Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Co to jest przetwarzanie w chmurze?

Podręcznik dla początkujących.
 

Najważniejsze korzyści z używania przetwarzania w chmurze

Przetwarzanie w chmurze to duża zmiana w tradycyjnym sposobie myślenia o zasobach IT w przedsiębiorstwach. Oto siedem typowych powodów, dla których organizacje zaczynają korzystać z usług przetwarzania w chmurze:

Koszty

Szybkość

Skala globalna

Produktywność

Wydajność

Niezawodność

Zabezpieczenia

Typy przetwarzania w chmurze

Nie wszystkie chmury są takie same i nie każdy rodzaj przetwarzania w chmurze j jest odpowiedni dla każdego. Aby móc zaoferować rozwiązanie odpowiednie do Twoich potrzeb, opracowano kilka różnych modeli, typów i usług.

 

Najpierw należy określić typ wdrożenia w chmurze lub architekturę przetwarzania w chmurze, w jakiej zostaną zaimplementowane usługi w chmurze. Istnieją trzy różne sposoby wdrażania usług: w chmurze publicznej, w chmurze prywatnej i w chmurze hybrydowej. Dowiedz się więcej na temat chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej.

Chmura publiczna

Chmury publiczne należą do zewnętrznych dostawców usług w chmurze, którzy je obsługują i dostarczają zasoby obliczeniowe, takie jak serwery i magazyn, za pośrednictwem Internetu. Platforma Microsoft Azure jest przykładem chmury publicznej. W przypadku chmury publicznej cały sprzęt, oprogramowanie i pozostała infrastruktura pomocnicza należą do dostawcy usług w chmurze i to on nimi zarządza. Dostęp do usług i zarządzanie kontem odbywa się przy użyciu przeglądarki internetowej. 

Chmura prywatna

Chmura prywatna to zasoby przetwarzania w chmurze używane wyłącznie przez jedno przedsiębiorstwo lub jedną organizację. Chmura prywatna może się fizycznie znajdować w lokalnym centrum danych przedsiębiorstwa. Niektóre firmy płacą zewnętrznym dostawcom usług za hostowanie ich chmury prywatnej. W przypadku chmury prywatnej usługi i infrastruktura znajdują się w sieci prywatnej.

Chmura hybrydowa

Chmury hybrydowe łączą chmury publiczne i prywatne z wykorzystaniem technologii pozwalającej na udostępnianie danych i aplikacji między nimi. Zezwalając na przechodzenie danych oraz aplikacji między chmurami prywatnymi i publicznymi, chmura hybrydowa zapewnia Twojej firmie większą elastyczność i więcej opcji wdrażania. Pomaga również zoptymalizować istniejącą infrastrukturę, Zabezpie­czenia i zgodność. 

Typy usług w chmurze: IaaS, PaaS, bezserwerowe i SaaS

Większość usług przetwarzania w chmurze należy do jednej z czterech ogólnych kategorii: infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS), bezserwerowe i oprogramowanie jako usługa (SaaS). Te kategorie są czasem nazywane "stosem" przetwarzania w chmurze, ponieważ wzajemnie rozszerzają swoje możliwości. Wiedza o tym, czym są te kategorie i co je różni, ułatwia osiąganie celów biznesowych.

IaaS

Najbardziej podstawowa kategoria usług przetwarzania w chmurze. W przypadku rozwiązań typu infrastruktura jako usługa (IaaS) wynajmujesz infrastrukturę IT — serwery, maszyny wirtualne, magazyn, sieci i systemy operacyjne — od dostawcy usług w chmurze w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.

PaaS

Platforma jako usługa (PaaS) to usługi przetwarzania w chmurze dostarczające środowisko na żądanie służące do opracowywania, testowania i dostarczania aplikacji oraz zarządzania nimi. Rozwiązanie PaaS zaprojektowano, aby ułatwić deweloperom szybkie tworzenie aplikacji internetowych lub mobilnych bez przejmowania się konfigurowaniem niezbędnej podstawowej infrastruktury serwerów, magazynu, sieci i baz danych ani zarządzaniem nią.

SaaS

Oprogramowanie jako usługa (SaaS) to metoda dostarczania aplikacji za pośrednictwem Internetu na żądanie i zazwyczaj na podstawie subskrypcji. W przypadku rozwiązania SaaS dostawcy usług w chmurze hostują aplikację wraz z podstawową infrastrukturą i zarządzają nimi, a także zajmują się konserwacją, np. uaktualnieniami oprogramowania i stosowaniem poprawek zabezpieczeń. Użytkownicy łączą się z aplikacją za pośrednictwem Internetu, zwykle przy użyciu przeglądarki internetowej na swoim telefonie, tablecie lub komputerze.

Przetwarzanie bezserwerowe

Pokrywając się z rozwiązaniem PaaS, przetwarzanie bezserwerowe koncentruje się na tworzeniu funkcjonalności aplikacji bez marnowania czasu na ciągłe zarządzanie wymaganymi do tego serwerami i infrastrukturą. Dostawca usług w chmurze wyręcza Cię w konfigurowaniu, planowaniu wydajności i zarządzaniu serwerami. Architektury bezserwerowe są wysoce skalowalne i sterowane zdarzeniami, a z zasobów korzystają tylko wtedy, gdy wystąpi konkretna funkcja lub wyzwalacz.

Zastosowania przetwarzania w chmurze

Prawdopodobnie używasz przetwarzania w chmurze w tej chwili, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy. Jeśli używasz usługi online do wysyłania wiadomości e-mail, edytowania dokumentów, oglądania filmów lub telewizji, słuchania muzyki, grania w gry albo przechowywania zdjęć i innych plików, w tle tej usługi prawdopodobnie działa przetwarzania w chmurze, które to wszystko umożliwia. Różne organizacje — od niewielkich startupów przez globalne korporacje i agencje rządowe po organizacje non-profit — używają technologii przetwarzania w chmurze z wielu różnych powodów.

 

Oto kilka przykładów przedstawiających, jakie rozwiązania dotyczące usług w chmurze mogą być oferowane przez dostawców usług w chmurze:

 • Twórz aplikacje natywne dla chmury

  Szybko twórz, wdrażaj i skaluj aplikacje — internetowe, mobilne i interfejsu API. Skorzystaj z zalet technologii i podejść natywnych dla chmury[RM1]  , takich jak kontenery, platforma Kubernetes, architektura mikrousług, komunikacja sterowana interfejsami API i infrastruktura DevOps.

 • Przechowywanie danych oraz wykonywanie i odzyskiwanie kopii zapasowych tych danych

  Chroń swoje dane bardziej ekonomicznie — i na masową skalę — przenosząc swoje dane za pośrednictwem Internetu do systemu magazynu w chmurze poza siedzibą firmy, który jest dostępny z dowolnej lokalizacji i za pomocą dowolnego urządzenia.

 • Przesyłanie strumieniowe audio i wideo

  Dzięki dystrybucji globalnej łącz się ze swoimi odbiorcami w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem dowolnego urządzenia obsługującego dźwięk i wideo w wysokiej rozdzielczości.

 • Dostarczanie oprogramowania na żądanie

  Oprogramowanie na żądanie, znane też jako oprogramowanie jako usługa (SaaS), umożliwia oferowanie klientom najnowszych wersji i aktualizacji oprogramowania — zawsze, kiedy go potrzebują, i wszędzie, gdzie się znajdują.

 • Testowanie i tworzenie aplikacji

  Zmniejszaj koszt i skracaj czas opracowania aplikacji, korzystając z infrastruktur, które można łatwo skalować w górę i w dół.

 • Analizowanie danych

  Zunifikuj swoje dane wymieniane między zespołami, działami i lokalizacjami w chmurze. Następnie skorzystaj z usług w chmurze, takich jak uczenie maszynowe i sztuczna inteligencja, aby zdobyć wiedzę konieczną do podejmowania bardziej świadomych decyzji.

 • Osadzona inteligencja

  Skorzystaj z inteligentnych modeli, które mogą pomóc w angażowaniu klientów i udostępniają cenne szczegółowe informacje z przechwyconych danych.

Firma Microsoft i przetwarzanie w chmurze

Firma Microsoft to czołowy globalny dostawca usług przetwarzania w chmurze dla przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości. Aby dowiedzieć się więcej o platformie usług w chmurze firmy Microsoft, a także zobaczyć, jak platforma Microsoft Azure wypada w porównaniu z innymi dostawcami chmury, zobacz Co to jest platforma Azure? i Platforma Azure a AWS. Aby przyspieszyć swoje przejście do chmury dzięki najlepszym rozwiązaniom, zasobom i pomocy ekspertów, zapoznaj się z programem migracji na platformę Azure i modernizacji.

Często zadawane pytania

 • Chmura to rozległa sieć serwerów zdalnych na całym świecie. Te serwery przechowują dane i zarządzają nimi, uruchamiają aplikacje oraz dostarczają przez Internet zawartość i usługi, takie jak przesyłanie strumieniowe wideo, poczta internetowa i oprogramowanie biurowe. Przechowywanie plików i danych w chmurze pozwala uniezależnić się od lokalnych komputerów i serwerów. Zamiast tego możesz uzyskać dostęp do swoich danych online z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu, zawsze i w dowolnym miejscu. 

  Dowiedz się więcej

 • Przetwarzanie wielochmurowe oznacza korzystanie z wielu usług przetwarzania w chmurze od więcej niż jednego dostawcy usług w chmurze w odniesieniu do tego samego typu obciążeń lub rozwiązań IT. Strategia wielochmurowa, która może obejmować chmury prywatne i publiczne, pomaga organizacjom ograniczać ryzyko i zapewnia większą elastyczność w zakresie obciążeń. Wybranie różnych ofert i możliwości od więcej niż jednego dostawcy usług w chmurze umożliwia organizacjom tworzenie rozwiązań, które najlepiej pasują do ich konkretnych potrzeb IT.

  Dowiedz się więcej

 • Zasadniczo przetwarzanie w chmurze nie wymaga technicznego doświadczenia informatycznego. Przetwarzanie w chmurze odnosi się po prostu do dostarczania usług obliczeniowych przez Internet, w tym w zakresie magazynu, baz danych, oprogramowania i analizy. Niezależnie od tego, czy masz podstawową wiedzę na temat pojęć i terminologii w zakresie przetwarzania, czy też jesteś pracownikiem technicznym, możesz zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności z zakresu przetwarzania lokalnego do przetwarzania w chmurze.

  Dowiedz się więcej

 • Dostawcy usług w chmurze zazwyczaj korzystają z modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, co oznacza, że organizacje płacą tylko za usługi w chmurze, z których korzystają. Pomaga to firmom obniżyć koszty operacyjne, wydajniej obsługiwać infrastrukturę i skalować koszty przetwarzania w chmurze w górę lub w dół zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi. Na przykład platforma Azure oferuje model płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem bez zobowiązań z góry i bezpłatne usługi, które obejmują popularne usługi bezpłatne przez 12 miesięcy i ponad 55 innych bezpłatnych usług na stałe.