Gå til hovedinnhold
TILGJENGELIG NÅ

Azure Private Link er nå generelt tilgjengelig i amerikanske myndighetsområder

Publiseringsdato: 14 mai, 2020

Azure Private Link er nå generelt tilgjengelig (GA) i Azure Government-områder – US Gov Arizona og US Gov Virginia.

Private Link er tilgjengelig for følgende tjenester:

 • Kundens egne Private Link-tjeneste
 • Azure SQL Database
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Synapse Analytics (SQL Data Warehouse)
 • Azure Key Vault
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Azure Cognitive Search
 • Event Hub
 • Service Bus
 • Azure Backup
 • Azure beholderregister
 • Azure Event Grid -> Emner
 • Azure Event Grid –> Domener

Tjenesten i Azure Government er i paritet med Azure kommersiell sky.

Se fullstendig informasjon om tjenestene som er tilgjengelige i GA eller forhåndsvisning, inkludert tilgjengelige steder.

Kom i gang med disse veiledningene:

Les mer.

 

 • Azure Private Link
 • Virtual Network
 • Azure SQL Database
 • Azure Synapse Analytics
 • Azure Cosmos DB
 • Azure Database for PostgreSQL
 • Azure Database for MySQL
 • Azure Database for MariaDB
 • Key Vault
 • Backup Server
 • Azure AI Search
 • Event Hubs
 • Service Bus
 • Event Grid
 • Container Registry
 • Kontoer for lagring
 • Azure Data Lake Storage
 • Compliance
 • Services
 • Security