Pomiń nawigację

Site Recovery

Zapewnij dostępność aplikacji za pomocą odzyskiwania po awarii opartego na chmurze

Zmniejszając przestoje w działaniu aplikacji podczas awarii informatycznych, możesz zapewnić ciągłą zgodność aplikacji. Rozwiązanie firmy Microsoft do odzyskiwania po awarii obsługuje aplikacje platformy Azure oraz aplikacje lokalne, zapewniając kompleksową ochronę maszyn wirtualnych z systemami Linux, Windows, oprogramowaniem VMware i Hyper-V, a także serwerów fizycznych.

Obniżenie kosztów infrastruktury

Dzięki wykorzystaniu platformy Azure jako lokalizacji pomocniczej używanej podczas awarii można obniżyć koszty infrastruktury lokalnej. Można też całkowicie wyeliminować koszty związane z centrum danych, przechodząc na platformę Azure i konfigurując odzyskiwanie po awarii między regionami świadczenia usługi Azure. Warto wstępnie oszacować zasoby w zakresie sieci, magazynowania i obliczeń potrzebne do zreplikowania aplikacji lokalnych na platformie Azure. Można wówczas zapłacić tylko za zasoby obliczeniowe i magazynowe wymagane do uruchomienia aplikacji na platformie Azure podczas awarii.

Microsoft Mechanics ASR — wideo

Proste wdrażanie i zarządzanie

Łatwo skonfiguruj usługę Azure Site Recovery, replikując aplikacje między regionami świadczenia usługi Azure w trzech krokach. Usługa Site Recovery to w pełni zintegrowane rozwiązanie, które jest aktualizowane automatycznie po udostępnieniu nowych funkcji platformy Azure. Problemy z odzyskiwaniem można zminimalizować, ustalając kolejność aplikacji wielowarstwowych działających na wielu maszynach wirtualnych z poziomu witryny Azure Portal. Zgodność należy zapewnić, testując plan odzyskiwania po awarii bez wpływu na obciążenia produkcyjne ani na użytkowników końcowych. Dzięki opcji automatycznego odzyskiwania na platformie Azure można zapewnić dostępność aplikacji lokalnych podczas awarii.

Zminimalizowanie przestojów dzięki niezawodnemu odzyskiwaniu

Usługa Azure Site Recovery zapewnia płynne działanie przedsiębiorstw. Umowa dotycząca poziomu usług gwarantuje dostępność na poziomie 99,9 procent oraz całodobową pomoc techniczną. Najlepsze w swojej klasie cel punktu odzyskiwania i cel czasu odzyskiwania pozwalają zagwarantować dostępność i zgodność aplikacji platformy Azure oraz aplikacji lokalnych.

Capstone Mining
"Before, it could take months and potentially millions of dollars to replicate infrastructure and recover data after a disaster, in addition to suffering disruption of business operations. Now we can recover instantly and at no cost"

Jim Slattery, dyrektor finansowy, Capstone Mining

Klienci korzystający z usługi Site Recovery

Powiązane produkty i usługi

Backup

Proste i niezawodne wykonywanie kopii zapasowej serwera w chmurze

Storage

Niezawodny magazyn danych w chmurze o wysokim stopniu dostępności i skalowalności

Virtual Machines

Aprowizacja maszyn wirtualnych z systemami Windows i Linux w kilka sekund

Korzystanie z usługi Site Recovery za pomocą bezpłatnego konta