Pomiń nawigację

Dzięki przeniesieniu do chmury zespół ds. operacji IT na nowo zaprojektował model monitorowania infrastruktury

Zobacz, jak dzięki decentralizacji monitorowania zespoły ds. IT i aplikacji biznesowych mogą lepiej wypełniać swoje obowiązki.

Przeczytaj całą historię

Wyzwanie: przyjęcie nowego modelu działania w chmurze

W czasach gdy zespół Manageability Platforms, czyli część działu Core Services and Engineering firmy Microsoft, zarządzał infrastrukturą w centralnym środowisku monitorowania i generowania alertów, model był jasny: zespół ten zapewniał autonomiczną usługę, z której korzystały zespoły ds. aplikacji biznesowych. Kiedy firma Microsoft przeniosła się do chmury, ten model już się nie sprawdzał.

W momencie gdy firma przeniosła wewnętrze systemy i aplikacje na platformę Azure, zespoły ds. aplikacji biznesowych utworzyły własne maszyny wirtualne i chciały sprawować nad nimi pełną kontrolę, ale zespół Manageability Platforms nadal był odpowiedzialny za ich monitorowanie i zarządzanie nimi. Podjęto próby podziału zadań, ale to nie rozwiązało problemu. Zespół Manageability Platforms zdał sobie sprawę, że po przejściu do chmury najlepszym sposobem na realizowanie zadania wspierania zespołów deweloperów będzie wycofanie się z codziennego monitorowania i przejście do nowego, zdecentralizowanego modelu monitorowania.

"The move to Azure redefined the relationship between business app teams and us … It literally broke how we worked, including our accountability model, and we had to redesign our support services to accommodate the new self-service cloud model."

Dana Baxter, główny inżynier usług, Manageability Platforms

Zmiana kultury kontroli

Initially, the Manageability Platforms team tried creating its own pool of Azure subscriptions for the business app teams to use. They quickly found that were still a bottleneck for teams that wanted to administer things on their own. With automation and self-service capabilities becoming available in Azure Monitor, the Manageability Platforms team saw the opportunity to replace their centralized model and hand over responsibility for monitoring to the business app teams. At the same time, they knew they'd have to drive a challenging cultural shift to overcome resistance.

But first, they had to make sure that the operations part of the new DevOps model was in order. They cleaned up a mess of old alerts from about 100 down to 15 and then created a toolkit on GitHub to help the business app teams monitor their own infrastructure. The toolkit established guardrails that helped Manageability Platforms ease their own discomfort with having to relinquish control over something they'd owned for years. Their final push involved a major, multifaceted communication and training effort across the organization.

"Our KPIs used to be all about alerts, trouble tickets, time to resolution, and so on. Today they're around things like inventory, security patching, compliance, and other components of enterprise manageability."

Dana Baxter, główny inżynier usług, Manageability Platforms

Zdecentralizowanie monitorowanie to korzyść dla obu zespołów

The transition to a decentralized, self-service approach to enterprise monitoring and reporting wasn't easy, but it was worth the effort. Now, reporting and dashboard tools that are enabled by Azure Monitor and Power BI make it easy for business app teams to monitor any part of their environment. With the ability to quickly tailor their own dashboards and alerts to align with how they build and manage their apps, they configure the monitoring environment that best meets their needs. Instead of providing a day-to-day monitoring service that the development teams consume, today the Manageability Platforms team members have become valued consultants in their partnership with development. Most importantly, they're free to focus on more strategic, forward-looking projects—such as security patching, inventory, and compliance—that bring more value to the business.

Przyjrzyj się drodze, którą musiał przejść zespół, aby wdrożyć model działania w chmurze.

Przeczytaj całą historię