Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , styczeń 2020

31 sty

Usługa Azure Backup obsługuje teraz selektywne tworzenie kopii zapasowych dysków i ich przywracanie przy użyciu rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych maszyn wirtualnych platformy Azure

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Backup obsługuje teraz funkcję wykluczania dysków, która umożliwia utworzenie kopii zapasowej jednego lub kilku z wielu dysków danych maszyny wirtualnej. Każdy punkt odzyskiwania zawiera dane z dysków objętych operacją tworzenia kopii zapasowej, co dodatkowo pozwala na przywrócenie podzestawu dysków z danego punktu odzyskiwania podczas operacji przywracania. Zapewnia to wydajne i ekonomiczne rozwiązanie dla potrzeb tworzenia kopii zapasowych i przywracania.

 • Azure Backup
 • Features
30 sty

Usługa Azure Site Recovery obsługuje teraz klucze zarządzane przez klienta

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Site Recovery obsługuje teraz replikację maszyn wirtualnych platformy Azure z dyskami zarządzanymi, które są zaszyfrowane przy użyciu kluczy zarządzanych przez klienta.

 • Azure Site Recovery
 • Services
 • Features
30 sty

Aktualizacje usługi Azure Cost Management i rozliczeń — styczeń 2020

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Cost Management może pomóc lepiej zrozumieć, gdzie powstają Twoje koszty w chmurze, identyfikować złe wzorce wydatków i eliminować je oraz optymalizować koszty, aby umożliwić osiąganie lepszych wyników mniejszym kosztem. Oto kilka najnowszych ulepszeń i aktualizacji opracowanych na podstawie opinii użytkowników.

 • Microsoft Cost Management
 • Management
29 sty

Usługa Data Factory dodaje obsługę tożsamości zarządzanej do przepływów danych

DOSTĘPNE TERAZ

Użytkownicy usługi Azure Data Factory mogą teraz tworzyć przepływy danych mapowania używające tożsamości zarządzanej (dawniej tożsamości usługi zarządzanej) dla usług Azure Data Lake Store Gen 2, Azure SQL Database i Azure Synapse Analytics (dawniej SQL DW).

 • Azure Data Factory
 • Features
27 sty

Wydano aktualizację Update 8 usługi Azure App Service w usłudze Azure Stack Hub

DOSTĘPNE TERAZ

Dziś została wydana aktualizacja Update 8 usługi Azure App Service w usłudze Azure Stack Hub.

 • App Service
 • Azure Stack
 • Services
27 sty

Aktualizacja generacji sprzętu w wystąpieniu zarządzanym jest teraz dostępna w witrynie Azure Portal

DOSTĘPNE TERAZ

Wystąpienie zarządzane oferuje teraz możliwość aktualizacji generacji sprzętu z Gen4 do Gen5 na ekranie warstwy cenowej w witrynie Azure Portal.

 • Azure SQL Database
 • Management
 • Features
27 sty

Uaktualnienie usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych do nowego rozwiązania

Nowe rozwiązanie dla usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych będzie wkrótce dostępne we wszystkich regionach. Ta aktualizacja zapewni bogatsze funkcje monitorowania i zestawy danych map dla klientów rozwiązania Service Map. Gdy będzie ona dostępna w Twoim regionie, konieczne będzie przeprowadzenie uaktualnienia do nowego rozwiązania, aby nadal móc korzystać z usługi Azure Monitor dla maszyn wirtualnych.

 • Azure Monitor
 • Maszyny wirtualne
 • Services
 • Features
27 sty

Azure Backup — usuwanie nietrwałe dla programu SQL Server na maszynie wirtualnej platformy Azure i platformy SAP HANA

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Backup udostępnia teraz usuwanie nietrwałe dla obciążeń programu SQL Server na maszynach wirtualnych platformy Azure i platformy SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure obok już obsługiwanego scenariusza usuwania nietrwałego dla maszyn wirtualnych platformy Azure.

 • Azure Backup
 • Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines
 • Features
27 sty

Nowe funkcje usługi Azure Lighthouse są teraz ogólnie dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Nowe funkcje usługi Azure Lighthouse są teraz ogólnie dostępne. Obejmują wbudowaną rolę dla dostawców usług zarządzanych umożliwiającą rezygnację z zarządzania zakresami delegowanymi oraz możliwość wykonywania zapytań między dzierżawami z użyciem usługi Azure Resource Graph.

 • Azure Lighthouse
 • Security
 • Management
 • Features
27 sty

Usługa Azure Data Factory jest teraz dostępna w regionie Północna Republika Południowej Afryki

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Data Factory jest teraz dostępna w regionie Północna Republika Południowej Afryki.

