Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Rozwiązania bezserwerowe platformy Azure

Przejdź na rozwiązania bezserwerowe — twórz aplikacje szybciej bez zarządzania infrastrukturą.

Twórz, wdrażaj i obsługuj aplikacje bezserwerowe na kompleksowej platformie

Dostarczaj swojej firmie więcej, minimalizując czas i zasoby poświęcane na spełnianie wymagań dotyczących infrastruktury. Korzystaj z w pełni zarządzanych, kompleksowych rozwiązań bezserwerowych platformy Azure, aby zwiększyć wydajność pracy deweloperów, zoptymalizować zasoby i przyspieszyć tempo innowacji.

Dlaczego warto wybrać rozwiązania bezserwerowe dla platformy Azure?

Krótszy czas tworzenia oprogramowania

Ogranicz czas poświęcany na zadania o mniejszym znaczeniu dla firmy, zwalniając deweloperów z obowiązków w zakresie aprowizacji infrastruktury oraz zarządzania nią. Twórz i wdrażaj szybciej dzięki przyjaznym dla deweloperów interfejsom API, usługom wymagającym niewielkiej ilości kodu bądź niewymagającym kodu oraz gotowym do użycia modelom uczenia maszynowego i poznawczym.

Zwiększ wydajność zespołu

Zwiększ elastyczność i wydajność zespołu, używając w pełni zarządzanej platformy do tworzenia, wdrażania i obsługi aplikacji. Twórz zgodnie z dowolnym wzorcem aplikacji i dla dowolnego środowiska — hybrydowego, chmurowego i brzegowego. Proaktywnie zarządzaj aplikacjami za pomocą inteligentnych narzędzi do monitorowania i analizy.

Uzyskaj większe korzyści dla organizacji

Skróć czas wprowadzania produktów na rynek dzięki bezserwerowym rozwiązaniom platformy Azure, które ułatwiają Twojej organizacji wytyczenie ścieżki do innowacji i nowych możliwości generowania przychodów. Zmniejsz całkowity koszt posiadania infrastruktury i zminimalizuj elementy ryzyka dzięki inteligentnym funkcjom zarządzania zabezpieczeniami i zaawansowanej ochronie przed zagrożeniami.

Twórz za pomocą kompleksowych rozwiązań bezserwerowych platformy Azure

Ciesz się wolnością od zarządzania infrastrukturą niezależnie od typu tworzonych aplikacji i używanych technologii. Wybierz spośród wielu bezserwerowych środowisk wykonywania, w pełni zarządzanych usług oraz kompleksowego zestawu narzędzi i usług deweloperskich umożliwiających tworzenie aplikacji.

Przetwarzanie bezserwerowe na platformie Azure

Twórz aplikacje szybciej dzięki wyeliminowaniu potrzeby zarządzania infrastrukturą obsługującą Twój kod i kontenery

 • Bezserwerowe konteneryzowane mikrousługi

  Wdrażaj aplikacje konteneryzowane bez konieczności zarządzania złożoną infrastrukturą za pomocą usługi Azure Container Apps. Pisz kod, używając preferowanego języka programowania lub struktury, i twórz mikrousługi z pełną obsługą usługi Distributed Application Runtime (Dapr). Skaluj dynamicznie w zależności od ruchu HTTP lub zdarzeń obsługiwanych przez sterowane zdarzeniami autoskalowanie oparte na usłudze Kubernetes (KEDA).

 • Serverless Kubernetes

  Elastycznie aprowizuj zasobniki w wystąpieniach kontenerów, które uruchamiają się w ciągu kilku sekund, bez potrzeby zarządzania dodatkowymi zasobami obliczeniowymi. Twórz bezserwerowe aplikacje oparte na platformie Kubernetes dzięki możliwościom orkiestracji usługi Azure Kubernetes Service (AKS) i jej węzłów wirtualnychbazujących na projekcie Virtual Kubelet typu open source. W pełni wykorzystaj zalety sterowania zdarzeniami, dodając sterowane zdarzeniami autoskalowanie KEDA do klastra usługi AKS. KEDA to składnik typu open source, który umożliwia kontenerom przetwarzanie zdarzeń bezpośrednio z poziomu źródeł zdarzeń, a także skalowanie do zera.

 • Funkcje bezserwerowe

  Wykonuj kod napisany w wybranym przez siebie języku przy użyciu usługi Azure Functionsśrodowiska obliczeniowego sterowanego zdarzeniami. Skaluj na żądanie i płać tylko za czas wykonywania kodu.  Środowisko uruchomieniowe typu open source usługi Functions , które jest dostępne jako usługa zarządzana na platformie Azure i w usłudze Azure Stack, działa także w wielu miejscach docelowych, np. na platformie Kubernetes, w usłudze Azure IoT Edge, w środowisku lokalnym, a nawet w innych chmurach.

 • Środowiska aplikacji bezserwerowych

  Uruchamiaj i skaluj aplikacje mobilne, internetowe oraz interfejsu API na wybranej platformie we w pełni zarządzanym środowisku zapewniającym wysoką produktywność dzięki usłudze Azure App Service.

"Nie jesteśmy informatykami. Potrzebujemy partnerów, którzy mogą pomóc nam w tworzeniu infrastruktury, aby działać bardzo szybko, abyśmy mogli w pełni uhonorować każdy darowany organ. Współpraca z firmami Microsoft i Terawe zrewolucjonizowała nasze podejście i nasze myślenie."

Dr Greg Tietjen, profesor pomocniczy i podstawowy badacz

Powrót do kart

Architektury rozwiązań bezserwerowych platformy Azure

Tworzenie skalowalnej aplikacji internetowej do handlu elektronicznego

Witryna internetowa handlu elektronicznego obejmuje proste przepływy pracy przetwarzania zamówień korzystające z usług platformy Azure. Za pomocą usług Azure Functions i Web Apps programiści mogą skoncentrować się na tworzeniu spersonalizowanych środowisk, pozostawiając obsługę infrastruktury platformie Azure.

Zwielokrotnienie wydajności usługi AKS za pomocą usługi ACI

Używaj węzła wirtualnego usługi AKS, aby aprowizować wewnątrz usługi ACI zasobniki, które są uruchamiane w ciągu zaledwie kilku sekund. Umożliwia to uruchamianie usługi AKS z pojemnością idealnie dopasowaną do Twojego średniego obciążenia. Po przekroczeniu pojemności klastra AKS możesz skalować w poziomie dodatkowe zasobniki w usłudze ACI bez potrzeby zarządzania jakimikolwiek dodatkowymi serwerami.

Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie dla kontenerów

Kontenery ułatwiają ciągłe tworzenie i wdrażanie aplikacji. Organizując wdrażanie tych kontenerów za pomocą platformy Kubernetes w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS), możesz tworzyć klastry kontenerów z możliwością ich replikowania i zarządzania nimi.

Zasoby dla rozwiązań bezserwerowych

E-book zatytułowany Podręcznik przetwarzania bezserwerowego na platformie Azure, wydanie drugie

Podręcznik przetwarzania bezserwerowego na platformie Azure, wydanie drugie

E-book zatytułowany Projektowanie systemów rozproszonych

Projektowanie systemów rozproszonych

E-book zatytułowany Azure API Management: Przyspieszanie transformacji cyfrowej w obecnej gospodarce opartej na interfejsach API

Azure API Management: Przyspieszanie transformacji cyfrowej w obecnej gospodarce opartej na interfejsach API

Zacznij tworzyć za pomocą rozwiązań bezserwerowych platformy Azure

Na początek przez 12 miesięcy możesz korzystać z usług za darmo.