Umowy dotyczące poziomu usług

Przeczytaj umowę SLA, aby uzyskać informacje na temat gwarantowanego czasu dostępności i zasad przydzielania środków w przypadku przestojów

W umowie dotyczącej poziomu usług (SLA) opisano zobowiązania firmy Microsoft dotyczące czasu dostępności i połączeń. Poniżej przedstawiono umowy SLA dla poszczególnych usług platformy Azure.