Zarządzanie kosztami

Zoptymalizuj wydatki na chmurę, wykorzystując maksymalnie jej możliwości

Maksymalne wykorzystanie inwestycji w rozwiązania chmurowe

Korzystaj z możliwości przejrzystego i dokładnego zarządzania kosztami chmury. Usługa Azure Cost Management ułatwia maksymalne wykorzystanie możliwości chmury przez udostępnienie narzędzi do monitorowania, alokowania i optymalizacji kosztów chmury.

Monitoruj wydatki na chmurę

Śledź użycie zasobów i zarządzaj kosztami wszystkich chmur dzięki jednemu, spójnemu widokowi, korzystając jednocześnie z dostępu do pełnych danych operacyjnych i finansowych w celu podejmowania świadomych decyzji.

Poprawiaj odpowiedzialność organizacji

Implementuj zasady ładu na potrzeby skutecznego zarządzania kosztem chmury i zwiększ odpowiedzialność dzięki alokacji kosztów i obciążeniom zwrotnym.

Zoptymalizuj efektywność chmury

Zwiększ zwrot z inwestycji w chmurę, używając ciągłej optymalizacji kosztów i najlepszych rozwiązań w branży.

Badanie Forrester Total Economic Impact: klient korporacyjny uzyskuje 286-procentowy zwrot z inwestycji

Według badania Forrester Total Economic Impact zleconego przez firmę Cloudyn w 2016 r. w pierwszym roku po implementacji tej usługi jednemu z klientów korporacyjnych udało się uzyskać oszczędności w wysokości ponad $300 000 dzięki optymalizacji użycia chmury. Ponadto w wyniku automatyzacji procesów i przepływów pracy liczba godzin roboczych w miesiącu spadła o 320–480.

Forrester

Usługa Cost Management i dostawcy usług zarządzanych

Dostawcy usług zarządzanych mogą oferować zarządzanie kosztami chmury oraz optymalizację tych kosztów swoim klientom oraz zwiększać ich zyski, ustalając własne ceny dla poszczególnych warstw usług. Usługa Cost Management gwarantuje pełną segregację danych przez zastosowanie wielu dzierżaw oraz umożliwia dostawcom usług zarządzanych wgląd w hierarchię n-warstwową na poziomie każdego klienta.

Westcon-Comstor

"We have multiple development and test environments in the cloud for our own use and for our reseller customers. Using Azure Cost Management by Cloudyn to manage the cost and size of these environments has helped us all stay well on budget."

Darryl Grauman, wiceprezes ds. innowacji technologicznych, Global, Westcon-Comstor

Jesteś dostawcą usług chmurze lub klientem płacącym zgodnie z rzeczywistym użyciem?

Kontynuuj korzystanie z portalu Cloudyn

Usługa Cost Management pozwoliła uzyskać znakomite wyniki wielu klientom i partnerom

Powiązane produkty i usługi

Azure Policy

Implementuj standardy i ład korporacyjny na dużą skalę na potrzeby zasobów platformy Azure

Azure Blueprints

Umożliwianie szybkiego, powtarzalnego tworzenia nadzorowanych środowisk

Azure Resource Graph

Szybkie uzyskiwanie wglądu we wszystkie zasoby

Grupy zarządzania platformy Azure

Wydajnie stosuj mechanizmy kontroli nadzoru i zarządzaj grupami subskrypcji platformy Azure

Zacznij korzystać z usługi Cost Management