Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Aplikacje internetowe

Twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu, które są skalowane w miarę rozwoju firmy.

Tworzenie i wdrażanie zaawansowanych aplikacji internetowych oraz zarządzanie nimi

  • Ciągłe wdrażanie za pomocą narzędzia Git, serwera Team Foundation Server oraz usług GitHub i DevOps

  • Obsługa systemów WordPress, Umbraco, Joomla i Drupal

  • Obsługa platform systemu Windows i Linux

  • Wbudowane funkcje automatycznego skalowania i równoważenia obciążenia

  • Wysoka dostępność dzięki automatycznemu stosowaniu poprawek

Szybkie rozpoczynanie tworzenia aplikacji

Szybciej oddawaj swoje aplikacje internetowe w ręce użytkowników, używając języków .NET, Java, Node.js, PHP i Python w systemie Windows lub na platformie .NET Core, Node.js, PHP bądź Ruby w systemie Linux. Przy użyciu w pełni zarządzanej platformy wykonuj takie czynności jak stosowanie poprawek systemu operacyjnego, aprowizacja dyspozycyjności i równoważenie obciążenia. Przeprowadzaj konfiguracje z poziomu interfejsu wiersza polecenia lub portalu Azure Portal bądź używaj wstępnie utworzonych szablonów, aby móc wdrażać jednym kliknięciem.

Zwiększanie produktywności deweloperów

Błyskawicznie zaczynaj pracę i kończ ją jeszcze szybciej dzięki integracji kodu źródłowego z usługi GitHub, debugowaniu na żywo i publikowaniu jednym kliknięciem bezpośrednio ze zintegrowanego środowiska projektowego programu Microsoft Visual Studio. Za pośrednictwem portalu Azure Marketplace łatwo łącz się z wybraną bazą danych i korzystaj z ekosystemu pakietów oprogramowania OSS, interfejsów API, łączników oraz usług, przyspieszając w ten sposób programowanie. Dzięki portalowi Azure Portal szybko dodawaj do swoich aplikacji domeny niestandardowe i protokół SSL, integrację logowania jednokrotnego z popularnymi dostawcami tożsamości oraz monitorowanie kondycji aplikacji.

Szybsze dostarczanie aktualizacji

Automatyzuj wdrożenia dzięki możliwościom ciągłej integracji/ciągłego wdrażania (CI/CD) przy użyciu usług DevOps, Bit Bucket i GitHub. Usługa App Service tworzy skojarzenie z wybranym repozytorium, dzięki czemu aplikacje są aktualizowane przy każdej zmianie kodu źródłowego. Planuj testy wydajności i jakości w środowiskach przejściowych, w kilka sekund zmieniaj system z testowego na produkcyjny przy użyciu miejsc wdrożenia oraz przywracaj poprzednie wersje bez przestojów.

Osiąganie w skali globalnej na żądanie

Uzyskaj wysoką dostępność w różnych regionach świadczenia platformy Azure oraz wdrażaj dane i hostuj usługi w wielu lokalizacjach za pomocą jednego kliknięcia. Automatycznie dokonuj skalowania w pionie i poziomie na podstawie wydajności aplikacji lub dostosowywalnych zasad, aby automatycznie obsługiwać szczytowe obciążenia, jednocześnie minimalizując koszty w okresach poza szczytem. Spełniaj najbardziej rygorystyczne wymagania dotyczące wydajności i skalowalności aplikacji dzięki nowo wprowadzonej opcji obliczania serii D.

Uzyskiwanie szczegółowych informacji i analizy z możliwością działania

Wyświetlaj kompleksowe informacje o wydajności i kondycji aplikacji, aby móc podejmować decyzje usprawniające Twoją działalność biznesową. Usługa Azure Monitor zapewnia szczegółowe widoki użycia zasobów, a usługa Application Insights dostarcza bardziej szczegółowych informacji na temat przepływności aplikacji, czasów odpowiedzi, użycia pamięci i procesora oraz trendów błędów.

Wykorzystywanie hybrydowej spójności

Korzystaj z elastycznego i ujednoliconego podejścia do tworzenia aplikacji, które można uruchamiać zarówno w chmurze, jak i lokalnie, i do zarządzania nimi. Wdrażaj aplikacje w usłudze App Service w dowolnie wybranej chmurze: chmurze platformy Azure, chmurach narodowych platformy Azure lub nawet lokalnie przy użyciu usługi Azure Stack. Przy użyciu środowiska usługi App Service bezpiecznie uruchamiaj aplikacje w usłudze Azure Virtual Network na dużą skalę z wyższym poziomem prywatności, wyższą mocą obliczeniową i wydajnością.

Wybieranie usług klasy korporacyjnej

Hostuj aplikacje na bardzo bezpiecznej platformie w chmurze, która jest zgodna ze standardami bezpieczeństwa informacji ISO, standardami rachunkowymi SOC2 i standardami bezpieczeństwa PCI, oraz polegaj na usłudze App Service w zakresie dostarczania umowy SLA na poziomie korporacyjnym. Uwierzytelniaj i autoryzuj dostęp do aplikacji przy użyciu usługi Azure Active Directory oraz innych popularnych dostawców tożsamości. Usługa Azure AD zapewnia zarządzanie tożsamościami i integrację zabezpieczonego logowania jednokrotnego (SSO) z tysiącami aplikacji SaaS w chmurze, takimi jak Office 365, Salesforce, Dropbox czy Concur.

Kompleksowe zabezpieczenia i zgodność, wbudowane

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po wykorzystaniu środków przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy, będziesz nadal mieć dożywotni dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne wartości.

Klienci, którzy już dziś uruchamiają usługę Web Apps na platformie Azure

Korzystaj z ulubionego systemu zarządzania zawartością

Wyszukuj i wdrażaj popularne systemy zarządzania zawartością w portalu Azure Marketplace, aby szybko uruchamiać środowisko marketingu cyfrowego.

Odkryj inne aplikacje usługi App Service

API Apps

Łatwo twórz i używaj interfejsów API

Web App for Containers

Wdrażaj i uruchamiaj konteneryzowane aplikacje internetowe.

Powiązane produkty i usługi

Azure SQL Database

Zarządzana, inteligentna baza danych SQL w chmurze.

Content Delivery Network

Zapewnij bezpieczne i niezawodne dostarczanie zawartości dzięki szerokiemu, globalnemu zasięgowi.

Azure Functions

Przetwarzaj zdarzenia za pomocą kodu bezserwerowego.

Gotowość zależy od Ciebie — skonfigurujmy bezpłatne konto platformy Azure