Zarządzanie kosztami i rozliczenia platformy Azure

Optymalizuj koszty chmury, maksymalizując jednocześnie jej potencjał

Uzyskaj pełny zestaw możliwości zarządzania kosztami chmury

Skorzystaj z zalet narzędzi zawartych w Twojej subskrypcji platformy Azure, aby uzyskać więcej korzyści z chmury i wdrożyć nadzór finansowy w swojej organizacji.

Zawsze domyślnie włączona i zintegrowana z witryną Azure Portal

Najlepsza wydajność w swojej klasie z opóźnieniem danych co najwyżej osiem godzin

Integracja z usługą Azure Advisor służy optymalizacji kosztów chmury dzięki wykorzystaniu zalet rezerwacji, odpowiedniego rozmiaru lub usuwania bezczynnych zasobów

Więcej możliwości dostosowania przy użyciu łączników usługi Microsoft Power BI i interfejsów API usługi Cost Management

Monitoruj wydatki na chmurę

Śledź użycie zasobów i zarządzaj kosztami wszystkich chmur dzięki jednemu, spójnemu widokowi oraz korzystaj z dostępu do pełnych danych operacyjnych i finansowych w celu podejmowania świadomych decyzji.

Dowiedz się o analizie kosztów

Zwiększaj odpowiedzialność organizacji

Implementuj zasady ładu na potrzeby skutecznego zarządzania kosztem chmury i zwiększ odpowiedzialność dzięki budżetom, alokacji kosztów i obciążeniom zwrotnym.

Dowiedz się, jak tworzyć budżety

Zoptymalizuj efektywność chmury

Zwiększ zwrot z inwestycji w chmurę, używając ciągłej optymalizacji kosztów i najlepszych rozwiązań w branży.

Poznaj najlepsze rozwiązania

Zarządzaj wydatkami na platformę Azure i usługi AWS

Teraz w publicznej wersji zapoznawczej: Zarządzaj kosztami na platformie Azure i w usługach AWS z jednej lokalizacji. Uzyskaj szczegółowe informacje na podstawie danych z obu chmur, aby uprościć swoje procesy zarządzania kosztami.

Niezrównane bezpieczeństwo i zgodność, aby zapewnić bezpieczeństwo i stałą dostępność Twoich danych

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń skoncentrowanych na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Azure Cost Management — cennik

Usługa Cost Management dla platformy Azure jest dostępna bez żadnych dodatkowych kosztów. Usługa Azure Cost Management dla platformy AWS kosztuje 1% całkowitych wydatków na ogólną dostępność zarządzanych przez platformę AWS i jest bezpłatna podczas publicznej wersji zapoznawczej.

Dokumentacja i szkolenia

Dokumentacja i przewodniki Szybki start dla deweloperów

Dowiedz się, jak używać interfejsów API usługi Azure Cost Management do dodawania danych o kosztach chmury do swoich aplikacji oraz dowiedz się, jak używać łączników usługi Power BI do tworzenia niestandardowych pulpitów nawigacyjnych.

Filmy szkoleniowe

Inżynierowie firmy Microsoft przedstawią Ci funkcje usługi Azure Cost Management.

Obejrzyj filmy

Dokumentacja dotycząca rozliczeń platformy Azure

Dowiedz się, jak zarządzać kontem rozliczeniowym platformy Azure, w tym między innymi jak przyznawać innym dostęp, przeglądać i pobierać faktury i dane użycia oraz opłacać faktury.

Dowiedz się więcej

Już dziś zacznij korzystać z usługi Azure Cost Management

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure na Forum MSDN i w witrynie Stack Overflow lub skontaktuj się z pomocą techniczną platformy Azure.

Najlepsze rozwiązania nadzoru finansowego

Dowiedz się, jak wdrożyć nadzór finansowy jako część ogólnej strategii nadzoru. Przeczytaj najlepsze rozwiązania dotyczące projektowania strategii nadzoru, które obejmują zarządzanie kosztami, i na początek przeprowadź ocenę.

Ponad 70 procent klientów korporacyjnych platformy Azure używa usługi Azure Cost Management

Globalny lider w dziedzinie zarządzania energią używa usługi Azure Cost Management do monitorowania kosztów chmury

Schneider Electric

"We see value in Azure Cost Management added as a service on the Azure portal, as we can now view cost information under a single pane of glass."

Alexis Chauvin, Kierownik operacji technicznych, IoT i transformacja cyfrowa, Schneider Electric

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Cost Management

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Cost Management

  • Firma Microsoft pozyskała platformę zarządzania kosztami Cloudyn w 2017 r. Po wydaniu usługi Azure Cost Management by Cloudyn zbudowaliśmy własną wersję w witrynie Azure portal. Usługa Azure Cost Management jest zawsze włączona. Oferuje ona również ulepszoną wydajność i lepsze środowisko użytkownika, zaś dodatkowe funkcje już nadchodzą.
  • Nie, usługa Azure Cost Management jest włączona domyślnie dla klientów umów Microsoft Enterprise Agreement i Pay-As-You-Go.
  • Nie, ale proces replikowania pulpitów nawigacyjnych Cloudyn w usłudze Azure Cost Management jest bardzo podobny. Będziesz mieć możliwość skorzystania z zalet integracji z innymi usługami i funkcjami platformy Azure, a w tym z Azure Policy, grupami zarządzania i grupami akcji.
  • Usługa Azure Cost Management powinna być gotowa dla dostawców rozwiązań w chmurze w drugiej połowie 2019 r.
  • Usługa Azure Cost Management zawiera użycie usługi platformy Azure i witryny Azure Marketplace innej firmy oraz zakupy obejmujące rezerwacje. Wszystkie koszty są oparte na Twoich wynegocjowanych cenach a dane są odświeżane co cztery godziny. Dowiedz się więcej na temat danych usługi Azure Cost Management.

Już dziś zacznij korzystać z usługi Azure Cost Management