Hoppa till huvudinnehåll

Azure Active Directory B2C avvecklar login.microsoftonline.com

Publiceringsdatum: 04 december, 2019

Tillbakadragningen av slutpunkten har skjutits upp till den 31 augusti 2022.  Se uppdaterad information med den nya publiceringen den 24 augusti 2021.  Ursprunglig text nedan:

Den 4 december 2020 avvecklas slutpunkten login.microsoftonline.com för åtkomst till B2C-klienter. Befintliga klienter måste gå över till B2Clogin.com innan detta datum. Alla funktioner förblir desamma på slutpunkten B2Clogin.com. Se hur du migrerar dina program och webb-API:er för att använda B2Clogin.com.

Nya klienter som skapas efter det här meddelandet kommer inte längre att kunna acceptera förfrågningar från login.microsoftonline.com. Detta påverkar inte Azure Active Directory (Azure AD)-klienter, utan gäller endast för Azure Active Directory B2C-klienter.

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss.  

 

  • Azure Active Directory B2C
  • Retirements

Tillhörande produkter