Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Informacje prawne dotyczące platformy Microsoft Azure

Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2023 r.

Umowa o świadczenie usług

Używanie usługi Azure podlega postanowieniom umowy, na mocy której Klient uzyskał dostęp do tej usługi.

  • W przypadku klientów, którzy kupują lub odnawiają subskrypcję (w tym bezpłatne wersje próbne) w trybie online w firmie Microsoft, użytkowanie podlega Umowie z Klientem firmy Microsoft ("MCA") lub Umowie subskrypcyjnej dotyczącej usług online firmy Microsoft ("MOSA"). Twoje użytkowanie podlega tej drugiej umowie, jeśli Umowa z Klientem firmy Microsoft nie jest dostępna w Twojej lokalizacji geograficznej. Odwiedź stronę Umowy z Klientem firmy Microsoft, aby uzyskać informacje o dostępności.
  • W przypadku klientów, którzy dokonują zakupów za pośrednictwem innego   programu licencjonowania komercyjnego Microsoft, takiego jak umowa Enterprise Agreement, użytkowanie podlega umowie licencjonowania, w ramach której zakupiono usługi. Swoją kopię umowy licencjonowania możesz uzyskać, kontaktując się z przedstawicielem handlowym Microsoft lub w witrynie licencjonowania komercyjnego.
  • Jeśli nie masz subskrypcji platformy Azure, warunki użytkowania firmy Microsoft będą regulowały Twoje korzystanie z ograniczonych usług platformy Azure, z których można korzystać bez subskrypcji.

Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do działu pomocy technicznej platformy Microsoft Azure.

Postanowienia dotyczące produktów

Postanowienia dotyczące produktów zawierają szczegółowe informacje o dostępności, warunkach użytkowania oraz zobowiązaniach dotyczących prywatności/zabezpieczeń w produktach i usługach firmy Microsoft, włącznie z platformą Azure.

Szczegóły oferty

Ceny oraz inne warunki dla określonej oferty Azure znajdują się w szczegółach oferty dla danej subskrypcji.

Oświadczenie o ochronie prywatności

Oświadczeniu Microsoft o ochronie prywatności określono rodzaj danych osobowych przetwarzanych przez Microsoft oraz sposoby i cele tego przetwarzania. Mające do Klienta zastosowanie Umowa dotycząca Usług lub Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych mogą dla niektórych usług w Wersji Zapoznawczej wskazywać na mniej zaawansowane lub inne środki ochrony prywatności.

Ochrona danych

Dodatek dotyczący Ochrony Danych w produktach i usługach Microsoft („Dodatek dotyczący Ochrony Danych”) określa obowiązki Klienta i Microsoft w zakresie przetwarzania i bezpieczeństwa Danych Klienta i Danych Osobowych w związku z platformą Azure. W sekcji Postanowienia dotyczące prywatności i bezpieczeństwa witryny postanowień licencyjnych określono wyłączenia od postanowień Dodatku dotyczącego Ochrony Danych oraz dodatkowe zobowiązania dotyczące Podstawowych Usług Online i usług EU Data Boundary. Klienci, którzy nabyli rozwiązania Azure i Usługi Online Microsoft, mogą uzyskać więcej informacji na temat bezpieczeństwa, prywatności i zgodności z przepisami, korzystając z Centrum zaufania Microsoft . Service Trust Portal (STP) to element towarzyszący Centrum zaufania, który zapewnia dostęp do raportów z audytów, dokumentacji dotyczącej RODO, przewodników w zakresie zgodności oraz powiązanych dokumentów, które zawierają bardziej szczegółowe informacje na temat tego, jak Microsoft pomaga chronić dane Użytkownika.

Umowy dotyczące Poziomu Usług

 Umowa dotyczące Poziomu Usług to umowa opisująca zobowiązania dotyczące czasu sprawnego działania i dostępności poszczególnych usług Azure.

Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych

 Uzupełniające warunki używania Wersji Zapoznawczych zawierają dodatkowe postanowienia prawne, które mają zastosowanie do używania funkcji Azure w wersji beta lub na etapie testów lub które nie są jeszcze ogólnie dostępne z innej przyczyny. Niniejsze postanowienia uzupełniają postanowienia i wyłączenia mające zastosowanie do „Wersji Zapoznawczych” określone w Umowie o świadczenie usług, Postanowieniach dotyczących produktów i Uzupełnieniu Dotyczącego Ochrony Danych.

Warunki używania platformy handlowej Microsoft Azure Marketplace

Postanowienia, którym podlega używanie usługi Microsoft Azure Marketplace, przedstawiono w Warunkach używania platformy handlowej Microsoft Azure Marketplace.

Warunki używania usług Microsoft Azure Government

Postanowienia regulujące używanie przez Klienta usługi Microsoft Azure Government Cloud przedstawiono w Umowie subskrypcyjnej dotyczącej usług online firmy Microsoft — US Government Cloud.

Microsoft Azure obsługiwany przez 21Vianet

W Chinach platforma Microsoft Azure jest oddzielną usługą sprzedawaną i obsługiwaną przez firmę 21Vianet. Postanowienia są dostępne na stronie https://www.azure.cn/support/legal/.

Warunki użytkowania witryny

 Warunki używania Usług Microsoft mają zastosowanie do używania witryny Azure przez Klienta. Mają również zastosowanie do ograniczonego zakresu usług Azure, których można używać bez subskrypcji.

Ta strona jest zamieszczona dla wygody Klienta i przedstawia ogólne warunki, którym podlega zakup i używanie usług platformy Azure. Dodatkowe usługi, oprogramowanie oraz treści, w tym wersje laboratoryjne i beta, mogą podlegać dodatkowym lub odmiennym warunkom, niewymienionym powyżej.