Pomiń nawigację

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Proste narzędzie umożliwiające przyspieszenie migracji danych na platformę Azure

Ułatwianie migracji bazy danych na platformę Azure

Usługa Azure Database Migration Service to narzędzie ułatwiające uproszczenie, prowadzenie i automatyzację migracji baz danych na platformę Azure. Łatwo migruj dane, schematy i obiekty z wielu źródeł do chmury na dużą skalę.

Migracja z uwzględnieniem bazy danych przenosi dane, schemat i obiekty na platformę Azure

Łatwy w zrozumieniu proces pozwala wykonać zadanie bezbłędnie już za pierwszym razem

Obsługuje migrację baz danych Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB i Oracle na platformę Azure ze środowisk lokalnych i innych chmur

Wysoce odporna i samonaprawiająca się usługa migracji zapewnia niezawodne wyniki niemal bez przestojów

Wykonywanie pełnej migracji niemal bez przestojów

Migruj obiekty baz danych i serwerów, w tym konta użytkowników, zadania agentów i pakiety usług SSIS (SQL Server Integration Services) — wszystko jednocześnie i prawie bez przestojów.

Uzyskaj szczegółowe wskazówki

Najszerzej stosowane bazy danych

Migruj dane na platformę Azure z najpopularniejszych systemów zarządzania bazami danych. Bez względu na to, czy przenosisz się z lokalnej bazy danych, czy z innej chmury, usługa Database Migration Service obsługuje kluczowe scenariusze migracji, takie jak z systemów SQL Server, MySQL, PostgreSQL, MongoDB i Oracle.

Automatyzacja migracji baz danych

Oszczędzaj czas i wysiłek dzięki zautomatyzowaniu przejścia na platformę Azure przy użyciu programu PowerShell. Usługa Database Migration Service współdziała z poleceniami cmdlet programu PowerShell, aby automatycznie migrować listę baz danych.

Upraszczanie migracji za pomocą procesu dwuetapowego

Lepiej przygotuj obciążenia baz danych do przeniesienia na platformę Azure przy użyciu pakietu narzędzi do migracji na platformę Azure. Najpierw za pomocą usługi Azure Migrate odnajdź lokalne zasoby danych, oceń gotowość do migracji i wybierz najlepsze miejsce docelowe dla baz danych. Następnie za pomocą usługi Database Migration Service przenieś lokalne bazy danych na platformę Azure.

Obejrzyj pokaz całego procesu

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld dolarów rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3 500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy są w pełni skoncentrowani na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w zakresie zgodności w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Database Migration Service

Usługa Database Migration Service jest dostępna w dwóch opcjach cenowych. Warstwa Standardowa jest bezpłatna, a warstwa Premium jest bezpłatna przez sześć miesięcy od daty utworzenia usługi.

Łatwe rozpoczynanie pracy z migracją

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, tworząc bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak używać usługi Database Migration Service i utworzyć optymalny ekosystem w chmurze, korzystając z dokumentacji i samouczków.

Oceń bazę danych i rozpocznij migrację.

Zaufanie firm każdej wielkości

"The migration process would have taken us well over six months and days or weeks of downtime using any other method… Database Migration Service made our journey to the cloud practically seamless."

Greg Matuskovic: Dyrektor ds. architektury rozwiązań globalnych | Willis Towers Watson
Willis Towers Watson

Firma J.B. Hunt dąży do przełomu cyfrowego

Aby radzić sobie ze zmianami w branży transportowej oraz lepiej rozwijać możliwości dostawcy w zakresie przesyłek i logistyki, firma J.B. Hunt wdrożyła opartą na chmurze usługę cyfrową, migrując usługi do maszyn wirtualnych na platformie Azure i funkcji Web Apps usługi Azure App Service.

J.B. Hunt

"It took us under 16 hours to migrate the US database, almost 2 terabytes. Our preliminary tests showed it was going to take more like 24 hours, but working with the migration service team, we cut that by a third."

Jeff Schwartz: Kierownik ds. usług hostowanych | Innovative Systems
Innovative Systems

"With Azure Database Migration Service, we only needed one person to migrate 10,000 databases. Any other way, we might have needed a team of 10 people to get it done."

Christopher Keighley: Kierownik ds. infrastruktury | Capita Reading Cloud
Capita Reading Cloud

Często zadawane pytania dotyczące usługi Database Migration Service

  • Aby uzyskać pełną listę par obiektów źródłowych i docelowych lub scenariusze migracji, sprawdź stan obsługiwanych scenariuszy migracji.
  • Usługa Data Migration Assistant ocenia bazy danych pod kątem gotowości do przeniesienia na platformę Azure i zaleca docelowe produkty. Usługa Database Migration Service migruje bazy danych na platformę Azure na dużą skalę. Asystent migracji programu SQL Server ocenia i migruje bazy danych z innych systemów zarządzania bazami danych do programu SQL Server. Dowiedz się więcej na temat narzędzi i usług migracji baz danych firmy Microsoft.
  • Te tabele zawierają informacje o tym, które docelowe usługi baz danych są mapowane na które źródła baz danych w trybie online lub offline.
  • Usługa Azure Migrate umożliwia pobranie i zainstalowanie narzędzia Data Migration Assistant. To narzędzie generuje raporty z oceny, które zawierają wymagania do spełnienia przed migracją, i zaleca docelowe produkty migracji na platformie Azure.
  • Znajdź usługi i narzędzia dostępne dla scenariusza migracji danych.
  • Migracje baz danych są częścią czynności z zakresu migracji i modernizacji w podróży migracji do chmury. Zapoznaj się z omówieniem zagadnień dotyczących migracji do chmury i zacznij planowanie migracji.
  • Tak, można migrować obciążenia serwerów, komputery mainframe i aplikacje internetowe na platformę Azure. Dowiedz się więcej o migracjach systemów Linux i Windows Server. Dowiedz się więcej o migrowaniu komputera mainframe i aplikacji internetowych.

Rozpocznij migrację baz danych teraz

Rozpocznij