Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure HPC Cache

Buforowanie plików na potrzeby obliczeń o wysokiej wydajności (HPC).

Uruchamianie wrażliwych na opóźnienia, opartych na plikach obciążeń na platformie Azure

Przyspiesz tempo ważnych prac. Usługa Azure HPC Cache pozwala przenieść nadmiarową pojemność obliczeniową na platformę Azure, pozostawiając duże zestawy danych w magazynie połączonym z Twoją siecią (NAS) lub w magazynie obiektów blob platformy Azure, aby uzyskać chmurowe rozwiązanie NAS.

Wysoka wydajność z przepływnością na poziomie do 16 GB/s, redukująca opóźnienia dla buforowanych obciążeń
Skalowalna zgodnie ze zmiennym zapotrzebowaniem na zasoby obliczeniowe
Zagregowana przestrzeń nazw łącząca wiele źródeł plików
Łatwe zarządzanie za pomocą witryny Azure Portal

Zwiększanie wydajności dzięki małym opóźnieniom

Zapewnij szybszy dostęp do plików, skalując pamięć podręczną w oparciu o obciążenie — poprawiając wydajność aplikacji niezależnie od pojemności magazynu. Zminimalizuj opóźnienia przy obsłudze magazynu hybrydowego zarówno dla lokalnego urządzenia NAS, jak i dla magazynu obiektów blob platformy Azure.

Osoba pracująca przy biurku z dwoma ekranami.
Osoba korzystająca z urządzenia z dużym ekranem dotykowym w serwerowni.

Obsługa istniejących obciążeń HPC na platformie Azure

Przechowuj dane w sposób elastyczny, korzystając z tradycyjnego, lokalnego magazynu NAS i magazynu obiektów blob platformy Azure. Usługa Azure HPC Cache obsługuje architektury hybrydowe, w tym protokół NFSv3 za pośrednictwem usługi Azure NetApp Files, rozwiązanie Dell EMC Isilon, magazyn obiektów blob platformy Azure oraz inne produkty NAS.

Łatwiejsze zarządzanie zasobami magazynu

Usługa Azure HPC Cache zapewnia zagregowaną przestrzeń nazw, dzięki czemu możesz prezentować gorące dane wymagane przez aplikacje w pojedynczej strukturze katalogu i ograniczyć złożoność klienta.

Dane dla lokalizacji docelowej magazynu wyświetlane w usłudze Azure HPC Cache.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Ogólny widok Centrum zabezpieczeń na platformie Azure przedstawiający zasady, zgodność danych oraz higienę bezpieczeństwa zasobów.
Karta obliczeń i aplikacji w Centrum zabezpieczeń na platformie Azure z listą zaleceń.

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zasoby dla deweloperów

Dokumentacja

Dowiedz się, jak działa usługa Azure HPC Cache oraz jak najlepiej korzystać z niej w obciążeniach.

Zasoby do optymalizowania usługi HPC Cache

Zapoznaj się z dodatkowymi funkcjami i produktami, takimi jak siećusługi magazynu NFSorkiestracja.

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure HPC Cache

  • Usługa Azure HPC Cache obsługuje protokół NFSv3.

  • Usługa HPC Cache sprawdza się wszędzie tam, gdzie obciążenia wymagają dużych operacji odczytu na potrzeby obliczeń. Scenariusze obejmują symulacje finansowe i sekwencjonowanie genomu. Dowiedz się więcej na temat obliczeń o wysokiej wydajności.

  • Zanim możliwe będzie użycie pamięci podręcznej, konieczne jest skonfigurowanie dedykowanej podsieci na potrzeby wystąpienia usługi HPC Cache. Potrzebna również będzie obsługa DNS, aby pamięć podręczna miała dostęp do magazynu i innych zasobów. Dowiedz się więcej o wymaganiach z dokumentacji usługi.

  • Usługa HPC Cache współdziała z usługami Azure Blob Storage, Blob NFS i Azure NetApp Files lub z lokalnymi lokalizacjami docelowymi magazynu z systemem NFS za pośrednictwem platformy NetApp lub Dell EMC Isilon.

  • Usługa HPC Cache działa najlepiej w farmach obliczeniowych z maksymalną liczbą rdzeni procesora wynoszącą 75 000. Te obciążenia mają przeważnie dużą liczbę operacji odczytu i wymagają dostępu do plików z danymi w magazynie dostępnym za pomocą systemu NFS lub w usłudze Azure Blob Storage.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure