Pomiń nawigację

Container Instances

W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure — za pomocą jednego polecenia

Szybko twórz aplikacje bez potrzeby zarządzania maszynami wirtualnymi oraz konieczności korzystania z nowych narzędzi — wystarczy Twoja aplikacja w kontenerze uruchomiona w chmurze.

Rozpocznij używanie kontenerów już teraz

Łatwo rozpocznij pracę bez potrzeby zapoznawania się z nowymi koncepcjami dotyczącymi organizowania lub modelami programowania. W prosty sposób rozpocznij wdrażanie kontenerów w celu obsługi swoich docelowych przypadków użycia lub innych scenariuszy dotyczących tworzenia i testowania aplikacji. Skonteneryzuj swoją aplikację za pomocą technologii Docker i rozpocznij od razu pracę — wystarczy jedno kliknięcie.

Skaluj kontenery na żądanie

Zmniejsz wydatki związane z infrastrukturą dzięki korzystaniu z rozliczania co sekundę oraz obliczaniu na żądanie opartym na kontenerach. Wypychaj obrazy kontenerów z usługi Docker Hub lub Azure Container Registry i rozpocznij korzystanie z kontenera w ciągu kilku sekund za pomocą jednego polecenia.

Znajdź usługę platformy Azure spełniającą Twoje potrzeby dotyczące kontenerów

Jeśli szukasz tego... Użyj tego
Uprość wdrażanie i obsługę platformy Kubernetes oraz zarządzanie nią Azure Container Service (AKS)
W prosty sposób uruchamiaj kontenery na platformie Azure — za pomocą jednego polecenia Container Instances
Przechowywanie obrazów kontenerów i zarządzanie nimi w różnych typach wdrożeń platformy Azure Container Registry
Opracowywanie mikrousług i organizowanie kontenerów w systemie Windows lub Linux Service Fabric
Wdrażaj aplikacje internetowe w systemie Linux za pomocą kontenerów App Service
Uruchamiaj powtarzalne zadania obliczeniowe za pomocą kontenerów Batch

Wypróbuj usługę Container Instances