Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , wrzesień 2019

30 wrz

Wprowadzenie promocyjnych cen za transfer danych do usługi Azure Front Door

DOSTĘPNE TERAZ

Promocyjne ceny za transfer danych do usługi Azure Front Door są już dostępne.

 • Azure Front Door (wersja klasyczna)
 • Services
 • Security
30 wrz

Azure CDN from Verizon — wymuszanie ścisłych połączeń SNI

DOSTĘPNE TERAZ

Wycofujemy obsługę połączeń innych niż SNI podczas korzystania z usługi Azure CDN from Verizon.

 • Content Delivery Network
 • Services
30 wrz

Bezpieczny dostęp hybrydowy do aplikacji za istniejącą infrastrukturą F5

DOSTĘPNE TERAZ

Integracja usługi Azure AD z firmą F5 Networks w celu zabezpieczania starszych aplikacji.

 • Usługa Azure Active Directory
 • Features
 • Security
30 wrz

Usługa Windows Virtual Desktop jest teraz ogólnie dostępna na całym świecie

DOSTĘPNE TERAZ

Dzisiaj pragniemy ogłosić ogólną dostępność usługi Windows Virtual Desktop na całym świecie. Jest to jedyna usługa, która dostarcza uproszczone zarządzanie, wielosesyjny system Windows 10, optymalizacje dla usługi Office 365 ProPlus oraz obsługę pulpitów i aplikacji Usług pulpitu zdalnego systemu Windows Server. Usługa Windows Virtual Desktop pozwala w kilka minut wdrożyć i skalować pulpity oraz aplikacje systemu Windows na platformie Azure.

 • Azure Virtual Desktop
 • Services
30 wrz

Wycofanie maszyn wirtualnych usługi Azure HDInsight z serii G — konieczność migracji przed 31 października 2019 r.

Docelowa data wycofania: października 31, 2019

31 października 2019 r. w usłudze Azure HDInsight zostaną wycofane maszyny wirtualne z serii G. Po tej dacie nie będzie można tworzyć nowych klastrów przy użyciu maszyn wirtualnych z serii G ani skalować w górę klastrów zawierających węzły z serii G.

 • HDInsight
 • Services
 • Retirements
 • Features
30 wrz

Ulepszono zarządzanie regułami za pomocą funkcji adaptacyjnego sterowania aplikacjami w usłudze Azure Security Center

DOSTĘPNE TERAZ

Ulepszono zarządzanie regułami maszyn wirtualnych za pomocą funkcji adaptacyjnego sterowania aplikacjami w usłudze Azure Security Center.

 • Security Center
 • Security
30 wrz

Usługa Azure Kubernetes Service — wycofanie pomocy technicznej dla platformy Kubernetes w wersjach 1.11 i 1.12

Docelowa data wycofania: grudnia 09, 2019

W poniedziałek 9 grudnia 2019 r. (2019-12-09) kończymy pomoc techniczną dla wersji platformy Kubernetes starszych niż najnowsza wersja (N) i dwie wcześniejsze wersje pomocnicze (N-2), ponieważ w tym dniu zostanie udostępniona pomoc techniczna dla platformy Kubernetes 1.15. Klienci korzystający z wersji platformy Kubernetes starszych niż Kubernetes 1.13.x muszą przeprowadzić uaktualnienie do poniedziałku 9 grudnia 2019 r., aby zachować dostęp do pomocy technicznej.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Retirements
 • Open Source
26 wrz

Konfigurowanie usługi Azure AD jako zaufanego dostawcy tożsamości firmowej w usłudze SAP Identity Authentication Service

DOSTĘPNE TERAZ

Połącz tożsamości przedsiębiorstwa między usługami firmy Microsoft, takimi jak Azure i Office 365 oraz platforma SAP Cloud Platform, aby móc kompilować unikatowe środowiska w chmurze.

 • Usługa Azure Active Directory
 • Features
 • Security
26 wrz

Azure Security Center — kontrolowanie rekomendacji dotyczącej zabezpieczeń kontenera za pomocą usługi Azure Policy

DOSTĘPNE TERAZ

Dostępność docelowa: Q3 2019

Rekomendację usługi Azure Security Center dotyczącą korygowania luk w zabezpieczeniach kontenera można teraz wyłączać i włączać w usłudze Azure Policy.

 • Security Center
 • Security
26 wrz

Azure Security Center — korygowanie jednym kliknięciem rekomendacji dotyczących zabezpieczeń jest teraz dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Security Center umożliwia teraz skorygowanie jednej rekomendacji w wielu źródłach za pomocą jednego kliknięcia.

