Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Logic Apps

Szybko twórz zaawansowane rozwiązania integracji.

Twórz zaawansowane rozwiązania integracji dla kluczowych scenariuszy przedsiębiorstwa

Azure Logic Apps to wiodący model platformy integracji jako usługi (iPaaS) utworzony na podstawie konteneryzowanego środowiska uruchomieniowego. Wdrażaj i uruchamiaj aplikacje usługi Logic Apps w dowolnym miejscu, aby zwiększyć skalę i przenośność, automatyzując przepływy pracy krytyczne dla działania firmy.

Modernizacja integracji

Modernizuj aplikacje oprogramowania BizTalk Server, przenosząc je do usługi Logic Apps przy użyciu narzędzia do migracji BizTalk.

Łączność hybrydowa

Połącz aplikację logiki z sieciami wirtualnymi w celu bezproblemowej i bezpiecznej integracji rozwiązań lokalnych oraz opartych na chmurze.

Wdrażanie kontenera

Konteneryzuj przepływy pracy, aby wdrażać i uruchamiać aplikacje w dowolnym miejscu — w chmurze lub lokalnie — przy użyciu łączności usługi Azure Virtual Network.

Bezproblemowe korzystanie z usługi DevOps

Zastosuj najlepsze rozwiązania w zakresie ciągłej integracji/ciągłego wdrażania w przepływach pracy i skorzystaj z wbudowanych narzędzi na potrzeby bezproblemowych i bezpiecznych wdrożeń.

Opracowywanie, wdrażanie i uruchamianie w dowolnym miejscu

 • Wdrażaj i uruchamiaj aplikacji logiki na platformie Azure oraz lokalnie.
 • Włącz prywatne punkty końcowe, uproszczony dostęp do sieci wirtualnej i miejsca wdrożenia.
 • Twórz, debuguj i testuj w systemach Windows, MacOS i Linux przy użyciu programu Visual Studio Code.
 • Wdróż wiele przepływów pracy w jednej aplikacji logiki, upraszczając zautomatyzowane wdrożenia i potoki ciągłej integracji/ciągłego wdrażania.
Osoba pracująca na lotniskach na laptopie.
Osoba pracująca przed dużym oknem.

Zwiększanie produktywności dzięki bezproblemowym, zautomatyzowanym przepływom pracy krytycznym dla działania firmy — bez konieczności pisania kodu

 • Twórz duże, złożone przepływy pracy i wyświetlaj więcej kroków jednocześnie bez przewijania.
 • Obsługuj bezstanowe przepływy pracy w celu zwiększenia wydajności w przypadku scenariuszy żądania i odpowiedzi.
 • Uzyskaj dane telemetryczne prawie w czasie rzeczywistym za pomocą zintegrowanej pomocy technicznej dla usługi Application Insights.

Korzystanie z setek gotowych do użycia łączników lub tworzenie własnych

 • Skorzystaj z dużego ekosystemu w ramach modelu oprogramowania jako usługi (SaaS) i łączników opartych na chmurze, takich jak produkty Salesforce, Office 365, SQL i nie tylko.
 • Twórz natywnie działające łączniki w kodzie.
Uśmiechnięta osoba pracująca przy biurku.
Osoba pracująca w magazynie na laptopie.

Obsługuj złożone scenariusze mapowania, B2B oraz scenariusze dotyczące przesyłania komunikatów w firmie

 • Pracuj z partnerami handlowymi przy użyciu standardów elektronicznej wymiany danych (EDI), obejmujących EDIFACT, X12, AS2 i inne.
 • Hostuj mapy i schematy lokalnie w ramach aplikacji logiki i odwołuj się do nich za pomocą nowych wbudowanych akcji.
 • Modernizuj istniejące inwestycje w program BizTalk Server, migrując do usługi Logic Apps za pomocą narzędzia do migracji BizTalk.
 • Rozwiązuj problemy za pomocą usług Azure Monitor i Application Insights.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Wprowadzenie do bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcybędziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług i nadal będziesz płacić tylko za użycie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Klienci robią niezwykłe rzeczy, korzystając z usługi Logic Apps

Manulife

 

"Dokonując modernizacji za pomocą platformy Azure staliśmy się teraz szybszą, wydajniejszą i bardziej elastyczną firmą, która może łatwiej dostosowywać się do zmian w przepisach."

Jon Bradbury, kierownik projektu, Manulife

 
Manulife

Usługi łańcucha dostaw firmy Legacy

 

"Korzystamy z przepływów pracy usługi Logic Apps, aby szybciej dołączyć klientów o 70% i obniżyć koszty o 50% —ogromna przewaga konkurencyjna."

Jim Heidegger, wiceprezes ds. technologii informatycznych, usługi łańcucha dostaw firmy Legacy

Legacy

Coca Cola UNITED

 

"Cenimy sobie również rozszerzalność platformy, umożliwiającą budowanie i integrowanie niestandardowych konektorów za pomocą usługi Azure Logic Apps."

Jared Simmons, analityk systemów, Coca Cola UNITED

Coca-cola

Yusen Logistics

 

"Usługa Microsoft Logic Apps spełnia wszystkie wymagania przedsiębiorstwa dotyczące integracji B2B ze skalowalnością na żądanie."

Phani Kumar, specjalista ds. EDI i przetwarzania bezserwerowego na platformie Azure, SwiftAnt IT Solutions

Yusen Logistics

Cramo

 

"Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zamawiać i śledzić wypożyczenia oraz zarządzać nimi z dowolnego miejsca. To jest prawdziwy wyróżnik dla nas i dla nich."

Line Borgö, kierownik Centrum Kompetencyjnego Integracji, Cramo

Cramo
Powrót do kart

Seminarium internetowe

Dowiedz się, w jaki sposób usługa Logic Apps ułatwia automatyzowanie przepływów w dowolnym miejscu.

Seminarium internetowe

Przeczytaj ten oficjalny dokument firmy IDC, aby dowiedzieć się, jak oceniać platformy integracji i korzyści wynikające z nowoczesnej platformy integracji dostarczanej jako usługa (iPaaS).

Dokumentacja i zasoby

Powiązane produkty i usługi

Event Grid

Skorzystaj z niezawodnego dostarczania zdarzeń na ogromną skalę

API Management

Bezpieczne publikowanie interfejsów API dla deweloperów, partnerów i pracowników w odpowiedniej skali

Service Bus

Łącz się między prywatnymi i publicznymi środowiskami w chmurach

Tworzenie aplikacji wymagających małej ilości kodu

Szybciej przeobrażaj pomysły w aplikacje przy użyciu właściwych do tego narzędzi

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy Twoje bezpłatne konto platformy Azure