Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości

Azure SQL

Migruj, modernizuj i wprowadzaj innowacje przy użyciu nowoczesnych usług baz danych w chmurze z rodziny SQL.
Omówienie

Poznaj innowacje SQL na platformie Azure

 • Przeprowadź migrację do programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure i zachowaj pełną zgodność z platformą SQL Server oraz dostęp na poziomie systemu operacyjnego.
 • Modernizuj aplikacje SQL na dużą skalę we własnym tempie za pomocą w pełni zarządzanej usługi Azure SQL Managed Instance.
 • Obsługuj nowoczesne aplikacje SQL w chmurze w usłudze Azure SQL Database przy użyciu bezserwerowych usług obliczeniowych i magazynu w warstwie Hiperskala.
 • Rozszerzaj swoje aplikacje na urządzenia i bramy usługi IoT Edge, aby uzyskiwać szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym, za pomocą aparatu danych Azure SQL Edge. 
FUNKCJE

Spójność programu SQL Server od urządzeń brzegowych po chmurę

W pełni zarządzane i aktualne

Aktualizacje i zadania administracyjne są wykonywane automatycznie w Twoim imieniu, dzięki czemu możesz skupić się na zadaniach o wyższym priorytecie.

Wykorzystanie wiedzy z zakresu baz danych SQL na platformie Azure 

Oparte na znanym aparacie platformy SQL Server bazy danych Azure SQL umożliwiają korzystanie z narzędzi, języków i zasobów, które już znasz.

Najniższy całkowity koszt posiadania

Uzyskaj najlepsze w branży ceny i w pełni wykorzystaj lokalne inwestycje, migrując do baz danych Azure SQL.

Wbudowane inteligentne zabezpieczenia

Zabezpiecz dane za pomocą ochrony warstwowej, która obejmuje inteligentne wykrywanie zagrożeń, szyfrowanie danych i inne funkcje zabezpieczeń.

Wbudowane Zabezpie­czenia i zgodność 

Firma Microsoft zobowiązała się zainwestować 20 miliardów USD w cyberbezpieczeństwo w ciągu pięciu lat.
Zatrudniamy ponad  8500 ekspertów ds. zabezpieczeń i analizy zagrożeń w 77 krajach.
Platforma Azure ma jeden z największych  portfeli certyfikatów zgodności w branży.
Kobieta w dżinsowej kurtce korzystająca z tabletu w sklepie odzieżowym.

Oszczędzaj dzięki wyjątkowym ofertom i konkurencyjnym cenom platformy Azure

Kontroluj koszty we wszystkich wdrożeniach usługi Azure SQL Database, używając istniejących licencji lokalnych na platformie Azure dzięki korzyści użycia hybrydowego platformy Azure. Oszczędź jeszcze więcej, płacąc z góry za przewidywalne obciążenia korzystając z cen rezerwacji platformy Azure. Dowiedz się więcej o:

[1] Dane testu porównawczego pochodzą z raportu firmy Principled Technologies, w którym użyto uznanych standardów: HammerDB TPROC-C, HammerDB TPROC-H i Microsoft MSOLTPE, obciążenia pochodzącego z TPC-E. Obciążenie MSOLTPE pochodzi z testu porównawczego TPC-E i jako takie nie da się porównać z opublikowanymi wynikami testu TPC-E, ponieważ wyniki MSOLTPE nie są zgodne ze specyfikacją TPC-E. Wyniki utworzono na podstawie kombinacji intensywnych transakcji tylko do odczytu i aktualizacji symulujących działania obecne w złożonych środowiskach aplikacji OLTP i analitycznych. Stosunek ceny do wydajności jest obliczany przez firmę Principled Technologies jako iloraz kosztu ciągłego działania platformy w chmurze i przepływności wyrażonej w transakcjach na minutę lub sekundę na podstawie standardu. Ceny są oparte na publicznie dostępnych cenach na rynku amerykańskim w regionie południowo-środkowych stanów USA dla usługi Azure SQL Managed Instance i wschodnich stanów USA dla usług pulpitu zdalnego platformy AWS obowiązujących od kwietnia 2022 r. Uwzględniają też korzyść użycia hybrydowego platformy Azure dla programu SQL Server z wyłączeniem pakietu Software Assurance oraz kosztów pomocy technicznej. Wyniki wydajności i stosunku ceny do wydajności są oparte na konfiguracjach szczegółowo opisanych w raporcie firmy Principled Technologies. Aktualne wyniki i ceny mogą różnić się w zależności od konfiguracji i regionu.

HISTORIE KLIENTÓW

Zobacz, jak klienci wprowadzają innowacje za pomocą usługi Azure SQL

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure SQL

 • Istnieją trzy podstawowe zagadnienia dotyczące wyboru odpowiedniej usługi w chmurze baz danych Azure SQL, które należy wziąć pod uwagę względem swoich wymagań: Twój ogólny cel, wymagany zakres dostępu lub kontroli w odniesieniu do systemu operacyjnego oraz preferowana wersja programu SQL Server. Jeśli chcesz zachować kontrolę nad bazowym systemem operacyjnym ze względu na zależności zgodności lub oprogramowania i pozostać przy bieżącej wersji programu SQL Server, najlepszą opcją będzie zmiana na hosta programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure. Jeśli jednak kontrola nad systemem operacyjnym nie jest wymagana i wolisz korzystać z najnowszego programu SQL Server „bez wersji”, optymalne wyjściem będzie zmodernizowanie istniejących aplikacji lub obsługa nowoczesnych aplikacji w chmurze przy użyciu w pełni zarządzanych rozwiązań takich jak usługi Azure SQL Database i Azure SQL Managed Instance.
 • Warto odwiedzić centrum migracji i modernizacji platformy Azure, w którym znajdziesz narzędzia, zasoby i wskazówki pomocne w migracji do chmury.
 • Usługa Azure SQL jest stworzona na podstawie znanego aparatu platformy SQL Server, możesz więc łatwo migrować aplikacje i nadal korzystać ze znanych Ci narzędzi, języków i zasobów.

  Program SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure należy w branży do kategorii infrastruktury jako usługi (IaaS) i umożliwia uruchamianie programu SQL Server w ramach w pełni zarządzanej maszyny wirtualnej w usługach w chmurze platformy Azure.

 • Azure SQL to rodzina zarządzanych, bezpiecznych i inteligentnych produktów, które korzystają z aparatu bazy danych programu SQL Server na platformie w chmurze Azure.

  o  Azure SQL Database: Obsługuj nowoczesne aplikacje w chmurze, korzystając z inteligentnej, w pełni zarządzanej usługi z bezserwerowymi zasobami obliczeniowymi.

  o  Azure SQL Managed Instance: Modernizuj istniejące aplikacje programu SQL Server na dużą skalę przy użyciu inteligentnego w pełni zarządzanego wystąpienia jako usługi z pełną kompatybilnością z aparatem bazy danych programu SQL Server. Najlepsze w przypadku większości migracji do chmury.

  o  Platforma SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure: Łatwo migruj obciążenia programu SQL Server metodą „lift-and-shift” i zachowaj 100-procentową zgodność z platformą SQL Server oraz dostęp na poziomie systemu operacyjnego.

Dwie osoby siedzące przy stole i patrzące na laptopa.
REJESTRACJA KONTA

Rozpocznij od bezpłatnego konta

Zacznij od środków na korzystanie z platformy Azure w wysokości 200 USD
Mężczyzna pracujący na laptopie przy oknie.
REJESTRACJA KONTA

Rozpocznij, korzystając z cennika płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem

Nie ma żadnych zobowiązań z góry — anuluj w dowolnym momencie.