 • Data Factory V2
 • Azure Data Factory
 • Regions & Datacenters
 • Services
 • Features
24 sty

Azure DevOps — zdarzenia dotyczące wydań i potoków są teraz dostępne w dziennikach inspekcji

DOSTĘPNE TERAZ

W aktualizacji usługi Azure DevOps z przebiegu 163 zdarzenia dotyczące wydań i potoków zostały dodane do dzienników inspekcji. Ponadto, połączenia usług mogą być teraz używane w celu odwoływania się do repozytoriów w innej organizacji w potoku YAML.

 • Azure DevOps
 • Features
24 sty

Nowa obsługa dzienników przepływu sieciowych grup zabezpieczeń (funkcja usługi Azure Network Watcher)

DOSTĘPNE TERAZ

Dzienniki przepływów sieciowych grup zabezpieczeń (funkcja usługi Azure Network Watcher) obsługują teraz dwie nowe konfiguracje usługi Azure Storage.

 • Network Watcher
 • Services
23 sty

Aktualizacje usługi Azure Logic Apps na listopad i grudzień 2019 r.

DOSTĘPNE TERAZ

Oto nowe funkcje, poprawki i łączniki dla usługi Azure Logic Apps, które zostały wydane w listopadzie i grudniu 2019 r.

 • Logic Apps
 • Features
23 sty

Aktualizacja usługi Azure API Management — styczeń 2020

DOSTĘPNE TERAZ

22 stycznia 2019 r. rozpoczęła się zwykła aktualizacja usługi Azure API Management. Objęła ona następujące nowe funkcje, poprawki błędów, zmiany i inne ulepszenia. Może minąć ponad tydzień, zanim Twoja usługa API Management otrzyma aktualizację.

 • API Management
 • Features
23 sty

Środowisko uruchomieniowe usługi Azure Functions w wersji 3.0 jest teraz ogólnie dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Wersja 3.0 środowiska uruchomieniowego usługi Azure Functions jest teraz dostępna. Ta wersja jest oparta na platformie .NET Core 3.1 i umożliwia pisanie własnych aplikacji funkcji w nowych językach, np. .NET Core 3.1 i Node 12.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Services
 • Features
22 sty

Możliwość korzystania z usługi Azure Backup na platformie SAP HANA jest teraz dostępna w kilku regionach Azji

DOSTĘPNE TERAZ

Rozwiązanie Azure Backup umożliwiające tworzenie kopii zapasowych baz danych SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure jest teraz dostępne w regionach Australia Środkowa, Australia Środkowa 2, Australia Wschodnia (AE), Australia Południowo-Wschodnia (ASE), Japonia Wschodnia (JPE), Japonia Zachodnia (JPW), Korea Środkowa (KRC) i Korea Południowa (KRS).

 • Azure Backup
 • Regions & Datacenters
22 sty

Możliwość korzystania z usługi Azure Backup na platformie SAP HANA jest teraz dostępna w kilku regionach Europy

DOSTĘPNE TERAZ

Rozwiązanie Azure Backup umożliwiające tworzenie kopii zapasowych baz danych SAP HANA na maszynach wirtualnych platformy Azure jest teraz dostępne w regionach Europa Zachodnia (WE), Europa Północna (NE), Francja Środkowa, Francja Południowa, Zachodnie Zjednoczone Królestwo (UKW), Niemcy Północne, Niemcy Środkowo-Zachodnie, Niemcy Środkowe, Niemcy Północno-Wschodnie, Szwajcaria Północna i Szwajcaria Zachodnia.

 • Azure Backup
 • Regions & Datacenters
22 sty

Usługa Azure Databricks ma już certyfikat HITRUST

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Databricks uzyskała certyfikat HITRUST Common Security Framework (HITRUST CSF®) — najbardziej pożądaną akredytację zabezpieczeń w branży opieki zdrowotnej. Dzięki tej certyfikacji klienci branży opieki zdrowotnej mogą teraz korzystać z ogromnych ilości danych klinicznych na potrzeby wprowadzania innowacji przy użyciu usługi Azure Databricks, bez obaw o bezpieczeństwo i ryzyko.

 • Azure Databricks
 • Open Source
 • Security
 • SDK and Tools
22 sty

Obsługa usługi Azure Active Directory w usłudze Azure Database for MySQL

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Z przyjemnością ogłaszamy wprowadzenie obsługi integracji usługi Azure Active Directory z usługą Azure Database for MySQL w wersji zapoznawczej.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
22 sty

Aplikacja Microsoft Sustainability Calculator udostępnia szczegółowe informacje na temat emisji dwutlenku węgla przez infrastrukturę IT

DOSTĘPNE TERAZ

Klienci korporacyjni platformy Azure mogą teraz oszacować wielkość emisji dwutlenku węgla przez poszczególne subskrypcje platformy Azure, a także zobaczyć szacowane oszczędności w zakresie emisji dwutlenku węgla w porównaniu z infrastrukturą lokalną.

 • Compliance
 • Regions & Datacenters

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie