdy aplikacja jest aktywna w odpowiedzi na zdarzenia i/lub żądania.
  • Pierwsze 180 000 sekund procesora wirtualnego, 360 000 sekund GiB i 2 miliony żądań każdego miesiąca są bezpłatne. Poza tym płacisz za każdą sekundę użycia zasobów przez aplikacje w zależności od liczby procesorów wirtualnych i ilości pamięci GiB.
  • Aktywne użycie występuje podczas uruchamiania kontenera lub gdy aplikacja przetwarza co najmniej jedno żądanie. Domyślnie aplikacje są skalowane do zera. Możesz również skonfigurować usługę Container Apps z minimalną liczbą wystąpień, aby zawsze były one uruchamiane w trybie bezczynności. Gdy aplikacja nie przetwarza żadnych żądań, opłaty za użycie w trybie bezczynności są naliczane według obniżonej stawki.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure