Hoppa till huvudinnehåll
FÖRHANDSVERSION

Förhandsversion: Event Hubs för Go

Publiceringsdatum: 28 mars, 2018

Nu kan du integrera Azure Event Hubs i dina Go-program genom att använda det nya Event Hubs-paketet för Go. Kör go get github.com/Azure/azure-event-hubs-go eller dep ensure -add github.com/Azure/azure-event-hubs-go och följ instruktionerna i VIKTIGT för att komma igång. API-dokument finns tillgängliga på GoDoc.

Azure Event Hubs-tjänsten erbjuder hanterade ”hubbar” (som köer) för att skicka och ta emot volymintensiva händelseströmmar som till exempel transaktions- och åtgärdsloggar. Det nya Go-paketet tillhandahåller enkla funktioner för att skicka och ta emot som kommunicerar med hubbar genom att använda AMQP 1.0-protokollet implementerat av github.com/vcabbage/amqp. Det innehåller även ett EPH-paket (Event Processor Host) som tillhandahåller ett ramverk för effektiv och skalbar distribuerad bearbetning av mottagna händelser.

Lämna gärna feedback på lagringsplatsen

Sök efter fler Azure-bibliotek för Go i Azure SDK för Go.

  • Event Hubs
  • SDK and Tools
  • Services

Tillhörande produkter