Site Recovery

Organizuj plan odzyskiwania po awarii

Klienci korzystający z usługi Site Recovery

Prosta, zautomatyzowana ochrona i odzyskiwanie po awarii w chmurze

Środowisko można chronić przez zautomatyzowanie replikacji maszyn wirtualnych na podstawie samodzielnie ustawianych i kontrolowanych zasad. Usługa Azure Site Recovery chroni funkcję Microsoft Hyper-V, oprogramowanie VMware i serwery fizyczne oraz umożliwia używanie platformy Azure lub dodatkowego centrum danych jako lokacji odzyskiwania. Usługa Site Recovery koordynuje replikację danych i zarządza nią dzięki integracji z istniejącymi technologiami, takimi jak programy System Center i Microsoft SQL Server AlwaysOn.

Plan zorganizowanego odzyskiwania danych po awarii

Zorganizowane odzyskiwanie po awarii jako usługa (DRaaS)

Usługa Site Recovery pozwala zautomatyzować odzyskiwanie usług w przypadku przestoju w lokacji w podstawowym centrum danych. Wznawianie działania aplikacji w zorganizowany sposób w celu szybkiego przywrócenia działania usług nawet w przypadku złożonych obciążeń związanych z wieloma warstwami. Łatwe tworzenie planów odzyskiwania po awarii za pośrednictwem klasycznego portalu Microsoft Azure, w którym są przechowywane. Plany odzyskiwania po awarii mogą być proste lub zaawansowane w stopniu odpowiadającym potrzebom firmy, z uwzględnieniem wykonywania niestandardowych skryptów programu Windows PowerShell, elementów Runbook usługi Azure Automation i przerw na ręczne interwencje. Dostosowywanie sieci przez mapowanie sieci wirtualnych między witryną podstawową i witrynami odzyskiwania oraz testowanie planów odzyskiwania po awarii w dowolnym momencie bez zakłócania działania usług w lokalizacji podstawowej.

Replikacja i odzyskiwanie po awarii na platformę Azure

Replikowanie obciążeń do platformy Azure oferuje nowe możliwości. Aplikacje można migrować do platformy Azure za pomocą kilku kliknięć lub tymczasowo przenieść do platformy Azure w przypadku zwiększenia zapotrzebowania. Możesz wykonywać raporty i analizy na kopiach obciążeń produkcyjnych na platformie Azure bez wpływu na klientów. Programowanie i testowanie nowych wersji aplikacji może odbywać się przy użyciu kopii rzeczywistych danych, a nową wersję można następnie bezproblemowo wdrożyć do produkcji w Twoim centrum danych.

Replikacja i odzyskiwanie po awarii na platformę Azure
Ciągłe monitorowanie kondycji za pomocą funkcji odzyskiwania po awarii jako usługi — Azure Site Recovery

Ciągłe monitorowanie kondycji za pomocą usługi Site Recovery

Usługa Site Recovery stale i zdalnie względem platformy Azure monitoruje stan chronionych wystąpień. Podczas przeprowadzania replikacji między dwiema kontrolowanymi przez Ciebie lokacjami dane oraz replikacja Twoich maszyn wirtualnych pozostają w Twoich sieciach. Cała komunikacja z systemem Azure jest szyfrowana. Podczas replikacji do platformy Azure jako lokacji dodatkowej dane są szyfrowane. Można również wybrać szyfrowanie danych magazynowanych.

Powiązane produkty i usługi

Backup

Proste i niezawodne wykonywanie kopii zapasowej serwera w chmurze

Magazyn

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Maszyny wirtualne

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Korzystanie z usługi Site Recovery za pomocą bezpłatnego konta