Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Niezawodność platformy Azure

Uzyskaj narzędzia i szkolenia potrzebne do tego, aby bez obaw projektować oraz obsługiwać systemy o znaczeniu krytycznym.

Niezawodność to wspólna odpowiedzialność

Osiągaj cele organizacji w zakresie niezawodności wszystkich obciążeń, zaczynając od odpornego fundamentu platformy Azure w chmurze. Wiedząc, że możesz zaufać swojej chmurze, bez obaw projektuj i obsługuj aplikacje o znaczeniu krytycznym. Platforma Azure priorytetyzuje transparentność — zawsze będziesz otrzymywać bieżące informacje, a dzięki temu szybko zareagujesz w przypadku problemów z usługą. 
 Jeśli chcesz zoptymalizować istniejącą aplikację na platformie Azure, zacznij od dobrze zaprojektowanej struktury platformy Azure, zestawu przewodnich założeń w zakresie pięciu podstawowych filarów: niezawodności, zabezpieczeń, wydajności, optymalizacji kosztów i doskonałości operacyjnej.

Diagram przedstawiający, jak niezawodność platformy chmurowej Azure + używanie funkcji niezawodności odpowiednio do potrzeb=uzyskiwanie wysoce niezawodnych, odpornych aplikacji

Rozpoczęcie od niezawodnej podstawy w infrastrukturze platformy Azure

Dowiedz się więcej na temat bieżących inwestycji firmy Microsoft w obszarze utrzymania i poprawy niezawodności platformy chmury z serii blogów „Advancing Reliability” (Zwiększanie niezawodności), której autorami są dyrektor ds. technologii platformy Azure i specjalista techniczny Mark Russinovich, w tym zapoznaj się z następującymi czterema ostatnimi tematami: niezawodność sieci dzięki inteligentnemu oprogramowaniu, bezpieczne tworzenie aplikacji za pomocą platformy AIOps — prezentacja usługi Gandalf, modelowanie zagrożeń dotyczących odporności dla dużych systemów rozproszonych oraz konserwacja o niskim wpływie na czas bezawaryjnego działania i bez wpływu na niego.

Sieć firmy Microsoft obejmuje ponad 60 regionów świadczenia platformy Azure, 200 centrów danych platformy Azure, 190 lokacji brzegowych oraz ponad 281 600 kilometrów światłowodów lądowych i podmorskich, które łączą się z pozostałą częścią Internetu w strategicznych brzegowych punktach obecności na całym świecie. Dowiedz się więcej o niezawodności sieci firmy Microsoft z tego dwuczęściowego wpisu w blogu.

Ciągłe monitorowanie metryk kondycji jest podstawową częścią procesu wdrażania, w którym platforma AIOps odgrywa kluczową rolę. W tym wpisie w blogu dowiesz się, jak używać sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aby zwiększać możliwości inżynierów DevOps, monitorować proces wdrażania platformy Azure na dużą skalę, wcześnie wykrywać problemy oraz podejmować decyzje dotyczące wdrażania lub wycofywania na podstawie zakresu wpływu i poziomu ważności.

Dowiedz się, w jaki sposób zespoły inżynierów usług platformy Azure używają analizy post mortem jako narzędzia do lepszego zrozumienia, co poszło źle, dlaczego poszło źle i jaki jest wpływ awarii na klientów — a także uzyskaj szczegółowe informacje o procesach modelowania analizy post mortem i zagrożeń dotyczących odporności.

Dowiedz się więcej o technologiach aktualizacji z małym lub zerowym wpływem, w tym stosowaniu poprawek na gorąco, konserwacji z zachowaniem pamięci i migracji na żywo, które są używane przez platformę Azure przy konserwacji infrastruktury z małym lub zerowym wpływem na klientów i przestojem.

Powrót do kart

Wybieranie funkcji odporności platformy Azure odpowiednich dla własnych potrzeb

Dowiedz się, których funkcji wysokiej dostępności, odzyskiwania po awarii i tworzenia kopii zapasowych platformy Azure używać z własnymi aplikacjami. Dowiedz się również, jak wybrać odpowiednie dla siebie środowisko obliczeniowe, magazyn i opcje nadmiarowości geograficznej (lokalnej, strefowej i regionalnej).

Plik PDF z infografiką przedstawiającą, jak usługi platformy Azure dostarczają różnych funkcji odporności

Włączanie wbudowanej odporności

Korzystaj z opcjonalnych usług i funkcji platformy Azure, aby osiągnąć swoje cele z zakresu niezawodności.

Strefy dostępności

Uruchamiaj krytyczne obciążenia w centrach danych z niezależnym zasilaniem, chłodzeniem i siecią.

Zestawy dostępności

Zapewnij nadmiarowość w centrum danych przez kolokację lub oddzielenie zasobów.

Azure Traffic Manager

Implementuj automatyczne przełączanie do trybu failover, optymalizuj ruch i łącz systemy lokalne i w chmurze.

Azure Site Recovery

Replikuj obciążenia lokalne i platformy Azure z lokacji głównej do dodatkowej.

Azure Backup

Twórz kopie zapasowe danych za pomocą prostego, bezpiecznego i ekonomicznego rozwiązania do odzyskiwania i przywracania.

Azure Storage

Twórz i zapisuj wiele kopii danych z opcjami nadmiarowości dla każdego scenariusza.

Monitorowanie chmury w taki sposób, aby nie była czarną skrzynką

Zapewnij długoterminową niezawodność dzięki narzędziom do monitorowania, które potrafią identyfikować, diagnozować i śledzić anomalie, a także przeprowadź optymalizację pod kątem niezawodności i wydajności.

Azure Chaos Studio

Systematyczne poprawianie odporności z użyciem kontrolowanego chaosu.

Azure Service Health

Identyfikuj problemy z zasobami i rozwiązuj je przy użyciu dostosowywalnego pulpitu nawigacyjnego.

Azure Monitor

Zbieraj i analizuj dane telemetryczne z platformy Azure i środowisk lokalnych oraz przekształcaj te dane.

Azure Application Insights

Uzyskuj inteligentne analizy użycia aplikacji i diagnozuj anomalie.

Network Watcher

Monitoruj oraz diagnozuj wydajność i kondycję sieci oraz uzyskuj szczegółowe informacje na ten temat.

Azure Advisor

Zoptymalizuj aplikacje i systemy pod kątem niezawodności dzięki rekomendacjom bazującym na danych telemetrycznych użycia.

Niezawodność, której zaufały organizacje wszystkich rozmiarów

Instytucja finansowa ClearBank buduje odporność infrastruktury, zaufanie klientów i przewagę konkurencyjną

"Zapewnianie kompleksowej niezawodności i odporności to wysiłek zespołowy. Otrzymujemy narzędzia od platformy Azure oraz konfigurujemy systemy i procesy, aby zebrać to wszystko razem."

Tom Harris, dyrektor ds. technologii, ClearBank

Clear Bank

Uniwersytet Miami zwiększa niezawodność dzięki platformie Microsoft Azure

"Gdy tylko myślimy o rozwiązaniu, zastanawiamy się „Jak możemy to zrobić w chmurze w porównaniu ze środowiskiem lokalnym?” To nie tylko sprawia, ze jesteśmy bardziej odporni, ale także bardziej elastyczni i zwinni."

Mari Lovo, dyrektor, dział IT, usługi infrastruktury chmury, Uniwersytet Miami

Uniwersytet Miami

Firma Marie Curie zapewnia bardziej stabilne i niezawodne usługi

"W ciągu ostatnich dwóch i pół lat mieliśmy jeden przestój spowodowany przez awarię infrastruktury chmury. Niemal natychmiast dała nam ona stabilność, miejsce do działania, umożliwiła skoncentrowanie się na zapewnianiu prawdziwej wartości organizacji."

Ivan Delany, dyrektor IT, Marie Curie

Marie Curie

Firma Juvare zapewnia niezawodność i integralność dla swojej platformy zdarzeń zabezpieczeń

"Opracowaliśmy architekturę naszego rozwiązania w celu rozpowszechniania obciążeń między różne strefy dostępności i regiony, aby utrzymać zarówno wymagania klienta dotyczące geograficznego miejsca przechowywania danych, ale także zapewnić, że jeśli w jednej konkretnej części naszej infrastruktury występował problem, promień rażenia był ograniczany." 

Bryan Kaplan, dyrektor IT, Juvare

Juvare

Firma GEP poprawiła niezawodność swojej platformy logistycznej

"Używamy wbudowanych puli węzłów AKS, czyli Azure Kubernetes Service… załóżmy, że podstawowa pula węzłów nie działa — w klastrze można automatycznie przejść do trybu failover do drugiej strefy dostępności." 

Nithin Prasad, główny inżynier, GEP

gep
Powrót do kart

Dokumentacja, szkolenia i zasoby

Centrum architektury platformy Azure

Twórz niezawodne rozwiązania, stosując się do ustalonych wzorców i najlepszych rozwiązań:

Inżynieria niezawodności lokacji (SRE, Site Reliability Engineering)

Dowiedz się, jak korzystać z inżynierii niezawodności lokacji, czyli dyscypliny pomagającej organizacjom w osiągnięciu odpowiedniego poziomu niezawodności systemów, usług i produktów:

Dowiedz się więcej na temat planowania architektury pod kątem niezawodności, jednego z pięciu filarów doskonałej architektury w dobrze zaprojektowanej architekturze platformy Azure