Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , grudzień 2021

20 gru

Publiczna wersja zapoznawcza: Dostępna jest listopadowa aktualizacja oprogramowania Azure Percept DK (2111)

DOSTĘPNE TERAZ

Listopadowa aktualizacja oprogramowania Azure Percept zawiera poprawki związane z zabezpieczeniami.

 • Azure Percept
 • Security
 • Features
 • Operating System
17 gru

Public preview of Snowflake connector for Azure Purview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You can now scan your Snowflake artifacts including streams, columns, stored procedures, and functions/pipes.

 • Microsoft Purview
 • Services
 • Features
16 gru

Funkcja usuwania nietrwałego obiektów blob dla usługi Azure Data Lake Storage jest teraz ogólnie dostępna

DOSTĘPNE TERAZ

Jeśli masz procesy lub narzędzia do wykrywania przypadkowego usunięcia plików i katalogów dla kont usługi Azure Data Lake Storage, możesz teraz również przywracać usunięte obiekty przy użyciu funkcji usuwania nietrwałego dla obiektów blob. Podczas okresu przechowywania, który określisz, możesz teraz przywrócić obiekt nietrwale usunięty do jego stanu w momencie usunięcia.

 • Azure Data Lake Storage
 • Konta magazynu
 • Azure Blob Storage
 • Features
16 gru

Zasady umieszczania są teraz ogólnie dostępne dla usługi Azure VMware Solution

DOSTĘPNE TERAZ

Zasady umieszczania umożliwiają administratorom określanie ograniczeń lub reguł podczas alokacji maszyn wirtualnych w chmurze prywatnej usługi Azure VMware Solution. Dzięki tej aktualizacji tworzenie i przypisywanie reguł harmonogramu zasobów rozproszonych (DRS) programu vSphere do uruchamiania maszyn wirtualnych w centrum SDDC usługi Azure VMware Solution zostało uproszczone i jest teraz wykonywalne bezpośrednio z poziomu witryny Azure Portal dla ról administratora chmury.

 • Rozwiązanie Azure VMware
 • Services
 • Features
15 gru

Automated key rotation in Azure Key Vault is now in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Automated key rotation in Key Vault allows security officers to improve data security.

 • Key Vault
 • Konta magazynu
 • Dyski zarządzane
 • Security
 • Features
15 gru

Azure SQL—General availability updates for December 2021

DOSTĘPNE TERAZ

General availability enhancements and updates released for Azure SQL for December 2021.

 • Azure SQL Database
 • Features
15 gru

Public preview: Windows Server guest licensing offer for Azure Stack HCI

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

A new, simple, and flexible offer for Azure Stack HCI customers to acquire Windows Server guest licensing now for $0 while in public preview.

 • Azure Stack HCI
 • Pricing & Offerings
15 gru

General availability: UI Library for Azure Communication Services

DOSTĘPNE TERAZ

Developers can simplify the cross-channel user experiences within their applications with Azure Communication Services UI Library.

 • Azure Communication Services
 • SDK and Tools
 • Services
15 gru

Public preview: Azure Kubernetes Service configuration management with GitOps

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You can now enable and use GitOps to manage configuration and applications in AKS clusters.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
15 gru

Azure Cosmos DB: Python SDK async IO support in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Improve database performance by running IO tasks concurrently using the Azure Cosmos DB Python SDK async support capability.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
15 gru

Azure Database for PostgreSQL – Hyperscale (Citus): New toolkit certifications generally available

DOSTĘPNE TERAZ

New Toolkit certifications are now available on Azure Database for PostgreSQL – Hyperscale (Citus), a managed service running the open-source Postgres database on Azure.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
15 gru

Azure Stream Analytics jobs to write to Azure Database for PostgreSQL in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Choose Azure Database for PostgreSQL - Single Server, Flexible Server, or Hyperscale (Citus) as an output for your Azure Stream Analytics jobs to store real time analytical data.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
15 gru

Publiczna wersja zapoznawcza: W usłudze Microsoft Defender dla kontenerów dodano nowe funkcje dla usługi Kubernetes

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Skorzystaj z kilku nowych i ulepszonych możliwości związanych z usługą Kubernetes dzięki ofercie usługi Microsoft Defender dla kontenerów.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
15 gru

Azure Cache for Redis: Diagnostics for connected clients is generally available

DOSTĘPNE TERAZ

Use Azure diagnostic settings to log information on all client connections to your Azure Cache for Redis instance.

 • Azure Cache for Redis
 • Features
14 gru

Usługa Azure HPC Cache jest teraz ogólnie dostępna w regionach Niemcy Środkowo-Zachodnie i Zachodnie stany USA 3

DOSTĘPNE TERAZ

Dostępność usługi Azure HPC Cache w nowych regionach zwiększa dostęp do obliczeń o małych opóźnieniach.

 • Azure HPC Cache
 • Regions & Datacenters
14 gru

Azure HPC – CycleCloud 8.2.1 is now generally available

DOSTĘPNE TERAZ

The new release includes Slurm and VMSS improvements as well as seven new bug fixes.

 • Azure CycleCloud
 • Features
9 gru

Azure Storage: Bezpieczny dostęp do konta magazynu z sieci/podsieci wirtualnej w dowolnym regionie teraz w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ta wersja zapoznawcza umożliwia bezpieczny dostęp do konta magazynu przez skonfigurowanie w zaporze magazynu reguł sieci wirtualnej, które zezwalają na dostęp z podsieci w dowolnym regionie platformy Azure.

 • Konta magazynu
 • Azure Blob Storage
 • Azure Data Lake Storage
 • Security
 • Features
9 gru

Azure Storage: Warunki kontroli dostępu opartej na atrybutach z atrybutami podmiotów zabezpieczeń są teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Kontrola dostępu oparta na atrybutach to mechanizm autoryzacji, który definiuje poziomy dostępu na podstawie atrybutów skojarzonych z podmiotami zabezpieczeń, zasobami, żądaniami lub środowiskiem. Teraz możesz używać niestandardowych atrybutów zabezpieczeń usługi Azure AD dla podmiotów zabezpieczeń w warunkach przypisania ról dla usługi Azure Storage wraz z atrybutami zasobów i żądań.

 • Konta magazynu
 • Azure Blob Storage
 • Azure Data Lake Storage
 • Security
 • Features
9 gru

Ogólna dostępność: Współdziałanie usług Azure Communication Services z usługą Microsoft Teams

DOSTĘPNE TERAZ

Usprawnianie interakcje z klientami w aplikacjach dzięki współdziałaniu usługi Microsoft Teams z usługami Azure Communication Services.

 • Azure Communication Services
 • Services
9 gru

Interfejs API w wersji zapoznawczej Azure HDInsight 2018-06-01 zostanie wycofany 30 listopada 2024 r.

Dostępność docelowa: Q4 2023

Na nowy interfejs API platformy Azure „HDInsight API 2021-06-01” należy przejść przed 30 listopada 2024 r.

 • HDInsight
 • SDK and Tools
 • Open Source
 • Services
 • Pricing & Offerings

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie