Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , styczeń 2023

30 sty

Ogólnie dostępne: Stosowanie warstw dostępu usługi Azure Storage do uzupełnialnych obiektów blob i stronicowych obiektów blob za pomocą konwersji typu obiektu blob

DOSTĘPNE TERAZ

Dostępność docelowa: Q1 2023

Przekonwertuj uzupełnialne obiekty blob i stronicowe obiekty blob na blokowe obiekty blob, aby móc stosować warstwy dostępu.

 • Konta magazynu
 • Warstwy magazynu typu Gorąca/Chłodna/Zimna
 • Features
30 sty

Chaos Studio — aktualizacje w publicznej wersji zapoznawczej ze stycznia 2023 r. 

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ulepszenia i aktualizacje publicznej wersji zapoznawczej usługi Chaos Studio w styczniu 2023 r.

 • Services
 • Regions & Datacenters
 • Management
 • SDK and Tools
25 sty

Publiczna wersja zapoznawcza: Migawki przyrostowe dla magazynu Ultra Disk Storage

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aby zapewnić ciągłość działalności biznesowej, migawki przyrostowe dla dysków Ultra Disk są teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej w regionach świadczenia platformy Azure: Szwecja Środkowa i Zachodnie stany USA 3.

 • Regions & Datacenters
 • Features
24 sty

Ogólnie dostępne: Pośrednia umowa Enterprise Agreement na usługę Azure Cost Management and Billing

DOSTĘPNE TERAZ

Zarządzaj hierarchią rejestracji, wyświetlaj użycie konta i monitoruj koszty bezpośrednio z menu usługi Azure Cost Management and Billing w witrynie Azure Portal (w przypadku klientów z pośrednią umową Enterprise Agreement)

 • Microsoft Cost Management
 • Management
24 sty

General availability: Application security groups support for private endpoints

DOSTĘPNE TERAZ

Application security groups (ASGs) support for private endpoints is now generally available.

 • Services
 • Security
 • Microsoft Ignite
 • Features
24 sty

Ogólna dostępność: Instalowanie usługi Azure Storage jako udziału lokalnego w kodzie systemu Windows usługi App Service

DOSTĘPNE TERAZ

Instalowanie udziału plików usługi Azure Storage jako udziału sieciowego w kodzie systemu Windows (nie w kontenerze) w usłudze App Service jest teraz ogólnie dostępne.

 • App Service
 • Features
24 sty

Ogólna dostępność: Obiekt blob umieszczania o rozmiarze 5 GB

DOSTĘPNE TERAZ

Dostępność docelowa: Q4 2022

Maksymalny rozmiar obiektu blob umieszczania jest teraz zwiększany do 5 GB

 • Compliance
23 sty

Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa usługi Container Insights dla klastrów hybrydowych usługi AKS

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Container Insights obsługuje teraz klastry hybrydowe usługi AKS

 • Azure Monitor
 • Features
23 sty

Wycofanie klasycznej maszyny wirtualnej: przedłużenie daty wycofania do 1 września 2023 r.

Docelowa data wycofania: września 01, 2023

Przedłużony okres migracji maszyn wirtualnych typu IaaS z usługi Azure Service Manager do usługi Azure Resource Manager. Ukończ migrację do 1 września 2023 r.

 • Retirements
19 sty

Public Preview: Azure App Health Extension - Rich Health States

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Application Health Extension, Rich Health States allows for more detailed health reporting on your VM applications.

 • Virtual Machine Scale Sets
 • Features
18 sty

Public preview: Azure Database for MySQL - Logic Apps and Power Automate integration

Use the Azure Database for MySQL - Flexible Server connector to connect to MySQL data and build with Power Automate and Logic Apps.

 • Azure Database for MySQL
 • Management
 • Features
 • Open Source
18 sty

Azure Machine Learning - Generally availability updates for January 2023

DOSTĘPNE TERAZ

New features in GA include the ability to place customized tags, search for machine learning assets, isolate network for managed online endpoints, build custom metrics views, and simplify data security. 

 • Machine Learning
 • Features
18 sty

Azure Machine Learning - Public preview announcements for January 2023

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

New features now available in Public Preview include the ability to build an end-to-end training pipeline with no-code, recover a deleted workspace, and identify root causes of pipeline failure.

 • Azure Machine Learning
 • Features
18 sty

General Availability: Active Directory Connector for Arc-enabled SQL MI

DOSTĘPNE TERAZ

Active Directory Connector (ADC) for Arc-enabled SQL Managed Instance is now available to perform Active Directory authentication.

 • Services
 • Features
18 sty

Public preview: Tribal Group events available to Azure Event Grid customers

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You can now subscribe to events Tribal Group applications and automate your processes based on Tribal Group application state changes.

 • Event Grid
 • Features
18 sty

Generally available: Azure Active Directory authentication for SQL Server 2022

DOSTĘPNE TERAZ

Customers with SQL Server 2022 can enable Azure Active Directory authentication, single sign-on, unify SQL Server authentication and leverage multi-factor authentication.

 • Services
 • Features
18 sty

Public Preview of Viewing SQL Server Databases via Azure Arc

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Surfaces all the active databases and their configurations for each of the Arc-enabled SQL Servers in Azure.

 • Services
 • Features
18 sty

Public Preview: Microsoft Purview access policies for SQL Server 2022

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Author policies that govern the access to Active Directory users directly from Azure to all your SQL Server 2022 data sources at scale.

 • SQL Server — Azure Arc
 • Services
 • Features
12 sty

Publiczna wersja zapoznawcza: Rozszerzenie usługi Azure Automation dla programu Visual Studio Code

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Używanie rozszerzenia usługi Azure Automation do wykonywania lokalnego tworzenia elementów runbook automatyzacji i zarządzania nimi przy użyciu programu VS Code

 • Automation
 • Management
 • Features
12 sty

Ogólna dostępność: IoT Edge Metrics Collector 1.1

DOSTĘPNE TERAZ

To odświeżanie aktualizuje zależności i obraz podstawowy modułu.

 • Azure IoT Edge
 • Services

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie