Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Azure Storage: Säker åtkomst till lagringskonto från ett virtuellt nätverk/undernät i alla regioner finns nu som offentlig förhandsversion

Publiceringsdatum: 09 december, 2021

Du kan skydda åtkomsten till ditt lagringskonto genom att aktivera en tjänstslutpunkt för Storage i undernätet och konfigurera en regel för virtuellt nätverk för undernätet via brandväggen för Azure Storage. Nu kan du konfigurera ditt lagringskonto för att tillåta åtkomst från virtuella nätverk och undernät i valfri Azure-region. Tjänstslutpunkter möjliggör som standard anslutningar från ett virtuellt nätverk till ett lagringskonto i samma Azure-region som det virtuella nätverket eller den parade Azure-regionen. Med den här förhandsversionen kan du registrera ditt undernät för att tillåta tjänstslutpunktsanslutningar till lagringskonton i valfri Azure-region över hela världen.

Läs mer.

  • Lagringskonton
  • Azure Blob Storage
  • Azure Data Lake Storage
  • Features
  • Security

Tillhörande produkter