Pomiń nawigację

Zespół ds. konsoli Xbox w firmie Microsoft obejmuje rolę SRE w celu opracowania rozwiązania do przesyłania strumieniowego

Zobacz, w jaki sposób zespół operacyjny i deweloperzy stali się zaufanymi partnerami na potrzeby tworzenia globalnie dystrybuowanego wdrożenia na platformie Kubernetes.

Przeczytaj całą historię

Wyzwanie: Tworzenie procesu na skalę globalną

Like many operations teams, the Xbox Reliability Engineering and Operations (xREO) team used to spend a lot of time performing repetitive, manual tasks to maintain data centers, deploy new code, and react to issues that arose from working in a monolithic, rigid architecture that they didn’t design. Their efforts kept the service running for millions of active monthly subscribers in more than 40 countries and regions. But when the team was tasked with supporting project xCloud, a game streaming experience with extreme low latency requirements for gamers around the world, it became clear that they needed to step outside their traditional service engineering role, break down team silos, and reinvent the way they worked.

"Even small changes posed a significant risk, which meant we spent a lot of our time firefighting. Our mode of operation was mostly reactive, and we weren't really empowered to do much about it."

James Whitesides, kierownik projektu ds. roli SRE, zespół Xbox Reliability and Operations

Rozwiązania dotyczące skalowania korzystające z współpracy i automatyzacji

Early in the project, the development team recognized that they needed to bring in xREO to help design and build a new architecture that would take advantage of the global reach of Azure. Starting with containers to decouple the service code from the infrastructure and Kubernetes as the obvious choice for orchestration, the teams selected the fully managed Azure Kubernetes Service (AKS) to eliminate a lot of the management complexity.

Yet even with this streamlined system, the volume of manual tasks required to build each Kubernetes cluster quickly overwhelmed the xREO team. For repeatability and automation, they decided to build a continuous integration/continuous delivery (CI/CD) pipeline with Azure Pipelines, using Azure Resource Manager templates to rapidly provision resources.

"Now, in the SRE role, we build the platform with the devs, and we are part of their deployment process. We're really focused on building and improving rather than burning down checklists."

James Whitesides, kierownik projektu ds. roli SRE, zespół Xbox Reliability and Operations

Podejmowanie nowej roli z nową misja

Obecnie za pomocą potoku ciągłej integracji/ciągłego wdrażania wdrażane jest ponad 35 mikrousług opartych na usłudze AKS zależnych od ponad 100 zasobów (na region) w wielu regionach platformy Azure, których liczba wkrótce jeszcze wzrośnie. Aby wdrożyć nowy region, zespół dodaje sześć wierszy kodu i czeka na jego uruchomienie.

Dzięki całkowicie zautomatyzowanemu wdrożeniu zespół xREO zaczął pełnić rolę SRE i poświęca większość czasu na tworzenie nowych narzędzi, a nie rozwiązywanie problemów. Zespół xREO, czyli zaufany partner zespołu programistycznego, często odbywa konsultacje i skupia się na proaktywnej, wartościowej i satysfakcjonującej pracy.

Przyjrzyjmy się bliżej transformacji zespołu do roli SRE.

Przeczytaj całą historię