Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , marzec 2019

29 mar

Ogólna dostępność: Obsługa skalowania odczytu w poziomie dla usługi Azure SQL Database

DOSTĘPNE TERAZ

Obsługa skalowania odczytu w poziomie w usłudze Azure SQL Database w warstwach usługi Premium i Krytyczne dla działania firmy jest teraz ogólnie dostępna.

 • Azure SQL Database
 • Services
29 mar

Aktualizacja 19.03 usługi Azure Sphere w publicznej wersji zapoznawczej jest teraz dostępna w kanale wersji detalicznej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja 19.03 oznacza początek zaplanowanego harmonogramu wydawania jednej głównej wersji funkcji i dwóch wersji pomocniczych na kwartał.

 • Azure Sphere
 • Operating System
29 mar

Biblioteka klienta oparta na protokole REST i moduł programu PowerShell w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Biblioteka klienta oparta na protokole REST i moduł programu PowerShell dla usługi Service Fabric są obecnie w wersji zapoznawczej. Ten klient HTTP oparty na protokole REST umożliwia zarządzanie klastrami za pomocą programu PowerShell i interfejsu wiersza polecenia platformy Azure bez instalowania zestawu SDK usługi Service Fabric.

 • Service Fabric
 • Features
29 mar

Wdrażanie aplikacji i usługi Azure Resource Manager (ARM)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wdrażanie aplikacji i usługi Azure Resource Manager (ARM) jest obecnie w wersji zapoznawczej. Ta funkcja (https://docs.microsoft.com/azure/service-fabric/service-fabric-application-arm-resource) będzie ogólnie dostępna w wersji 6.5 środowiska uruchomieniowego usługi Service Fabric.

 • Service Fabric
 • Features
29 mar

Wtyczka dysku woluminu plików platformy Azure jest obecnie w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dysk woluminu plików platformy Azure jest obecnie w wersji zapoznawczej. Usługa Azure Files jest używana jako magazyn stanu zdalnego kontenerów. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://docs.microsoft.com/azure/service-fabric/service-fabric-containers-volume-logging-drivers

 • Service Fabric
 • Features
29 mar

Trwa opracowywanie uaktualnień klastra usługi Service Fabric węzeł po węźle

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Zwiększ precyzję uaktualniania z pięciu standardowych domen uaktualnienia (UD), aby podczas uaktualniania aplikacji i klastrów umożliwić wybieranie poszczególnych węzłów lub domen uaktualnienia.

 • Service Fabric
 • Features
29 mar

Obsługa stref dostępności dla klastrów usługi Service Fabric

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Zwiększ niezawodność i odporność za pomocą stref dostępności

 • Service Fabric
 • Features
29 mar

Obsługa tożsamości zarządzanych w aplikacjach i usługach jest w trakcie opracowywania

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Aplikacje i usługi Service Fabric działające w klastrze usługi Service Fabric mają własną tożsamość pierwszej klasy w usłudze Azure Active Directory, dzięki czemu mogą bezpiecznie komunikować się z usługami platformy Azure.

 • Service Fabric
 • Features
29 mar

Trwa opracowywanie rejestrowania inspekcji płaszczyzny kontroli usługi Service Fabric

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Badaj podejrzane żądania, zbieraj statystyki, monitoruj alerty i śledź osoby, które zainicjowały i zastosowały zmiany w klastrze usługi Service Fabric za pośrednictwem kont usługi Azure AD

 • Service Fabric
 • Features
29 mar

Trwa opracowywanie obsługi maszyn wirtualnych o niskim priorytecie

W TRAKCIE OPRACOWYWANIA

Zestawy skalowania maszyn wirtualnych o niskim priorytecie nie mają umowy SLA, dlatego nadają się wyłącznie dla scenariuszy, w których obciążenia mogą obsługiwać maszyny wirtualne usuwane z klastra z krótkim powiadomieniem/bez powiadomienia, ale z korzyścią w postaci obniżenia kosztów.

 • Service Fabric
 • Features
28 mar

Publiczna wersja zapoznawcza: Odnajdowanie i klasyfikacja danych usługi Azure SQL Data Warehouse

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja odnajdowania i klasyfikacji danych jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej dla usługi Azure SQL Data Warehouse.

 • Azure Synapse Analytics
 • Security
 • Features
28 mar

Dostępne jest nowe narzędzie do migracji z klasycznych alertów monitorowania

Docelowa data wycofania: czerwca 30, 2019

Zaplanowano wycofanie klasycznych alertów. Możesz automatycznie zmigrować je do nowej platformy Azure Monitor.

 • Azure Monitor
 • Alerty (klasyczne)
 • Application Insights
 • Compliance
 • Retirements
 • Services
 • Management
27 mar

Większa pojemność magazynu i wydajność w nowych jednostkach SKU dysków platformy Azure

DOSTĘPNE TERAZ

Nowe jednostki SKU usługi Azure Managed Disks dla dysków SSD w warstwie Premium, SSD w warstwie Standardowa oraz HDD w warstwie Standardowa zapewnią nawet 32 TiB (32 767 GB) pojemności. Dyski SSD w warstwie Premium pozwolą uzyskać do 20 000 operacji we/wy na sekundę i 900 MB/s

 • Pricing & Offerings
27 mar

Zmiana jednostki miary w usłudze Azure Security Center z miesiąca na godzinę

1 maja 2019 r. jednostka miary węzła w warstwie Standardowa usługi Azure Security Center ulegnie zmianie.

 • Security Center
 • Security
 • Services
27 mar

Zmiany identyfikatorów GUID zasobów usługi Event Hubs

1 maja 2019 r. identyfikatory GUID zasobów usługi Event Hubs w regionie globalnym zostaną podzielone na nowe identyfikatory GUID zasobów w regionie Administracja USA.

 • Event Hubs
 • Services
27 mar

Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa kontenerów systemu Windows Server w usłudze Azure App Service

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Kontenery systemu Windows Server w usłudze Azure App Service są teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej.

 • App Service
 • Services
26 mar

App Service updating PHP to latest versions

Azure App Service is updating PHP stacks to the latest versions.

 • Services
26 mar

Usługa Azure Site Recovery: Obsługa zapory na potrzeby replikacji maszyn lokalnych

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Site Recovery obsługuje replikację danych z serwerów VMware/fizycznych do kont magazynu platformy Azure, które skonfigurowano, używając zapór dla sieci wirtualnych.

 • Azure Site Recovery
 • Services
 • Features
26 mar

Podsumowanie dotyczące funkcji i poprawek usługi Azure API Management

DOSTĘPNE TERAZ

W tym miesiącu aktualizacja usługi API Management obejmuje ulepszenia procesów walidacji tokenów JWT i przesyłania żądań dalej.

 • API Management
 • Features
26 mar

Usługa Video Indexer ma teraz certyfikaty ISO, SOC, HiTRUST, FedRAMP, HIPAA i PCI

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Video Indexer otrzymała nowe certyfikacje spełniające wymagania dotyczące certyfikatów na poziomie przedsiębiorstwa.

 • Indeksator wideo
 • Compliance

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie