Pomiń nawigację

Azure Cost Management and Billing

Zarządzanie wydatkami na chmurę bez obaw

Uzyskaj pełny zestaw możliwości zarządzania kosztami chmury

Skorzystaj z zalet narzędzi zawartych w Twojej subskrypcji platformy Azure, aby uzyskać więcej korzyści z chmury i wdrożyć nadzór finansowy w swojej organizacji.

Monitoruj wydatki na chmurę

Śledź użycie zasobów i zarządzaj kosztami wszystkich chmur dzięki jednemu, spójnemu widokowi oraz korzystaj z dostępu do pełnych danych operacyjnych i finansowych w celu podejmowania świadomych decyzji.

Dowiedz się o analizie kosztów

Zwiększaj odpowiedzialność organizacji

Implementuj zasady ładu na potrzeby skutecznego zarządzania kosztami chmury i zwiększaj odpowiedzialność dzięki budżetom, alokacji kosztów i obciążeniom zwrotnym.

Dowiedz się, jak tworzyć budżety

Optymalizuj efektywność chmury

Zwiększ zwrot z inwestycji w chmurę, używając ciągłej optymalizacji kosztów i najlepszych rozwiązań w branży.

Poznaj najlepsze rozwiązania

Zarządzaj wydatkami na platformę Azure i usługi AWS

Zarządzaj kosztami na platformie Azure i w usługach AWS z jednej lokalizacji. Uzyskuj szczegółowe informacje na podstawie danych z obu chmur, aby uprościć swoje procesy zarządzania kosztami.

Niezrównane bezpieczeństwo i zgodność, aby zapewnić bezpieczeństwo i stałą dostępność Twoich danych

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń skoncentrowanych na ochronie danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Cennik usługi Azure Cost Management and Billing

Usługa Azure Cost Management and Billing dla platformy Azure jest dostępna bez żadnych dodatkowych kosztów. Koszt usługi Azure Cost Management dla platformy AWS to 1 procent całkowitych wydatków zarządzanych przez platformę AWS przy ogólnej dostępności, przy czym ta usługa jest bezpłatna w wersji zapoznawczej.

Dokumentacja i szkolenia

Dokumentacja i przewodniki typu Szybki start dla deweloperów

Dowiedz się, jak używać interfejsów API usługi Azure Cost Management and Billing w celu dodawania danych o kosztach chmury do swoich aplikacji oraz dowiedz się, jak używać łączników usługi Power BI do tworzenia niestandardowych pulpitów nawigacyjnych.

Filmy szkoleniowe

Inżynierowie firmy Microsoft przedstawią Ci funkcje usługi Azure Cost Management and Billing.

Obejrzyj filmy

Dokumentacja dotycząca rozliczeń platformy Azure

Dowiedz się, jak zarządzać kontem rozliczeniowym platformy Azure, w tym między innymi jak przyznawać innym dostęp, przeglądać i pobierać faktury oraz dane użycia, opłacać faktury i wykonywać inne działania związane z rozliczaniem.

Dowiedz się więcej

Już dziś zacznij korzystać z usługi Azure Cost Management and Billing

Społeczność i pomoc techniczna platformy Azure

Zadawaj pytania i uzyskuj pomoc od inżynierów firmy Microsoft oraz ekspertów ze społeczności platformy Azure na Forum MSDN i w witrynie Stack Overflow lub skontaktuj się z pomocą techniczną platformy Azure.

Optymalizuj i oszczędzaj więcej

Dowiedz się, jak zoptymalizować koszty ze skonsolidowanego zestawu zasobów udostępnionego w jednym miejscu, aby ułatwić Ci przejęcie kontroli nad potrzebami związanymi z wydatkami. Dowiedz się więcej, odwiedzając stronę Optymalizacja kosztów.

Najlepsze rozwiązania dotyczące nadzoru finansowego

Dowiedz się, jak wdrożyć nadzór finansowy jako część ogólnej strategii nadzoru. Przeczytaj najlepsze rozwiązania dotyczące projektowania strategii nadzoru, które obejmują zarządzanie kosztami, i na początek przeprowadź ocenę.

Ponad 70 procent klientów korporacyjnych platformy Azure używa usługi Azure Cost Management and Billing

Globalny lider w dziedzinie zarządzania energią używa usługi Azure Cost Management and Billing do monitorowania kosztów chmury

Schneider Electric

"We see value in Azure Cost Management and Billing added as a service on the Azure portal, as we can now view cost information under a single pane of glass."

Alexis Chauvin, Kierownik operacji technicznych, IoT i transformacja cyfrowa, Schneider Electric

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Azure Cost Management and Billing

Często zadawane pytania dotyczące usługi Azure Cost Management and Billing

  • Nie, usługa Azure Cost Management jest domyślnie włączona dla klientów z umowami Microsoft Enterprise Agreement i korzystających z płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem.
  • Usługa Azure Cost Management and Billing powinna być gotowa dla dostawców rozwiązań w chmurze w drugiej połowie 2019 r.
  • Usługa Azure Cost Management and Billing obejmuje użycie usług platformy Azure i produktów innych firm z witryny Azure Marketplace oraz zakupy łącznie z rezerwacjami. Wszystkie koszty są oparte na Twoich wynegocjowanych cenach, a dane są odświeżane co cztery godziny. Dowiedz się więcej na temat danych usługi Azure Cost Management and Billing.

Już dziś zacznij korzystać z usługi Azure Cost Management and Billing