Hoppa till huvudinnehåll

Skicka jobbstatus och jobbströmmar för runbook från Automation till Log Analytics

Publiceringsdatum: 12 augusti, 2016

Nu kan du skicka runbook-jobbstatus och runbook-jobbströmmar från Azure Automation till arbetsytan i Azure Log Analytics (Operations Management Suite). Några användningsfall för den här funktionen är:

 • Få insikt i dina Automation-jobb.
 • Utlös ett e-postmeddelande eller en avisering baserat på din runbook-jobbstatus (misslyckat, tillfälligt avbrutet).
 • Skriv avancerade frågor för dina jobbströmmar.
 • Korrelera jobb för olika Automation-konton.
 • Visualisera din jobbhistorik över tid.

När loggarna skickas till Log Analytics kan du skriva frågor mot dina Automation-loggar och konfigurera aviseringar. Här är några exempelfrågor för att illustrera hur du kan använda dessa loggar:   

 • Misslyckade eller tillfälligt avbrutna jobb: Category=JobLogs (ResultType=Failed || ResultType=Suspended)
 • Jobb med felströmmar (efter jobb-ID): Category=JobStreams StreamType_s=Error | measure count() by JobId_g
 • Undersök jobbströmmar för ett jobb: Category=JobStreams JobId_g="INSERT RUNBOOK JOB ID HERE" | sort TimeGenerated | select ResultDescription
 • Jobbhistorik över tid: Category=JobLogs NOT(ResultType="Started") | measure Count() by ResultType interval 1day

Mer information om hur du skickar Automation-loggar till Log Analytics finns i Forward job status and job streams from Automation to Log Analytics (OMS) (Vidarebefordra jobbstatus och jobbströmmar från Automation till Log Analytics (OMS). 

Mer information finns här:

 

 • Automation
 • Log Analytics
 • Azure Monitor
 • Features
 • Services

Tillhörande produkter