Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Czym są narzędzia do analityki biznesowej?

Narzędzia do analityki biznesowej to taki typ aplikacji, które pobierają dane z jednego lub kilku systemów biznesowych i łączą je w repozytorium, takim jak magazyn danych, gdzie można je przeglądać i analizować. Większość organizacji używa więcej niż jednego narzędzia do analityki biznesowej, w tym arkuszy kalkulacyjnych z funkcjami statystycznymi, pakietów oprogramowania statystycznego, złożonych narzędzi do wyszukiwania danych i narzędzi do modelowania predykcyjnego. Razem te narzędzia do analityki biznesowej zapewniają organizacji pełny przegląd firmy w celu wyciągnięcia kluczowych wniosków i lepszego zrozumienia jej działania, aby można było podjąć trafniejsze decyzje dotyczące operacji biznesowych, pozyskiwania klientów i nie tylko.

Podczas gdy narzędzia do analizy biznesowej także zbierają i wyświetlają dane zagregowane, narzędzia do analityki biznesowej idą o krok dalej i nie tylko raportują wyniki danych, ale także wyjaśniają, dlaczego wyniki są takie, a nie inne, co pozwala zidentyfikować słabe strony, naprawić potencjalne obszary problemowe, uprzedzić osoby decyzyjne o nieprzewidzianych zdarzeniach, a nawet przewidzieć przyszłe wyniki na podstawie decyzji, które mogą zostać podjęte. Dzięki temu organizacje zdobywają wiedzę i pewność potrzebne do osiągnięcia celów biznesowych, zapewnienia konkurencyjności firmy i zwiększenia ogólnej satysfakcji klientów.

Powiązane usługi

Azure Data Lake Analytics

W łatwy sposób opracowuj oraz uruchamiaj programy do równoległego przekształcania i przetwarzania danych na ogromną skalę.

Analiza w skali chmury

Twórz zaawansowane rozwiązania analityczne oparte na chmurze w skali przedsiębiorstwa.

Azure Synapse Analytics

Uzyskuj dostęp do nieograniczonej usługi analizy, która oferuje integrację danych, magazynowanie danych przedsiębiorstwa i analizę danych big data.

Wypróbuj platformę Azure bezpłatnie

Korzystaj z popularnych usług bezpłatnie przez 12 miesięcy oraz ponad 40 innych usług, które są zawsze bezpłatne, a do tego uzyskaj 200 USD środków do wykorzystania przez pierwsze 30 dni.