 • Security Center
 • Security
26 wrz

Aktualizacje usługi Azure API Management — wrzesień 2019 r.

DOSTĘPNE TERAZ

23 września 2019 r. rozpoczęła się zwykła aktualizacja usługi Azure API Management. Obejmuje ona następujące poprawki błędów, zmiany, nowe funkcje i inne ulepszenia. Należy pamiętać, że aktualizacje są wdrażane stopniowo i może minąć nawet tydzień, zanim otrzymają je wszystkie aktywne wystąpienia usługi API Management.

 • API Management
 • Features
25 wrz

Azure Sphere w wersji zapoznawczej — aktualizacja 19.09 jest teraz dostępna do celów testowych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja zapoznawcza usługi Azure Sphere 19.09 jest teraz dostępna za pośrednictwem kanału informacyjnego testowej wersji detalicznej. Testowa wersja detaliczna jest przeznaczona do testowania zgodności z poprzednimi wersjami. Kanał informacyjny testowej wersji detalicznej pozwala zweryfikować aplikacje podpisane w środowisku produkcyjnym względem nowej wersji przed wdrożeniem w detalicznym kanale informacyjnym.

 • Azure Sphere
 • Operating System
25 wrz

Zalecenia dotyczące usługi Azure Cosmos DB pozwalają pracować wydajnie

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Cosmos DB jest często aktualizowana, więc aby łatwiej być na bieżąco, wprowadziliśmy automatyczne dostosowane zalecenia dla wszystkich użytkowników usługi Azure Cosmos DB.

 • Azure Cosmos DB
 • Management
 • Features
24 wrz

Rejestrowanie programu SQL Server w samodzielnych instalacjach maszyn wirtualnych platformy Azure przy użyciu dostawcy zasobów

DOSTĘPNE TERAZ

Po raz pierwszy możesz zarejestrować samodzielne instalacje programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines przy użyciu dostawcy zasobów, aby odblokować funkcje, które były wcześniej dostępne tylko dla naszych obrazów witryny Azure Marketplace.

 • Maszyny wirtualne
 • Program SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines
 • Features
 • Security
23 wrz

Azure Portal — aktualizacja funkcji, wrzesień 2019 r.

DOSTĘPNE TERAZ

W witrynie Azure Portal wprowadzono aktualizacje usługi Azure Data Explorer i Azure SQL.

 • Microsoft Azure Portal
 • Services
 • Features
23 wrz

Usługa Data Factory obsługuje kopiowanie danych do usługi Azure Database for PostgreSQL

DOSTĘPNE TERAZ

Usługa Azure Data Factory obsługuje teraz usługę Azure Database for PostgreSQL jako ujście. Użyj funkcji kopiowania działania do załadowania danych do usługi Azure Database for PostgreSQL z dowolnego obsługiwanego źródła danych.

 • Azure Data Factory
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
23 wrz

Obsługa interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w usłudze Azure HDInsight jest teraz dostępna

DOSTĘPNE TERAZ

Obsługa interfejsu wiersza polecenia platformy Azure w usłudze Azure HDInsight jest teraz ogólnie dostępna. Dzięki temu administratorzy mogą łatwo zarządzać klastrami usługi HDInsight przy użyciu prostych poleceń interfejsu wiersza polecenia platformy Azure.

 • HDInsight
 • Features
23 wrz

Platforma Azure otrzymuje certyfikat TruSight

DOSTĘPNE TERAZ

Platforma Azure otrzymała certyfikat od TruSight, branżowej zewnętrznej organizacji do oceny najlepszych rozwiązań.

 • Compliance
23 wrz

Przesunięcie daty wycofania usługi Azure Scheduler na 31 stycznia 2022 r.

Docelowa data wycofania: stycznia 31, 2022

Na podstawie opinii i próśb klientów postanowiliśmy przełożyć termin wycofania usługi Scheduler z 31 grudnia 2019 roku na 31 stycznia 2022 r.

 • Scheduler
 • Retirements
22 wrz

Aktualizacje usługi Azure Logic Apps z lipca i sierpnia 2019 r.

DOSTĘPNE TERAZ

Dostępność docelowa: Q4 2019

Aktualizacje usługi Azure Logic Apps z lipca i sierpnia 2019 r. obejmują nowe funkcje środowiska ISE, ulepszenia projektanta, takie jak obsługa motywów portalu, obsługa subskrypcji w obrębie bram, funkcje łączników SAP, nowe łączniki oraz inne ważne aktualizacje i usługi dotyczące funkcji.

 • Logic Apps
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie