Pomiń nawigację

Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Maksymalne wykorzystanie inwestycji w rozwiązania chmurowe

Korzystaj z możliwości przejrzystego i dokładnego zarządzania kosztami chmury. Usługa Cost Management, licencjonowana przez firmę Cloudyn (podmiot zależny od firmy Microsoft), udostępnia narzędzia umożliwiające monitorowanie, przydzielanie i optymalizowanie kosztów chmury, pozwalając bez obaw szybko realizować kolejne inwestycje. Dzięki temu można maksymalnie wykorzystać potencjał platformy Azure i innych środowisk chmurowych.

Monitorowanie i wizualizacja użycia oraz kosztów chmury

Dane dotyczące użycia i kosztów rozwiązań w chmurze można zbierać za pomocą interfejsów API platform Azure, AWS oraz Google Cloud Platform. Dostęp do tych danych zapewnia pełny wgląd w wykorzystanie i koszty zasobów na wszystkich platformach chmurowych w formie jednego połączonego widoku. Pracownicy operacyjni i użytkownicy biznesowi mogą tworzyć niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby przeglądać dane dopasowane do ich potrzeb.

Dostęp do pełnych danych operacyjnych i finansowych

Stale monitoruj wykorzystanie zasobów chmurowych i trendy związane z kosztami. Sprawdzaj na bieżąco, czy wydatki nie przekraczają założeń budżetowych. Wykrywaj anomalie kosztowe i niedobory użycia. Zwiększ dokładność prognozowania użycia i kosztów chmury, korzystając z danych historycznych.

Poprawa świadomości finansowej w organizacji

Przydzielaj koszty do jednostek biznesowych i projektów oraz generuj czytelne raporty przewidywanych kosztów i obciążeń zwrotnych w celu poprawy świadomości finansowej w całym przedsiębiorstwie. Pomóż zespołom w lepszym zarządzaniu kosztami chmury, zapewniając im dostęp do właściwych danych i wskaźników z kontrolą dostępu na podstawie ról. Możesz także łatwo definiować progi budżetowe i automatycznie ostrzegać uczestników projektów o możliwym przekroczeniu budżetu.

Optymalizacja efektywności chmury

Zoptymalizuj stopień użycia infrastruktury, odpowiednio dobierając rozmiar maszyn wirtualnych i eliminując bezczynne zasoby. Skorzystaj z testów porównawczych i najlepszych rozwiązań uzyskanych na podstawie dużego zbioru danych na temat klientów, zinterpretuj informacje o wykorzystaniu i uzyskaj zalecenia umożliwiające poprawę wyników.

Forrester

Badanie Forrester Total Economic Impact: klient korporacyjny uzyskuje 286-procentowy zwrot z inwestycji

Według badania Forrester Total Economic Impact zleconego przez firmę Cloudyn w 2016 r. w pierwszym roku po implementacji tej usługi jednemu z klientów korporacyjnych udało się uzyskać oszczędności w wysokości ponad $300 000 dzięki optymalizacji użycia chmury. Ponadto w wyniku automatyzacji procesów i przepływów pracy liczba godzin roboczych w miesiącu spadła o 320–480.

Pobierz pełny raport

Usługa Cost Management i dostawcy usług zarządzanych

Dostawcy usług zarządzanych mogą oferować zarządzanie kosztami chmury oraz optymalizację tych kosztów swoim klientom oraz zwiększać zyski, ustalając własne ceny dla poszczególnych warstw usług. Usługa Cost Management gwarantuje pełną segregację danych przez zastosowanie wielu dzierżaw oraz umożliwia dostawcom usług zarządzanych wgląd w hierarchię n-warstwową na poziomie każdego klienta.

"We have multiple development and test environments in the cloud for our own use and for our reseller customers. Using Azure Cost Management by Cloudyn to manage the cost and size of these environments has helped us all stay well on budget."

Darryl Grauman, Vice President of Technology Innovation–Global, Westcon - Comstor

Dowiedz się więcej

Usługa Cost Management pozwoliła uzyskać znakomite wyniki wielu klientom i partnerom

Zacznij korzystać z usługi Cost Management