Pomiń nawigację

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Przyspieszanie przejścia do chmury

Przyspieszanie migracji bazy danych

Zredukuj złożoność migracji do chmury, korzystając z jednej, kompleksowej usługi zamiast wielu narzędzi. Usługa Azure Database Migration Service została zaprojektowana jako bezproblemowe i kompleksowe rozwiązanie do przenoszenia lokalnych baz danych SQL Server do chmury.

Szybsze zakończenie dzięki procesowi z przewodnikiem

W przypadku naszej wysoce odpornej i samodzielnie naprawiającej się migracji nie są wymagane żadne specjalne umiejętności, aby uzyskiwać niezawodne efekty. Opcje prezentowane w procesie z przewodnikiem łatwo zrozumieć i zaimplementować, dlatego możesz dobrze wykonać zadanie już za pierwszym razem.

Chcesz zacząć?

Po wybraniu lokalnej bazy danych SQL Server, która ma zostać zmigrowana do usługi Azure SQL Database, wystąpienia zarządzanego usługi Azure SQL Database lub programu SQL Server w usłudze Azure Virtual Machines, rozpoczęcie procesu jest bardzo łatwe:

  1. Utwórz bezpłatne konto platformy Azure lub zaloguj się do istniejącego konta
  2. Skonfiguruj połączenia między lokacjami przy użyciu usługi ExpressRoute lub sieci VPN
  3. Uruchom usługę migracji bazy danych platformy Azure

Powiązane produkty i usługi

Azure SQL Database

Zarządzana, relacyjna baza danych SQL udostępniana jako usługa

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Łatwe i bezpieczne rozpoczynanie migrowania baz danych na platformę Azure